Over Malmberg

Over ons

Onderwijs zit in ons DNA. Het is uitdagend en - net als wij - altijd in ontwikkeling. We zien het als onze taak leraren te ondersteunen zodat zij het beste onderwijs kunnen geven. En leerlingen het beste uit zichzelf halen. We ontwikkelen leermethoden voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en bieden deze aan via digitale leerplatformen en boeken. En bieden service en ondersteuning aan leraren om optimaal met de leermethoden te werken.Als leraar maak je het verschil; je bent rolmodel, een coach, inspireert leerlingen en helpt ze op weg naar een succesvolle toekomst. En dat is elke dag een uitdaging. Daarom werken we met 300 bevlogen collega’s aan hoogwaardige leermethoden en praktische ondersteuning. Daarbij denken we vanuit dagelijkse situaties en hebben we veel contact met scholen. Want als we weten wat er leeft in het onderwijs, weten we waarmee we je kunnen helpen. We denken mee over de uitdagingen die er zijn, over wat je nodig hebt om het beste uit jezelf te halen. Samen werken we aan de oplossingen van vandaag en morgen.

Toen en nu

Onderwijs zit bij Malmberg in het DNA. Al sinds Louis Carel Gerard Malmberg op 5 juni 1885 zijn boek- en papierhandel begint. Deze zaak groeit al snel uit tot een succesvolle boekhandel en uitgeverij.

Wanneer Louis Malmberg op 9 september 1919 overlijdt, neemt C.N. Teulings’ Koninklijke Uitgevers Maatschappij het bedrijf over. Malmberg is nu de grootste katholieke schoolboekenuitgever van Nederland.

Arendsoog

Een grote doorbraak volgt in 1949. De eerste Arendsoog van Jan Nowee verschijnt, het begin van de zeer succesvolle kinderboekenreeks. In 1964 wordt Malmberg onderdeel van de VNU en daarmee uitgever van de Okki en Taptoe. De jaren erna ontwikkelen we ons als succesvolle uitgeverij voor kinderboeken en lesmethoden.

Explosieve groei

In 1985 viert Malmberg het 100-jarig bestaan. We maken een explosieve groei door, onder meer dankzij succesvolle methodes als Taal actief en De wereld in getallen. Methodes die nog steeds zeer succesvol zijn.

Sanoma

We spoelen door naar 2004. Sanoma neemt Malmberg over, dat vanaf nu valt onder Sanoma Learning. In 2009 vieren we de 90e verjaardag van Okki, Bobo en Taptoe. Samen met National Geographic Junior en de Boektoppers voor het VO gaan zij zelfstandig verder bij Blink Uitgevers. Tijd om ons nog meer te richten op het onderwijs.

Toetsen en examens

In de zomer van 2012 nemen we Bureau ICE over, expert in het maken van toetsen en examens voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. We geloven dat digitaal leren de leerling en student verder helpt.

Digitaal

Digitaal leren betekent meer motivatie en meer leerrendement. Daarom investeren we veel in digitaal leren. Met resultaat: de eerste adaptieve trainers én digitale versies van succesvolle methoden zijn een feit. Zo hebben scholen de keuze om volledig digitale methoden te gebruiken. En sinds 2017 hebben we MAX van Malmberg: een slimme oplossing die docenten meer tijd, rust en ruimte geeft.

"We blijven ons ontwikkelen en kunnen niet wachten op de volgende mijlpaal."

De werkwijze van Malmberg: betrokken, zorgvuldig en inclusief

De missie van Malmberg is om leerkrachten en docenten te ondersteunen, zodat zij het beste onderwijs kunnen geven en zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit doen we door leeroplossingen te bieden: methoden, toetsen van hoge kwaliteit, een platform en support. Op papier en digitaal. Met onze leeroplossingen willen we bijdragen aan (de verdere ontwikkeling van) het onderwijs. Wij werken elke dag met veel passie en zorgvuldigheid aan onze methoden.

 

De kaders waar Malmberg mee werkt

Als wettelijk kader gelden zogenaamde kerndoelen. Dat zijn er 58 voor primair onderwijs (po) en 58 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo). Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs noemen we dit de ‘eindtermen’ en voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ‘kwalificatiedossiers’. In onze methoden zijn deze uiteraard allemaal volledig verwerkt.

 

Vanuit de kerndoelen ontwikkelt Malmberg leerdoelen en uiteindelijk ontstaan uit deze leerdoelen zogenaamde lesdoelen. Malmberg stelt in deze context de inhoud van de leermiddelen samen met teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen. Met deze leermiddelen kan de leerling de theorie verbinden aan de praktijk, zodat de leerling zich herkent in de lesstof. Leermiddelen ondersteunen daarmee het onderwijs in het realiseren van de kerndoelen.

De richtlijnen voor het tot stand komen van leermiddelen

Malmberg werkt, in aanvulling op de kerndoelen, met richtlijnen. Deze worden opgesteld in samenwerking met scholen, experts en auteurs. Net als de maatschappij die voortdurend in beweging is, zijn de richtlijnen van Malmberg altijd aan ontwikkeling onderhevig. Richtlijnen zijn nodig: er werken soms tientallen auteurs en illustratoren aan één methode en dankzij de richtlijnen creëren we samenhang in al het lesmateriaal. Richtlijnen zijn gemaakt op het gebied van taal en spelling (volgens het Groene Boekje), maar ook voor tijdgebonden en evenwichtige onderwerpen. Daarbij streven we ernaar een representatieve afspiegeling van de samenleving weer te geven. De richtlijnen resulteren in een gebalanceerd en afwisselend beeld in onze methoden, die herkenbaar en aansprekend is voor leerlingen en studenten.

 

Omdat de lesmethoden voor het po, het vo en mbo qua doelgroepen van elkaar verschillen, werkt Malmberg met verschillende richtlijnen. De richtlijnen resulteren in schrijfwijzers waar onze auteurs mee aan de slag gaan. Deze schrijfwijzers bieden houvast en ondersteuning. Tijdens de methodeontwikkeling volgen verschillende fases om de kwaliteit te waarborgen.

 

Wil je de richtlijnen en schrijfwijzers inzien? Deze zijn op te vragen via: marielouise.lauwen@malmberg.nl.

 

Inclusief wereldbeeld

De maatschappij is continu aan verandering onderhevig. Malmberg zal te allen tijde haar uiterste best doen een getrouwe en realistische afspiegeling van de samenleving weer te geven. Iedere leerling moet zich gerespecteerd en thuis voelen in ons lesmateriaal. Dat doet Malmberg vanuit de overtuiging dat wanneer een leerling of student zich herkent in de lesstof, deze niet afgeleid wordt van het leerdoel en gemotiveerder is om de lesstof tot zich te nemen. Een inclusief wereldbeeld komt daarom voor in de richtlijnen die we hanteren bij het tot stand komen van lesmaterialen en bevat onder meer:

  • biologische seksualiteit, gender en geaardheid

  • wonend in de stad of op het platteland

  • levend in uiteenlopende gezinnen

  • met uiteenlopende culturele achtergronden

  • met diverse (religieuze) overtuigingen

  • van verschillende seksuele geaardheid

  • met of zonder (fysieke) beperkingen

  • met verschillende economische middelen

We werken voortdurend aan het verbeteren van onze lesmethoden en monitoren onze inclusiviteitsparagraaf geregeld. Ook werken we regelmatig mee aan diverse onderzoeken, waaronder verschillende inclusiviteitsonderzoeken. 

 

Meldpunt gevoelige onderwerpen

Feedback vanuit docenten, ouders en leerlingen is voor ons belangrijk. Om deze reden is Malmberg in 2019 een meldpunt voor gevoelige onderwerpen gestart. De feedback die Malmberg hier ontvangt wordt uiterst serieus behandeld en wordt altijd van een reactie voorzien. We beoordelen per reactie in welke mate we de gewenste aanpassing kunnen doorvoeren.

 

Onze lesmethoden worden met veel zorg en betrokkenheid ontwikkeld. De aansluiting van onze lesmaterialen op een steeds veranderende samenleving heeft onze permanente aandacht. Daarnaast zien we het als een grote verantwoordelijkheid onze methoden realistisch en gebalanceerd te laten aansluiten op de belevingswereld van leerlingen en studenten.  

Contact

Neem voor vragen gerust contact met ons op via marielouise.lauwen@malmberg.nl. We beantwoorden jouw vraag graag.

Malmberg ontvangt FSC®-keurmerk voor verantwoord gebruik schoolboeken en steunt bosbouw

Voor onze gedrukte lesmaterialen gebruiken we al jaren 100% gecertificeerd FSC ®-papier, maar om onze transparantie te versterken, hebben we nu een FSC®-certificaat behaald. Als certificaathouder kan Malmberg (onderdeel van Sanoma Learning) het FSC®-label op producten gebruiken en mag duurzame inkoop ten behoeve van het milieu gecommuniceerd worden.

Beschermen van het klimaat en milieu is voor Malmberg en Sanoma een van de belangrijkste pijlers in de duurzaamheidsstrategie. We promoten verantwoord gebruik van bosbronnen door middel van papierkwaliteiten, die afkomstig zijn van vertrouwde gecertificeerde bronnen zoals de Forest Stewardship Council® (FSC®) - een internationale standaard voor verantwoorde bosbouw. FSC®-gecertificeerde bossen beschermen de biologische diversiteit, waterbronnen en cruciale ecosystemen én bevorderen ook sociale en economische problemen in de betrokken gemeenschappen. Om een FSC-certificaat te verkrijgen, moet de hele waardeketen, van het bos tot de papierfabriek en verder tot het drukken van onze schoolboeken FSC®-gecertificeerd zijn. De FSC®-labeling vereist van de hele keten volledige transparantie.

Bij Malmberg hebben we er al jaren geleden voor gekozen om alleen FSC®-gecertificeerd papier in onze boeken te gebruiken, maar het behalen van het certificaat voor onze eigen producten biedt ons extra voordelen. We vinden het belangrijk om aan onze klanten te communiceren dat we op een ecologisch duurzame manier inclusieve leeroplossingen voor kinderen creëren. Het certificaat weerspiegelt ook onze inzet voor eerlijke en verantwoorde inkoop”, zegt Filip Obers, Supply Chain Team Lead van Malmberg.

Voor Sanoma is het van cruciaal belang om het gecertificeerde aandeel in onze papierproducten voortdurend te vergroten. Het beschermen van de biodiversiteit beschermt de populaties in de natuur en ondersteunt de aanpassing aan klimaatverandering. Reeds 95% van de door Sanoma gebruikte papierkwaliteiten is afkomstig van FSC®- en PEFC®-gecertificeerde bronnen. Het doel van Sanoma is om tegen 2023 alleen gecertificeerd papier in te kopen en streeft ernaar om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn in zowel de eigen bedrijfsvoering als de hele keten. Verantwoord gebruik van bossen ondersteunt dit streven.


Malmberg, gevestigd in Nederland, ontwikkelt leermethoden voor het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs en biedt deze methoden aan via boeken en digitale leerplatforms. Malmberg maakt deel uit van de Sanoma Learning business unit binnen de Sanoma Group en bedient meer dan 20 miljoen studenten in 11 landen.

FSC is de strengste internationale norm voor verantwoord bosbeheer. FSC-gecertificeerde bossen behouden de biologische diversiteit, waterbronnen en cruciale ecosystemen. De FSC-standaard handhaaft ook de rechten van werknemers en ondersteunt de economische welvaart in betrokken gemeenschappen. De “FSC Chain of Custody”-certificering zorgt ervoor dat gecertificeerde houtproducten worden gevolgd van bos tot eindproduct (en indien van toepassing, dat gekwalificeerde gerecyclede materialen worden gebruikt), wat legitimiteit toevoegt aan de FSC-claim in de hele toeleveringsketen.