Het digitale platform bij jouw Malmberg- methode

Het digitale platform bij jouw Malmberg- methode

Bingel is het digitale platform van Malmberg. Alle digitale leermiddelen bij onze methodes vind je in Bingel. Bingel bevat unieke geavanceerde technologie voor adaptief digitaal onderwijs en handige digitale tools voor jou als leerkracht. Hiermee geef jij de kinderen het beste digitale onderwijs op maat. Gebruik jij een Malmbergmethode? Dan werk je met Bingel!

De enige juiste keuze

Bij jouw Malmbergmethode

De hoogste onderwijskwaliteit

Bingel is hét digitale platform bij jouw Malmbergmethodes. Het sluit naadloos aan op onze methodes en is ontwikkeld met dezelfde onderwijskundige visie en didactische aanpak. Zo weet jij zeker dat de kinderen het beste onderwijs krijgen met de beste leerresultaten. Werk jij met een Malmbergmethode, dan is Bingel de enige juiste keuze.

Maatwerk door doordachte adaptiviteit

Bingel bevat unieke adaptieve technologie voor gepersonaliseerd digitaal onderwijs. Bingel past het aanbod automatisch aan en schakelt zelfs naar een onderliggend leerdoel als dit nodig is. Door deze meervoudige verbindingen leren kinderen veel effectiever.

In control met handige tools

Bingel biedt jou handige tools zoals een digitale handleiding, digibordtool, overzichtelijk dashboard en een uitgebreide hulpkit. Hiermee kan jij elk kind nauwkeurig volgen en ondersteunen. Zo maak je met Bingel gebruik van een hoogwaardig geautomatiseerd systeem, maar blijf jij als leerkracht in control. Met Bingel geef jij de kinderen het beste digitale onderwijs op maat.

Bingel uitproberen?

Methodes die zijn verschenen na 2019 maken optimaal gebruik van de mogelijkheden in Bingel. Je kunt Bingel proberen bij de nieuwste edities van Taal actief, De wereld in getallen en Pluspunt.

Software proberen

Zo geef je met Bingel het beste digitale onderwijs op maat:

Lesvoorbereiding

In Bingel bereid je makkelijk en snel jouw les voor. Je kunt de handleiding bekijken, de opdrachten inzien die de kinderen gaan krijgen en je kunt taken klaarzetten of verwijderen als dit beter bij het kind past. In de blokinfo vind je allerlei hulpmiddelen bij jouw lessen.

Instructie en verlengde instructie

Digibordtool

Bij Malmberg vinden we de directe instructie door de leerkracht heel belangrijk. Jij voelt immers het best aan of de kinderen je begrijpen en wie misschien wat meer uitleg nodig heeft. De digibordtool in Bingel ondersteunt jou bij het geven van de instructie en maakt jouw instructie visueel en interactief.

De digibordtool in Bingel heeft een overzichtelijk lesmenu en gebruiksvriendelijke navigatie. De tool oogt en werkt hetzelfde voor alle Malmbergmethodes en voelt daarom heel vertrouwd.

De eerste oefeningen die de kinderen maken sluiten naadloos aan op jouw instructie. Daarna werken ze aan hun persoonlijke leerdoelen. Deze opdrachten zet Bingel met behulp van adaptieve technologie op maat voor elk kind klaar.

Digitale handleiding

Gebruik de digibordtool samen met de digitale handleiding in Bingel. De handleiding ondersteunt je tijdens het leerkrachtgebonden deel van de les. Je ziet wat de kinderen gaan leren en hoe jij de les begeleidt. Bovenin het scherm zie je wat de kinderen op het digibord zien. Daaronder staat jouw lesbeschrijving.

Verwerken en oefenen

Leren wordt veel effectiever

Onze digitale leermiddelen in Bingel werken met unieke adaptieve technologie voor gepersonaliseerd digitaal onderwijs. Bij het verwerken en oefenen past Bingel het aanbod automatisch aan. Zo krijgt een kind een makkelijkere of moeilijkere oefening aangeboden of wordt juist gewerkt aan kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel. Door deze meervoudige verbindingen tussen leerdoelen leren kinderen veel effectiever.

Werken met taken

De basistaak in Bingel sluit naadloos aan op jouw instructie. Alle kinderen starten met dezelfde oefening in de basistaak. Daarna biedt Bingel elk kind oefeningen op zijn eigen niveau aan. In de ‘Eigen taken’ werkt een kind elke week aan een persoonlijke takenmix. Bingel analyseert de resultaten en combineert ze met de jaarplanning van de leerdoelen. Elk kind krijgt dus zijn eigen unieke mix. Bingel biedt extra taken als een kind alle taken heeft afgerond. Er is altijd genoeg oefenstof beschikbaar.

Er zijn verschillende soorten taken:

  • Peiltaken bepalen het niveau van een kind op een leerdoel.

  • Verbetertaken verbeteren het resultaat op een bepaald doel.

  • Tempotaken verbeteren het resultaat op een automatiseerdoel.

  • Herhaaltaken onderhouden eerder aangeboden lesstof.

  • Plustaken bieden verrijkingsstof.

Jij bepaalt

Jouw rol als leerkracht is ontzettend belangrijk, ook bij digitale verwerking. Bingel zet weliswaar automatisch de takenmix voor elk kind klaar, maar jij kunt naar eigen inzicht taken verwijderen, resetten of toevoegen. Bingel bevat bovendien een handige hulpkit waarmee jij kinderen extra ondersteuning kunt bieden. De resultaten van de kinderen volg je in het overzichtelijke dashboard.

Echte toegevoegde waarde

In Bingel maken we optimaal gebruik van digitale technieken. Zo kan een kind bijvoorbeeld bij het onderwerp klokkijken aan digitale wijzers draaien. De digitale oefenvormen zitten vol met dergelijke verrijkingen die de didactiek ondersteunen en versterken.

Elaboratieve feedback

In Bingel wordt vooral elaboratieve feedback gebruikt. Dit is de meest effectieve vorm van directe feedback, waarbij het kind wordt geholpen om tot een goed antwoord te komen. Bingel laat kinderen dus niet eindeloos proberen, geeft ook geen grote rode streep, maar biedt juist hulp na een fout antwoord en toont na de tweede poging het goede antwoord.

Slim rekenblad

In onze rekenmethodes Pluspunt 4 en De wereld in getallen 5 gebruikt Bingel de intelligente feedback engine ‘Slim rekenblad’. Uniek hieraan is dat de kinderen hun deelstappen maken in de digitale leeromgeving, zodat zij direct terugkoppeling krijgen bij elke deelstap. Dit zorgt voor succeservaring en meer rekenbegrip. Als leerkracht krijg jij hierdoor meer inzicht in het rekenproces van elk kind.

Volgen en analyse

De voortgang van de kinderen volg je live tijdens de hele les met het overzichtelijke dashboard in Bingel. In één oogopslag zie je de resultaten uit het leerkrachtgebonden deel van de les en tijdens het zelfstandig werken. In het onderdeel Volgen zie je de resultaten van alle kinderen en kan je makkelijk doorklikken naar details zoals de antwoorden van elk kind. In het onderdeel Analyse kan je scores over een langere periode bekijken. Hoe verder je doorklikt, des te gedetailleerder de informatie. Ideaal om te verwerken in het rapport of voor een gesprek met het kind, de ouders en anderen.

Ook de kinderen hebben continu zicht op hun persoonlijke groei op de verschillende leerlijnen van de methode.

Extra oefenen

Met De wereld in getallen 5, Pluspunt 4 en Taal actief 5 kan je volledig digitaal werken in Bingel. Maar jouw school kan ook kiezen voor het verwerken in werkboeken. In dit geval kan je de kinderen extra laten oefenen in Bingel. Je profiteert dan alsnog van het unieke adaptieve systeem, je kunt de voortgang van de kinderen volgen en je kunt de hulpkit gebruiken voor extra ondersteuning. Ook gebruik je  digibordsoftware om jouw instructie nog interactiever te maken.

Bingel en Taal actief 4, Staal, De wereld in getallen 4, Pluspunt 3 en Lijn 3

Inmiddels heeft Malmberg ook de software van methodes die verschenen zijn voor 2019 gemigreerd naar het Bingel-platform. De software bij deze methodes sluit aan bij de keuzes die in de methodes gemaakt zijn en maakt daarom geen gebruik van alle mogelijkheden die Bingel biedt. De Malmbergmethodes die verschenen zijn na 2019, sluiten wel optimaal aan bij Bingel.

 

100.000 leerkrachten en 800.000 kinderen maken gebruik van Bingel

Bingel is een integraal onderdeel van de Malmbergmethodes en ontwikkeld op basis van dezelfde onderwijskundige visie op goed onderwijs.

"Overstappen naar Pluspunt 4 – basis digitaal is een verademing"

Leerkrachten aan het woord

Anja maakte de overstap van Pluspunt 3 naar Pluspunt 4 en van Snappet naar Bingel en is daar heel blij mee. Het grotere aanbod aan instructiemogelijkheden draagt daar aan bij. En ze is enorm blij dat het doorklikken, gokken en raden bij de kinderen eindelijk voorbij is. Anja: "De kinderen daarentegen moeten erg wennen aan twee antwoordmogelijkheden. In Bingel wordt nadenken echt gestimuleerd."

Anja Middelkoop van de Koningin Emmaschool in Dieren over Pluspunt – basis digitaal

Bingel - Koningin Emmaschool - Dieren