Tekstbegrip

Tekstbegrip

Betekenisvoller begrijpend lezen:

✔ Samenhang met het taaldomein
✔ Tekstcentrale aanpak met rijke teksten
✔ Herhaald en verdiepend lezen

Beoordelingspakket en proeflicentie

Tekstbegrip

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Download de Routeplanner

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de lerarenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Het belang van goed tekstbegrip

Lezers in de groei verdienen veel rijke teksten. Teksten die hun interesse wekken, die hen iets laten ontdekken, die vragen oproepen, die uitnodigen om verder te lezen of om nog eens te lezen. Teksten over herkenbare thema’s en origineel en gevarieerd taalgebruik.


Lezers in de groei verdienen ook leerkrachten die hen optimaal ondersteunen bij het vergroten van tekstbegrip, die hen nieuwsgierig maken, die leeshonger bij de kinderen aanwakkeren en die samen met de kinderen in rijke teksten duiken.


Met Taal actief - tekstbegrip leren de kinderen, samen met de leerkracht, rijke teksten te lezen en tot dieper tekstbegrip te komen. De kinderen ontdekken dat goed tekstbegrip hen helpt bij elke volgende stap in hun ontwikkeling, op school en in de maatschappij, voor de rest van hun leven.

Effectieve samenhang tussen taal en tekstbegrip

Uit onderzoek blijkt dat de domeinen lezen, schrijven en spreken elkaar versterken als ze in samenhang worden aangeboden. Bij Taal actief doen kinderen een grote variatie op aan lees-, schrijf- en spreekervaringen die qua inhoud en vorm met elkaar zijn verbonden. Zo vergroten de kinderen hun kennis van taal en hun kennis van de wereld. Door lezen en taal met elkaar te verbinden breiden de kinderen bovendien hun woordenschat verder uit.

Door bij Taal actief tekstbegrip aan te sluiten op de acht communicatiethema’s van Taal actief taal, verdiepen en verbreden de kinderen hun kennis, inzicht en vaardigheden. Bij Taal actief tekstbegrip
leggen we ook de verbinding met de communicatiedoelen van Taal actief taal. Bij taal leren de kinderen zelf hoe het moet. Bij tekstbegrip lezen ze in teksten hoe andere schrijvers dit doen. Op deze manier versterken taal en tekstbegrip elkaar.

De drie belangrijkste redenen om voor Taal actief tekstbegrip te kiezen

Samenhang met taal

Taal en tekstbegrip hangen nauw samen. Uit onderzoek blijkt dat de domeinen lezen, schrijven en spreken elkaar versterken als ze in samenhang worden aangeboden. De kinderen herkennen in de teksten van tekstbegrip de 8 communicatiethema’s, de communicatiedoelen en de schrijf- en spreekdoelen van taal.

Tekstcentrale aanpak met rijke, authentieke teksten

Taal actief - tekstbegrip is gebaseerd op het inzicht dat een tekstgerichte aanpak zorgt voor een dieper tekstbegrip. Bij elke les van Taal actief – tekstbegrip staat een rijke, authentieke tekst centraal. Er is een ruime variatie aan tekstsoorten zoals verhalende, informatieve, instructieve en betogende teksten. Daarbij is gekozen voor een grote verscheidenheid aan tekstgenres, zoals verhaal, gedicht, lied, infographic, interview, oproep, recensie, recept, advertentie etc. Het doel is dat de kinderen de inhoud en de functie van de tekst gaan begrijpen. Aan de hand van tekstgerichte opdrachten wordt steeds de beste aanpak gekozen om tot de essentie van de tekst te komen.

Tekstbegrip door herhaald en verdiepend lezen

Om tot dieper tekstbegrip te komen is het nodig om (gedeeltes van) een tekst te herlezen met een verdiepende opdracht in gedachten. De opdrachten in de lessen bouwen daarom veelal op van Lower Order Thinking Skills (LOTS) naar Higher Order Thinking Skills (HOTS). De opdrachten verleiden de kinderen om nog eens in de tekst te duiken en die met aandacht (verdiepend) te lezen. Door steeds weer terug te keren naar de tekst en tussen de regels te leren zoeken naar betekenis, ontwikkelen ze een dieper tekstbegrip.

Een les Taal actief tekstbegrip

In deze demoles laten we je zien hoe een les tekstbegrip is opgebouwd en vertellen we je meer over de keuzes die we gemaakt hebben.

In de informatiefolder vind je nog meer informatie over Taal actief tekstbegrip.

Download de folder

Duik dieper in Taal actief tekstbegrip

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Samen actief aan de slag

Door samen te lezen, te denken en te overleggen aan de hand van heldere opdrachten wordt het begrip van de tekst vergroot. Een kind ervaart door samen te werken hoe andere

kinderen denken en kan hier zijn voordeel mee doen. Samen nadenken en praten over teksten heeft een bewezen positief effect op het vergroten van het tekstbegrip. En, heel belangrijk, het zorgt voor meer leesplezier!

Bij Taal actief tekstbegrip werken kinderen volop samen aan de opdrachten en zijn gesprekken een vast onderdeel van de lessen. Zo leren kinderen met en van elkaar. Als leerkracht krijg je daardoor waardevolle inzichten in het denkproces van de kinderen.

Modelen speelt een belangrijke rol bij Taal actief tekstbegrip. Als leerkracht doe jij regelmatig hardop voor hoe en wat je denkt tijdens het lezen van een tekst en het maken van een opdracht. Na het modelen kunnen de kinderen de denkstappen overnemen.

Samenhang

Verbinding tussen taal en lezen is bewezen effectief. Bij Taal actief Tekstbegrip leggen we deze link op verschillende manieren bij verschillende domeinen. Hieronder zie je hoe de verbinding wordt gelegd bij de verschillende leerlijnen van Taal actief.

Bij Taal actief doen de kinderen een grote variatie op aan lees-, schrijf- en spreekervaringen die qua inhoud en vorm met elkaar zijn verbonden. Zo vergroten de kinderen hun kennis van taal en hun kennis van de wereld. Door lezen en taal met elkaar te verbinden breiden de kinderen bovendien hun woordenschat verder uit. De gedeelde kennis en vaardigheden in de domeinen maken dat transfer van het ene naar het andere domein gemakkelijk kan plaatsvinden.

Hogere orde denkvaardigheden

Onderzoek toont aan dat Nederlandse kinderen goed zijn in het opzoeken van informatie die letterlijk in een tekst staat. Dit doet met name een beroep op Lower Order Thinking Skills (LOTS), de lagere denkvaardigheden. In de Higher Order Thinking Skills (HOTS), zoals evalueren en reflecteren, blijken zij minder goed te zijn.

LOTS-opdrachten zijn belangrijk voor het begrijpen van een tekst, bovendien kunnen ze een opstap zijn naar de HOTS-opdrachten. Het begrijpen van teksten is echter een complexe denkvaardigheid die verder gaat dan letterlijk tekstbegrip. Om tot dieper tekstbegrip te komen, is het belangrijk dat kinderen (samen) nadenken over de tekst, waarbij ze (delen
van) de tekst herhaald lezen. De teksten en opdrachten in Taal actief - tekstbegrip stimuleren daarom vooral ook de Higher Order Thinking Skills (HOTS), de hogere denkvaardigheden.

Hierbij gaat het o.a. om:

  • het afleiden van informatie die niet letterlijk in (delen van) de tekst staat
  • het leggen van verbanden
  • het verwoorden van de bedoeling van de schrijver
  • het evalueren en waarderen
  • het reflecteren.

HOTS-opdrachten zetten kinderen aan tot nadenken en dagen hen uit complexere, weloverwogen antwoorden te geven. Verder leren ze om actief relaties te leggen tussen delen van de tekst en dit in eigen taal te vertellen. Ook ontdekken zij dat HOTS-opdrachten niet automatisch tot een goed/fout antwoord leiden, maar dat meerdere antwoorden mogelijk zijn, afhankelijk van de gegeven argumentatie.

Monitoren en volgen

Lezen met begrip is een complex proces waarbij verschillende verwerkingsprocessen elkaar telkens afwisselen. Bovendien maakt het voor een goed begrip van een tekst uit of een kind vloeiend leest, een grote woordenschat heeft, kennis heeft van taal, van de wereld om zich
heen en van soorten teksten. Ook hangt leesbegrip samen met algemene
begripsvaardigheid en motivatie. Al deze processen maken het in kaart brengen van de beheersing en groei van lezen met begrip complex.

Methode onafhankelijke toetsen kunnen helpen om een beeld te krijgen van de algemene vaardigheden in begrijpend lezen van kinderen. Maar voor een compleet beeld heb je naast deze informatie ook kwalitatieve informatie nodig. Daarmee krijg je ook zicht op het leesproces van het kind. Bij Taal actief - tekstbegrip stellen we formatief evalueren centraal. Door de kinderen te observeren tijdens het werken aan opdrachten, het samenwerken en tijdens de nabespreking, krijg je informatie over de vaardigheden en het
leesproces van individuele kinderen en de groep. Dat geeft je aanwijzingen over de instructie- en begeleidingsbehoefte van kinderen tijdens de lessen tekstbegrip.

Toetsvaardigheidslessen

Binnen Taal actief - tekstbegrip beschouwen we methodeonafhankelijke toetsen als een apart genre. Methodeonafhankelijke toetsen moeten controleerbaar zijn en een concreet resultaat opleveren. Ze bestaan daarom voornamelijk uit multiplechoicevragen. Tekstbegrip biedt tekstgericht leesonderwijs, waarbij de opdrachten niet bedoeld zijn om te controleren, maar om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan over de tekst. Hiervoor zijn multiplechoicevragen minder geschikt.
Om kinderen voor te bereiden op het maken van deze toetsen zijn er
toetsvaardigheidslessen. Deze zijn afgestemd op het aanbod van leveranciers van methodeonafhankelijke toetsen. Tijdens deze lessen leren kinderen omgaan met de vraagstelling van deze summatieve toetsen.

Verder met teksten

In de groepen 7 en 8 is het belangrijk dat kinderen voldoende tijd besteden aan het begrijpen van teksten. Met het oog op het voortgezet onderwijs is het van belang dat kinderen dit oefenen zonder de begeleiding van de leerkracht. Daarom is er per leerjaar, naast het reguliere aanbod, een extra leeswerkboek Verder met teksten. Hierin staan 16 rijke, authentieke, afwisselende teksten met opdrachten voor ongeveer een uur werk. Net als bij Tekstbegrip worden de kinderen uitgedaagd om diep in de tekst te duiken. De teksten hebben geen link met het communicatiethema van Taal actief - taal en kunnen dus op een zelf gekozen moment worden ingezet. 

Webinar Taal actief

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Taal actief tekstbegrip. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen. Deze worden via e-mail beantwoord.

Webinar bekijken

Blader online door de boeken

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Taal actief tekstbegrip eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder en ontdek hoe rijke teksten kunnen motiveren!

De complete boeken inzien en beoordelen? Bestel het beoordelingspakket voor een goede eerste indruk.

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Voorbereiden

Probeer Taal actief tekstbegrip gratis uit

Vraag een beoordelingspakket aan

De beste manier om Taal actief tekstbegrip te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de digibordsoftware je biedt. Vraag daarom vandaag nog je beoordelingspakket en proeflicentie aan. De proeflicentie heeft een looptijd van 3 maanden.

Vraag het beoordelingspakket aan

Download de proeflessen

Wil je lessen uitproberen in de klas? Download de proeflessen en ontdek hoe Taal actief tekstbegrip werkt. Je kunt de proeflessen ook combineren met het materiaal uit de zichtzending.

Download de proeflessen

Webinar Taal actief

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Taal actief tekstbegrip. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen. Deze worden via e-mail beantwoord.

Webinar bekijken

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak

Gesprek met leerkrachten

2.500 scholen, 15.000 leerkrachten en 500.000 kinderen werken dagelijks met Taal actief

Brenda Dekker OBS De Rietschoof, Opijnen
"Taal actief 5 biedt een fijne opbouw! Er zijn duidelijke afspraken binnen spelling en taal die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen."
Marianne Jacquemijns OBS Het Palet, Hellevoetsluis
Kinderen vragen regelmatig ‘Juf, mag ik nog even in mijn taalgroeiboek werken?’
Inge Droppert De Triangel, Delfgauw
"De korte taalonderzoekjes zijn heel praktisch. Je hebt niet meer nodig dan een paar post-its en een dikke stift."

Probeer Taal actief tekstbegrip gratis uit bij jou in de klas

Om te ontdekken of Taal actief tekstbegrip past bij jouw school, kun je de methode 3 maanden gratis uitproberen met het materiaal in het beoordelingspakket.

Vraag het beoordelingspakket aan

← Terug naar Ontdekken

Ga je aan de slag met Taal actief tekstbegrip?

Hulp bij bestellen

De materialen van Taal actief tekstbegrip bestel je via de partners van Malmberg: HeutinkReinders en de Rolf groep. Zij kunnen helpen bij je bestelling en leveren uit voorraad. Ook de softwarelicenties bestel je via je educatieve dienstverlener. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Taal actief tekstbegrip.

Download de catalogus

Onderwijs van Morgen

Het platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Taal actief tekstbegrip. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Klaar om met Taal actief tekstbegrip te gaan werken?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit Taal actief tekstbegrip

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Beeld van start schooljaar checklist

Leraren in overleg tijdens een training

Training en webinars (training stuk eruit)

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Het platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Karakter. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw methodespecialist

← Terug naar Beslissen