De werkwijze van Malmberg: betrokken, zorgvuldig en inclusief

Voor onze gedrukte lesmaterialen gebruiken we al jaren 100% gecertificeerd FSC ®-papier, maar om onze transparantie te versterken, hebben we nu een FSC®-certificaat behaald. Als certificaathouder kan Malmberg (onderdeel van Sanoma Learning) het FSC®-label op producten gebruiken en mag duurzame inkoop ten behoeve van het milieu gecommuniceerd worden.

Beschermen van het klimaat en milieu is voor Malmberg en Sanoma een van de belangrijkste pijlers in de duurzaamheidsstrategie. We promoten verantwoord gebruik van bosbronnen door middel van papierkwaliteiten, die afkomstig zijn van vertrouwde gecertificeerde bronnen zoals de Forest Stewardship Council® (FSC®) - een internationale standaard voor verantwoorde bosbouw. FSC®-gecertificeerde bossen beschermen de biologische diversiteit, waterbronnen en cruciale ecosystemen én bevorderen ook sociale en economische problemen in de betrokken gemeenschappen. Om een FSC-certificaat te verkrijgen, moet de hele waardeketen, van het bos tot de papierfabriek en verder tot het drukken van onze schoolboeken FSC®-gecertificeerd zijn. De FSC®-labeling vereist van de hele keten volledige transparantie.

Bij Malmberg hebben we er al jaren geleden voor gekozen om alleen FSC®-gecertificeerd papier in onze boeken te gebruiken, maar het behalen van het certificaat voor onze eigen producten biedt ons extra voordelen. We vinden het belangrijk om aan onze klanten te communiceren dat we op een ecologisch duurzame manier inclusieve leeroplossingen voor kinderen creëren. Het certificaat weerspiegelt ook onze inzet voor eerlijke en verantwoorde inkoop”, zegt Filip Obers, Supply Chain Team Lead van Malmberg.

Voor Sanoma is het van cruciaal belang om het gecertificeerde aandeel in onze papierproducten voortdurend te vergroten. Het beschermen van de biodiversiteit beschermt de populaties in de natuur en ondersteunt de aanpassing aan klimaatverandering. Reeds 95% van de door Sanoma gebruikte papierkwaliteiten is afkomstig van FSC®- en PEFC®-gecertificeerde bronnen. Het doel van Sanoma is om tegen 2023 alleen gecertificeerd papier in te kopen en streeft ernaar om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn in zowel de eigen bedrijfsvoering als de hele keten. Verantwoord gebruik van bossen ondersteunt dit streven.


Malmberg, gevestigd in Nederland, ontwikkelt leermethoden voor het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs en biedt deze methoden aan via boeken en digitale leerplatforms. Malmberg maakt deel uit van de Sanoma Learning business unit binnen de Sanoma Group en bedient meer dan 20 miljoen studenten in 11 landen.

FSC is de strengste internationale norm voor verantwoord bosbeheer. FSC-gecertificeerde bossen behouden de biologische diversiteit, waterbronnen en cruciale ecosystemen. De FSC-standaard handhaaft ook de rechten van werknemers en ondersteunt de economische welvaart in betrokken gemeenschappen. De “FSC Chain of Custody”-certificering zorgt ervoor dat gecertificeerde houtproducten worden gevolgd van bos tot eindproduct (en indien van toepassing, dat gekwalificeerde gerecyclede materialen worden gebruikt), wat legitimiteit toevoegt aan de FSC-claim in de hele toeleveringsketen.