Spelenderwijs leren rekenen

Interview met Margreeth Mulder

Hoe pas je spelend en bewegend leren toe bij jouw rekenles? Wanneer en waarom? Deze en andere vragen stelden we aan onderwijsadviseur Margreeth Mulder.

Voor jonge kinderen kan het soms goed werken om lesstof op een andere manier aan te bieden dan met een werkboek. Het vergroot de motivatie en de betrokkenheid. Daarom zijn bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 katernen Spelenderwijs leren rekenen ontwikkeld. Met de handreikingen in deze katernen kun je tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van jonge kinderen, zonder afbreuk te doen aan de doelen en didactiek van de methode.

Margreeth is auteur van Rekenplein, de rekenmethode voor groep 1-2 bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 en heeft voor groep 3, 4 en 5 de katernen Spelenderwijs leren rekenen bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 gemaakt.

Spelend en bewegend leren vanaf groep 3? Jij kiest!

De kracht van spelen en bewegen inzetten tijdens jouw rekenlessen vanaf groep 3? Dat kan met De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 als jij, als leerkracht, dat wilt inzetten voor jouw groep. Voor de groepen 3 en 4 staan in de katernen Spelenderwijs leren rekenen activiteiten voor tijdens de les, in de hoeken én voor buiten. Per les wordt concreet aangegeven op welk moment je welke spelactiviteit kunt inzetten ter aanvulling of vervanging van een lesonderdeel uit het reguliere aanbod. Belangrijk daarbij is dat de instructie en doorgaande lijn intact blijven. Voor groep 5 komen er (gefaseerd toegevoegd vanaf augustus 2023) katernen die aanvullend en vervangend lesmateriaal bieden om kinderen op een andere manier de lesstof aan te bieden. Denk hierbij aan spellen die gekoppeld zijn de rekenmuur, suggesties voor werken in circuits en hoeken, buitenactiviteiten maar ook opdrachtkaarten die een kind zelfstandig kan uitvoeren.