Taal actief

Taal actief

Kinderen goed leren communiceren – dát is het doel van Taal actief. Wie goed kan communiceren, is beter in staat om te leren en te groeien. Taal actief maakt kinderen bewust van de kracht van taal. Ze passen wat ze geleerd hebben actief toe en groeien zo in taal.

Meld je aan voor het webinar

Taal actief
 • Communicatie centraal
 • Altijd structuur en houvast
 • Actieve groei in taal, spelling en tekstbegrip

Hallo! Hoe kunnen we je helpen?

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Wie wil er nu niet die leerkracht zijn die hét verschil maakt in het leven van zijn of haar klas? Natuurlijk, een lesmethode is niet de enige factor die daarin meespeelt, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode past bij jullie school en onderwijsvisie, hoe meer jij de kinderen kunt meegeven in hun schoolcarrière en latere leven. Leerkrachten geven vaak aan dat ze opzien tegen het kiezen van een nieuwe methode. We helpen je hier graag bij.

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Het meenemen van je collega’s is heel belangrijk. We helpen je daar graag bij met een handige routeplanner met 7 stappen. Volg de route vervolgens stap voor stap om de keuze voor een nieuwe lesmethode snel en trefzeker te maken. De routeplanner helpt je om niets over het hoofd te zien.

Tip: De Routeplanner is printvriendelijk gemaakt. Print de plaat uit en hang deze op een centrale plek op, bijvoorbeeld de lerarenkamer.

Download de routeplanner

Visie op taal en spelling

Voordat je op zoek gaat naar een nieuwe taalmethode, bepaal je samen met je team de criteria: waaraan moet de methode voldoen om te passen binnen jullie visie? We nemen je graag mee in de visie van Malmberg. Taal actief is de vertaling van deze visie in een taalmethode.

Het belang van taalonderwijs

Om mee te kunnen doen in de samenleving, heb je een goede beheersing nodig van taal en spelling. De basis daarvoor wordt gelegd op de basisschool. Malmberg stelt hoge eisen aan het taal- en spellingsonderwijs en sluit aan op het Referentieniveau Taal en de kerndoelen. Onze resultaatgerichte methodes helpen je om het beste uit ieder kind te halen, ongeacht het startniveau.


Doen wat werkt

Als leerkracht heb je een essentiële rol om kinderen goed taalonderwijs te geven. Directe instructie door de leerkracht is in onze taalmethodes daarom altijd de basis om nieuwe doelen aan te leren.

De samenhang tussen taaldomeinen en andere vakdomeinen (zoals begrijpend lezen) maakt taalonderwijs betekenisvol en is bewezen effectief. Het levert de beste resultaten op voor begrijpend lezen en versterkt de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan onze visie op lezen.

Een preventieve spellingsaanpak met een dagelijks dictee en continue herhaling van de aangeboden categorieën levert het meeste leerrendement op. Onze spellingsmethodes werken altijd zo.

Digitalisering heeft toegevoegde waarde om adaptief te verwerken en verder te oefenen met de harde taaldoelen als woordenschat, taal verkennen en spelling. Schrijven, spreken en luisteren doe je – net als in de echte wereld – digitaal of op papier.


Haalbaar en gestructureerd

Goed taalonderwijs is ook haalbaar. Daarom hebben onze leermiddelen een optimale afstemming tussen leerkrachtgestuurd en zelfstandig werken. Ze zijn te organiseren in het weekrooster in combinatie met andere vakken en bieden optimale ondersteuning voor leerkracht en leerling om de aangeboden doelen te bereiken.

Het resultaat van deze visie is onze nieuwe Taal actief, die in het schooljaar 2022-2023 verschijnt.

Back

Go to previous tab
Back button

Wil je Taal actief meteen ontdekken?

Onze methode Taal actief staat voor goed leren communiceren. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat jij kan kijken of onze methode aan je eisen voldoet.

Taal actief ontdekken in een paar stappen

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze taalmethode en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe alles werkt, hoe het lesmateriaal eruitziet en hoe Taal actief de kinderen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor Taal actief te kiezen

Communicatie centraal

Om kinderen goed te leren communiceren heeft Taal actief acht communicatiedoelen in acht thema’s uitgewerkt: elkaar leren kennen, je uitdrukken, een mening vormen, overtuigen, samen beslissen, informeren, uitleggen en verhalen bedenken. Kinderen herkennen de doelen voor hun eigen communicatie en realiseren zich dat taal hen helpt om hier beter in te worden.

Altijd structuur en houvast

De duidelijke structuur van Taal actief biedt houvast voor leerkrachten en kinderen. De methode heeft heldere lesdoelen en de lessen, die per domein identiek zijn opgebouwd, zorgen voor rust, duidelijkheid en efficiëntie. Zo bereiken de kinderen een hoog niveau van taalbeheersing.

Actieve groei in taal, spelling en tekstbegrip

Taal actief stimuleert kinderen om actief met taal en spelling aan de slag te gaan. De kinderen groeien door continu te reflecteren op hun eigen taalontwikkeling. De verbinding met begrijpend lezen maakt het lees- en taalonderwijs nog betekenisvoller en motiverender.

Bekijk de brochure

In deze informatiebrochure maak je kennis met de twee varianten van Taal actief: basis papier en basis digitaal. Je krijgt hiermee een uitgebreide indruk van:

 • de inhoud en didactiek
 • de structuur en organisatie
 • de materialen van Taal actief, met veel voorbeeldpagina's en -schermen.

Download de brochure

Meld je aan voor het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Taal actief. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan voor het webinar

Blader alvast online door de boeken…

Met Taal actief - basis papier krijg je een combinatie van gedrukte en digitale middelen. Je geeft makkelijk les met behulp van het digibord. De kinderen verwerken, oefenen en herhalen in leerwerkboeken en gebruiken het taalgroeiboek voor hun schrijf-, spreek- en luistertaken, en om hun eigen groei bij te houden. Taal actief heeft ook adaptieve oefensoftware.

Wil je liever vooral digitaal werken? Kies dan voor de digitale versie van Taal actief. De kinderen en jijzelf werken dan volledig digitaal, maar – net als bij basis papier – gebruiken zij het taalgroeiboek voor hun schrijf-, spreek- en luistertaken, en om hun eigen groei bij te houden.

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Taal actief eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder en ontdek hoe taal tot leven komt!

En bekijk de digitale leeromgeving...

Kies je voor Taal actief, dan ga je werken met Bingel, het digitale leerplatform dat je misschien al kent van de rekenmethodes Pluspunt en De wereld in getallen. Bingel combineert uitstekende didactische kwaliteit met de slimme toepassing van adaptieve, digitale technologie. Zo krijgt ieder kind taken en ondersteuning op het juiste niveau, wat leidt tot echt leerrendement. Hierdoor wordt taal leren écht leuk!

 • Digitaal oefenen zorgt voor motiverend en effectief taalonderwijs.
 • Dankzij Bingel weet je altijd hoe ieder kind zich ontwikkelt.
 • Met handige hulpmiddelen geef je kinderen ondersteuning op maat.

Vanaf het voorjaar van 2022 kun je een proeflicentie van de software aanvragen. Daarmee kun je die vrijblijvend drie maanden op school uitproberen.

Over Bingel

Duik dieper in Taal actief

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Laat kinderen groeien

Taal actief is volledig vernieuwd. Daarbij hebben we dankbaar gebruikgemaakt van de nieuwste inzichten van vele experts, wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van duizenden leerkrachten. Daardoor ligt er nu een vernieuwde methode die tegelijkertijd het goede behoudt waar Taal actief al jaren bekend om staat: structuur, grip en een solide wetenschappelijke basis. We doen wat werkt en wat resultaat oplevert! De belangrijkste vernieuwing in Taal actief is de nadruk op communicatie en groei.

Goed leren communiceren

Kinderen goed leren communiceren – dát is het doel van Taal actief. Wie goed kan communiceren, maakt immers makkelijker contact en is beter in staat om te leren en te groeien. Taal actief maakt kinderen bewust van de kracht van taal. Ze passen wat ze geleerd hebben toe en groeien zo in taal.

Taal actief doet het:

 • Communicatie centraal
 • Altijd structuur en houvast
 • Actieve groei in taal, spelling en tekstbegrip


Communicatie centraal

Om goed te communiceren, heb je een sterke basis nodig. Taal actief besteedt daarom veel aandacht aan woordenschat, woord- en zinsbouw, taalgebruik en spelling. Deze kennis gebruiken de kinderen direct in de lessen door zelf te schrijven, te spreken, te luisteren en te lezen. Op die manier begrijpen ze waarom ze taal leren; ze ervaren succes en groeien zichtbaar in taal.

Structuur en houvast

De duidelijke structuur van Taal actief biedt houvast voor leerkrachten en kinderen. De methode heeft heldere lesdoelen en de lessen, die per domein identiek zijn opgebouwd, zorgen voor rust, duidelijkheid en efficiëntie. Elke les start met directe instructie. Daarna verwerken de kinderen het nieuwe onderwerp en oefenen ze ermee. En ze herhalen eerdere onderwerpen. Zo bereiken ze een hoog niveau van taalbeheersing. In iedere les zijn bovendien voldoende mogelijkheden voor differentiatie in tempo en niveau.

Actieve groei in taal, spelling en tekstbegrip

Taal actief stimuleert kinderen om zelf actief met taal aan de slag te gaan. In alle lessen zijn de kinderen alleen of in groepjes met het lesdoel bezig. En – misschien wel het belangrijkste – de kinderen reflecteren op hun eigen groei in taal. Onder jouw deskundige begeleiding worden ze steeds meer eigenaar van hun eigen taalontwikkeling. De verbinding met begrijpend lezen maakt het lees- en taalonderwijs nog betekenisvoller en motiverender.

Taal actief tekstbegrip

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt ook tekstbegrip onderdeel van Taal actief. Malmberg kiest voor een tekstcentrale aanpak van verdiepend lezen en verbindt de domeinen begrijpend lezen en taal. Wat kinderen bijvoorbeeld leren bij lezen, passen ze toe bij schrijven of spreken. Bovendien breiden kinderen in de lessen tekstbegrip hun woordenschat verder uit.

Betekenisvol en preventief

Dankzij Taal actief zijn kinderen betekenisvol bezig met taal. De gestructureerde en preventieve aanpak zorgt er bovendien voor dat elk kind zijn doelen haalt. Kinderen ervaren daardoor succes en groei: hun resultaten verbeteren. Ze krijgen steeds meer vertrouwen in hun eigen kunnen én meer plezier in taal!

Steeds meer zelfsturing

De kinderen nemen onder jouw begeleiding steeds meer zelf de verantwoordelijkheid over hun leerproces. Daarvoor hebben ze eerst inzicht nodig in hun leerproces en groei. Daarbij helpen gerichte leerstrategieën, zoals ‘het nut zien’, ‘terugkijken en vooruitkijken’ en ‘jezelf motiveren’. Kinderen leren zo om steeds zelfstandiger en effectiever te leren.

Goed voorbereid aan de slag

Taal actief zorgt ervoor dat de kinderen goed toegerust zelfstandig kunnen werken. Bij de lessen communicatie krijgen de kinderen bijvoorbeeld vooraf duidelijke schrijf- en praathulpen, tips van experts en tips van leeftijdgenoten. Dat geeft hun zelfvertrouwen voor een nieuw doel of een nieuwe taak.


De voordelen op een rij ...


 • Zichtbaar leren en groeien. Dat motiveert!
 • Sterke voorbereiding op nieuwe doelen; oefening van de gewenste voorkennis.
 • Krachtige opbouw in leerlijnen: stap voor stap aanleren en verder uitbouwen.
 • Lesgeven volgens het directe instructiemodel, met extra aandacht voor zelfstandig nadenken en formatief evalueren.
 • Veel oefenen: oefenen met nieuwe doelen, maar ook het herhalen van eerdere doelen.
 • Voor elk kind het juiste niveau.
 • Doordacht digitaal: adaptief oefenen voor elk kind met behulp van geavanceerde technologie.


Wil je nog dieper duiken in de methode? Download dan de informatiebrochure van Taal actief.

Download de brochure

Taal

Communicatie: heldere structuur met herkenbare communicatiethema’s

Communicatie is overal. Wie goed kan communiceren, staat vol vertrouwen in de wereld. Daarom biedt Taal actief een heldere, vaste structuur met acht jaarlijks terugkerende communicatiethema’s en bijbehorende communicatiedoelen. Deze zijn herkenbaar voor de kinderen, wat motiverend werkt: ze bouwen steeds voort op wat ze al kennen en dagelijks ervaren. Doordat de communicatiethema’s universeel zijn, zijn ze altijd te koppelen aan schoolbrede projecten of onderwerpen op het gebied van wereldoriëntatie. Ook krijgen de kinderen praktische tips van ervaren taalgasten en van leeftijdsgenoten. Zo krijgen ze de handvatten én het vertrouwen om zelf succesvol te communiceren.

Woordenschat: beproefde didactiek voor rijke woordenschat

Wie goed wil kunnen communiceren, heeft een rijke woordenschat nodig. Taal actief zorgt daarvoor. In helder gestructureerde lessen leren de kinderen telkens vijftien nieuwe woorden. Daarbij volgt Taal actief de beproefde didactiek uit ‘Met woorden in de weer’ van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft.


Altijd wetenschappelijk onderbouwd


De leerlijnen van Taal actief zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en zijn ontwikkeld in samenwerking met taalwetenschappers en taaldeskundigen. Alle leerlijnen sluiten aan bij de landelijke richtlijnen en toetsen, en bij het Referentiekader taal.


Taal verkennen: activerende didactiek voor echt taalbegrip

De didactiek van taal verkennen is gebaseerd op de inzichten van prof. dr. Peter-Arno Coppen en zijn onderzoeksgroep aan de Radboud Universiteit. Zij pleiten ervoor om kinderen taal écht te laten begrijpen (in plaats van trucjes aan te leren). Hun activerende didactiek laat kinderen taal voelen en ervaren vóórdat ze instructie krijgen en de lesstof gaan verwerken. Daarom begint elke les met een activerend onderzoekje.


Spelling

Spelling: de kracht van herhaling

Goed kunnen spellen is essentieel om duidelijk te kunnen communiceren. Taal actief hanteert daarom een nieuwe, krachtige spellingdidactiek die is gebaseerd op continue herhaling. Samen met de kinderen analyseer je steeds het hele woord. De auditieve aanpak van Taal actief zorgt ervoor dat de kinderen de woorden horen en de juiste spellingregel herkennen op basis van de klank.Digitale geletterdheid


In Taal actief besteden we ook aandacht aan digitale geletterdheid waar het de ontwikkeling van taal raakt en waar het relevant is voor de kinderen. Voor hen is digitale geletterdheid een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. Daarom is het een integraal onderdeel van Taal actief, over alle domeinen heen.

Het taalgroeiboek

Binnen Taal actief staat het taalgroeiboek centraal; een boek van het kind zelf waarin alle stappen van de schrijf-, spreek- en luistertaak staan. Het taalgroeiboek helpt en inspireert de kinderen om deze taken op hun eigen niveau te maken. En welk kind wil dat nou niet?

Zicht op hun eigen taalontwikkeling

Daarnaast helpt het taalgroeiboek de kinderen om zicht te krijgen op hun eigen taalontwikkeling. Vooraf bekijken ze wat ze al kunnen. Aan het eind van elk thema delen de kinderen hun schrijf- of spreektaak en geven ze elkaar feedback. Ze zien zelf hoe ze gegroeid zijn in taal en in het bijzonder in het communicatiedoel. Die groei noteren ze in hun taalgroeiboek: een mooie stimulans om verder te groeien!

Organisatie en structuur

Taal

Taal actief is er voor groep 4 tot en met 8. Elke jaargroep bestaat uit dezelfde acht communicatiethema’s van vier weken. Taal actief is concentrisch opgebouwd: elk leerjaar komen de acht communicatiethema’s terug. Dankzij het programma van 32 weken heb je voldoende ruimte om alle thema’s in het schooljaar te behandelen.

Spelling

Ook bij spelling zijn er acht thema's van vier weken. Elk leerjaar komen de verschillende spellingcategorieën terug. De kinderen kunnen steeds meer en steeds moeilijker woorden uit de categorie goed spellen. Deze kennis kunnen ze direct toepassen, bijvoorbeeld bij de schrijftaak. Dankzij het programma van 32 weken kun je alle spellingcategorieën in alle rust aanbieden.

Elke dag een uur taal en spelling

Elke dag zestig minuten Taal actief: dat is het uitgangspunt. Van maandag tot en met donderdag geef je 40 minuten taal en 20 minuten spelling. Op vrijdag komen de taaldoelen samen in een communicatieles van 60 minuten, waarin de kinderen de doelen uit die week toepassen in herkenbare schrijf- of spreek- en luistertaken.


Directe instructie

Alle lessen van taal en spelling zijn opgezet volgens het directe instructiemodel. Een les is opgedeeld in twee fasen: samen met de leerkracht en zelfstandig werken. Tijdens het eerste deel benoem je het doel, geef je uitleg, model je en oefenen de kinderen onder jouw begeleiding. In het tweede deel gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met de verwerking. Ook oefenen ze met het nieuwe doel én met doelen uit eerdere thema’s. Zo waarborgt Taal actief dat eerder opgedane kennis beklijft en dat nieuwe doelen verder inslijpen.

Ideaal voor combinatiegroepen

Taal actief is uitstekend inzetbaar in combinatiegroepen. De communicatiethema’s zijn in alle jaargroepen gelijk en de taaldomeinen worden op hetzelfde moment in de week aangeboden. Bovendien is binnen de taaldomeinen vaak sprake van concentrische leerlijnen, zodat de kinderen tegelijkertijd met vergelijkbare doelen bezig zijn.

Differentiatie

Taal actief biedt veel mogelijkheden voor differentiatie, zodat elk kind leert en verwerkt in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Dat begint al bij het digibord: daarmee kun je iedereen instructie op maat geven, terwijl de instructie tóch klassikaal plaatsvindt.

Taal – variatie in niveau

Het adaptieve platform Bingel biedt de kinderen die digitaal werken nieuwe oefeningen en herhaaloefeningen op maat. Zo oefenen kinderen op hun eigen niveau en realiseren ze hun eigen groei. Ook het leerwerkboek biedt mogelijkheden voor differentiatie en oefen- en herhaalstof. Op die manier werkt iedereen aan hetzelfde doel en haalt iedereen het doelniveau.

Taal – variatie in tempo

In de taallessen is voldoende tijd ingeruimd voor herhaling en extra oefening. Ook is er preventief materiaal beschikbaar voor kinderen met een minder rijke woordenschat. Kinderen die sneller door de lesstof en opdrachten heen gaan, kun je juist extra uitdagingen geven.

Spelling – variatie in niveau en tempo

Door de continue herhaling van de categorieën krijgen alle kinderen voldoende tijd om de categorieën te leren toepassen. Kinderen die spelling lastig vinden, kunnen extra oefenen in het oefendeel van het werkboek of in de software. Sterke spellers hebben minder oefening nodig en kunnen eventueel lessen overslaan.

Plusmateriaal

Voor taalsterke kinderen ontwikkelt Malmberg plusmateriaal, waarbij de verwerking en de opdrachten op een hoger niveau liggen. Het plusmateriaal is verkrijgbaar vanaf schooljaar 2023/2024.

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald kan worden zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

Dhr. Koningsveld Het Bouwens

"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Gebruik onze handige Routeplanner om de overstap op een nieuwe methode soepel te laten verlopen.

← Terug naar Voorbereiden

Taal actief zelf beoordelen

Heb je een goed gevoel bij Taal actief en wil je nog beter kennismaken met het lesmateriaal? Meld je dan aan voor het webinar of kom in contact met een van onze methodespecialisten.

Ervaar zelf de mogelijkheden van Taal actief

Om te ontdekken of Taal actief bij jouw school past, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode helemaal te ervaren.

Zichtzending en proeflicentie

Vanaf het voorjaar van 2022 kun je een gratis zichtzending aanvragen van Taal actief taal en spelling. Deze zichtzending bestaat uit een beoordelingspakket voor groep 4 en 5 inclusief een handleiding die je drie maanden op zicht krijgt. Ook kun je vanaf dan een proeflicentie van de software voor taal en spelling aanvragen.

Meld je aan voor het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Taal actief. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan voor het webinar

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Heb je na het lezen en bekijken van alle informatie nog vragen? Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak in

Wat vinden andere scholen van Taal actief?

Taal actief is getest door 21 leerkrachten en 400 kinderen. Zij zijn heel positief en enthousiast over de vernieuwde aanpak.
‘De nieuwe Taal actief heeft onze verwachtingen overtroffen, wij vinden het echt een hele grote verbetering.’

Eerst de methode ontdekken

Kom alles te weten over Taal actief. Blader door de digitale versie van de boeken, bekijk de methode-inhoud en zie waarom zoveel onderwijsprofessionals vertrouwen op Taal actief.

← Terug naar Ontdekken

Twijfel je nog of heb je nog vragen?

Het is tijd om een definitieve keuze te maken. Check de catalogus, de prijzen en ervaringen van collega-leerkrachten met Taal actief.

Ga je aan de slag met Taal actief?

Misschien heb je nog wat laatste vragen? Of wil je je team overtuigen dat Taal actief het beste aansluit bij jullie visie en de behoefte van de kinderen? Bekijk de informatie hieronder voordat je je definitieve keuze maakt.

Verschijningsdata

Taal actief taal en spelling verschijnt in schooljaar 2022/2023 voor groep 4, 5 en 6 en in 2023/2024 voor groep 7 en 8.

Taal actief tekstbegrip is verkrijgbaar vanaf schooljaar 2023/2024.

Taal actief plusmateriaal is verkrijgbaar vanaf schooljaar 2023/2024.

Wat vinden andere scholen van Taal actief?

Taal actief is getest door 21 leerkrachten en 400 kinderen. Zij zijn heel positief en enthousiast over de vernieuwde aanpak.
‘De nieuwe Taal actief heeft onze verwachtingen overtroffen, wij vinden het echt een hele grote verbetering.’

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën, actuele opdrachten en handige materialen om jouw lessen nog leuker te maken. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Heb je nog vragen over Taal actief?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Eerst even proefdraaien? Dat kan!

Volg het webinar over Taal actief en plan een gesprek met een methodespecialist.
← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit deze methode

Bekijk tips en inspiratie om de methode optimaal te gebruiken.

Haal alles uit Taal actief

Kies je voor Taal actief? Dan hebben we de nodige tips en inspiratie om de methode nóg beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de handige servicepagina raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Training en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën, actuele opdrachten en handige materialen om jouw lessen nog leuker te maken. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw methodespecialist

Heb je je definitieve methodekeuze nog niet gemaakt?

We helpen je graag met de laatste vragen over Taal actief.
← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab

Nieuwsberichten