Take Care

Take Care

Steeds meer opleidingen kiezen voor Take Care. Take Care dekt namelijk alle kwalificatiedossiers Zorg en Welzijn Niveau 3 & 4 en sluit daarmee perfect aan op de ontwikkelingen in de zorg. De methode is cliënt- en praktijkgericht en leidt studenten op tot een breed geschoolde professional.

Momenteel wordt Take Care vernieuwd. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de mailinglist, zodat je als eerste op de hoogte bent.

Meer over het nieuwe Take Care

 • Altijd actueel
 • Cliënt staat centraal
 • Flexibel inzetbaar

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Hoe scoort je huidige methode?

Voordat het oriënteren echt begint, is het belangrijk om je huidige lesmethode te evalueren. Voldoet je huidige methode nog aan jouw behoeften en die van je studenten? Met het handige evaluatieformulier ontdek je snel of je op dit moment het maximale uit je onderwijskracht haalt. Meten is weten.

Download het evaluatieformulier

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de docentenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Download de Routeplanner

Back

Go to previous tab
Back button

De drie belangrijkste redenen
om voor Take Care te kiezen

Altijd actueel

Met Take Care werk je altijd volgens het laatste kwalificatiedossier. Al het lesmateriaal is aangepast op de wijzigingen van het Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg 2022. Verder sluit Take Care aan op veranderingen in de zorg en besteden wij aandacht aan onderwerpen die in de praktijk hoog op de agenda staan.

Cliënt staat centraal

In de zorg draait alles om de cliënt en zo ook in Take Care. Studenten leren om te handelen en te denken vanuit cliëntsituaties. De modules bestaan uit realistische situaties uit de praktijk, die in het lesmateriaal worden ondersteund door casuïstiek.

Flexibel inzetbaar

De modules van Take Care zijn themagericht en lopen parallel voor niveau 3 en 4. Zo kun je zelf kiezen welk onderwerp je wanneer aan bod laat komen en laat je de methode aansluiten op de opleiding. Bovendien kunnen studenten hierdoor eenvoudig doorstromen naar een hoger of lager niveau.

Bekijk de introductievideo

In deze introductievideo laten we in vogelvlucht zien waar Take Care voor staat. Binnen 4 minuten heb je een eerste indruk van:

- Hoe Take Care is opgebouwd
- Waarom Take Care aansluit bij de behoeftes van jouw studenten
- Hoe Take Care jou ontzorgt in je dagelijkse lespraktijk

Wil je de uitgebreide methodevideo bekijken? Vul je naam en e-mailadres in en de link van de video wordt naar je toegestuurd.

Uitgebreide methodevideo bekijken

Lees de informatiebrochure

Lees de informatiebrochure om een uitgebreide indruk te krijgen van Take Care. In de brochure vind je onder andere meer informatie over de specifieke modules van Take Care en het verschil tussen het lesmateriaal voor niveau 3- en niveau 4-opleidingen.

Download de informatiebrochure

Duik dieper in Take Care

Klik op een van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Opbouw en inhoud

Thematische modules

Een module is opgebouwd rond een thema en is een logische combinatie van werkprocessen en kerntaken. Een module bestaat uit een opdrachtenboek, een theorieboek, een online theoriestudie en een online toets. Voor de docent is er bij elke module een uitgebreide handleiding en lespresentatie (powerpoint). De modules bieden je de mogelijkheid om de door jou gewenste volgorde in te zetten.  

Doorlopende leerlijnen

Anatomie, Fysiologie en Pathologie

Onmisbaar in de opleiding zijn de onderdelen Anatomie en Fysiologie en Pathologie. Deze kennis is vaak complex en verzameld in dikke naslagwerken. Take Care heeft het taalniveau en complexiteit aangepast aan de niveau 3-student. Daarnaast ontwikkelen we een aparte lijn voor de niveau 4-student, met een apart Anatomie- en Fysiologieboek en een apart Pathologieboek. De boeken van AFP zijn uitgegeven in een handzaam A5 formaat. In de online omgeving vindt de student theoriestudies en formatieve toetsen en een groot scala aan instructiefilmpjes.

Skillstraining ADL en VTH

Het gaat hier om kennisverwerving en het aanleren van handelingen (tot toepassingsniveau). Er is een handboek ADL en een handboek VTH, beide in een handzaam A5 formaat. In de online omgeving is een groot scala aan instructiefilmpjes te vinden. De filmpjes zijn levensecht, zowel qua personages als omgeving.

Sociale en communicatieve vaardigheden

Een uniek onderdeel is de leerlijn Sociale en communicatieve vaardigheden. Deze leerlijn leert de student hoe hij omgaat met functionele contacten. De leerstof heeft betrekking op contacten met diverse cliëntgroepen, in diverse situaties en settingen en op de contacten met andere professionals. De vaardigheden die de student hier leert komen van pas bij iedere module en zullen door de hele opleiding geoefend worden.

De student gaat zelf of met klasgenoten aan de slag met oefeningen zoals gesprekken voeren met verschillende doelen, situaties onderzoeken en opdrachten uitvoeren. Ook blikt een student terug en observeert hij medestudenten. Sociale en communicatieve vaardigheden bestaat uit een theorieboek in een handzaam A5 formaat en een oefeningenboek.

Geriatrie

Take Care heeft een aparte uitgave voor Geriatrie (niveau 4 Maatschappelijke zorg en Verpleegkunde) die een verdieping vormt op de modules.

Medisch rekenen

Het is essentieel dat studenten daadwerkelijk begrijpen hoe ze berekeningen moeten maken, zodat ze dit in de praktijk foutloos kunnen toepassen. Het is niet het aanleren van een trucje, het gaat om het begrijpen wat je moet doen.

In de online omgeving is een volledige leerlijn voor niveau 3 en niveau 4 beschikbaar met oefeningen en toetsen.

De didactiek van Take Care

Cliëntcentrale benadering

Take Care gaat uit van wat de cliënt nog kan. Deze cliëntcentrale benadering is helemaal verweven in de methode. Leven met een beperking door een stoornis of aandoening, is zeker een uitdaging. Maar het betekent niet zonder meer dat de cliënt niet gezond is. De visie op het werk van zorgverleners is gebaseerd op de eisen die cliënten anno nu stellen. Ze zijn vertaald in drie voor de cliënt herkenbare kenmerken:

 1. Servicegerichtheid: dienstbaarheid, cliënt ondersteunen, regie bij de cliënt leggen;
 2. Integraliteit: alles aanpakken dat nodig is of zorgen dat het gebeurt, ondersteunen in verschillende levensdomeinen;
 3. Resultaatgerichtheid: doelen stellen, resultaten halen, kosten besparen, milieu sparen.

In alle beschrijvingen, begeleidingstips en methodische aanwijzingen die Take Care biedt, zijn deze kenmerken te herkennen. Ze maken Take Care tot een methode die niet alleen zégt dat de cliënt centraal moet staan, maar die het ook werkelijk dóet en aanleert.

Van meer gesloten naar open

We helpen de studenten bij het leren, denken en handelen via een didactische aanpak van ‘meer gesloten naar meer open’. De verschillende onderdelen van Take Care maken deze aanpak concreet:

 • De katernen, oefeningen en toetsen bieden de student meer sturing en houvast;
 • De leeropdrachten zetten de studenten aan tot meer zelfsturing, zelfstandig leren en werken;
 • De praktijkopdrachten en de bibliotheek sluiten aan op meer zelf verantwoordelijk leren en handelen.

Blended aanpak

Met Take Care leert de student op verschillende manieren. Zo is er de combinatie van klassikaal onderwijs en zelfstandig leren in de online leeromgeving. Ook biedt Take Care opdrachten en theorie waar de studenten mee aan de slag kunnen, ze oefenen skills met medestudenten en ze leren op de werkplek of in het praktijklokaal.

Deze combinatie zorgt er voor dat ook een BBL-student goed met het materiaal van Take Care uit de voeten kan.

Theorie  

Het werk van de zorgverlener is complexer geworden en het bevat meer risicovolle handelingen dan voorheen. In de afgelopen jaren zijn de scholen en de overheid weer meer waarde gaan hechten aan theorie. Daarom biedt Take Care een degelijk pakket aan ondersteunende theorie.

De theoriekaternen bij de modules zijn beknopte papieren uitgaven die de benodigde theorie bevatten voor de opleiding, dus zowel voor het basisdeel als voor de profieldelen. De theorieselectie houdt rekening met zowel de werkpraktijk als het kwalificatiedossier. In de theorie is veel aandacht voor een heldere structuur en is er afwisseling met praktische tips. Om de student te laten nadenken over de theorie zijn er ook prikkelende denkvragen opgenomen. Een student gaat in de digitale leeromgeving aan de slag met vragen om zo de theorie te verwerken en in te slijpen.Praktisch én activerend

Wij geloven dat de student vooral het beste zelf aan de slag kan gaan. Take Care faciliteert dit door middel van:  

 1. Leeropdrachten
 2. Praktijkopdrachten
 3. Skills ADL en VTH
 4. Sociale en communicatieve vaardigheden

Leeropdrachten

De activerende leeropdrachten zijn gericht op de zelfstandige ontwikkeling van kennis en inzichten en het integreren van opgedane kennis naar een toepassingsniveau. Een leeropdracht bevat twee delen. Eén deel is de klassikale instructie waarmee de student kennis verwerft, verdiept of uitbreidt. Daarnaast gaan studenten zelf of in een groep aan de slag met een opdracht.

Praktijkopdrachten

Elke praktijkopdracht heeft realistische casuïstiek als vertrekpunt. Je beslist zelf of je deze casus gebruikt of een vergelijkbare BPV-situatie neemt. Aan de casus is een opdracht gekoppeld. De student oefent en ontwikkelt werkhandelingen, de benodigde competenties en het reflectievermogen. In elke praktijkopdracht zit ook een deelopdracht voor de echte beroepspraktijk. Daarbij levert de student een beroepsproduct op.

Skills

De skills zijn opgedeeld in twee onderdelen:

1. Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
2. Verpleegtechnische Handelingen (VTH)

Een beginnend beroepsbeoefenaar zal een cliënt ondersteunen met zijn dagelijkse levensverrichtingen. Hij moet hierbij ondersteunen als het kan en overnemen als het moet. Dit is dan ook het uitgangspunt bij de beschrijving van de Skills ADL.

Bij Skills VTH zijn de verpleegtechnische handelingen zoals die beschreven staan in het kwalificatiedossier Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige opgenomen. Ook voor studenten Maatschappelijke zorg zijn deze van belang, bijvoorbeeld als het gaat om medicatie.

We bieden zowel bij de skills ADL en VTH een vaste structuur aan door elke handeling als volgt te beschrijven: voorbereiding, uitvoering in stappen en nazorg.

Een grote meerwaarde is het groot aantal video’s dat voor Skills ADL en VTH is opgenomen in de digitale leeromgeving. De video’s zijn levensecht, zowel qua personages als omgeving. Zo maken we een combinatie van zelf doen en zien hoe het moet.

Sociale en communicatieve vaardigheden

Voor een beginnend beroepsbeoefenaar is het van essentieel belang om te leren hoe je als zorgverlener vaardig omgaat met functionele contacten. Daarom besteedt Take Care hier veel aandacht aan. De student leert en oefent hoe hij om moet gaan met diverse cliëntgroepen, in diverse situaties en settingen en met andere professionals. Studenten gaan dus vooral zelf doen. De ene keer zelfstandig, de andere keer met medestudenten. De ene keer mondeling, de andere keer schriftelijk.

Beter leren door blended learning

Met Take Care leert de student op verschillende manieren. Het is een combinatie van klassikaal onderwijs, zelfstandig leren in de online leeromgeving en leren op de werkplek. Hiernaast zie je een overzicht van de verschillende soorten media (online en boeken) en of het gebruik ervan individueel of groepsgewijs is.

Take Care biedt opdrachten in het leerwerkboek waar de student mee aan de slag kan, ze oefenen skills met medestudenten en ze leren op de werkplek of in het praktijklokaal. Deze combinatie zorgt er voor dat ook een BBL- student goed met het materiaal uit de voeten kan.

Ondersteuning voor docenten

Docenten die met Take Care werken zijn positief verrast over de ondersteuning die zij ontvangen:

 • Uitgewerkte klassikale lessen met bijbehorende oefeningen bij de leeropdrachten;
 • Uitgebreide praktijkopdrachten die je zowel in de stage als in een simulatieomgeving kunt inzetten
 • Uitgebreide en praktische leshandleidingen
 • Ondersteuning bij ontwikkelen jaarplanningen
 • Diverse overzichten, koppeldocumenten en schema’s ter ondersteuning
 • Kant-en-klare PowerPoints met lesvoorbereidingen en lesuitvoering

Bekijk het ondersteunend materiaal

... en bekijk de online leeromgeving

In de online leeromgeving gaat de student aan de slag met het oefenen van de theorie. Eerst oefenen, daarna toetsen. Als docent krijg je duidelijk inzicht in de resultaten en de voortgang van je studenten en je klas. Knelpunten zijn inzichtelijk zodat je kunt ingrijpen waar dat nodig is. Daarnaast vind je ook een rijk gevulde bibliotheek met achtergronden en filmmateriaal bij de modules.

 • Up-to-date lesmateriaal
 • Altijd een combinatie van boek en online
 • Betaalbaar

Vanaf januari 2025 kun je de proeflicentie van het nieuwe Take Care bekijken.

Blader alvast online door de boeken…

Het lesmateriaal is opgebouwd uit verschillende onderdelen; theoriekaternen, opdrachtenboeken en speciale vakuitgaven. Voor niveau 3 en 4 zijn er aparte boeken, aangepast aan het taalniveau van de studenten. Studenten zijn enthousiast over de handzame boeken en vinden het fijn dat ze kunnen schrijven in hun opdrachtenboek. Ontdek in onderstaande bladerboeken de combinatie tussen theorie en praktijk en de diversiteit in de opdrachten. Met Take Care werk je altijd met actuele lesstof, het lesmateriaal is geüpdatet aan de hand van het nieuwe kwalificatiedossier (KD) Maatschappelijke Zorg 2022.

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak in

← Terug naar Voorbereiden

Probeer Take Care gratis uit

Take Care vernieuwt!

Het zorg- en welzijnslandschap verandert continu, zo ook het onderwijs. De nieuwe versie van Take Care sluit aan bij de laatste ontwikkelingen en bij het onderwijs van nu. Het wordt echt een nieuwe methode, maar natuurlijk kan je de service en kwaliteit van ons verwachten die je gewend bent.

De nieuwe methode is vanaf studiejaar 2025-2026 te gebruiken voor VIG en VP en een jaar later voor MZ. Vanaf januari 2025 kun je de methode uitproberen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de accountmanager uit jouw regio.

Neem contact op Meer over het nieuwe Take Care

Bekijk de methodevideo

Laat je bijpraten door de methodespecialist van Malmberg in deze methodevideo over Take Care. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. De video duurt ongeveer 30 minuten.

Bekijk de methodevideo

Maak een afspraak met de methodespecialist en stel al je vragen.

Heb je na het lezen en bekijken van alle informatie nog vragen? Onze methodespecialist staat voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel mij of maak eenvoudig een afspraak in de online agenda. Dan kom ik langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak in

Wat vinden andere scholen van Take care?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Rekenblokken. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Lussing KSG de Breul
"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."
Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog
"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel wordt herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."
Dhr. Koningsveld Het Bouwens
"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."
Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht
"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Probeer Take Care gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of Take Care past bij jouw school, kun je de
methode gratis uitproberen. Met het beoordelingsmateriaal
kun je aan de slag met al het benodigde materiaal om
de methode zelf uit te proberen.

Vanaf januari 2025 kun je de nieuwe methode uitproberen.

← Terug naar Ontdekken

Ga je aan de slag met Take Care?

Kies je pakket

De materialen van Take Care bestel je in de webshop.

Naar de webshop Prijsoverzicht

Gratis Overstapservice

Wil je overstappen naar een Malmberg methode? Dan zorgt de gratis Overstapservice ervoor dat je snel en makkelijk de overstap kunt maken. Onder begeleiding van jouw persoonlijke overstapcoach wordt alles voorbereid en kun je zo aan de slag!

De Overstapcoach helpt je bij:

 • Alles klaarzetten
 • Jaarplanning maken
 • Methode training
 • Starten met de methode
 • Extra trainingen

Heb je interesse? Plan een afspraak in met de Overstapcoach.

Bekijk de Overstapservice

Wat vinden andere scholen van Take care?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Rekenblokken. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Zorg & welzijn

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Maak gebruik van de actuele lessen speciaal voor het vak Nederlands. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak in

← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit Take Care

Wijziging Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg 2022

Het lesmateriaal van Take Care is aangepast op de wijzigingen van het Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg 2022. In de wijzigingendocumenten hiernaast lees je welke paragrafen van het lesmateriaal zijn aangepast.

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen.

Beeld van start schooljaar checklist

Trainingen en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan.

Trainingen Webinars

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Maak gebruik van de actuele lessen speciaal voor het vak Nederlands. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Jouw accountmanager

Voor alle vragen over leermiddelen, toetsing en ICT-beleid van schoolmanagers, leermiddelencoördinatoren of docenten, kun je terecht bij een van onze accountmanagers. Zij denken graag met je mee over onderwijs op je school.

Neem contact op met de accountmanager in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw accountmanager

← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab