Memo

Memo

Een toegankelijke opbouw waardoor het glashelder is wat ze moeten leren: met Memo maak je het vak geschiedenis niet alleen nóg leuker, maar ook begrijpelijk en overzichtelijk. De nieuwe lay-out plaatst teksten en opdrachten naast elkaar, wat de leerbaarheid nog verder vergroot. In Memo staat geen woord te veel.

Beoordelingsmateriaal

 • Veel overzicht, illustraties en activerende keuzeopdrachten
 • Optimale voorbereiding op examen met online oefentoetsen
 • Alle vrijheid én uitgebreide ondersteuning voor jou als docent

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Over onze methodes

Memo is een MAX-methode. Het lesmateriaal van een MAX-methode is flexibel in te zetten, inspireert en toont de liefde voor je vak. De methodes zijn blended: dat betekent dat je helemaal online of helemaal vanuit het boek kunt werken – en alles daar tussenin. Met MAX helpen we de liefde voor je vak over te brengen.

Meer over MAX

Bepaal de criteria waarop je wilt selecteren

Wat heb jij nodig om je leerlingen de kennis en vaardigheden bij te brengen waar ze écht verder mee komen in het leven? Bepaal welke criteria je belangrijk en minder belangrijk vindt in je nieuwe methode. Gebruik daarvoor Wikken en Wegen van Malmberg.

Teken een piramide op een groot papier. Plaats de kaartjes met de belangrijkste criteria bovenin en de kaartjes met de minder belangrijke criteria onderin. Uiteindelijk komen jullie zo tot een gedeelde visie over waar de nieuwe lesmethode aan moet voldoen.

Het is een kwestie van downloaden, printen, knippen en beginnen!

Download Wikken en Wegen

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de docentenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Download de routeplanner

Back

Go to previous tab
Back button

De drie belangrijkste redenen om voor Memo te kiezen

Veel overzicht, illustraties en activerende keuzeopdrachten

Het materiaal is fraai vormgegeven, rijk geïllustreerd en aansluitend bij de leefwereld en het niveau van je leerlingen. Je hebt als docent volop mogelijkheden om je lessen nog aantrekkelijker te maken, zoals kant- en klare PowerPoints en activerende keuzeopdrachten. De teksten in Memo zijn gestructureerd, compact, helder en helemaal leerdoelgestuurd. Leertekst en verwerking staan naast elkaar: minder bladeren en méér overzicht. Nieuw zijn opdrachten gericht op taalondersteuning, speciaal ontwikkeld om leerlingen te helpen bij het begrijpend lezen en formuleren. Leerlingen oefenen natuurlijk met alle examenvaardigheden en er zijn uitgebreide oefenmogelijkheden in de digitale leeromgeving.

Het Centraal Examen: met Memo ben je er klaar voor!

Het is belangrijk dat je leerlingen zich optimaal op het examen kunnen voorbereiden en dat ze weten wat hen bij het examen en andere toetsmomenten te wachten staat. Nieuw in het materiaal voor het examenjaar is het ‘oefenboek’ waarin leerlingen de stof herhalen en waarin alle examenvaardigheden en typische examenvragen stapsgewijs worden geoefend, telkens gekoppeld aan de inhoud van een hoofdstuk. De online Test jezelf, de oefentoetsen, alle examenoefeningen en de eindtoetsen van Memo nemen de manier van vragen stellen en de taxonomie van het centraal examen als uitgangspunt. De leerdoelen zijn in alle gevallen de basis, zodat je als leerling en als docent weet waar ontbrekende kennis te vinden is. De online leeromgeving maakt het mogelijk om dat inzicht nóg scherper te krijgen.

Alle vrijheid én uitgebreide ondersteuning voor jou als docent

Memo behandelt alle stof uit het examenprogramma, daar kun je van op aan. Efficiënt en effectief, zodat je ruimte overhoudt om naar hartenlust te differentiëren. Daarvoor heeft Memo heel wat in huis, kant en klaar! Denk aan de activerende keuzeopdrachten waarmee je én kunt variëren én stof kunt herhalen. Begin je lessen met de Ontdekkingsplaten en de PowerPoints. Daarin is uitgebreid aandacht voor het activeren en in kaart brengen van voorkennis. Nieuw in Memo: materiaal voor formatieve evaluatie. Je hebt daarmee op een speelse manier een nog beter inzicht in de voortgang van je leerlingen.

Bekijk de introductievideo

In deze introductievideo laten we zien waar Memo vmbo bovenbouw voor staat. Zo krijg je een indruk van:

- Hoe Memo is opgebouwd

- Waarom Memo meer uitdaging biedt voor elke leerling

- Wat de mogelijkheden zijn van de online leeromgeving

Wil je de uitgebreide methodevideo bekijken? Vul je naam en e-mailadres in en de link van de video wordt naar je toegestuurd.

Uitgebreide methodevideo bekijken

Duik dieper in Memo

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Heldere structuur

Elk hoofdstuk in Memo heeft een vaste opbouw. Dat geeft leerlingen houvast.

Een hoofdstuk begint met een ‘Oriëntatie’ op het thema met een tijdbalk om het onderwerp in te kaderen. Daar wordt ook de voorkennis van je leerlingen geactiveerd.

 • 3 basisparagrafen, elk bestaande uit 3 subparagrafen waarin steeds één leerdoel centraal staat.
 • 1 paragraaf verrijking met 3 subparagrafen

Leerjaar 3: de leerstof  in de basis- en verrijkingsparagrafen wordt verwerkt in opdrachten en toegepast met een vraag op een hoger denkniveau. Die opdrachten staan altijd op de pagina naast de leerstof voor een nog beter overzicht. Verder bevat een hoofdstuk in leerjaar 3 de volgende onderdelen:

 • 1 paragraaf ‘Historisch Denken’ waarin leerlingen oefenen met de historische vaardigheden
 • 1 paragraaf ‘Toepassen’ (“oefenen met”) waarmee leerlingen vakvaardigheden zoals het bekijken van foto’s en spotprenten expliciet kunnen oefenen
 • Examentrainer waarin op het examen gebaseerde opdrachten worden aangeboden
 • Keuzeopdrachten: kant- en klare, activerende doe-opdrachten. Een mix van extra oefening en herhaling, (bijvoorbeeld een quiz of ‘placemat-opdracht’) en creatieve en verdiepende opdrachten.
 • Afsluiting met daarin een (geleide) samenvatting van de stof en een overzicht van leerdoelen, jaartallen en begrippen.

Leerjaar 4: de hoofdstukken in het leerboek zijn opgebouwd uit een Oriëntatie, basisparagrafen en een Afsluiting. In leerjaar 4 tref je in elke subparagraaf een examenvraag aan. Die verwijst naar het oefenboek waar per hoofdstuk een set examenvragen is opgenomen die leerlingen stapsgewijs kunnen oefenen. Het oefenboek bevat per hoofdstuk ook een examentrainer (zonder ondersteuning), herhalingsopdrachten en twee proefexamens.

Differentiëren

Rekening houden met verschillen

Met de online leeromgeving kun je je leerlingen op maat bedienen. Dat kan ook met de  keuzeopdrachten.

Meer inzicht in je leerlingen
 • Via het leerlingendashboard heb je voortdurend inzicht in de voortgang en de resultaten van je leerlingen.
 • Leerlingen kunnen na elke paragraaf een ‘digitale diagnostische toets’ (Test jezelf) doen.
 • De eindtoetsen zijn voorzien van een toetsmatrijs zodat je ‘het verhaal achter het cijfer’ kunt vertellen.
Differentiëren in niveau en interesse
 • In de basisparagraaf worden leerdoelen verwerkt en toegepast.
 • Verrijkingsstof, examentraining, historisch denken en toepassingsparagrafen bieden in leerjaar 3 veel ruimte voor differentiatie.
 • Nieuw zijn de activerende keuzeopdrachten waarmee je leerlingen met andere werkvormen aan de slag kunt laten gaan en waarmee ze ongemerkt veel stof herhalen.
Individuele voorbereiding op toetsen en examens
 • In de online leeromgeving staat bij elke basisparagraaf een set oefenvragen op verschillende taxonomieniveaus die gekoppeld is aan de leerdoelen van die paragraaf. De Test jezelf van de Afsluiting gaat over het hele hoofdstuk.
 • Leerlingen kunnen begrippen en jaartallen oefenen met Flitskaarten in de online leeromgeving.
 • Het oefenboek in het vierde jaar staat vol met (herhalings-)opdrachten waarmee leerlingen op basis van hun behoefte kunnen oefenen met examenvragen en examenvaardigheden.

Toetsen

Formatieve toetsing in Memo

Nieuw is het ‘Memory game’: snelle formatieve toetsing in de klas. Elke basisparagraaf wordt afgesloten met een formatieve test in de vorm van een  ‘grid’ waar de leerling een aantal vragen over de behandelde stof krijgt voorgelegd. De vragen zijn cumulatief. Leerlingen kiezen zelf voor (relatief) moeilijke of gemakkelijke vragen, waarbij de moeilijke sneller meer punten opleveren. Zo kunnen ze zoveel mogelijk punten scoren. Belangrijker is dat hun lange termijngeheugen zo voortdurend wordt gestimuleerd. En dat resulteert in een aantoonbaar positief leereffect. Er is ook een formatieve evaluatie bij de Afsluiting van een hoofdstuk.

De Test jezelf oefentoetsen kunnen ook prima als formatief toetsmoment worden ingezet. De koppeling aan leerdoelen en taxonomie biedt daarvoor een eerste inzicht.

Eindtoetsen

Bij elk hoofdstuk is een proefwerk ontwikkeld. De proefwerken zijn vormgegeven op de manier van het centraal examen en werken in niveau en taxonomie naar dat examen toe. Bij alle toetsen horen toetsmatrijzen en een antwoordmodel. De matrijs koppelt de items aan de leerdoelen uit het hoofdstuk en geeft de taxonomie aan. Het aantal te behalen punten is in elke toets aangegeven, net zoals in het centraal examen. De toetsen zijn er in Word en PDF en je kunt ze via Quayn digitaal afnemen. In Word en in Quayn kun je ze aanpassen.

Examenvoorbereiding

Niet alle leerlingen in de derde klas zullen ook examen geschiedenis afleggen. Toch kiest Memo ervoor om daar ook in leerjaar 3 al aandacht aan te besteden. Naast de op het examen gebaseerde vraagtypes, verhouding open-gesloten en opbouw in niveau en taxonomie in de toetsen, kent elk hoofdstuk een aparte paragraaf ‘examentraining’ waar de leerdoelen van het hele hoofdstuk aan de orde worden gesteld. In leerjaar 4 staat examenvoorbereiding centraal in het speciaal ontwikkelde ‘oefenboek’.  

Taxonomie

Een hulpmiddel om de validiteit van opdrachten en toetsen te borgen, is het gebruiken van een taxonomie: een indeling in denkniveaus. Wordt met een vraag getoetst of een leerling bepaalde kennis uit zijn hoofd heeft geleerd of wordt getoetst of de leerling deze kennis ook kan toepassen? Door het gebruik van een taxonomie kan ervoor worden gezorgd dat het niveau van een set opdrachten of een toets in zijn geheel en vragen afzonderlijk aansluiten bij het leerjaar waar de leerling zich in bevindt. Memo baseert zich hierbij op de taxonomie van Bloom.

Blended werken

Als je kiest voor Memo vmbo bovenbouw, ontvangen al je leerlingen in klas 3 per jaar twee leerwerkboeken (deel A en B, met elk 3 hoofdstukken) én een licentie voor de online leeromgeving. In klas 4 werken ze met een ‘leerboek’ (waarin alle stof voor het CE staat) en een ‘oefenboek’ (waarmee je kunt trainen voor het examen), natuurlijk ook met de online leeromgeving. Alles uit de leerwerkboeken vind je ook online. Zo kun je als docent zelf kiezen welke onderdelen je in het boek behandelt en wat je liever digitaal laat maken.

Als je leerlingen digitaal werken, kun je realtime de voortgang van je leerlingen volgen. Handig om het huiswerk te controleren, maar ook om te bepalen met welke onderdelen de klas nog moeite heeft.

Digitale extra's

Digitaal vinden leerlingen extra materiaal:

 • Flitskaarten, waarmee leerlingen begrippen en jaartallen kunnen oefenen;
 • Test jezelf oefentoetsen aan het einde van elke paragraaf en aan het eind van een hoofdstuk, waarmee leerlingen kunnen testen of ze de kennisonderdelen beheersen. De oefentoetsen zijn gekoppeld aan de leerdoelen per paragraaf.
 • Ontdekkingsplaat (per hoofdstuk) als ondersteuning van je introductie op een nieuw thema. De gedetailleerde illustraties, video’s en animaties in de ontdekkingsplaten maken het verleden tastbaar.
 • Feedback bij online opdrachten. Waar mogelijk is bij de online opdrachten specifieke feedback toegevoegd. Maakt een leerling de opdracht fout, dan leert hij ook waarom het gegeven antwoord niet juist is. Eventueel ziet de leerling hier ook feedback van de docent.

Voor de docent:

 • Feedbackmogelijkheid: je kunt feedback geven bij alle antwoorden die je leerlingen maken in de online leeromgeving.
 • PowerPoints met een kant en klare lesopzet om een hoofdstuk te openen en met formatieve toetsen bij elke paragraaf
 • Digitaal toetsen afnemen met Quayn is mogelijk
 • Dashboards geven je inzicht in de voortgang en resultaten van je leerlingen

Meer over de online leeromgeving.

Vernieuwingen bij Memo op een rij

Voor de docent

 • De docentenondersteuning is uitgebreid met PowerPoints  bij elk hoofdstuk.  Die bestaan uit: oriëntatie (oriënteren op onderwerp, ophalen voorkennis, taalondersteuning); basisdia’s bij alle paragrafen; formatieve evaluatie (‘grid’) bij de drie basisparagrafen en bij de afsluiting andere vormen van formatieve evaluatie en herhaling). Je kunt hiermee je leerlingen extra motiveren, hun voorkennis peilen en formatief evalueren.
 • Activerende, creatieve keuzeopdrachten om te variëren en te differentiëren.
 • Verbeterde eindtoetsen. De eindtoetsen zijn volledig herzien en gekoppeld aan de leerdoelen met een doordachte verdeling over de verschillende taxonomieniveaus (Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren).
 • Uitweidingen zijn verwijderd. Dat leidt tot een lagere informatiedichtheid, minder te behandelen stof en geeft je dus wat meer lucht in je PTA.
 • Het docentenmateriaal bevat een voorbeeld PTA.

Inhoud en didactiek

 • De (verwerkings)opdrachten in de basisparagrafen zijn verzwaard zodat ze  meer recht doen aan de vmbo-leerling.
 • Het materiaal is volledig leerdoelgestuurd. In elke subparagraaf wordt één leerdoel behandeld, vormgegeven op tegenover elkaar liggende bladzijden. Dat geeft in één oogopslag weer wat je gaat leren. De leerdoelen zijn de basis voor alle overige materialen (oefentoetsen, proefwerken, samenvattingen etc.).

 • Ook de vakvaardigheden in de paragraaf ‘historisch denken’ zijn van leerdoelen en heldere uitleg voorzien.
 • In de Afsluiting staat een (geleide) samenvatting die alles nog een keer de revue laat passeren.
 • Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd. Ook de bronnen zijn waar nodig vervangen.
 • Er is gezorgd voor een betere inbedding van de thema’s in wat leerlingen al weten uit de onderbouw. Dat gebeurt met name in de Oriëntatie-paragraaf bij elk hoofdstuk.
 • In het materiaal is vakgerichte taalondersteuning verwerkt. Die opdrachten zijn gemarkeerd in het boek. Deze opdrachten bieden ondersteuning bij begrijpend lezen en bij het formuleren van antwoorden. Leerlingen leren omgaan met het inzetten van vaktaal in plaats van dagelijkse taal.
 • Keuzeopdrachten zijn activerende (herhalings-)opdrachten die zorgen voor afwisseling en extra motivatie. Prima in te zetten als verdieping voor betere of snellere leerlingen. Soms ook geschikt voor samenwerkend leren.
 • Een van de twee paragrafen ‘historisch denken’ uit de vorige editie is vervangen door een ‘oefenen met’ paragraaf waarin specifieke vaardigheden extra worden geoefend. Denk daarbij aan het interpreteren van spotprenten en foto’s.

Voor de leerling

 • Verbetering van de navigatie door het materiaal. Je weet altijd waar je bent.
 • Slimme opmaak van de basisparagraaf met links de leertekst en rechts de opdrachten voor nog meer overzicht en minder bladeren!
 • De paragraaf is gestructureerd: een intro zinnetje geeft kort aan waar de paragraaf over gaat. Een leerdoel beschrijft wat je gaat leren. De leertekst is opgedeeld met tussenkopjes.
 • Er staat geen woord teveel in Memo.
 • De teksten zijn geschreven om informatie over te dragen op een heldere en begrijpelijke manier. Dat gebeurt o.a. door tussenkopjes, signaalwoorden en opsommingen. Relaties tussen begrippen en uitleg zijn glashelder.
 • Er zijn opdrachten opgenomen waardoor je de teksten beter begrijpt en beter leert formuleren (‘vakgerichte taalondersteuning’)
 • Keuze-opdrachten voor een beetje extra herhaling of voor een leuke, creatieve opdracht.

MAX
Theorie en opdrachten in twee leerwerkboeken per jaar, deel A en B. Dat is handig, alles bij elkaar. Leerlingen mogen in de boeken schrijven zodat het goed beklijft en ze mogen de boeken houden. Lees meer over MAX.

... en bekijk de online leeromgeving

Memo bovenbouw is een MAX-methode. MAX staat voor onze nieuwe blended lesmethodes die altijd up-to-date zijn. Met een MAX-methode mogen leerlingen hun boeken houden en krijgen ze altijd toegang tot de online leeromgeving. Boek en online versterken elkaar. De verschillende keuzemogelijkheden maken blended leren betaalbaar voor iedere school.

 • Up-to-date lesmateriaal
 • Leerlingen mogen de boeken houden
 • Altijd boek en online
 • Betaalbaar

Meer over MAX

Blader online door de boeken…

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Memo eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

Het complete boek inzien en beoordelen? Bestel het beoordelingsmateriaal voor een goede eerste indruk.

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak in

Of bekijk eerst het gratis beoordelingsmateriaal.

← Terug naar Voorbereiden

Probeer Memo gratis uit

Vraag het gratis beoordelingsmateriaal aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de online leeromgeving allemaal kan. Vraag daarom vandaag nog je beoordelingsmateriaal aan.

Vraag het beoordelingsmateriaal aan

Maak een afspraak met de methodespecialist en stel al je vragen.

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak in

Referentieschool

“Wij vinden dat het taalgebruik in deze methode beter aansluit bij onze leerlingen.”

Referentieschool

“Goede nieuwe opbouw, ook goede digitale omgeving. Erg duidelijk.”

De heer T. van den Bosch

De heer T. van den Bosch

Referentieschool

“Het is overzichtelijk, up-to-date en duidelijk voor de leerlingen.”

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Probeer Memo gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of Memo past bij jouw school, kun je de
methode gratis uitproberen. Met het beoordelingsmateriaal
kun je aan de slag met al het benodigde materiaal
om de methode zelf uit te proberen.

Vraag gratis beoordelingmateriaal aan

← Terug naar Ontdekken

Ga je aan de slag met Memo?

Kies je pakket

Je kiest voor een afname van 1, 4 of 6 jaar en betaalt één prijs per leerling per jaar. Je leerlingen ontvangen een boek en een leerlinglicentie voor de online leeromgeving.

 

49 ,50
1 jaar / leerling per jaar
 • Licentie online leeromgeving
 • Leerwerkboek deel A
 • Leerwerkboek deel B

 

39 ,50
6 jaar / leerling per jaar
 • Licentie online leeromgeving
 • Leerwerkboek deel A
 • Leerwerkboek deel B

De materialen van Memo bestel je in de webshop.

Naar de webshop Prijsoverzicht

Checklist bij het kiezen van een nieuwe methode

Bij het kiezen van een nieuwe lesmethode ga je ongetwijfeld zorgvuldig te werk. Natuurlijk heb je als docent de meeste invloed op het verloop en resultaat van je lessen. De lesmethode is hierbij voor veel docenten een belangrijk instrument. Genoeg redenen dus om bij het kiezen van een nieuwe lesmethode gestructureerd te werk te gaan. Vergelijk verschillende methodes met deze checklist en kom tot een weloverwogen keuze.

Veel succes!

Download de checklist

Gratis Overstapservice

Wil je overstappen naar een Malmberg methode? Dan zorgt de gratis Overstapservice ervoor dat je snel en makkelijk de overstap kunt maken. Onder begeleiding van jouw persoonlijke overstapcoach wordt alles voorbereid en kun je zo aan de slag!

De Overstapcoach helpt je bij:

 • Alles klaarzetten
 • Jaarplanning maken
 • Methode training
 • Starten met de methode

Heb je interesse? Plan een afspraak in met de Overstapcoach.

Bekijk de Overstapservice

Referentieschool

“Wij vinden dat het taalgebruik in deze methode beter aansluit bij onze leerlingen.”

Referentieschool

“Goede nieuwe opbouw, ook goede digitale omgeving. Erg duidelijk.”

De heer T. van den Bosch

De heer T. van den Bosch

Referentieschool

“Het is overzichtelijk, up-to-date en duidelijk voor de leerlingen.”

Onderwijs van Morgen

Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak in

← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit Memo

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen.

Trainingen en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw accountmanager

Voor alle vragen over leermiddelen, toetsing en ICT-beleid van schoolmanagers, leermiddelencoördinatoren of docenten, kun je terecht bij een van onze accountmanagers. Zij denken graag met je mee over onderwijs op je school.

Neem contact op met de accountmanager in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw accountmanager

← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab