Search

De wereld in getallen

Het rekenonderwijs van de toekomst

Malmberg is al decennia lang dé partner in het rekenonderwijs. Driekwart van de scholen kiest voor een rekenmethode van Malmberg. In 2019 lanceerde Malmberg de nieuwe generatie rekenmethodes: de nieuwe edities van De wereld in getallen en Pluspunt. Eén visie op rekenonderwijs, verwerkt in twee methodes.

  • Eén heldere visie op rekenen
  • Evenwichtig rekenen centraal
  • Met de intelligente technologie van het nieuwe platform Bingel
  • Het beste resultaat voor ieder kind

Zichtzending & proeflicentieProeflessen

Nieuw: het katern Spelenderwijs leren rekenen met spel en beweging activiteiten voor groep 3! Beschikbaar in Bingel vanaf schooljaar 2021-2022.

De activiteiten in het katern passen binnen de doorgaande lijn van De wereld in getallen.

Werken met Bingel

De nieuwe editie van De wereld in getallen werkt met Bingel, het enige digitale leerplatform dat een integraal onderdeel vormt met De wereld in getallen. Een leerplatform dat digitale intelligentie combineert met didactische kwaliteit. Het digitale onderwijsaanbod is dan ook ontwikkeld op basis van dezelfde onderwijskundige visie op goed rekenonderwijs. Elke oefening is zorgvuldig ontwikkeld, in lijn met de rekendidactische uitgangspunten van De wereld in getallen. Ook in de instructieteksten en observatie-instrumenten herken je direct de aansluiting met de ijzersterke rekendidactiek. Meer weten over het platform Bingel?

Alles over Bingel

Digitaal of op papier

De nieuwe De wereld in getallen is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert. Je kunt per klas een keuze maken uit de papieren of digitale variant en deze keuze desgewenst elk schooljaar wijzigen.

De wereld in getallen - basis papier

Werken met leerwerkboeken

De papieren variant van de nieuwe De wereld in getallen biedt het basislesmateriaal op papier aan met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware. De kinderen werken met handzame leerwerkboeken en er zijn er veel optionele papieren materialen met extra oefenstof.De wereld in getallen - basis digitaal

Digitaal werken op een compleet nieuw adaptief platform

De digitale variant van De wereld in getallen biedt de lesstof digitaal aan. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier bieden we een werkboekje aan. Zo werken de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar ze een verhaal bij een som bedenken en tekenen en als ze moeten meten met een liniaal. De nieuwe digitale variant van De wereld in getallen is dus ‘optimaal digitaal’.

Een nieuwe visie op rekenen

De allerbeste rekendidactiek

Malmberg heeft gekozen voor één nieuwe rekendidactiek die in de nieuwe edities van zowel De wereld in getallen als Pluspunt is toegepast. De ervaringen van leerkrachten, de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn in de methodes verwerkt. Hoofdauteurs zijn onder meer rekenexperts Ceciel Borghouts, Arlette Buter en Anneke van Gool.

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit.

Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Jouw gerichte observaties brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen snel en scherp aan het licht. Rekenproblemen kunnen zo écht in de kiem worden gesmoord. Sterke rekenaars krijgen een compact programma en worden door plustaken voortdurend uitgedaagd.

Download de whitepaper

De nieuwe Malmberg-rekendidactiek is op 8 pijlers gebouwd:

Rekenen is meer dan alleen uitrekenen: signaleer met de drieslag.

Sterke opbouw van leerlijnen: leg eerst een solide fundament en bouw dan verder. Voor iedereen eerst de basisstrategie!

Veel oefenen: besteed ruimschoots aandacht aan het oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden.

Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelfstandig nadenken.

Verfijnde differentiatie in onder- en bovenbouw: breng elk kind naar het eindniveau dat past bij het geadviseerde vervolgonderwijs.

Volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: creëer structureel ruimte om het wiskundig denken te ontwikkelen.

Zichtbaar leren: maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.

Doordacht digitaal: automatisch opgaven op maat voor elk kind met behulp van geavanceerde technologie.

Betrouwbare methode

Evenwichtig rekenen

De vernieuwende methode De wereld in getallen bouwt voort op de goede resultaten en duizenden positieve gebruikerservaringen van leerkrachten. Bovendien is de methode verrijkt met de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek, uiteraard vertaald naar de praktijk in de klas.

De nieuwe editie van De wereld in getallen biedt een goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit. Dit noemt Malmberg ‘evenwichtig rekenen’. Wij kiezen niet voor puur traditioneel of realistisch rekenen, maar nemen de sterke elementen uit beide rekendidactieken samen.

Rekenen in context

Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel, maar rekenen is meer dan dat. Het gaat ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. En het is van belang om te begrijpen. Welke som past bij een situatie? Wat betekenen getallen in die som? En wat betekent het antwoord? Functionele gecijferdheid bereik je pas met aandacht voor al deze aspecten. En dat is het belangrijkste doel van ons rekenonderwijs.

Referentiescholen

Wil je weten wat andere scholen vinden van De wereld in getallen? Bel dan zelf met een school. Er is er altijd wel een bij jou in de buurt die met De wereld in getallen werkt.

Bel of mail een schoolGoed om te weten