ScienceData – informatieboek voor Biologie, Natuurkunde en Scheikunde

Per 1 juli 2023 heeft uitgeverij Malmberg het informatieboek Sciencedata van
Walvaboek overgenomen. ScienceData is een informatieboek voor het onderwijs in de natuurwetenschappen en toegestaan voor gebruik in de hoogste leerjaren van havo en vwo én voor gebruik bij de centrale examens biologie, natuurkunde en scheikunde havo/vwo. De inhoud is gebaseerd op de criteria die daarvoor door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voor deze vakken zijn opgesteld. Naast Binas is Sciencedata het enige goedgekeurde informatieboek.

De recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en bronnen vormen de basis van ScienceData. Bij de samenstelling is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en voorstellen van diverse vakexperts.

ScienceData bevat een ruime hoeveelheid illustraties en visueel sterke tabellen. Een belangrijk kenmerk van ScienceData is de paginanummering. Hierdoor en met behulp van het uitgebreide register kunnen leerlingen snel de informatie vinden die ze nodig hebben.

Gebruik je ScienceData en wil je meer weten over de uitlevering van ScienceData via Malmberg, neem dan contact op met methodespecialisten Kyra Hoekstra (regio Noord), Henry Lisseveld (regio Zuid) of je accountmanager.