Search

De wereld in getallen

Het rekenonderwijs van de toekomst

Malmberg is al decennia lang dé partner in het rekenonderwijs. Driekwart van de scholen kiest voor een rekenmethode van Malmberg. In 2019 lanceert Malmberg de nieuwe generatie rekenmethodes: de nieuwe edities van De wereld in getallen en Pluspunt. Eén visie op rekenonderwijs, verwerkt in twee methodes.

  • Eén heldere visie op rekenen
  • Evenwichtig rekenen centraal
  • Digitaal en op papier

Webinar Digitaal Webinar Papier

Een nieuwe editie van De wereld in getallen

Eén heldere visie op rekenen

Als hoofdauteurs zijn onder meer Ceciel Borghouts, Arlette Buter en Anneke van Gool aan beide methodes verbonden. Hun gedachtegoed staat garant voor één duidelijke visie op rekenonderwijs en de beste rekendidactiek, die wij hebben vertaald naar twee methodes. Binnenkort lees je hier meer over De wereld in getallen en Pluspunt; de overeenkomsten én de verschillen.

 

Evenwichtig rekenen

De vernieuwende methode De wereld in getallen bouwt voort op de goede resultaten en duizenden positieve gebruikerservaringen van leerkrachten. Bovendien is de methode verrijkt met de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek, uiteraard vertaald naar de praktijk in de klas.

De nieuwe editie van De wereld in getallen biedt een goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit. Dit noemt Malmberg ‘evenwichtig rekenen’. Wij kiezen niet voor puur traditioneel of realistisch rekenen, maar nemen de sterke elementen uit beide rekendidactieken samen. 

 

Rekenen in context

Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel, maar rekenen is meer dan dat. Het gaat ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. En het is van belang om te begrijpen.  Welke som past bij een situatie? Wat betekenen getallen in die som? En wat betekent het antwoord? Functionele gecijferdheid bereik je pas met aandacht voor al deze aspecten. En dat is het belangrijkste doel van ons rekenonderwijs.

Meer weten over De wereld in getallen?

Houd deze site in de gaten. De komende tijd volgt hier meer informatie in de vorm van brochures en proefmaterialen.

Contact

Digitaal en op papier

De nieuwe De wereld in getallen is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert.

Werken met leerwerkboeken

De papieren variant van de nieuwe De wereld in getallen biedt het basislesmateriaal op papier aan met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware.

Digitaal werken op een compleet nieuw adaptief platform

De digitale variant van De wereld in getallen biedt de lesstof digitaal aan. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier bieden we een werkboekje aan. Zo werken de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar ze een verhaal bij een som bedenken en tekenen en als ze moeten meten met een liniaal. De nieuwe digitale variant van De wereld in getallen is dus ‘optimaal digitaal’.

Knewton-technologie

Malmberg maakt bij de digitale leermiddelen gebruik van Knewton-technologie. Knewton is de wereldleider op het gebied van adaptieve systemen. Het systeem analyseert de leerresultaten van het kind en combineert de resultaten met de jaarplanning van leerdoelen. Het platform zet per week automatisch voor elke leerling de meest relevante taken klaar. De leerkracht kan deze taken altijd verwijderen en naar eigen wens en inzicht ook taken toevoegen.


Je kunt per klas een keuze maken uit de papieren of digitale variant en deze keuze desgewenst elk schooljaar wijzigen.


Gebruik je de eerdere editie?

Gebruik je op dit moment de 4e editie van De wereld in getallen? Dan is het natuurlijk nog mogelijk om de bijbehorende software en materialen te bestellen. Kijk voor alle mogelijkheden bij De wereld in getallen 4.

De wereld in getallen 4