MAX Releases voor schooljaar 2022-2023

MAX Releases voor schooljaar 2022-2023

Op basis van feedback van docenten en analyses over het gebruik van de online leeromgeving worden onze MAX-methodes regelmatig verbeterd. Hierdoor werk je nooit meer met een verouderde lesmethode. Zo’n verbeterde versie noemen we een release. Op deze pagina brengen we je op de hoogte van de belangrijkste verbeteringen voor schooljaar 2022-2023. Daarnaast lees je wat je als docent moet doen als er een release van je methode is.

Release overzicht

MAX Releases voor schooljaar 2022-2023

Is er een release van mijn methode?

Voor het schooljaar 2022-2023 is een deel van de MAX-methodes weer voorzien van een update. In sommige methodes zijn deze veranderingen groot en hebben ze impact op je lesplanning. Bij andere zijn kleine aanpassingen gedaan of fouten gecorrigeerd in de online leeromgeving. Afhankelijk van de verbeteringen verschijnt er een nieuw boek.

Leerlingen ontvangen de nieuwe boeken automatisch bij de bestelling voor het nieuwe schooljaar. Voor docenten is dit niet het geval. Docenten bestellen de boeken zelf (of via een coördinator binnen de school) in de docentenwebshop, evenals de docentlicentie die je ieder jaar opnieuw bestelt.

Welke communicatie kun je verwachten?

  • Een overzicht met de wijzigingen per methode (februari 2022).
  • Releasenotes (indien beschikbaar) met een gedetailleerde uitleg (maart 2022).
  • Informatie over het bestellen van nieuwe boeken en/of docentlicentie in de webshop (mei 2022).

In het overzicht onder aan deze pagina zie je voor welke methodes er verbeteringen in de boeken of het online lesmateriaal zijn doorgevoerd. Klik op de methode voor meer informatie.

Niet zeker of je het juiste boek hebt?

Komt de inhoud van je boek niet overheen met die van je leerlingen? Kijk dan of het nummer overeen komt. Is dit niet het geval? Bestel dan het nieuwe boek in de docentenwebshop.

Vanaf schooljaar 2022-2023 werken we met een andere releaseaanduiding. We zullen het releasejaar niet meer vermelden op de omslag, titelpagina en colofon. In plaats daarvan gebruiken we een releasenummer dat je onder andere kunt vinden op de achterkant van het boek (zie afbeelding). Lees hier meer over de nieuwe aanduiding.

Release overzicht

Vak Methode en Release 2022-2023 Leerjaar Impact wijzigingen
Nederlands Talent MAX onderbouw 3.1 leerjaar 2 klein, folio/online leeromgeving
Talent MAX vmbo bovenbouw 2.2 leerjaar 4 klein, online leeromgeving
Talent MAX havo/vwo bovenbouw 2.2 - -
Engels All Right! MAX onderbouw 3.1 leerjaar 3 klein, folio/online leeromgeving
All Right! MAX vmbo bovenbouw 3.1 leerjaar 3 klein, online leeromgeving
Of Course! MAX havo/vwo bovenbouw 4.2 leerjaar 5 klein, online leeromgeving
Duits Na klar! MAX onderbouw 4.2 leerjaar 3 klein, online leeromgeving
Na klar! MAX vmbo bovenbouw 4.1 - -
Na klar! MAX havo/vwo bovenbouw 5.2 leerjaar 5 klein, folio/online leeromgeving
Biologie Biologie voor jou MAX onderbouw 8.1 leerjaar 2 klein, folio/online leeromgeving
Biologie voor jou MAX vmbo bovenbouw 8.0 leerjaar 3 groot, folio/online leeromgeving: impact op PTA
Biologie voor jou MAX havo/vwo bovenbouw 7.1 leerjaar 4 klein, folio/online leeromgeving
Biologie en Verzorging Biologie en Verzorging voor jou MAX 4.0 leerjaar 2 groot, folio/online leeromgeving: impact op PTO
Natuur- en scheikunde Nova nask MAX onderbouw 5.0 - -
Natuurkunde Nova natuurkunde MAX 3 havo/vwo/gym 5.1 leerjaar 3 klein, folio/online leeromgeving
Nova nask1 MAX vmbo bovenbouw 5.0 leerjaar 4 groot, folio/online leeromgeving: impact op PTA
Nova natuurkunde MAX havo/vwo bovenbouw 2.1 leerjaar 4,5 klein, folio/online leeromgeving
Scheikunde Nova scheikunde MAX 3 havo/vwo/gym 5.0 leerjaar 3 groot, folio/online leeromgeving voor TTO. klein, folio/online leeromgeving h/v/g
Nova nask2 MAX vmbo bovenbouw 5.0 leerjaar 4 groot, folio/online leeromgeving: impact op PTA
Nova scheikunde MAX havo/vwo bovenbouw 3.0 leerjaar 4 groot, folio/online leeromgeving: impact op PTA
Geschiedenis Memo MAX onderbouw 5.1 leerjaar 1 groot, folio/online leeromgeving voor vmbo-bk. klein, folio/online leeromgeving voor de rest
Memo MAX vmbo bovenbouw 5.0 leerjaar 4 groot, folio/online leeromgeving: impact op PTA is gering omdat syllabus en hoofdstukindeling niet gewijzigd zijn
Memo MAX havo/vwo bovenbouw 5.2 - -
Economie Economisch bekeken MAX vmbo onderbouw 8.2 - -
Economisch bekeken MAX vmbo bovenbouw 8.1 - -
Praktische Economie MAX onderbouw - -
Praktische Economie MAX havo/vwo bovenbouw 7.0 - -
Aardrijkskunde De wereld van MAX onderbouw 1.1 - -
De wereld van MAX vmbo bovenbouw 1.1 - -
De wereld van MAX havo/vwo bovenbouw 1.1 - -
Humboldt - -
Maatschappijleer Dilemma MAX havo/vwo bovenbouw - -