Argus Clou

Argus Clou

Samen met professor Argus Clou gaat de klas op ontdekkingsreis in de wonderlijke wereld van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Door mysteries te ontrafelen, raadsels op te lossen en verbanden te leggen wordt elk kind uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Zichtzending en proeflicentie

Argus Clou
 • Daagt uit om te ontdekken
 • Zorgt voor resultaat
 • Biedt afwisseling

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Download de Routeplanner

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de lerarenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Back

Go to previous tab
Back button

De drie belangrijkste redenen om voor Argus Clou te kiezen

Daagt uit om te ontdekken

Authentieke bronnen, ontdekvragen, mysteries en kijkplaten dagen uit om te ontdekken. Argus Clou motiveert en boeit kinderen met de zekerheid van optimale leerresultaten. Want wereldoriëntatieonderwijs moet motiveren én effectief zijn.

Zorgt voor resultaat

Rust, overzicht en een heldere structuur zorgen voor goede resultaten. De leerdoelen zijn verankerd in een duidelijk te volgen leerlijn: van lesstof tot toets. Je haalt gegarandeerd alle kerndoelen in een vast aantal lessen.

Biedt afwisseling

Afwisselende lessen en verschillende leerroutes houden het levendig voor jou en de kinderen. Jij kiest de route die het beste past bij de klas. De lesstof is geschreven door kinderboekenschrijvers, dus de methode leest als een spannend boek.

Bekijk de video en de brochures

In de introductievideo laten we in vogelvlucht zien waar Argus Clou voor staat. De informatiebrochures geven je een uitgebreide indruk van:

 • Inhoud en didactiek
 • Structuur en organisatie
 • De materialen van Argus Clou, met veel voorbeeldpagina's.

Brochure Argus Clou aardrijkskunde

Brochure Argus Clou geschiedenis

Brochure Argus Clou natuur en techniek

Duik dieper in Argus Clou

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Leerlijnen

Een compacte methode met uitdaging én resultaat!

In Argus Clou staan de leerresultaten centraal, maar de reis naar het resultaat bevat veel uitdagingen en verrassingen. De methode heeft een jaarprogramma van 30 lessen per vak in groep 5-8 en 10 lessen in groep 3-4. Bovendien heb je weinig materialen nodig. Dit maakt de methode heel compact.

De lesstof per jaargroep in een oogopslag

Zo werkt het

Klik op een onderwerp voor meer informatie. Of bekijk de onderwerpen voor een jaargroep: klik op de + naast de kolomtitels. Wil je per onderwerp zien hoe de leerlijn is opgebouwd van groep 3 t/m 8? Klik dan op de + naast de rijtitels.

Deze overzichten zijn momenteel nog niet geschikt om op een telefoon of tablet te bekijken.

Bekijk hier de schema's leerlijnen

Didactiek

Uitdagen om te ontdekken

Argus Clou maakt lesstof boeiender dan ooit. Samen dagen jullie de kinderen uit om te ontdekken en onderzoeken.

Elk thema start met een authentieke bron: een echte persoon, voorwerp of gebeurtenis. Daarna koppel je een ontdekvraag aan de eerste les. In les 3 van elk thema lossen de kinderen een mysterie op. Les 5 bevat een kijkplaat waarop de kinderen de geleerde kennis herontdekken. Bij natuur en techniek kun je in les 3 en 5 ook kiezen voor een practicum (of doe-opdracht).

De methode leest als een spannend boek. Alle lesstof is in verhalende stijl geschreven door kinderboekenschrijvers.

Meervoudige intelligentie

Met Argus Clou stimuleer je de ontwikkeling van talenten. De optionele creatieve routes in les 3 en les 5 spreken steeds een ander talent aan. Ze vormen een leuk alternatief voor de verwerking van de lesstof in het werkboek.

Opbrengstgericht werken Argus Clou

De zekerheid van goede leerresultaten is een belangrijk uitgangspunt van Argus Clou. De leerdoelen zijn verankerd in een duidelijk te volgen leerlijn: van lesstof tot toets. In een vast aantal weken haal je gegarandeerd alle kerndoelen.

Complete ervaring met ICT

De lesmaterialen van Argus Clou zijn mooi, spannend en uitdagend. Maar de complete Argus Clou-ervaring heb je pas met de prachtige, uitgebreide digibordsoftware. De software bevat bovendien een interactief spel aan het eind van elk thema. Hiermee sluit je een thema helemaal af in Argus Clou-stijl.

 

Moeiteloos differentiëren

Logisch gevolg

Argus Clou maakt differentiëren heel makkelijk. Het gaat bijna automatisch. De mogelijkheden in groep 5-8 zijn steeds een logisch gevolg van de les en de resultaten per kind. Zo geef je moeiteloos onderwijs op maat.

Verlengde instructie

In de basislessen 1, 2 en 4 geef je bij het oefenen van nieuwe lesstof verlengde instructie aan de kinderen die dit nodig hebben. Hiervoor staan duidelijke aanwijzingen in de handleiding.

C-vragen

De c-vragen in les 1, 2 en 4 zijn verdiepende vragen. Alle kinderen kunnen deze opdrachten in principe maken. Maar jij bepaalt of je ze inzet voor iedereen, of gebruikt voor tempodifferentiatie.

Verdieping en verwerking in les 3 en 5

Bij aardrijkskunde en geschiedenis kun je de creatieve routes van les 3 en 5 ook als verdieping inzetten na de puzzelroute. Of je werkt andersom: eerst creatief, dan puzzelen. Bij natuur en techniek zijn er in les 3 en 5 twee routes om dezelfde lesstof te verwerken. Een beschrijvende lesvorm of een practicum.

Plus-topografie

Argus Clou Aardrijkskunde bevat veel basistopografie, maar heeft ook extra stof voor betere of snellere leerlingen. Deze plus-topografie biedt 25% extra namen en kun je inzetten voor tempo- of niveaudifferentiatie. Voor nog meer oefening is ook een apart topografie-softwareprogramma verkrijgbaar.

Organisatie

Overzichtelijke handleiding

Bij Argus Clou hoort een overzichtelijke handleiding. Je kunt dus meteen aan de slag met de methode. En je hebt maar weinig tijd nodig om een les voor te bereiden.

Groep 3-4 als basis

Je hoeft het programma voor groep 3 en 4 niet te volgen en kunt prima in groep 5 starten. Maar je geeft de kinderen wel een ideale basis voor de zaakvakken in de bovenbouw.

Slechts 10 lessen per jaar

Het programma in groep 3-4 bestaat uit 5 thema’s met 2 lessen per thema. Het programma voor groep 3-4 bestaat dus uit 10 lessen per vak per jaar. De lessen hebben steeds dezelfde opbouw. De eerste les begint met een ontdekvraag. Het vervolg van de inleiding bepaal je zelf. Je kunt kiezen uit 2 stijlen of routes en bepaalt zelf wat het best bij jouw lesstijl past. De opbouw in groep 3-4 is als volgt:

Combinatiegroepen Argus Clou
Thematisch concentrische opbouw

De thematisch-concentrische opbouw van Argus Clou maakt de methode heel geschikt voor combinatiegroepen. De kinderen kunnen een les gedeeltelijk of helemaal zelfstandig uitvoeren. Je geeft bijvoorbeeld instructie aan de ene groep, terwijl de andere groep zelfstandig werkt.

Thema’s in jaargroepen

In alle jaargroepen behandel je dezelfde thema’s. Zo breid je de kennis over een thema steeds verder uit. En je kunt met meerdere groepen projecten uitvoeren. Dit maakt Argus Clou heel geschikt voor combinatiegroepen.

Vakspecifiek

Aardrijkskunde
Topografie in context

Met Argus Clou geef je topografie meer betekenis. Je laat bijvoorbeeld een kaart met topografische namen zien. Daarna krijgen de kinderen een thematische kaart over een bepaald onderwerp. En op die kaart staan weer dezelfde topografische namen.

Met Argus Clou geef je context aan topografie. Je laat bijvoorbeeld een kaart met topografische namen zien. Daarna krijgen de kinderen een thematische kaart over een bepaald onderwerp. En op die kaart staan weer dezelfde topografische namen. Zo geef je de topografie meer betekenis.

 • Schaalniveaus Argus Clou Aardrijkskunde hanteert voor elke jaargroep een ander schaalniveau. In groep 5-6 is dat Nederland, in groep 7 Europa en in groep 8 de wereld. In groep 5-8 geef je topografie in elke tweede les van een thema. Kaartinterpretatie is een vast onderdeel van deze lessen.
 • Mentaal kaartbeeld Een mentaal kaartbeeld helpt kinderen om geografische informatie beter te plaatsen en beoordelen. Argus Clou koppelt inhoudelijke kennis aan topografie en kaartvaardigheden. Wat zie je op de kaart en waarom juist daar?
 • Aparte topografietoets Argus Clou Aardrijkskunde heeft aparte toetsen voor topografie.
Thema's en routekeuze

Een leerjaar bestaat uit 5 aardrijkskundige thema’s. Deze zijn voor alle jaargroepen hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Maar bij bepaalde lessen kun je zelf een route kiezen.

 • Thematisch-concentrisch Een leerjaar bestaat uit 5 aardrijkskundige thema’s. Deze zijn voor alle jaargroepen hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Tijdens de hele basisschoolperiode van groep 3 tot en met 8 komt elk onderwerp dus 6 keer aan bod. Zo raken de kinderen heel vertrouwd met de onderwerpen en onthouden ze de lesstof beter.
 • Aantal lessen per thema In groep 3-4 telt elk thema 2 lessen. Het totale jaarprogramma voor groep 3-4 bestaat uit 5 thema’s x 2 lessen = 10 lessen (weken) per leerjaar. Een thema in groep 5-8 telt 6 lessen. Het totale jaarprogramma voor deze groepen is dus 5 thema’s x 6 lessen = 30 lessen (weken) per leerjaar.
 • Vaste opbouw & routekeuze Alle thema’s in Argus Clou Aardrijkskunde zijn op dezelfde herkenbare manier opgebouwd. Wel kun je kiezen uit verschillende keuzes (routes) bij bepaalde lessen. Je kiest de route die het best bij jou en de groep past.

Natuur en techniek
Accent op techniek

In Argus Clou Natuur en Techniek zijn de vakken biologie, natuurkunde en techniek gelijk verdeeld. Elk vakgebied bestrijkt ongeveer een derde van de lesstof. Maar omdat techniek en wetenschap belangrijk zijn in Nederland, hebben we techniek op een natuurlijke manier in de hele methode geïntegreerd.

Thema's en keuze practicum

Een leerjaar bestaat uit 5 thema’s. Deze zijn voor alle jaargroepen hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Maar bij bepaalde lessen kun je kiezen tussen een practicum of een beschrijvende les.

 • Thematisch-concentrisch Een leerjaar in Argus Clou Natuur en Techniek bestaat uit 5 thema’s. Deze zijn voor alle jaargroepen hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Tijdens de hele basisschoolperiode van groep 3 tot en met 8 komt elk onderwerp dus 6 keer aan bod. Zo raken de kinderen heel vertrouwd met de onderwerpen en onthouden ze de lesstof beter.
 • Aantal lessen per thema In groep 3-4 telt elk thema 2 lessen. Het totale jaarprogramma voor groep 3-4 bestaat uit 5 thema’s x 2 lessen = 10 lessen (weken) per leerjaar. Een thema in groep 5-8 telt 6 lessen. Het totale jaarprogramma voor deze groepen is dus 5 thema’s x 6 lessen = 30 lessen (weken) per leerjaar.
 • Vaste opbouw per thema en vrije keuze voor practicum Alle thema’s in Argus Clou Natuur en Techniek zijn op dezelfde herkenbare manier opgebouwd. Wel kun je kiezen uit verschillende routes bij bepaalde lessen. Zo kun je in les 3 en 5 voor groep 5-8 zelf kiezen voor een practicum of een beschrijvende lesvorm. Met beide routes haal je alle kerndoelen. Je kiest de route die het best bij jou en de groep past.

Geschiedenis
Tijdbalk geeft houvast

Op elke pagina in het lesboek en werkboek staat een tijdbalk die de kinderen een historisch houvast geeft. In de digibordsoftware is deze tijdbalk interactief. Op de tijdbalk staan de tijdvakken en jaartallen, met nadruk op het tijdvak waar het lesonderwerp over gaat. Zo krijgen de kinderen grip op de tijd en zien ze de historische samenhang.

Thema’s en routekeuze Argus Clou

Elk schooljaar bestaat uit 5 thema’s met 2 tijdvakken. Je behandelt dus 10 tijdvakken in een jaar. De tijdvakken en thema’s zijn voor elke jaargroep hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Maar bij bepaalde lessen kun je zelf een route kiezen.

 • Thematisch-concentrisch Elk schooljaar bestaat uit 5 thema’s met 2 tijdvakken. Je behandelt dus 10 tijdvakken in een jaar. De tijdvakken en thema’s zijn voor elke jaargroep hetzelfde en hebben een vaste opbouw. Tijdens de hele basisschoolperiode van groep 3 t/m 8 komt elk tijdvak dus 6 keer aan bod. Zo raken de kinderen heel vertrouwd met de onderwerpen en onthouden ze de lesstof beter.
 • Overkoepelend onderwerp De thematische indeling is voor alle jaargroepen hetzelfde. Maar het overkoepelend onderwerp van een thema varieert wel per jaargroep. Dit onderwerp brengt de 2 tijdvakken met elkaar in verband. Hierdoor zien de kinderen de samenhang tussen de tijdvakken.
 • Aantal lessen per thema In groep 3-4 telt elk thema 2 lessen. Het totale jaarprogramma voor groep 3-4 bestaat dus uit 5 thema’s x 2 lessen = 10 lessen (weken) per leerjaar. Een thema in groep 5-8 telt 6 lessen. Het totale jaarprogramma voor deze groepen is dus 5 thema’s x 6 lessen = 30 lessen (weken) per leerjaar.
 • Vaste opbouw per thema en routekeuzes Alle thema’s in Argus Clou Geschiedenis zijn op dezelfde herkenbare manier opgebouwd. Wel kun je kiezen uit verschillende routes bij bepaalde lessen. Je kiest de route die het best bij jou en de groep past.

Blader online door de boeken

Kinderen boeien door ze te laten ontdekken en onderzoeken. Dat is de bijzondere aanpak van Argus Clou. Alle materialen zijn dan ook in een unieke sfeer vormgegeven. Voor het hele programma heb je slechts een beperkt aantal basismaterialen nodig.

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Argus Clou eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

De complete boeken inzien en beoordelen? Bestel de zichtzending voor een goede eerste indruk.

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Voorbereiden

Probeer Argus Clou gratis uit

Vraag de zichtzending aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de software allemaal kan. Vraag nu snel je zichtzending en proeflicentie aan. Je kunt de methode hiermee 3 maanden gratis uitproberen.

Vraag de zichtzending aan

Download de proeflessen

Wil je de methode uitproberen in de klas? Download de proeflessen en neem de kinderen mee in de wereld van Argus Clou. Je kunt de proeflessen ook combineren met het materiaal uit de zichtzending.

Download de proeflessen

Leerkrachten aan het woord

Argus Clou is een fijne methode, waar de kinderen met veel plezier mee bezig zijn.

Sint Antoniusschool, Kortenhoef

Argus Clou - Sint Antoniusschool - Kortenhoef
Gesprek met leerkrachten

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Mevrouw Lussing KSG de Breul
"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."
Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog
"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel wordt herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."
Dhr. Koningsveld Het Bouwens
"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."
Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht
"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Probeer Argus Clou gratis uit bij jou in de klas

Om te ontdekken of Argus Clou past bij jouw school, kun je de methode 3 maanden gratis uitproberen met het materiaal in de zichtzending.

Vraag de zichtzending aan

← Terug naar Ontdekken

Ga je aan de slag met Argus Clou?

Hulp bij bestellen

De materialen van Argus Clou bestel je via de partners van Malmberg: HeutinkReinders en de Rolf groep. Zij kunnen helpen bij je bestelling en leveren uit voorraad. Ook de softwarelicenties bestel je via je educatieve dienstverlener. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Argus Clou.

Download de catalogus voor aardrijkskunde

Download de catalogus voor geschiedenis

Download de catalogus voor natuur & techniek

Leerkrachten aan het woord

Argus Clou is een fijne methode, waar de kinderen met veel plezier mee bezig zijn.

Sint Antoniusschool, Kortenhoef

Argus Clou - Sint Antoniusschool - Kortenhoef

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Argus Clou. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Klaar om met Argus Clou te gaan werken?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit Argus Clou

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Beeld van start schooljaar checklist
Leraren in overleg tijdens een training

Training en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Argus Clou. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw methodespecialist

← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab