Memo

Memo

Een toegankelijke opbouw waardoor het glashelder is wat ze moeten leren: met Memo maak je het vak geschiedenis niet alleen nóg leuker, maar ook begrijpelijk en overzichtelijk. De nieuwe lay-out plaatst teksten en opdrachten naast elkaar, wat de leerbaarheid nog verder vergroot. In Memo staat geen woord te veel.

Beoordelingsmateriaal

 • Veel overzicht, illustraties en activerende keuzeopdrachten
 • Optimale voorbereiding op examen met online oefentoetsen
 • Alle vrijheid én uitgebreide ondersteuning voor jou als docent

Hallo! Hoe kunnen we je helpen?

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Wie wil er nu niet die leraar zijn die hét verschil maakt in het leven van zijn of haar leerlingen? Natuurlijk, een lesmethode is niet de enige factor die daarin meespeelt, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode past bij jullie school en onderwijsvisie, hoe meer jij je leerlingen kunt meegeven in hun schoolcarrière en latere leven. Docenten geven vaak aan dat ze opzien tegen het kiezen van een nieuwe methode. We helpen je hier graag bij.

Hoe scoort je huidige methode?

Voordat het oriënteren echt begint, is het belangrijk om je huidige lesmethode te evalueren. Voldoet je huidige methode nog aan jouw behoeften en die van je leerlingen? Met de handige checklist ontdek je snel of je op dit moment het maximale uit je onderwijskracht haalt. Meten is weten.

Download de checklist

Bepaal de criteria waarop je wilt selecteren

Wat heb jij nodig om je leerlingen de kennis en vaardigheden bij te brengen waar ze écht verder mee komen in het leven? Voordat je naar nieuwe lesmethoden gaat kijken, is het verstandig om criteria op te stellen voor een goede vergelijking. Gebruik daarvoor de criteriumpiramide van Malmberg. Het is een kwestie van downloaden, printen, knippen en beginnen!

Download de piramide

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Het meenemen van je (vakgroep)collega’s is in deze stap heel belangrijk. We helpen je daar graag bij met een handige routeplanner.

Tip: Hang de routeplanner op een centrale plek, bijvoorbeeld in de lerarenkamer. Zo zien jullie niets over het hoofd.

Download de routeplanner

Back

Go to previous tab
Back button

Wil je Memo meteen ontdekken?

Onze methode Memo staat voor het mooie van het vak geschiedenis. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat jij kan kijken of onze methode aan je eisen voldoet.

Memo ontdekken in een paar stappen

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze methode geschiedenis en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe alles werkt, hoe het lesmateriaal eruitziet en hoe Memo de leerlingen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor Memo te kiezen

Veel overzicht, illustraties en activerende keuzeopdrachten

Het materiaal is fraai vormgegeven, rijk geïllustreerd en aansluitend bij de leefwereld en het niveau van je leerlingen. Je hebt als docent volop mogelijkheden om je lessen nog aantrekkelijker te maken, zoals kant- en klare PowerPoints en activerende keuzeopdrachten. De teksten in Memo zijn gestructureerd, compact, helder en helemaal leerdoelgestuurd. Leertekst en verwerking staan naast elkaar: minder bladeren en méér overzicht. Nieuw zijn opdrachten gericht op taalondersteuning, speciaal ontwikkeld om leerlingen te helpen bij het begrijpend lezen en formuleren. Leerlingen oefenen natuurlijk met alle examenvaardigheden en er zijn uitgebreide oefenmogelijkheden in de digitale leeromgeving.

Het Centraal Examen: met Memo ben je er klaar voor!

Het is belangrijk dat je leerlingen zich optimaal op het examen kunnen voorbereiden en dat ze weten wat hen bij het examen en andere toetsmomenten te wachten staat. Nieuw in het materiaal voor het examenjaar is het ‘oefenboek’ waarin leerlingen de stof herhalen en waarin alle examenvaardigheden en typische examenvragen stapsgewijs worden geoefend, telkens gekoppeld aan de inhoud van een hoofdstuk. De online Test jezelf, de oefentoetsen, alle examenoefeningen en de eindtoetsen van Memo nemen de manier van vragen stellen en de taxonomie van het centraal examen als uitgangspunt. De leerdoelen zijn in alle gevallen de basis, zodat je als leerling en als docent weet waar ontbrekende kennis te vinden is. De online leeromgeving maakt het mogelijk om dat inzicht nóg scherper te krijgen.

Alle vrijheid én uitgebreide ondersteuning voor jou als docent

Memo behandelt alle stof uit het examenprogramma, daar kun je van op aan. Efficiënt en effectief, zodat je ruimte overhoudt om naar hartenlust te differentiëren. Daarvoor heeft Memo heel wat in huis, kant en klaar! Denk aan de activerende keuzeopdrachten waarmee je én kunt variëren én stof kunt herhalen. Begin je lessen met de Ontdekkingsplaten en de PowerPoints. Daarin is uitgebreid aandacht voor het activeren en in kaart brengen van voorkennis. Nieuw in Memo: materiaal voor formatieve evaluatie. Je hebt daarmee op een speelse manier een nog beter inzicht in de voortgang van je leerlingen.

Bekijk de introductievideo

In deze introductievideo laten we zien waar Memo voor staat. Zo krijg je een indruk van:

- Hoe Memo is opgebouwd

- Waarom Memo meer uitdaging biedt voor elke leerling

- Wat de mogelijkheden zijn van de online leeromgeving

Wil je de uitgebreide methodevideo bekijken? Vul je naam en e-mailadres in en de link van de video wordt naar je toegestuurd.

Uitgebreide methodevideo bekijken

Blader alvast online door de boeken…

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Memo eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

... en bekijk de digitale leeromgeving

Memo bovenbouw is een MAX-methode. MAX staat voor onze nieuwe blended lesmethodes die altijd up-to-date zijn. Met een MAX-methode mogen leerlingen hun boeken houden en krijgen ze altijd toegang tot de online leeromgeving. Boek en online versterken elkaar. De verschillende keuzemogelijkheden maken blended leren betaalbaar voor iedere school.

 • Up-to-date lesmateriaal
 • Leerlingen mogen de boeken houden
 • Altijd boek en online
 • Betaalbaar

Meer over MAX

Duik dieper in Memo

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Wat is nieuw?

Elk hoofdstuk heeft een vaste opbouw. Dat geeft leerlingen houvast.

Een hoofdstuk begint met een ‘Oriëntatie’ op het thema met een tijdbalk om het onderwerp in te kaderen.

 • 3 basisparagrafen, elk bestaande uit 3 subparagrafen waarin steeds één leerdoel centraal staat.
 • 1 paragraaf verrijking met 3 subparagrafen

De leerstof  in de basis- en verrijkingsparagrafen wordt verwerkt in opdrachten en toegepast met een vraag op een hoger denkniveau. Die opdrachten staan altijd op de pagina naast de leerstof voor een nog beter overzicht.

 • 1 paragraaf ‘Historisch Denken’ waarin leerlingen oefenen met de historische vaardigheden
 • 1 paragraaf ‘Toepassen’ (“oefenen met”) waarmee leerlingen vakvaardigheden zoals het bekijken van foto’s en spotprenten expliciet kunnen oefenen
 • Examentrainer waarin op het examen gebaseerde opdrachten worden aangeboden
 • Keuzeopdrachten: kant- en klare, activerende doe-opdrachten. Een mix van extra oefening en herhaling, (bijvoorbeeld een quiz of ‘placemat-opdracht’) en creatieve en verdiepende opdrachten.
 • Afsluiting met daarin een (geleide) samenvatting van de stof en een overzicht van leerdoelen, jaartallen en begrippen.

Differentiëren

Rekening houden met verschillen

Met de online leeromgeving kun je je leerlingen op maat bedienen. Dat kan ook met de  keuzeopdrachten.

Meer inzicht in je leerlingen
 • Via het leerlingendashboard heb je voortdurend inzicht in de voortgang en de resultaten van je leerlingen.
 • Leerlingen kunnen na elke paragraaf een ‘digitale diagnostische toets’ (Test jezelf) doen.
 • De eindtoetsen zijn voorzien van een toetsmatrijs zodat je ‘het verhaal achter het cijfer’ kunt vertellen.
Differentiëren in niveau en interesse
 • In de basisparagraaf worden leerdoelen verwerkt en toegepast.
 • Verrijkingsstof, examentraining, historisch denken en toepassingsparagrafen bieden veel ruimte voor differentiatie.
 • Nieuw zijn de activerende keuzeopdrachten waarmee je leerlingen met andere werkvormen aan de slag kunt laten gaan en waarmee ze ongemerkt veel stof herhalen.
Individuele voorbereiding op toetsen en examens
 • In de online leeromgeving staat bij elke basisparagraaf een set oefenvragen op verschillende taxonomieniveaus die gekoppeld is aan de leerdoelen van die paragraaf. De Test jezelf van de Afsluiting gaat over het hele hoofdstuk.
 • Leerlingen kunnen begrippen en jaartallen oefenen met Flitskaarten in de online leeromgeving.

Toetsen

Formatieve toetsing in Memo

De nieuwe PowerPoint docentenondersteuning biedt mogelijkheden tot snelle formatieve toetsing in de klas. Elke basisparagraaf wordt afgesloten met een formatieve test in de vorm van een  ‘grid’ waar de leerling een aantal vragen over de behandelde stof krijgt voorgelegd. De vragen zijn cumulatief. Leerlingen kiezen zelf voor (relatief) moeilijke of gemakkelijke vragen, waarbij de moeilijke sneller meer punten opleveren. Zo kunnen ze zoveel mogelijk punten scoren. Belangrijker is dat hun lange termijngeheugen zo voortdurend wordt gestimuleerd. En dat resulteert in een aantoonbaar positief leereffect. Er is ook een formatieve evaluatie bij de Afsluiting van een hoofdstuk.

De Test jezelf oefentoetsen kunnen ook prima als formatief toetsmoment worden ingezet. De koppeling aan leerdoelen en taxonomie biedt daarvoor een eerste inzicht.

Eindtoetsen

Bij elk hoofdstuk is een proefwerk ontwikkeld. De proefwerken zijn vormgegeven op de manier van het centraal examen en werken in niveau en taxonomie naar dat examen toe. Bij alle toetsen horen toetsmatrijzen en een antwoordmodel. De matrijs koppelt de items aan de leerdoelen uit het hoofdstuk en geeft de taxonomie aan. Het aantal te behalen punten is in elke toets aangegeven, net zoals in het centraal examen. De toetsen zijn er in Word en PDF en je kunt ze via Quayn digitaal afnemen. In Word en in Quayn kun je ze aanpassen.

Examenvoorbereiding

Niet alle leerlingen in de derde klas zullen ook examen geschiedenis afleggen. Toch kiest Memo ervoor om daar ook in leerjaar 3 al aandacht aan te besteden. Naast de op het examen gebaseerde vraagtypes, verhouding open-gesloten en opbouw in niveau en taxonomie in de toetsen, kent elk hoofdstuk een aparte paragraaf ‘examentraining’ waar de leerdoelen van het hele hoofdstuk aan de orde worden gesteld.  

Taxonomie

Een hulpmiddel om de validiteit van opdrachten en toetsen te borgen, is het gebruiken van een taxonomie: een indeling in denkniveaus. Wordt met een vraag getoetst of een leerling bepaalde kennis uit zijn hoofd heeft geleerd of wordt getoetst of de leerling deze kennis ook kan toepassen? Door het gebruik van een taxonomie kan ervoor worden gezorgd dat het niveau van een set opdrachten of een toets in zijn geheel en vragen afzonderlijk aansluiten bij het leerjaar waar de leerling zich in bevindt. Memo baseert zich hierbij op de taxonomie van Bloom.

Blended werken

Als je kiest voor Memo vmbo bovenbouw, ontvangen al je leerlingen per jaar twee leerwerkboeken (deel A en B, met elk 3 hoofdstukken) én een licentie voor de online leeromgeving. Alles uit de leerwerkboeken vind je ook online. Zo kun je als docent zelf kiezen welke onderdelen je in het boek behandelt en wat je liever digitaal laat maken.

Als je leerlingen digitaal werken, kun je realtime de voortgang van je leerlingen volgen. Handig om het huiswerk te controleren, maar ook om te bepalen met welke onderdelen de klas nog moeite heeft.

Digitale extra's

Digitaal vinden leerlingen extra materiaal:

 • Flitskaarten, waarmee leerlingen begrippen en jaartallen kunnen oefenen;
 • Test jezelf oefentoetsen aan het einde van elke paragraaf en aan het eind van een hoofdstuk, waarmee leerlingen kunnen testen of ze de kennisonderdelen beheersen. De oefentoetsen zijn gekoppeld aan de leerdoelen per paragraaf.
 • Ontdekkingsplaat (per hoofdstuk) als ondersteuning van je introductie op een nieuw thema. De gedetailleerde illustraties, video’s en animaties in de ontdekkingsplaten maken het verleden tastbaar.
 • Feedback bij online opdrachten. Waar mogelijk is bij de online opdrachten specifieke feedback toegevoegd. Maakt een leerling de opdracht fout, dan leert hij ook waarom het gegeven antwoord niet juist is. Eventueel ziet de leerling hier ook feedback van de docent.

Voor de docent:

 • Feedbackmogelijkheid: je kunt feedback geven bij alle antwoorden die je leerlingen maken in de online leeromgeving.
 • PowerPoints met een kant en klare lesopzet om een hoofdstuk te openen en met formatieve toetsen bij elke paragraaf
 • Digitaal toetsen afnemen met Quayn is mogelijk
 • Dashboards geven je inzicht in de voortgang en resultaten van je leerlingen

Meer over de online leeromgeving.

Docenten materiaal

Met je persoonlijke docentlicentie bij Memo heb je toegang tot al het online lesmateriaal van je leerlingen. Je kunt je leerlingen volgen via de dashboards. In de licentie vind je bovendien de docentenhandleiding, antwoorden, proefwerken en toetsen, voorbeeld PTA’s, PowerPoints, en overzichten van de aanpassingen die regelmatig worden uitgevoerd aan het materiaal. Toetsen zijn er in PDF en in Word zodat je ze zelf kunt aanpassen. De toetsen staan ook in Quayn zodat je ze online kunt afnemen.

Je bestelt de licentie per persoon.

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald kan worden zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

Dhr. Koningsveld Het Bouwens

"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Of bekijk eerst het gratis beoordelingsmateriaal.

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Gebruik onze handige Keuzehulp om de overstap op een nieuwe methode soepel te laten verlopen.
← Terug naar Voorbereiden

Memo zelf beoordelen

Heb je een goed gevoel bij Memo en wil je nog beter kennismaken met het lesmateriaal? Vraag dan het gratis beoordelingsmateriaal aan of kom in contact met een van onze methodespecialisten.

Ervaar zelf de mogelijkheden van Memo

Om te ontdekken of Memo bij jouw school past, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode helemaal te ervaren.

Vraag het gratis beoordelingsmateriaal aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de online leeromgeving allemaal kan. Vraag daarom vandaag nog je beoordelingsmateriaal aan.

Vraag het beoordelingsmateriaal aan

Bekijk de methodevideo

Laat je bijpraten door de methodespecialist van Malmberg in deze methodevideo over Memo. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. De video duurt ongeveer 30 minuten.

Bekijk de methodevideo

Maak een afspraak met de methodespecialist en stel al je vragen.

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Wat vinden andere scholen van Memo?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk!

Referentieschool

“Wij vinden dat het taalgebruik in deze methode beter aansluit bij onze leerlingen.”

Referentieschool

“Goede nieuwe opbouw, ook goede digitale omgeving. Erg duidelijk.”

De heer T. van den Bosch

De heer T. van den Bosch

Referentieschool

“Het is overzichtelijk, up-to-date en duidelijk voor de leerlingen.”

Probeer Memo gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of Memo past bij jouw school, kun je de
methode gratis uitproberen. Met het beoordelingsmateriaal
kun je aan de slag met al het benodigde materiaal
om de methode zelf uit te proberen.

Vraag gratis beoordelingmateriaal aan

Eerst de methode ontdekken

Kom alles te weten over Memo. Blader door de digitale versie van de boeken, bekijk de methode-inhoud en zie waarom zoveel onderwijsprofessionals als jij vertrouwen op Memo.

← Terug naar Ontdekken

Twijfel je nog of heb je nog vragen?

Het is tijd om een definitieve keuze te maken. Check de catalogus, de prijzen en ervaringen van collega-docenten met Memo.

Ga je aan de slag met Memo?

Je staat op het punt om aan de slag te gaan met de beste methode geschiedenis: Memo! Misschien heb je nog wat laatste vragen? Of wil je je collega's overtuigen dat Memo het beste aansluit bij jullie visie en de behoefte van de leerlingen? Bekijk de informatie hieronder voordat je je definitieve keuze maakt.

Je hoeft je trouwens geen zorgen te maken over de implementatie van de nieuwe methode: met onze gratis overstapservice ben je in no-time klaar voor het nieuwe schooljaar.

Kies je pakket

Je kiest voor een afname van 1, 4 of 6 jaar en betaalt één prijs per leerling per jaar. Je leerlingen ontvangen een boek en een leerlinglicentie voor de online leeromgeving.

 

46 ,25
1 jaar / leerling per jaar
 • Licentie online leeromgeving
 • Leerwerkboek deel A
 • Leerwerkboek deel B

 

37
6 jaar / leerling per jaar
 • Licentie online leeromgeving
 • Leerwerkboek deel A
 • Leerwerkboek deel B

De materialen van Memo bestel je in de webshop.

Naar de webshop Prijsoverzicht

Gratis Overstapservice

Wil je overstappen naar een Malmberg methode? Dan zorgt de gratis Overstapservice ervoor dat je snel en makkelijk de overstap kunt maken. Onder begeleiding van jouw persoonlijke overstapcoach wordt alles voorbereid en kun je zo aan de slag!

De Overstapcoach helpt je bij:

 • Alles klaarzetten
 • Jaarplanning maken
 • Methode training
 • Starten met de methode

Heb je interesse? Plan een afspraak in met de Overstapcoach.

Bekijk de Overstapservice

Wat vinden andere scholen van Memo?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk!

Referentieschool

“Wij vinden dat het taalgebruik in deze methode beter aansluit bij onze leerlingen.”

Referentieschool

“Goede nieuwe opbouw, ook goede digitale omgeving. Erg duidelijk.”

De heer T. van den Bosch

De heer T. van den Bosch

Referentieschool

“Het is overzichtelijk, up-to-date en duidelijk voor de leerlingen.”

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën, actuele opdrachten en handige materialen om jouw lessen nog leuker te maken. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Eerst even proefdraaien? Dat kan!

Bestel gratis beoordelingsmateriaal of plan een gesprek met een methodespecialist.
← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit deze methode

Bekijk tips en inspiratie om Memo optimaal te gebruiken.

Haal alles uit Memo

Kies je voor Memo? Dan hebben we de nodige tips en inspiratie om de methode nóg beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de handige kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen.

Trainingen en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën, actuele opdrachten en handige materialen om jouw lessen nog leuker te maken. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw accountmanager

Voor alle vragen over leermiddelen, toetsing en ICT-beleid van schoolmanagers, leermiddelencoördinatoren of docenten, kun je terecht bij een van onze accountmanagers. Zij denken graag met je mee over onderwijs op je school.

Neem contact op met de accountmanager in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw accountmanager

Heb je je definitieve methodekeuze nog niet gemaakt?

We helpen je graag met de laatste vragen over Memo.
← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab