De Gelukkige School

De Gelukkige School

De Gelukkige School is een schoolbrede benadering van de Gelukskoffer. Deze benadering richt zich op het welbevinden en de sociale veiligheid binnen de hele school. De Gelukkige School is een logisch vervolg op de Lessen in Geluk voor de kinderen. Naast de Lessen in Geluk kunnen scholen kiezen uit bouwstenen om het welzijn, sociale veiligheid, burgerschap samen met het team en de ouders binnen de school te verankeren.

De Gelukkige School

Deze visie integreren in het DNA van de school, dat is waar De Gelukkige School over gaat. Voor onderwijsprofessionals, ouders en kinderen. Scholen die Gelukkige School willen worden werken met maatwerktrajecten. De bouwstenen waaruit een school kan kiezen:

Modulaire opbouw met de bouwstenen

  • Borging van Lessen in Geluk binnen de school
  • Van werkdruk naar werkgeluk training voor team
  • Lezing voor ouders

Als de school naast de Lessen in Geluk voor de kinderen investeert in het geluk van het team werk je automatisch aan aantrekkelijk werkgeverschap. Gelukkige leerkrachten ervaren minder stress, kunnen beter omgaan met veranderingen, beter samenwerken en zorgen voor minder verzuim.

Effecten van De Gelukkige School

Kinderen

  • Meer rust in de klas, meer zelfvertrouwen, positief effect op het leren
  • Verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen - burgerschap
  • Gevoel van veiligheid, het klasseklimaat verbetert - wetenschappelijk aangetoond met de Universiteit van Leiden.

Team

  • Meer werkgeluk, minder verzuim
  • Veiligheid in het team, meer rust en plezier
  • Aantrekkelijke school bij het werven van nieuwe leerkrachten.

Ouders

  • Inspiratie vanuit het sociaal-emotionele beleid, positief samenwerken Positieve betrokkenheid bij de sociaal-emotionele ontwikkeling Aantrekkelijk voor de ouder bij de keuze voor een school.

Gelukskoffer

Gelukskoffer is een sociaal-emotionele methode van Malmberg voor het basisonderwijs, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie, inclusief Burgerschap. Lessen in geluk voor groep 1 t/m groep 8.

Gelukskoffer

Leerkrachten over Gelukskoffer

Wanneer de kinderen plezier hebben en goed in hun vel zitten, presteren ze beter en leren ze vanzelf.

Ervaringen van leerkrachten met de Gelukskoffer

Ouders over Gelukskoffer

Ik merk aan mijn zoon dat hij steeds beter leert om zijn grenzen aan te geven, wat hij wel- en niet leuk vindt.

Ervaringen van ouders met de Gelukskoffer