Search

Jouw feedback

Klantfeedback

Op verschillende momenten in het jaar vragen wij onze klanten om feedback. Dit najaar hebben we jullie gevraagd om je mening te geven over de start van het schooljaar. De vragen die we stellen zijn divers en lopen uiteen van onze ondersteuning bij je methode tot de bereikbaarheid van onze klantenservice.

De meest voorkomende en belangrijkste feedback die we hebben ontvangen, benoemen we hieronder. Daarbij geven we aan wat we met deze feedback hebben gedaan of nog gaan doen.

Onze website

Verschillende docenten gaven ons de feedback dat ze informatie op onze website www.malmberg.nl niet makkelijk kunnen vinden. Wij werken op dit moment aan een nieuwe menustructuur om alles wat met ondersteuning bij je methode te maken heeft, bij elkaar staat. We verwachten hiermee dit probleem op te lossen en gaan er vanuit jullie hiermee weer tijd te besparen.

Webinars groot succes

Jullie waarderen onze webinars enorm. We hebben daarom direct besloten hier komend jaar nog meer gebruik van te maken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om deze continu beschikbaar te maken via onze website. Wie weet?!

Samenwerken

We hebben opmerkingen ontvangen over het inloggen, bestellen en activeren via andere systemen zoals de ELO, maar ook van materialen (zowel boeken als licenties) die geleverd worden door partners van ons. Jullie feedback is geregistreerd en deels al besproken met de betreffende partners. De processen worden nog beter op elkaar aangesloten om onze dienstverlening te optimaliseren.

Informatievoorziening

We gebruiken diverse kanalen, onze website, nieuwsberichten op sociale media, de online omgeving, e-mails en afgelopen jaar een flyer, om jullie te informeren en goed te begeleiden bij de start van het schooljaar. Toch blijkt dat niet altijd iedereen op de hoogte is. We hebben daarom ons scholenpanel gevraagd wanneer zij het liefst geïnformeerd willen worden en via welke kanalen. De uitkomsten hiervan zijn bekend en geven ons extra informatie om de service voor komend schooljaar nog beter aan te laten sluiten op jullie wensen.

Inhoudelijke en functionele feedback

Naast verbeterpunten en tips voor de start van het schooljaar hebben we ook veel informatie, idee├źn en tips ontvangen over de inhoud en functionaliteiten van de verschillende methodes. Deze, voor ons waardevolle informatie, nemen we mee om onze methodes continu te verbeteren.