Nova

Nova

Leerlingen ontdekken de natuurwetenschappelijke fenomenen achter aardbevingen, buitenaards leven en de werking van smartphones. Zo ondersteunt Nova niet alleen bij het opbouwen van natuurkundige kennis, maar toont de methode ook hoe relevant het vak is. Zowel in hun eigen belevingswereld als in de samenleving.

Beoordelingsmateriaal

 • Uitdagend voor elk niveau, mede dankzij voorkennistoets en plusopdrachten
 • Sluit aan op zowel belevingswereld als maatschappelijk belang
 • Gerichte feedback in online omgeving voor nog beter leerresultaat

Hallo! Hoe kunnen we je helpen?

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Wie wil er nu niet die leraar zijn die hét verschil maakt in het leven van zijn of haar leerlingen? Natuurlijk, een lesmethode is niet de enige factor die daarin meespeelt, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode past bij jullie school en onderwijsvisie, hoe meer jij je leerlingen kunt meegeven in hun schoolcarrière en latere leven. Docenten geven vaak aan dat ze opzien tegen het kiezen van een nieuwe methode. We helpen je hier graag bij.

Hoe scoort je huidige methode?

Voordat het oriënteren echt begint, is het belangrijk om je huidige lesmethode te evalueren. Voldoet je huidige methode nog aan jouw behoeften en die van je leerlingen? Met de handige checklist ontdek je snel of je op dit moment het maximale uit je onderwijskracht haalt. Meten is weten.

Download de checklist

Bepaal de criteria waarop je wilt selecteren

Wat heb jij nodig om je leerlingen de kennis en vaardigheden bij te brengen waar ze écht verder mee komen in het leven? Voordat je naar nieuwe lesmethoden gaat kijken, is het verstandig om criteria op te stellen voor een goede vergelijking. Gebruik daarvoor de criteriumpiramide van Malmberg. Het is een kwestie van downloaden, printen, knippen en beginnen!

Download de piramide

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Het meenemen van je (vakgroep)collega’s is in deze stap heel belangrijk. We helpen je daar graag bij met een handige routeplanner.

Tip: Hang de routeplanner op een centrale plek, bijvoorbeeld in de lerarenkamer. Zo zien jullie niets over het hoofd.

Download de routeplanner

Back

Go to previous tab
Back button

Wil je Nova meteen ontdekken?

Onze methode Nova staat voor het mooie van het vak natuurkunde. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat jij kan kijken of onze methode aan je eisen voldoet.

Nova ontdekken in een paar stappen

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze methode natuurkunde en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe alles werkt, hoe het lesmateriaal eruitziet en hoe Nova de leerlingen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor Nova te kiezen

Uitdagend voor elk niveau, mede dankzij voorkennistoets en plusopdrachten

Nova speelt telkens in op de voorkennis van leerlingen. De olympiade- en eindexamenopgaven geven extra verdieping. En met de specifieke feedback kan iedere leerling zich verbeteren. Zo blijft Nova natuurkunde voor de hele klas uitdagend.

Sluit aan op zowel belevingswereld als maatschappelijk belang

De stof is toegankelijk geschreven vanuit de eigen interessewereld van leerlingen. Denk aan: smartphones, aardbevingen of buitenaards leven. Via het PTM-model ontdekt de leerling het maatschappelijk belang van natuurkunde.

Gerichte feedback in online omgeving voor nog beter leerresultaat

Van fouten maken leer je het meest, zeker als je gerichte specifieke feedback krijgt. Dat is een belangrijk onderdeel in de nieuwe editie van Nova natuurkunde. Op naar een nog hoger leerresultaat.

Blader alvast online door de boeken…

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Nova eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

Leeropdrachtenboek 4 Havo
Leeropdrachtenboek 5 Havo
Leeropdrachtenboek 4 Vwo/Gymnasium
Leeropdrachtenboek 5 Vwo/Gymnasium
Leeropdrachtenboek 6 Vwo/Gymnasium

... en bekijk de digitale leeromgeving

Nova bovenbouw is een MAX-methode. MAX staat voor onze nieuwe blended lesmethodes die altijd up-to-date zijn. Met een MAX-methode mogen leerlingen hun boeken houden en krijgen ze altijd toegang tot de online leeromgeving. Boek en online versterken elkaar. De verschillende keuzemogelijkheden maken blended leren betaalbaar voor iedere school.

 • Up-to-date lesmateriaal
 • Leerlingen mogen de boeken houden
 • Altijd boek en online
 • Betaalbaar

Meer over MAX

Duik dieper in Nova

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Belangrijkste verbeteringen Nova natuurkunde

 • Via ‘Introductie’ begint een leerling met een digitale instaptoets waarmee voorkennis wordt geactiveerd aan de hand van relevante opgaven uit eerdere hoofdstukken/leerjaren. De feedback bij iedere opgave brengt een leerling op het vereiste niveau.
 • Waar mogelijk worden stappenplannen geïntroduceerd in voorbeeldopgaven, theorie en uitwerkingen, om een systematische probleemaanpak in te slijpen.
 • Leerdoelen bij aanvang van iedere paragraaf.
 • Digitalisering: een aantal opgaven is gesloten gemaakt, waarbij zo mogelijk specifieke feedback wordt gegeven bij foute antwoorden. Alle opgaven zijn voorzien van feedback.
 • Meer mogelijkheden om te oefenen met behulp van digitale opgaven.
 • Introductie van adaptieve trainers om leerlingen (weer) op het juiste niveau te krijgen.

Vijftien natuurkundedocenten hebben in groepjes van vijf de volgende concepten aangemerkt als belangrijkste struikelblokken bij het examen. Dit zijn volgens hen onderwerpen die iedere leerling volledig dient te beheersen, wil je maximaal kunnen scoren. Daarnaast hebben auteurs dat ook gedaan.

 • Werken met formules/algebra
 • Redeneren/Verbanden leggen (“Leg uit of/hoe…”)
 • Werken met/Interpreteren van grafieken
 • Krachten/Wetten van (K)Newton
 • Spanning/Stroom
 • Significantie/Eenheden worden vooral in de laatste twee concepten geïntegreerd.

 • Meer aandacht voor modelleren en ontwerpen; dat is nu systematisch ingebouwd. Voorbeeld: bij de bespreking van handschoenen waarmee je een touchscreen wilt bedienen, gaat het niet alleen om de elektrische eigenschappen, maar ook om andere wensen van de gebruiker.
 • Kritische evaluatie van alle opgaven, mede aan de hand van gebruikerservaringen en big data. Meer CE-opgaven (op vwo vooral vanaf leerjaar 5).
 • Alle (deel)opgaven hebben de volgende metadata: taxonomieniveau en leerdoel, waardoor betere opbouw in moeilijkheidsgraad opgaven, vooral op vwo. Voorbeeld: De berekeningen aan metro’s beginnen met arbeid en in de eindopdracht heb je de wet van behoud van energie nodig om te berekenen hoe hoog een per ongeluk doorschietende metro een roltrap van het station oprijdt.
 • Kernachtiger teksten, kortere en meer journalistieke Praktijk-delen met aandacht voor meest recente ontwikkelingen. Context van Praktijkdeel komt in nagenoeg alle paragrafen terug. Voorbeeld: Zo is een algemeen verhaal over energiezuinig vervoer nu toegespitst op een nieuw plan voor de Londense metro.
 • Actuele en relevante Praktijkdelen (bijvoorbeeld aardbevingen in Groningen).
 • Minder fouten doordat veel meer tijd is genomen voor ontwikkeling. Eventuele fouten worden direct hersteld.

Structuur en organisatie

Op basis van ervaringen van docenten met de voorgaande edities hebben we de volgende indeling gemaakt (* Keuzestof SE):

Bestel je beoordelingsmateriaal

Opbouw van het hoofdstuk

De leerstof in het handboek is verdeeld in hoofdstukken. De hoofdstukken zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Introductie

In de introductieparagraaf kunnen leerlingen een digitale instaptoets maken waarmee voorkennis wordt geactiveerd aan de hand van relevante opgaven uit eerdere hoofdstukken/leerjaren. Dit zijn allemaal gesloten opgaven. De, vaak specifieke, feedback bij iedere opgave brengt de leerlingen op het vereiste instapniveau.

 • Praktijk

Aan het begin van ieder hoofdstuk is een Praktijkparagraaf opgenomen, waarin de theorie van het betreffende hoofdstuk gekoppeld is aan dagelijkse toepassingen of onderzoek. Daarna volgt de theorie waarin de concepten aan bod komen. In de opdrachten bij de theorie komt de context van het Praktijkdeel regelmatig terug, naast andere contexten.

 • Theorie
 • Maatschappij (alleen digitaal)

Leerlingen willen vaak weten waarom kennis van de theorie belangrijk voor hen is, als lid van de maatschappij. Zij willen weten wat zij (later) kunnen met de theorie die in een hoofdstuk is behandeld. Bij ieder hoofdstuk worden daarom twee M-delen aangeboden. Soms wordt aan de hand van een specifieke bedrijfssituatie getoond welke rol natuurkunde speelt. Ook worden af en toe relevante vervolgopleidingen voor het voetlicht gebracht. De M-delen worden uitsluitend online aangeboden.

 • Practicum
 • Afsluiting (alleen digitaal) met Flitskaarten en Test Jezelf/oefentoets

  Differentiatie en adaptiviteit

  1.   Plusopdrachten, Examenopgaven en Olympiade vragen

  Bij elk hoofdstuk en paragraaf hoort een aantal plus(+)opdrachten. Deze bevatten geen noodzakelijke leerstof, maar extra stof. Dit zijn extra pittige opdrachten. In een aantal paragrafen zijn examenopgaven opgenomen. Als er een zandloper voor staat is dit een opdracht uit de natuurkunde-olympiade. Met deze soorten opdrachten kun je differentiëren op snelheid, niveau of belangstelling.

  2.     Niveau-differentiatie

  Via het docentendashboard kun je eenvoudig de vorderingen van leerlingen volgen. Hierdoor kun je (groepen) leerlingen andere stof aanbieden en kun je beter differentiëren op niveau. Leerlingen hebben in de digitale leeromgeving ook toegang tot de opdrachten van andere niveaus en jaren in havo/vwo bovenbouw.

  3.     Praktijk en Maatschappij

  Vind je de toepassing van natuurkunde belangrijk, laat dan je leerlingen altijd Praktijk maken. Als je interesse uitgaat naar het belang van natuurkunde voor de maatschappij kies dan ook het onderdeel Maatschappij (alleen digitaal beschikbaar). Met deze contexten kun je keuzes maken in het programma voor de gehele groep of differentiëren op niveau, tempo of interesse. Je kunt ook stappen zetten op het gebied van activerend, onderzoekend onderwijs. Het accent verschuift van het zenden van informatie naar het begeleiden van leerlingen, die in groepsverband op zoek gaan naar een oplossing voor hun probleem en daarbij nieuwe vaardigheden en kennis moeten opdoen.

  Toetsen en taxonomie

  Met verschillende toetsen bereiden leerling zich voor op het proefwerk.

  Alle opdrachten en opgaven in de eindtoetsen (in Word, PDF, WinToets en Quayn) zijn opgebouwd naar beheersingsniveau (Bloom): Onthouden, Begrijpen, Toepassen en Analyseren. De indeling in Bloom is complementair met RTTI en OBIT welke van Bloom zijn afgeleid. Je kunt deze indelingen dus naast elkaar toepassen. In de handleiding vind je vertaaltabellen naar RTTI en TIMMS.

  Met behulp van deze taxonomie kun je het niveau van de opdrachten, en dus van je leerlingen, beter inschatten.

  • Er is altijd een A en B versie per hoofdstuk.
  • Je kunt eindtoetsen zelf aanpassen in de Word-versie.
  • Per vraag is het aantal te verdienen punten weergegeven.
  • Leerlingen kunnen nog oefenen met de Test Jezelf per paragraaf en per hoofdstuk.
  • Leerlingen maken de digitale oefentoets om te kijken of ze klaar zijn voor het proefwerk.

  Een voorbeeld van een Toetsmatrijs

  Examentrainer

  In de meeste hoofdstukken vanaf leerjaar 5 zijn CE-opgaven opgenomen. Soms zijn ze bewerkt (naar’), soms zijn ze letterlijk overgenomen (bron’). De voorbereiding op het examen begint dus vooral in leerjaar 5.

  Bij het maken van de opgaven is erop gelet dat er voldoende geoefend kan worden met redeneervragen. Dit type vragen komt steeds vaker in het CE voor en de leerling moet daar dus op voorbereid worden.

  10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

  Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

  Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

  "Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald kan worden zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

  Dhr. Koningsveld Het Bouwens

  "Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

  Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

  "Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

  Meer weten over deze methode?

  Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

  Of bekijk eerst het gratis beoordelingsmateriaal.

  Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

  Gebruik onze handige Keuzehulp om de overstap op een nieuwe methode soepel te laten verlopen.
  ← Terug naar Voorbereiden

  Nova zelf beoordelen

  Heb je een goed gevoel bij Nova en wil je nog beter kennismaken met het lesmateriaal? Vraag dan het gratis beoordelingsmateriaal aan of kom in contact met een van onze methodespecialisten.

  Ervaar zelf de mogelijkheden van Nova

  Om te ontdekken of Nova bij jouw school past, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode helemaal te ervaren.

  Vraag het gratis beoordelingsmateriaal aan

  De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de online leeromgeving allemaal kan. Vraag daarom vandaag nog je beoordelingsmateriaal aan.

  Vraag het beoordelingsmateriaal aan

  Maak een afspraak met de methodespecialist en stel al je vragen.

  Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

  Probeer Nova gratis uit
  bij jou in de klas

  Om te ontdekken of Nova past bij jouw school, kun je de
  methode gratis uitproberen. Met het beoordelingsmateriaal
  kun je aan de slag met al het benodigde materiaal
  om de methode zelf uit te proberen.

  Vraag gratis beoordelingmateriaal aan

  Eerst de methode ontdekken

  Kom alles te weten over Nova. Blader door de digitale versie van de boeken, bekijk de methode-inhoud en zie waarom zoveel onderwijsprofessionals als jij vertrouwen op Nova.

  ← Terug naar Ontdekken

  Twijfel je nog of heb je nog vragen?

  Het is tijd om een definitieve keuze te maken. Check de catalogus, de prijzen en ervaringen van collega-docenten met Nova.

  Ga je aan de slag met Nova?

  Je staat op het punt om aan de slag te gaan met de beste methode natuurkunde: Nova! Misschien heb je nog wat laatste vragen? Of wil je je collega's overtuigen dat Nova het beste aansluit bij jullie visie en de behoefte van de leerlingen? Bekijk de informatie hieronder voordat je je definitieve keuze maakt.

  Je hoeft je trouwens geen zorgen te maken over de implementatie van de nieuwe methode: met onze gratis overstapservice ben je in no-time klaar voor het nieuwe schooljaar.

  Kies je pakket

  Je kiest voor een afname van 2, 4 of 6 jaar en betaalt één prijs per leerling per jaar. Je leerlingen ontvangen een boek en een leerlinglicentie voor de online leeromgeving.

   

  41 ,25
  2 jaar / leerling per jaar
  • Licentie online leeromgeving
  • Leerwerkboek deel A
  • Leerwerkboek deel B

   

  33
  6 jaar / leerling per jaar
  • Licentie online leeromgeving
  • Leerwerkboek deel A
  • Leerwerkboek deel B

  De materialen van Nova bestel je in de webshop.

  Naar de webshop Prijsoverzicht

  Gratis Overstapservice

  Wil je overstappen naar een Malmberg methode? Dan zorgt de gratis Overstapservice ervoor dat je snel en makkelijk de overstap kunt maken. Onder begeleiding van jouw persoonlijke overstapcoach wordt alles voorbereid en kun je zo aan de slag!

  De Overstapcoach helpt je bij:

  • Alles klaarzetten
  • Jaarplanning maken
  • Methode training
  • Starten met de methode

  Heb je interesse? Plan een afspraak in met de Overstapcoach.

  Bekijk de Overstapservice

  Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

  Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën, actuele opdrachten en handige materialen om jouw lessen nog leuker te maken. Haal eruit wat voor jou relevant is!

  Meer weten over deze methode?

  Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

  Eerst even proefdraaien? Dat kan!

  Bestel gratis beoordelingsmateriaal of plan een gesprek met een methodespecialist.
  ← Terug naar Uitproberen

  Haal alles uit deze methode

  Bekijk tips en inspiratie om Nova optimaal te gebruiken.

  Haal alles uit Nova

  Heb je net gekozen om met Nova aan de slag te gaan? Of werk je al met de methode, maar wil je er nog meer uithalen? Dan hebben we de nodige tips en inspiratie om de methode nóg beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

  Goed van start in het nieuwe schooljaar

  Graag helpen we je bij de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. Download of bekijk onderstaand de checklist en ga zorgeloos van start. Neem deel aan een van de sessies tijdens de Summerschool of volg een training om de mogelijkheden van de online leeromgeving te ontdekken. Zo kun je in het nieuwe schooljaar meteen aan de slag!

  Naar de pagina

  Trainingen en webinars

  Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan.

  Trainingen Webinars

  Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

  Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën, actuele opdrachten en handige materialen om jouw lessen nog leuker te maken. Haal eruit wat voor jou relevant is!

  Deelnemen aan ons Scholenpanel

  Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

  Meer informatie of aanmelden

  Jouw accountmanager

  Voor alle vragen over leermiddelen, toetsing en ICT-beleid van schoolmanagers, leermiddelencoördinatoren of docenten, kun je terecht bij een van onze accountmanagers. Zij denken graag met je mee over onderwijs op je school.

  Neem contact op met de accountmanager in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

  Contact met jouw accountmanager

  Heb je je definitieve methodekeuze nog niet gemaakt?

  We helpen je graag met de laatste vragen over Nova.
  ← Terug naar Beslissen

  Next

  Go to next tab

  Nieuwsberichten