RekenXL

RekenXL

Rekenbegaafde kinderen hebben iets nodig waar ze écht moeite voor moeten doen. RekenXL biedt een complete aanpak voor groep 3 t/m 8 met pittige rekenwiskundige projecten voor een heel schooljaar. Met RekenXL lopen kinderen misschien voor het eerst tegen de grenzen van hun talent aan. En juist daar leren ze van!

Beoordelingspakket

RekenXL
 • Complete aanpak voor een heel schooljaar
 • Rekenwiskundige talentontwikkeling
 • Ook voor reken-plusklassen én groep 3

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Download de Routeplanner

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de lerarenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Een nieuwe visie op rekenen

De allerbeste rekendidactiek

Malmberg heeft gekozen voor één nieuwe rekendidactiek die in de nieuwe edities van zowel Pluspunt als De wereld in getallen is toegepast. De ervaringen van leerkrachten, de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn in de methodes verwerkt. Hoofdauteurs zijn onder meer Ceciel Borghouts, Arlette Buter en Anneke van Gool.

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit.

Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Jouw gerichte observaties brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen snel en scherp aan het licht. Rekenproblemen kunnen zo écht in de kiem worden gesmoord. Sterke rekenaars krijgen een compact programma en worden door plustaken voortdurend uitgedaagd.

Download de whitepaper

De nieuwe Malmberg-rekendidactiek is op 8 pijlers gebouwd:

Rekenen is meer dan alleen uitrekenen: signaleer met de drieslag.

Sterke opbouw van leerlijnen: leg eerst een solide fundament en bouw dan verder. Voor iedereen eerst de basisstrategie!

Veel oefenen: besteed ruimschoots aandacht aan het oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden.

Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelfstandig nadenken.

Verfijnde differentiatie in onder- en bovenbouw: breng elk kind naar het eindniveau dat past bij het geadviseerde vervolgonderwijs.

Volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: creëer structureel ruimte om het wiskundig denken te ontwikkelen.

Zichtbaar leren: maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.

Doordacht digitaal: automatisch opgaven op maat voor elk kind met behulp van geavanceerde technologie.

Back

Go to previous tab
Back button

De drie belangrijkste redenen om voor RekenXL te kiezen

Complete aanpak met projecten voor een heel schooljaar

RekenXL is geen verzameling losse opgaven, maar is als een samenhangende methode uitgevoerd. Elk leerjaar biedt ruimte voor 8 projecten van 4 weken. De XL-kinderen kunnen de projecten zelf of met elkaar kiezen. Bijvoorbeeld een verdiepend vervolgproject met moeilijkere opdrachten over hetzelfde onderwerp of juist een project over iets nieuws. Elk project heeft een vaste opbouw. De kinderen werken steeds naar een eindopdracht toe, die ze voor de hele klas presenteren.

Rekenwiskundige talentontwikkeling in het basisonderwijs ('leerkuil')

Met RekenXL breng je wiskunde in jouw basisschoolklas. De rekenwiskundige opdrachten dagen de kinderen zelfs zó uit, dat ze het misschien voor het eerst van hun leven willen opgeven. Maar met twee leerkrachtgebonden momenten in de week zorg jij ervoor dat deze kinderen doorzetten en uit hun ‘leerkuil’ omhoog klimmen. Deze waardevolle leerervaringen nemen ze de rest van hun leven mee.

Ook voor reken-plusklassen én groep 3

RekenXL is makkelijk in de klas te organiseren naast de reguliere rekenmethode. De extra instructie is minimaal: slechts 2 x 10 minuten per week. De projectmatige opbouw maakt RekenXL ook heel geschikt voor reken-plusklassen. De kinderen maken de opdrachten zelfstandig of met elkaar. Uniek is het materiaal voor groep 3. Vanwege het leesniveau in deze groep is het aanbevolen om de projecten pas na de kerstvakantie in te zetten. In plaats van een eindopdracht doen de XL-kinderen in groep 3 een startactiviteit met de hele klas!

Bekijk de introductievideo

In deze video maak je kennis met RekenXL. Je krijgt hiermee een uitgebreide indruk van:

 • Inhoud en didactiek
 • Organisatie
 • De mogelijkheden van RekenXL.

Download de folder

Duik dieper in RekenXL

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Inhoud

Doelgroep

RekenXL is ontwikkeld voor kinderen met een (uitzonderlijk) rekentalent en/of (hoog)begaafde of (hoog)intelligente kinderen. Er zijn verschillende middelen om deze kinderen op jouw school te signaleren, zoals het Digitaal Handelingsprotocol, Sidi-3 en de Surplus-signalering. 

 

Kerndoelen
 • Kerndoel 23: de leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

 • Kerndoel 24: de leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

 • Kerndoel 25: de leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

 

Beredeneerd aanbod

RekenXL biedt niet zomaar werk om kinderen bezig te houden. De projecten bestaan uit uitdagende vraagstukken waarmee belangrijke wiskundige attitudes en onderwijsdoelen worden gerealiseerd. De XL-kinderen leren tegelijkertijd dat de normale rekenvaardigheden in de reguliere rekenmethode helpen om de XL-opgaven op te lossen.

Domeinen

De 8 projecten per jaar van RekenXL zijn verdeeld over 2 domeinen:

 • 4 projecten uit het domein Getallen en Bewerkingen,

 • 4 projecten uit het domein Meten en Meetkunde.

Elk werkboekje (omkeerboek) bevat 2 projecten. Eén uit elk domein.

 

Wiskundige technieken en termen

In RekenXL worden de kinderen voortdurend uitgedaagd om rekenwiskundige problemen op te lossen met behulp van wiskundige technieken. Hierbij worden wiskundige termen gebruikt. De kinderen leren ook om vraagstukken systematisch aan te pakken en de optimale oplossing te zoeken.

Didactiek

SOLO-taxonomie

In de meeste moderne lesmethodes wordt de taxonomie van Bloom gebruikt: van theorie naar uitvoeren. Dit is te eenvoudig voor rekenvaardige of hoogintelligente kinderen. Daarom hanteert RekenXL de SOLO-taxonomie. Hiermee worden de kinderen uitgedaagd om hun eigen ideeën te ontwikkelen, verbanden te zoeken en het geleerde toe te passen in een andere context.

 

Actieve rol van de leerkracht

RekenXL heeft vaste onderdelen waarmee de kinderen eigenaar worden van hun leerproces. Zo worden het doel en de eindopdracht van een project nadrukkelijk beschreven. In het lesonderdeel ‘Blik terug’ reflecteren de kinderen elke week zelfstandig op hun werk. Maar ook de slimste kinderen hebben jouw begeleiding nodig. Hiervoor heeft RekenXL twee leerkrachtgebonden momenten ingebouwd: 10 minuten op maandag en vrijdag. Je behandelt dan met de kinderen de vragen die zij tijdens de week hebben opgeschreven over de problemen waar zij tegenaan liepen. Ook sluit je samen elk project af met een evaluatie. RekenXL kiest dus voor een actieve rol van de leerkracht, maar houdt de tijdsbesteding minimaal.

De leerkuil

Het leren rekenen gaat bij rekenvaardige kinderen haast vanzelf. Zij hebben weinig moeite om rekenopgaven op te lossen. Maar wat als het ineens wél lastig wordt, zoals in RekenXL? Dit zijn ze niet gewend. Bekend is dat deze kinderen het moeilijke werk dan maar uit de weg gaan. Door dit vermijdingsgedrag komen zij in de zogenaamde leerkuil terecht. Ook hiervoor zijn de twee leerkrachtgebonden momenten van RekenXL bedoeld. Door met de kinderen te praten en hun vragen te beantwoorden help jij ze om uit deze ‘learning pit’ te komen. Zo wordt een probleem ineens een succeservaring waar ze hun hele leven plezier van hebben.

Organisatie

Organisatie per jaar

In elk leerjaar van groep 3 t/m 8 komen in RekenXL 8 projecten aan bod. In groep 4 t/m 8 duurt een project 4 weken en beslaat het jaarprogramma dus 32 weken. In groep 3 duurt een project 2 weken, waardoor het jaarprogramma uit 16 weken bestaat. Vanwege het leesniveau in deze groep is het advies om de projecten pas na de kerstvakantie in te zetten.

Projectonderwerpen en niveaus

In groep 3 heeft RekenXL 8 projecten per jaar. Elk project heeft zijn eigen onderwerp. De projecten hebben geen vaste volgorde. Dit is anders in groep 4-5 en groep 6-7-8. In die groepen hebben de projecten een moeilijkheidsniveau.

In groep 4-5 zijn er twee niveaus per projectonderwerp: niveau A (groep 4) en niveau B (groep 5). Project A en B delen dus hetzelfde onderwerp, maar hebben een verschillend niveau. Zo zijn er in groep 4-5 in totaal 8 projectonderwerpen met elk een A en B-niveau. Dus 16 projecten, die over 2 leerjaren zijn verdeeld.

In groep 6-7-8 zijn er drie niveaus per projectonderwerp: niveau A (groep 6), niveau B (groep 7) en niveau C (groep 8). Er zijn in groep 6-7-8 dus 8 projectonderwerpen met elk een A, B en C-niveau. In totaal 24 projecten, die over 3 leerjaren zijn verdeeld.

In alle groepen is het werkboekje voor de kinderen een omkeerboek, dat uit 2 projecten bestaat.

De XL-kinderen kunnen zelfstandig of met elkaar de volgorde van de projecten bepalen. Ze kunnen kiezen voor twee werkwijzen (voorbeeld groep 6-7-8):

 • De kinderen doen in groep 6 alle projecten op niveau A, in groep 7 alle projecten op niveau B en in groep 8 alle projecten op niveau C.

 • De kinderen doen in groep 6 alle niveaus van hetzelfde projectonderwerp, dus A-B-C van projectonderwerp 1 direct na elkaar. Zo kunnen ze de projectonderwerpen over alle groepen 6-7-8 verspreiden. Het is wel van belang dat de kinderen een nieuw projectonderwerp steeds op niveau A beginnen.

Opbouw en eindopdracht in groep 4 t/m 8

Elk project duurt 4 weken. De kinderen werken gemiddeld 2 uur per week aan hun project. Op maandag en vrijdag begeleid jij ze als leerkracht tijdens het leerkrachtgebonden moment, 2 x 10 minuten per week. Verder werken de kinderen zelfstandig. Elk project start met een enthousiasmerende introductiepagina. Gedurende de 4 weken worden de opdrachten steeds lastiger. Aan het eind van het project maken de kinderen de supermoeilijke XL-opgave, die het uiterste van hun nieuwe rekenwiskundige vaardigheden vraagt. Ze sluiten het project af met een eindopdracht, die ze aan de hele klas presenteren. Zo blijven de XL-kinderen onderdeel van de groep.

 

Opbouw en startactiviteit in groep 3

De projecten van RekenXL in groep 3 hebben geen eindopdracht, maar een startactiviteit. Dit is een leuke, laagdrempelige activiteit voor de hele groep. Zo weten alle kinderen in de klas waar de XL-kinderen aan gaan werken en blijven zij verbonden met de rest van de groep. De opbouw is verder hetzelfde als in groep 6-7-8.

 

Gebruik naast een reguliere methode

De kinderen die RekenXL gebruiken volgen normaal gesproken de compacte route van een reguliere rekenmethode zoals Pluspunt of De wereld in getallen. Hierdoor houden zij tijd over voor RekenXL. Door de gezamenlijke startactiviteit in groep 3 en de eindpresentatie in groep 4 t/m 8 blijven de XL-kinderen volledig onderdeel van de groep.

 

Geschikt voor plusklassen

Door de opbouw in projecten is RekenXL ook heel geschikt voor reken-plusklassen.

Volledig rekenaanbod

Het beste resultaat voor ieder kind

Met de bekende rekenmethodes Pluspunt en De wereld in getallen heeft Malmberg een bewezen aanbod voor kinderen in groep 3 t/m 8 van niveau 1F tot 1S+. De differentiatie in deze twee methodes is voor de meeste rekenzwakke en rekensterke kinderen toereikend.

Voor kinderen die het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet kunnen halen of kinderen die op bepaalde domeinen extra rekentijd nodig hebben is Rekenroute ontwikkeld. Voor hoogrekenvaardige kinderen is het pakket RekenXL verkrijgbaar. Voor de kleuters in groep 1-2 is er het pakket Rekenplein, zodat zij een goed startniveau hebben in groep 3.

Malmberg biedt dus een rekenaanbod over de volle breedte van het basisonderwijs. Zo werken wij hard aan onze missie: het beste resultaat voor ieder kind.

Blader online door de boeken

RekenXL bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en werkboekjes voor de kinderen. Dit zijn omkeerboekjes: aan de ene kant een project in het domein Getallen en Bewerkingen, aan de andere kant een project in het domein Meten en Meetkunde. Er zijn 8 projecten per leerjaar, dus 4 omkeerboekjes. Elk project start met een leuke introductiepagina. De opdrachten daarna worden steeds abstracter en complexer. Dan volgt de XL-opgave, de allerpittigste opdracht. De kinderen sluiten het project af met een eindopdracht: de presentatie van bijvoorbeeld een boekje of kunstwerk aan de hele klas.

Benieuwd hoe het lesmateriaal van RekenXL eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

De complete boeken inzien en beoordelen? Bestel het beoordelingspakket voor een goede eerste indruk.

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Voorbereiden

Probeer RekenXL gratis uit

Vraag het beoordelingspakket aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Vraag nu snel het gratis beoordelingspakket aan.

Vraag het beoordelingspakket aan

Download de proeflessen

Wil je de methode uitproberen in de klas? Download de proeflessen en neem de kinderen mee in de wereld van RekenXL. Je kunt de proeflessen ook combineren met het materiaal uit het beoordelingspakket.

Download de proeflessen

Wat vinden andere scholen van RekenXL?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met RekenXL. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Gesprek met leerkrachten

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Lussing KSG de Breul
"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."
Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog
"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel wordt herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."
Dhr. Koningsveld Het Bouwens
"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."
Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht
"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Probeer RekenXL gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of RekenXL past bij jouw school, kun je de
methode gratis uitproberen met het materiaal in het beoordelingspakket.

Vraag het beoordelingspakket aan

← Terug naar Ontdekken

Ga je aan de slag met RekenXL?

Hulp bij bestellen

RekenXL bestel je via de partners van Malmberg: HeutinkReinders en de Rolf groep. Zij kunnen helpen bij je bestelling. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij RekenXL.

Download de catalogus

Wat vinden andere scholen van RekenXL?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met RekenXL. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij rekenen. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Klaar om met RekenXL te gaan werken?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit RekenXL

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Beeld van start schooljaar checklist
Leraren in overleg tijdens een training

Training en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij rekenen. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw methodespecialist

← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab