De wereld van

De wereld van

Met veel oefenmateriaal biedt De wereld van een uitstekende voorbereiding op het examen. Door de compacte uitleg van aardrijkskundige concepten aan de hand van slim gekozen contexten komt de lesstof echt tot leven. Actuele onderwerpen laten zien hoe relevant het vak is, zowel op persoonlijk als maatschappelijk niveau.

Naar de webshop

 • Maakt persoonlijke en maatschappelijke relevantie duidelijk
 • Helpt leerlingen de lesstof te begrijpen en te onthouden
 • Doelgerichte voorbereiding op het centraal examen

Hallo! Hoe kunnen we je helpen?

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Wie wil er nu niet die leraar zijn die hét verschil maakt in het leven van zijn of haar leerlingen? Natuurlijk, een lesmethode is niet de enige factor die daarin meespeelt, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode past bij jullie school en onderwijsvisie, hoe meer jij je leerlingen kunt meegeven in hun schoolcarrière en latere leven. Docenten geven vaak aan dat ze opzien tegen het kiezen van een nieuwe methode. We helpen je hier graag bij.

Over onze methodes

De wereld van is een MAX-methode. Het lesmateriaal van een MAX-methode is flexibel in te zetten, inspireert en toont de liefde voor je vak. De methodes zijn blended: dat betekent dat je helemaal online of helemaal vanuit het boek kunt werken – en alles daar tussenin. Met MAX helpen we de liefde voor je vak over te brengen.

Meer over MAX

Bepaal de criteria waarop je wilt selecteren

Wat heb jij nodig om je leerlingen de kennis en vaardigheden bij te brengen waar ze écht verder mee komen in het leven? Bepaal welke criteria je belangrijk en minder belangrijk vindt in je nieuwe methode. Gebruik daarvoor Wikken en Wegen van Malmberg.

Teken een piramide op een groot papier. Plaats de kaartjes met de belangrijkste criteria bovenin en de kaartjes met de minder belangrijke criteria onderin. Uiteindelijk komen jullie zo tot een gedeelde visie over waar de nieuwe lesmethode aan moet voldoen.

Het is een kwestie van downloaden, printen, knippen en beginnen!

Download Wikken en Wegen

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de docentenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Download de routeplanner

Back

Go to previous tab
Back button

Wil je De wereld van meteen ontdekken?

Onze methode De wereld van staat voor het mooie van het vak aardrijkskunde. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat jij kan kijken of onze methode aan je eisen voldoet.

De wereld van ontdekken in een paar stappen

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze methode aardrijkskunde en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe alles werkt, hoe het lesmateriaal eruitziet en hoe De wereld van de leerlingen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor De wereld van te kiezen

Maakt persoonlijke en maatschappelijke relevantie duidelijk

De wereld van is de eerste concept-contextmethode voor het vak aardrijkskunde. De methode maakt duidelijk onderscheid tussen de theorie en de toepassing in de praktijk. Leerlingen weten meteen wat ze moeten leren en ervaren de relevantie van het vak in hun eigen omgeving, de maatschappij of de wetenschap. Dat motiveert.

Helpt leerlingen de lesstof te begrijpen en te onthouden

De wereld van helpt leerlingen bij het begrijpen en onthouden van de lesstof. Bijvoorbeeld met heldere teksten en bronnen die de relaties tussen begrippen visualiseren. Er is er volop oefenmateriaal om leerlingen goed voor te bereiden op toetsen. En met de examentips en examentrainers bereiden leerlingen zich uitstekend voor op de examens.

Doelgerichte voorbereiding op het centraal examen

In samenspraak met docenten is er zorgvuldig een leerstofordening voor havo en voor vwo samengesteld. Wil je een de domeinen in een andere volgorde in je PTA, geen probleem.

Bekijk de methodevideo

In deze methodevideo laten we zien waar De wereld van bekeken voor staat. Zo krijg je een indruk van:

- Hoe De wereld van is opgebouwd

- Waarom De wereld van meer uitdaging biedt voor elke leerling

- Wat de mogelijkheden zijn van de online leeromgeving

Wil je de uitgebreide methodevideo bekijken? Vul je naam en e-mailadres in en de link van de video wordt naar je toegestuurd.

UItgebreide methodevideo bekijken

Blader alvast online door de boeken…

Benieuwd hoe het lesmateriaal van De wereld van eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

... en bekijk de online leeromgeving

De wereld van bovenbouw is een MAX-methode. MAX staat voor onze nieuwe blended lesmethodes die altijd up-to-date zijn. Met een MAX-methode mogen leerlingen hun boeken houden en krijgen ze altijd toegang tot de online leeromgeving. Boek en online versterken elkaar. De verschillende keuzemogelijkheden maken blended leren betaalbaar voor iedere school.

 • Up-to-date lesmateriaal
 • Leerlingen mogen de boeken houden
 • Altijd boek en online
 • Betaalbaar

Meer over MAX

Duik dieper in De wereld van

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Versterk jezelf - Adaptieve wereldbeeldtrainer

Versterk jezelf is de adaptieve wereldbeeldtrainer in de online leeromgeving van De wereld van. Met deze trainer kunnen leerlingen zelfstandig geografische basiskennis oefenen en tegelijkertijd hun wereldbeeld verbeteren. Versterk jezelf is beschikbaar voor alle leerlingen die werken met De wereld van.

Met slimme algoritmen analyseert de software de opdrachten die leerlingen hebben gemaakt. Vervolgens doet het programma aanbevelingen voor een volgende opdracht voor iedere individuele leerling. Op deze manier krijgt iedere leerling een eigen route aangeboden, maar kunnen alle leerlingen uiteindelijk wel dezelfde leerdoelen behalen.

Door te oefenen met de trainer bouwen leerlingen een geografisch wereldbeeld op. Een geografisch wereldbeeld helpt hen bij het maken van opdrachten of het beantwoorden van examenvragen. Wanneer een leerling een vraag krijgt over bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland – een land dat niet expliciet behandeld is tijdens de lessen – kan hij zijn mental map oproepen. Hij weet dan al dat Nieuw-Zeeland een land met een hoog bbp per hoofd is, een gematigd zeeklimaat heeft, en dat het ligt op de grens van twee tektonische platen. De leerling is dan minder tijd kwijt aan het opzoeken van benodigde informatie in de atlas en kan gerichter aan de slag met formuleren van een antwoord.

Een efficiënte route richting het centraal examen

Leerstofordening havo

De examenstof voor het havo wordt in twee leerjaren behandeld. Veel docenten geven er de voorkeur aan om eerst de onderdelen voor het schoolexamen (SE) te behandelen en daarna aan de slag te gaan met de stof voor het centraal examen (CE). Aan deze wens is De wereld van tegemoet gekomen. In 4 havo wordt alle SE-stof behandeld, aangevuld met de leerstof van het domein Leefomgeving. In 5 havo wordt alleen CE-stof behandeld. Aan het einde van 5 havo wordt de CE-stof herhaald en oefenen leerlingen met examenvragen.

Leerstofordening vwo

In het vwo wordt de examenstof over drie leerjaren verdeeld. In leerjaar 4 wordt de basis gelegd met belangrijke concepten uit de sociale en fysische geografie. In leerjaar 5 worden de vraagstukken uit het examenprogramma behandeld. In leerjaar 6 staan de landen en gebieden uit het examenprogramma centraal. Dan wordt tevens CE-stof uit leerjaar 4 en 5 herhaald en bereiden leerlingen zich voor op het centraal examen.

Programma van Toetsing en Afsluiting

Een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) kun je op verschillende manieren vormgeven. Elke vaksectie kan eigen keuzes in het PTA maken. In welke volgorde wordt de examenstof behandeld? Hoe worden de verschillende onderdelen gewogen? Het kan gebeuren dat het PTA van een school niet helemaal correspondeert met de leerstofordening van De wereld van. Dat hoeft geen probleem te zijn. Neem in dat geval contact op met Malmberg. In overleg zijn er vrijwel altijd maatwerkoplossingen mogelijk.

Vaardig worden met de atlas

Grote Bosatlas

Bij de atlasopdrachten wordt uitgegaan van de Grote Bosatlas 55e editie (GB55). De meeste opdrachten kunnen ook met de Grote Bosatlas 54e editie (GB54) worden gemaakt. De kaarttitels en kaartnummers uit GB55 worden steeds als eerste genoemd bij opdrachten en antwoorden. Wanneer GB54 andere kaarttitels of kaartnummers gebruikt, worden deze tussen blokhaken [ ] gezet. Dat geldt ook voor de antwoorden. Wanneer GB54 tot een ander antwoord leidt, staat dit antwoord in het antwoordmodel tussen blokhaken.

Alcarta atlas

De wereld van is nog niet afgestemd op de nieuwe Alcarta atlas. In de komende releases van de methode zal deze atlas als alternatief voor de Grote Bosatlas in de methode worden verwerkt.

Zelf leren zoeken

In de methode zo veel mogelijk naar kaarttitels in plaats van kaartnummers verwezen. Of de leerlingen krijgen zoektips. Bijvoorbeeld: Gebruik de algemene legenda. Op die manier leren leerlingen zelfstandig werken met de atlas.

(Digitaal) toetsen en extra's voor jou

Toetsen

Controleren in hoeverre je de theorie en de begrippen onder de knie hebt? Dat kan de leerling zelf doen met de Test jezelf. Als de leerling fouten maakt, krijgt hij automatisch nieuwe vragen aangeboden. Zo krijgt elke leerling een training op maat. De leerling vindt een Test jezelf bij elke theorieparagraaf van de methode.

Aan de hand van een set gesloten vragen per hoofdstuk kunnen leerlingen nagaan of ze de theorie van het hele hoofdstuk beheersen. Dat is wel zo handig bij de voorbereiding op de eindtoets.

Bij de methode worden twee toetsen aangeboden: tussentoetsen en eindtoetsen. Beide toetsen vind je als downloadbare bestand bij het docentenmateriaal. Bij elke toets hoort een toetsmatrijs en een antwoordmodel.

Per hoofdstuk zijn er twee tussentoetsen: een toets over paragraaf 1 t/m 5 en een toets over paragraaf 6 t/m 11. De tussentoetsen worden in Word en PDF aangeboden. De eindtoetsen bevragen alle paragrafen van het hoofdstuk.

Per hoofdstuk zijn er twee eindtoetsen (A en B). Eindtoetsen worden in Word, PDF en als digitale toets in Quayn (WinToets) aangeboden.

Extra’s

Bij elk hoofdstuk is er een PowerPointpresentatie met de belangrijkste stof uit het betreffende hoofdstuk. Aan de hand van de bronnen komen de belangrijkste begrippen en geografische regels aan de orde. Op deze manier heb je de rode draad van het hoofdstuk en deze kun je eenvoudig als basis voor je lessen gebruiken (en desgewenst aanpassen met eigen materiaal).

Naast de PowerPoints vind je in de docentenomgeving ook een bronnenbank met de belangrijkste bronnen uit de methode zoals kaarten en diagrammen. GIS-lessen Speciaal voor docenten die gebruik willen maken van Geografische Informatiesystemen (GIS) in het aardrijkskundeonderwijs heeft Malmberg zes GIS-lessen voor leerlingen ontwikkeld. In de lessen leren ze stap voor stap werken met QGIS, een veelgebruikt GIS-pakket dat je gratis kunt downloaden en gebruiken.

Aan het einde van de module kan de leerling de online examentrainer maken.

Met de online leeromgeving krijgen leerlingen en docenten meer inzicht in de resultaten. Leerlingen kunnen op paragraafniveau zien welke onderdelen zij hebben afgerond en hoe hun leerproces vordert. Docenten kunnen de resultaten van individuele leerlingen volgen en inzicht krijgen in welke opdrachten relatief goed of slecht zijn gemaakt.

ToetsenConcept context en concentrische methode

De methode is ontworpen langs een doorlopende leerlijn van leerjaar 1 tot en met het centraal examen, met een ‘tussenstop’ in 2 vmbo en 3 havo/vwo voor leerlingen die het vak niet in de bovenbouw kiezen. De leerstof uit de onderbouw bereidt voor en sluit aan op de examendomeinen. Ook wat betreft geografische werkwijzen en vaardigheden legt de methode in de onderbouw een stevige basis voor de bovenbouw.

Domeinen onderbouw:

Bevolking en cultuur

Systeem aarde

Economie en politiek

Mens en milieu

Domeinen havo/vwo bovenbouw:

Wereld, leefomgeving

Aarde

Wereld

Leefomgeving

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Lussing KSG de Breul

"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."

Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

Dhr. Koningsveld Het Bouwens

"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Of bekijk eerst het gratis beoordelingsmateriaal.

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Gebruik onze handige Keuzehulp om de overstap op een nieuwe methode soepel te laten verlopen.
← Terug naar Voorbereiden

De wereld van zelf beoordelen

Heb je een goed gevoel bij De wereld van en wil je nog beter kennismaken met het lesmateriaal? Vraag dan het gratis beoordelingsmateriaal aan of kom in contact met een van onze methodespecialisten.

Ervaar zelf de mogelijkheden van De wereld van

Om te ontdekken of De wereld van bij jouw school past, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode helemaal te ervaren.

Vraag het gratis beoordelingsmateriaal aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de online leeromgeving allemaal kan. Vraag daarom vandaag nog je beoordelingsmateriaal aan.

Vraag het beoordelingsmateriaal aan

Bekijk de methodevideo

Laat je bijpraten door de methodespecialist van Malmberg in deze methodevideo over De wereld van. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. De video duurt ongeveer 30 minuten.

Bekijk de methodevideo

Maak een afspraak met de methodespecialist en stel al je vragen.

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Referentieschool

“Betaalbaar, met online en boek. Leerlingen mogen het boek houden en er in werken. Overzichtelijk, kort en bondig geschreven.”

Referentieschool

“Goede methode die ook vanaf komend jaar beschikbaar (dus actueel) is.”

De heer V.M. Kobus

De heer V.M. Kobus

Referentieschool

“Modern, zit goed in elkaar.”

Referentieschool

“Het boek dat je mag houden, spreekt me aan. We waren bovendien toe aan iets anders.”

Referentieschool

“Concreet voor leerlingen. Afgebakende paragrafen met juiste hoeveelheid opdrachten. Duidelijk. De online methode maakt gepersonaliseerd leren mogelijk.”

Probeer De wereld van gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of De wereld van past bij jouw school, kun je de
methode gratis uitproberen. Met het beoordelingsmateriaal
kun je aan de slag met al het benodigde materiaal
om de methode zelf uit te proberen.

Vraag gratis beoordelingmateriaal aan

Eerst de methode ontdekken

Kom alles te weten over De wereld van. Blader door de digitale versie van de boeken, bekijk de methode-inhoud en zie waarom zoveel onderwijsprofessionals als jij vertrouwen op De wereld van.

← Terug naar Ontdekken

Twijfel je nog of heb je nog vragen?

Het is tijd om een definitieve keuze te maken. Check de catalogus, de prijzen en ervaringen van collega-docenten met De wereld van.

Ga je aan de slag met De wereld van?

Je staat op het punt om aan de slag te gaan met de beste methode aardrijkskunde: De wereld van! Misschien heb je nog wat laatste vragen? Of wil je je collega's overtuigen dat De wereld vanhet beste aansluit bij jullie visie en de behoefte van de leerlingen? Bekijk de informatie hieronder voordat je je definitieve keuze maakt.

Je hoeft je trouwens geen zorgen te maken over de implementatie van de nieuwe methode: met onze gratis overstapservice ben je in no-time klaar voor het nieuwe schooljaar.

Kies je pakket

Je kiest voor een afname van 1, 4 of 6 jaar en betaalt één prijs per leerling per jaar. Je leerlingen ontvangen een boek en een leerlinglicentie voor de online leeromgeving.

 

46
1 jaar / leerling per jaar
 • Licentie online leeromgeving
 • Leeropdrachtenboek

 

37
6 jaar / leerling per jaar
 • Licentie online leeromgeving
 • Leeropdrachtenboek

De materialen van De wereld van bestel je in de webshop.

Naar de webshop Prijsoverzicht

Gratis Overstapservice

Wil je overstappen naar een Malmberg methode? Dan zorgt de gratis Overstapservice ervoor dat je snel en makkelijk de overstap kunt maken. Onder begeleiding van jouw persoonlijke overstapcoach wordt alles voorbereid en kun je zo aan de slag!

De Overstapcoach helpt je bij:

 • Alles klaarzetten
 • Jaarplanning maken
 • Methode training
 • Starten met de methode

Heb je interesse? Plan een afspraak in met de Overstapcoach.

Bekijk de Overstapservice

Referentieschool

“Betaalbaar, met online en boek. Leerlingen mogen het boek houden en er in werken. Overzichtelijk, kort en bondig geschreven.”

Referentieschool

“Goede methode die ook vanaf komend jaar beschikbaar (dus actueel) is.”

De heer V.M. Kobus

De heer V.M. Kobus

Referentieschool

“Modern, zit goed in elkaar.”

Referentieschool

“Het boek dat je mag houden, spreekt me aan. We waren bovendien toe aan iets anders.”

Referentieschool

“Concreet voor leerlingen. Afgebakende paragrafen met juiste hoeveelheid opdrachten. Duidelijk. De online methode maakt gepersonaliseerd leren mogelijk.”

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Maak gebruik van de actuele lessen speciaal voor het vak aardrijkskunde. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Eerst even proefdraaien? Dat kan!

Bestel gratis beoordelingsmateriaal of plan een gesprek met een methodespecialist.
← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit deze methode

Bekijk tips en inspiratie om De wereld van optimaal te gebruiken.

Haal alles uit De wereld van

Kies je voor De wereld van? Dan hebben we de nodige tips en inspiratie om de methode nóg beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen.

Trainingen en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Maak gebruik van de actuele lessen speciaal voor het vak aardrijkskunde. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw accountmanager

Voor alle vragen over leermiddelen, toetsing en ICT-beleid van schoolmanagers, leermiddelencoördinatoren of docenten, kun je terecht bij een van onze accountmanagers. Zij denken graag met je mee over onderwijs op je school.

Neem contact op met de accountmanager in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw accountmanager

Heb je je definitieve methodekeuze nog niet gemaakt?

We helpen je graag met de laatste vragen over De wereld van.
← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab