Search
Is er een release van mijn methode?

Voor het schooljaar 2022-2023 gaan we een deel van onze MAX-methodes weer voorzien van een update. In sommige methodes zijn deze veranderingen groot en hebben ze impact op je lesplanning. Bij andere hebben we kleine aanpassingen gedaan of fouten gecorrigeerd in de online leeromgeving. Afhankelijk van de verbeteringen verschijnt er een nieuw boek. Leerlingen ontvangen deze automatisch bij de bestelling voor het nieuwe schooljaar. Docenten bestellen deze zelf via onze docentenwebshop, evenals de docentlicentie die je ieder jaar opnieuw bestelt.

Wat kun je aan communicatie over verbeteringen verwachten?
Om je goed voor te kunnen bereiden op het volgende schooljaar ontvang je;

  1. Een overzicht met de wijzigingen per methode (januari 2022).
  2. Releasenotes (indien beschikbaar) met een gedetailleerde uitleg (vanaf januari 2022).
  3. Informatie over het bestellen van je nieuwe boeken en/of docentlicentie in de webshop (mei 2022).

In onderstaand overzicht zie je bij welke methodes we grote of kleine verbeteringen in de boeken of het online lesmateriaal gaan doorvoeren.


Release overzicht

Cluster Vak Methode Release schooljaar 2022-2023 Impact van wijzigingen
Talen Nederlands Talent MAX onderbouw leerjaar 2 klein
Talent MAX vmbo bovenbouw leerjaar 4 klein, alleen herdrukronde
Talent MAX havo/vwo bovenbouw geen wijzigingen -
Engels All Right! MAX onderbouw leerjaar 3 h/v klein
All Right! MAX vmbo bovenbouw leerjaar 3 klein, alleen herdrukronde
Of Course! MAX havo/vwo bovenbouw leerjaar 5 klein, alleen herdrukronde
Duits Na klar! MAX onderbouw leerjaar 3 klein, alleen herdrukronde
Na klar! MAX vmbo bovenbouw geen wijzigingen -
Na klar! MAX havo/vwo bovenbouw leerjaar 5 klein, alleen herdrukronde
Exacte vakken Biologie Biologie voor jou MAX onderbouw leerjaar 2 klein
Biologie voor jou MAX vmbo bovenbouw leerjaar 3 groot, impact op PTA
Biologie voor jou MAX havo/vwo bovenbouw geen wijzigingen -
Biologie en Verzorging Biologie en Verzorging voor jou MAX leerjaar 2 groot, impact op PTO
Natuur- en scheikunde Nova nask MAX onderbouw geen wijzigingen -
Natuurkunde Nova natuurkunde MAX 3 havo/vwo/gym leerjaar 3 klein, alleen herdrukcorrecties + QR codes naar filmjes bij voorkennis
Nova nask1 MAX vmbo bovenbouw leerjaar 4 groot, impact op PTA
Nova natuurkunde MAX havo/vwo bovenbouw leerjaar 5 klein, toevoegen voorkennisparagraaf + herdrukcorrecties
Scheikunde Nova scheikunde MAX 3 havo/vwo/gym NIEUW: TTO editie 3 (h)vg klein, herdrukcorrecties H + VG
Nova nask2 MAX vmbo bovenbouw leerjaar 4 groot, impact op PTA
Nova scheikunde MAX havo/vwo bovenbouw leerjaar 4 groot, impact op PTA
Mens & Maatschappij Geschiedenis Memo MAX onderbouw leerjaar 1 klein, verbeteringen en extra toetsmaterialen. Nota bene: de BK-editie is wél flink vernieuwd.
Memo MAX vmbo bovenbouw leerjaar 4 klein, impact op PTA is gering omdat syllabus en hoofdstukindeling niet gewijzigd zijn.
Memo MAX havo/vwo bovenbouw geen wijzigingen -
Economie Economisch bekeken MAX vmbo onderbouw geen wijzigingen -
Economisch bekeken MAX vmbo bovenbouw leerjaar 3 en 4 klein, nieuwe C-toetsen
Praktische Economie MAX onderbouw geen wijzigingen -
Praktische Economie MAX havo/vwo bovenbouw modules 6-7-8 havo en 8 vwo groot, conform release 2021, aanpassing in syllabus
Aardrijkskunde De wereld van MAX onderbouw geen wijzigingen -
De wereld van MAX vmbo bovenbouw geen wijzigingen -
De wereld van MAX havo/vwo bovenbouw geen wijzigingen -
Humboldt leerjaar 2 en 3 klein, vervolg online release 2021
Maatschappijleer Dilemma MAX havo/vwo bovenbouw geen wijzigingen -