Malmberg - Sanoma Learning en duurzaamheid

Malmberg is een onderdeel van Sanoma Learning, een toonaangevend Europese uitgever van educatieve materialen en diensten met vestigingen in 10 landen. We dragen een gezamenlijke missie: elke dag positieve impact te creëren binnen het onderwijs.

We zien het als onze taak en verantwoordelijkheid de beste leeroplossingen ontwikkelen en onderwijsprofessionals maximaal ondersteunen zodat zij het beste onderwijs kunnen bieden en leerlingen zich kunnen voorbereiden op de wereld en de toekomst.

Onze duurzaamheidsstrategie is een integraal onderdeel van onze organisatie. En richt zich op negen thema’s waarin we de meeste impact hebben op de samenleving. Om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid te verbeteren, werken we actief samen met belanghebbenden en experts.

Meer informatie over hergebruik en papierreductie.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Negen thema’s en de ‘UN Sustainable Development Goals’

De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties (VN) zijn de blauwdruk voor een duurzamere toekomst voor iedereen. Ze vertegenwoordigen verschillende gemeenschappelijke, wereldwijde uitdagingen aan waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

Sanoma Learning heeft 9 van 17 doelen waarin we kunnen bijdragen aan betere toekomst:

4 Kwaliteitsonderwijs
We ondersteunen kwaliteitsonderwijs door inclusieve leeroplossingen te bieden aan meer dan 20 miljoen leerlingen en studenten in heel Europa.

5 Gendergelijkheid
We ondersteunen gendergelijkheid door samen met onze mensen een diverse werkplek te ontwikkelen en gelijke kansen te bieden. Onze leeroplossingen vergroten het bewustzijn over verschillende gezichtspunten op kansengelijkheid.

8 Ontwikkeling en economische groei
We ondersteunen duurzame economische groei door onze rol als werkgever en belastingbetaler in heel Europa. Onze medewerkers hebben verschillende achtergronden en we bieden onze medewerkers kansen om zich te ontwikkelen.

9 Industrie, innovatie en infrastructuur
We ondersteunen innovatie door een agile bedrijfscultuur te ontwikkelen. Via onze leeroplossingen vergroten we wetenschappelijke kennis door te rapporteren over de laatste wetenschappelijke inzichten. Onze leeroplossingen zijn gebaseerd op feiten en volgt het curriculum.

10 Verminderde ongelijkheden
We verminderen ongelijkheid door sociale, economische en politieke inclusie te ontwikkelen binnen onze leeroplossingen en andere uitingen.

12 Verantwoord consumeren en produceren
We ondersteunen verantwoorde consumptie en productie in onze hele waardeketen om onze positieve impact te maximaliseren en de impact op het milieu te minimaliseren.

13 Klimaatactie
Het is belangrijk voor ons om onze impact op het milieu te minimaliseren en het klimaatbewustzijn te vergroten. We streven naar een netto-nuluitstoot in 2030.

16 Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen
We leveren en dragen bij aan kwalitatief hoogstaand onderwijs ter ondersteuning van een open democratie. Het ondersteunen van democratische samenlevingen dragen we uit via onze uitingen, media en hoogwaardige leerinhoud.

17 Partnerschap voor de doelen
We werken samen met onze stakeholders en leveranciers om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Ook steunen we jaarlijks zorgvuldig geselecteerde partners met donaties om onze positieve impact op de samenleving en lokale gemeenschappen te versterken.

Duurzame partners en leveranciers

We werken samen, in onze hele waardeketen, om onze positieve impact te maximaliseren en onze impact op het milieu te minimaliseren. Als ondertekenaar van het UN Global Compact verwachten we van onze leveranciers dat ze zich inzetten voor verantwoorde bedrijfspraktijken.

Onze leveranciers vragen we zich te houden aan ‘De Gedragscode voor leveranciers van Sanoma Learning’. Deze beschrijft de ethische normen en verantwoorde bedrijfsprincipes die onze leveranciers moeten naleven en die ze naar verwachting ook zullen toepassen op hun werknemers, gelieerde ondernemingen en onderaannemers.

De principes van het UN Global Compact met betrekking tot fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie zijn verankerd in de Sanoma Gedragscode. We verwachten dat onze leveranciers zich ook aan deze principes houden. Sanoma is een ondertekenaar van 's werelds grootste initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee verbinden we ons ook aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de fundamentele beginselen en rechten op het werk, de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie.

FSC gecertificeerd

Voor onze gedrukte lesmaterialen gebruiken we al jaren 100% gecertificeerd FSC ®-papier, maar om onze transparantie te vergroten, hebben we nu een FSC®-certificaat behaald. Als certificaathouder werken we alleen met FSC certified suppliers en is al ons drukwerk ook voorzien van het FSC-keurmerk.

Beschermen van het klimaat en milieu is voor Malmberg en Sanoma Learning een van de belangrijkste pijlers in de duurzaamheidsstrategie. We promoten verantwoord gebruik van bosbronnen door middel van papierkwaliteiten, die afkomstig zijn van vertrouwde gecertificeerde bronnen zoals de Forest Stewardship Council® (FSC®) - een internationale standaard voor verantwoorde bosbouw. FSC®-gecertificeerde bossen beschermen de biologische diversiteit, waterbronnen en cruciale ecosystemen en bevorderen ook sociale en economische ontwikkelingen in de betrokken gemeenschappen. Om een FSC-certificaat te verkrijgen, moet de hele waardeketen, van het bos tot de papierfabriek en verder tot het drukken van onze schoolboeken FSC®-gecertificeerd zijn. De FSC®-labeling vereist van de hele keten volledige transparantie.

Voor Sanoma en Malmberg is het van cruciaal belang om het gecertificeerde aandeel in onze papierproducten voortdurend te vergroten. Het beschermen van de biodiversiteit beschermt de populaties in de natuur en ondersteunt de aanpassing aan klimaatverandering. Reeds 95% van de door Sanoma gebruikte papierkwaliteiten is afkomstig van FSC®- en PEFC®-gecertificeerde bronnen. Het doel van Sanoma is om tegen 2023 alleen gecertificeerd papier in te kopen en streeft ernaar om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn in zowel de eigen bedrijfsvoering als de hele keten. Verantwoord gebruik van bossen ondersteunt dit streven.

FSC is de strengste internationale norm voor verantwoord bosbeheer. FSC-gecertificeerde bossen behouden de biologische diversiteit, waterbronnen en cruciale ecosystemen. De FSC-standaard handhaaft ook de rechten van werknemers en ondersteunt de economische welvaart in betrokken gemeenschappen. De “FSC Chain of Custody”-certificering zorgt ervoor dat gecertificeerde houtproducten worden gevolgd van bos tot eindproduct (en indien van toepassing, dat gekwalificeerde gerecyclede materialen worden gebruikt), wat legitimiteit toevoegt aan de FSC-claim in de hele toeleveringsketen.

Werken aan morgen

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan duurzame toekomst. We streven naar continu verbetering van het verduurzamen van het lesmateriaal zonder inbreuk te doen op de didactische waarde van de leermiddelen. Een multidisciplinair team van medewerkers en experts werkt momenteel aan dit vraagstuk. We onderzoeken onder andere hoe we het *LiFo-model nog verder kunnen verbeteren zodat de milieu impact kan worden verminderd. Wil je meedenken of heb je informatie voor ons? We horen het graag.

De aanduiding LiFo-model is een verzamelnaam voor allerlei proposities van educatieve uitgevers. LiFo is de afkorting voor LicentieFolio –de combinatie van een digitale omgeving en boek die samen in een licentiemodel worden aangeboden. Malmberg introduceert in 2017 als eerste het LiFo model onder de naam MAX op de markt voor het voorgezet onderwijs.