De mooiste vernieuwingen van Taal actief 5

De mooiste vernieuwingen van Taal actief 5

Taal actief vernieuwt jouw taalonderwijs. Taal actief stimuleert kinderen om actief met taal en spelling aan de slag te gaan. De kinderen groeien door continu te reflecteren op hun eigen taalontwikkeling. De verbinding met begrijpend lezen maakt het lees- en taalonderwijs nog betekenisvoller en motiverender. We laten je de parels van deze nieuwe methode graag zien!

Meer informatie over Taal actief 5

De mooiste vernieuwingen van Taal actief 5

Woordenschat

De nieuwe Taal actief verrijkt de woordenschat van kinderen en helpt ze beter te communiceren. De woorden die ze leren staan in direct verband met het communicatiedoel van het thema. Dat maakt ze meteen toepasbaar. Daarnaast verhelderen de groepsspecifieke LOGO Schooltaalwoorden de instructies voor álle vakken. De kinderen gaan op deze manier gericht, helder en passend aan de slag met hun taaltaken. Zo maken ze grotere taalstappen, met meer zelfvertrouwen en plezier.

De nieuwe Taal actief tilt de woordenschat van kinderen vlot naar een hoger niveau. En daar hebben ze veel aan – bij alle vakken.

Taal verkennen

Het ontleden van zinnen leidt op zichzelf niet tot begrip. De nieuwe Taal actief laat kinderen daarom geen zinnen ontleden, maar bouwen. Op die manier leren ze naast de functie van een taalregel vooral hoe ze die regel toepassen. Kinderen zien zelfstandige of bijvoeglijke naamwoorden daardoor als bouwstenen, bijvoorbeeld van een spannend verhaal. Deze innovatieve manier van lesgeven is gebaseerd op onderzoek van de Radboud Universiteit.

Met de nieuwe Taal actief wordt taal verkennen relevant en leren kinderen spelen met taal.

“Taal actief 5 kwam meteen tot leven bij de kinderen. Ze hadden bijna niet door dat ze aan het leren waren”

Activerende herhaling bij spelling

Leren is herhalen. De kunst is om die herhaling prikkelend te maken. De nieuwe Taal actief weet dat te bereiken aan de hand van een effectieve didactiek: Aanleren – Vasthouden – Onderhouden. Dit staat in een notendop voor het op boeiende wijze repeteren van alle verschillende taalcategorieën. Elke week wordt een nieuwe categorie geïntroduceerd en worden eerdere categorieën opnieuw behandeld. Zo leren de kinderen sneller en beter spellen. Dat is effectief, en die effectiviteit werkt bovendien enorm motiverend.

De nieuwe Taal actief maakt herhaling leuk, prikkelend én effectief. Kinderen leren enorm veel, en ze snappen waarom ze dit leren.

Meertaligheid

In vrijwel elke klas kom je verschillende moedertalen tegen. Dat is mooi, maar vraagt ook om extra aandacht tijdens de taallessen. De nieuwe Taal actief biedt leerkrachten daarin geweldige ondersteuning in de vorm van innovatieve taaloverzichten. Deze overzichten zijn in samenwerking met de Universiteit Utrecht ontwikkeld en maken inzichtelijk waar taalverschillen tot problemen bij onze taal kunnen leiden. Leerkrachten passen gemakkelijk en effectief hun taalinstructies aan. Zo blijven álle kinderen in de klas groeien in taal.

De nieuwe Taal actief maakt alle kinderen in de klas – ongeacht moedertaal of achtergrond – méér talig.

“Communicatie krijgt door de koppeling met en herhaling van eerdere lessen betekenis voor de kinderen”

Samenhang tussen domeinen

Het fundament van de nieuwe Taal actief bestaat uit verschillende bouwstenen die met elkaar in verbinding staan. Wat de kinderen tijdens de ene les leren, passen ze in de andere les weer toe. Op die manier versterken de verschillende taallessen elkaar. De domeinen schrijven, begrijpend lezen, spreken en luisteren vormen één geheel. En de lessen woordenschat en taal verkennen komen duidelijk terug in de schrijf- en spreektaken. Zo leren kinderen effectiever.

De nieuwe Taal actief creëert samenhang in de taal met lessen die naadloos op elkaar aansluiten.

Evaluatie en reflectie

Met Taal actief zetten kinderen de taallessen in om hun communicatiedoelen te bereiken. Dat plaatst ze midden in hun eigen taalontwikkeling, met een taalgroeiboek dat extra ondersteuning biedt. Kinderen weten welk doel ze nastreven en houden overzicht over de stappen die ze zetten. Ze leren meer dan alleen de taalregels: taal gericht inzetten om een concreet doel te behalen. Aan het eind kijken ze vol zelfvertrouwen terug op hun progressie.

De nieuwe Taal actief verbindt kinderen met hun eigen taalontwikkeling door de taal en hun belevingswereld samen te brengen.

“Wij waren op school ook al bezig met versterken van eigenaarschap bij de kinderen, de nieuwe Taal actief 5 voorziet hier echt heel goed in!”

Tekstbegrip

Begrijpend lezen vergroot de wereld van kinderen. Het leert ze informatie uit een tekst halen, achterliggende gedachten ontrafelen en verschillende perspectieven opdoen. Met Taal actief tekstbegrip leren ze dit effectief. Taal actief tekstbegrip en Taal actief taal gaan uit van dezelfde betekenisvolle communicatiethema’s. Dat maakt lesgeven met Taal actief nog effectiever. En dat is waardevol, want hoe beter kinderen de teksten begrijpen, hoe leuker en leerzamer het lezen wordt.

De nieuwe Taal actief maakt begrijpend lezen voor kinderen spannend, interactief en bovendien: begrijpelijk.

Taalgroeiboek

De nieuwe Taal actief maakt kinderen enthousiast over hun eigen taalontwikkeling. Aan de hand van rake verhalen en video’s jagen ze hun communicatiedoelen na. De kinderen houden hun progressie bij in het taalgroeiboek. En het beproefde vijf-fasenmodel helpt ze met het uitvoeren van de taaltaken. Met debatten, wensbrieven en verhalen blijven de kinderen gemotiveerd om hun taaldoelen te bereiken. Daarnaast leren ze zichzelf beter uiten, waardoor ze sterker in hun schoenen staan.

De nieuwe Taal actief laat kinderen écht groeien in taal. Ze zijn de baas over hun eigen ontwikkeling. Dat maakt taal naast leerzaam ook heel spannend.

“Het taalgroeiboek is echt een boek van het kind!”

Deskundig en persoonlijk advies

Heb je vragen over Taal actief? We helpen je graag! Onze methodespecialisten hebben ruime ervaring in het onderwijs en zij kennen alle ins en outs van de methode. Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio.

Neem contact op