MAX online

MAX online

De ideale ondersteuning voor jouw dagelijkse lespraktijk

Als je een MAX methode gebruikt, krijg je als docent en al je leerlingen automatisch toegang tot de online leeromgeving. De kracht van de MAX methode is dat boek en online elkaar versterken. De leerlingen kunnen online op hun eigen niveau en tempo de leerstof verwerken en zelfstandig oefenen. Hierbij krijg je als docent direct real-time inzicht in de voortgang van je klas en zie je welke leerlingen extra persoonlijke aandacht nodig hebben.

Adaptieve leertechnologie volgens de nieuwste inzichten

De online leeromgeving van MAX is ontwikkeld op basis van onze nieuwste inzichten op het gebied van gepersonaliseerd en adaptief leren. Dit geeft je volop mogelijkheden om in te spelen op de niveau- en tempoverschillen binnen jouw klas. Leerlingen worden extra gemotiveerd omdat ze direct feedback krijgen en inzicht hebben in hun eigen voortgang.

Met een proeflicentie krijg je een goede indruk van de online leeromgeving van MAX.

Jij hebt de volledige regie

Met MAX heb je als docent de volledige regie over het leerproces. Het overzichtelijke docentendashboard geeft je real-time inzicht in waar je klas en individuele leerlingen mee bezig zijn en waar ze wel of geen moeite mee hebben. Je kunt dan ook direct bijsturen en helpen als dat nodig is. De leerlingen hebben toegang tot alle leerjaren en niveaus van de onderbouw of bovenbouw. Zo kun je talentvolle havo leerlingen direct laten werken op vwo niveau. Daarnaast biedt de docentomgeving ook toegang tot alle lesstof en ondersteunend docentenmateriaal, zoals instructies, werk- en knipbladen, eindtoetsen en samenvattingen. Leerlingen hebben toegang tot alle leerjaren en niveaus van de onderbouw of bovenbouw.

Geef het leren zelf vorm

Jij bepaalt met welke onderdelen je hoe en wanneer aan de slag wilt. Lesstof klassikaal behandelen of eerst thuis laten voorbereiden? Volledig online of in combinatie met het boek? Door zelf de mix te bepalen tussen online en offline leren zorg je voor blended learning.

En: je hoeft ook niets klaar te zetten. Verwerkingsopdrachten, flitskaarten, adaptieve trainers… alles staat er al!

Zekerheid voor de leerling

Met MAX zijn ook je leerlingen ‘in control’. Met Test jezelf kunnen leerlingen zelfstandig checken of ze de leerstof goed begrepen hebben en zich optimaal voorbereiden op toetsen. Dat geeft vertrouwen in het resultaat én plezier in het leren.

Alle MAX-tools op een rij

MAX biedt tal van online tools die leerlingen helpen met het leren, verwerken en oefenen van de leerstof. De inhoud, werking en beschikbaarheid van elke tool is altijd toegespitst op de specifieke vakmethode.

Adaptieve trainer Versterk jezelf

Versterk jezelf is de adaptieve trainer van MAX op basis van een slim algoritme dat rekening houdt met het niveau, eerdere acties, moeilijkheidsgraad en andere factoren (Knewton-technologie). Hiermee kan elke leerling op maat leren, rekening houdend met leertempo, opgedane kennis en vaardigheden. Dit betekent dat de leerroute meebeweegt terwijl de leerling aan het werk is. Hij krijgt dus precies de leerstof aangeboden die hij op dat moment nodig heeft. Denk aan extra uitleg of oefeningen bij moeilijke onderwerpen. Of juist verdieping of een aanvullende opdracht voor leerlingen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken.

Vaardigheden trainen: V-trainer


Vakspecifieke trainer om basisvaardigheden te oefenen. Dit zijn vaardigheden waar leerlingen geregeld moeite mee hebben. Bijvoorbeeld rekenen met percentages bij economie, of omrekenen naar andere eenheden bij natuurkunde. Het leerproces verloopt efficiënter wanneer deze vaardigheden in een later stadium moeten worden aangesproken.

Test jezelf


Test jezelf is bedoeld als afronding van de paragraaf, waarmee de leerling aan de hand van gesloten vragen kan checken welke leerdoelen hij behaald heeft. Om echt zeker te zijn dat de leerling het leerdoel heeft behaald, past het aantal vragen zich automatisch aan het niveau van de leerling aan.

Oefentoets


De Oefentoets is bedoeld als voorbereiding op een proefwerk over meerdere paragrafen bij een onderwerp. Omdat goed voorbereiden belangrijk is, kan de leerling de Oefentoets eindeloos vaak maken. Elke keer als de leerling een Oefentoets maakt, krijgt hij een toetsuitslag en feedback bij zijn gemaakte fouten.

Opdrachten


De verwerkingsopdrachten zijn zowel open of gesloten gesteld om nieuwe leerstof beter te verwerken.

Als docent bepaal je of de leerling de opdracht meteen zelf kan nakijken. Zo ja, dan ziet hij direct of hij het goed of fout had en wat het juiste antwoord was. Waar nodig krijgt de leerling ook feedback en uitwerkingen die uitleggen hoe hij tot het goede antwoord had kunnen komen.

Flitskaarten


Een virtuele stapel kaartjes, waarmee leerlingen zelfstandig begrippen, termen en woorden kunnen ‘stampen’. Op de achterkant van elke kaart staat het goede antwoord. Bij een fout antwoord klikt de leerling op een kruisje zodat de kaart later weer terugkomt. De leerling beoordeelt zichzelf.

Woordtrainer


Vakspecifieke trainer waarmee je woordjes kunt leren, spellen of herhalen. Behalve oefenen met de betekenis of schrijfwijze is ook de uitspraak van alle woorden te horen. De leerling beoordeelt zichzelf.

Meer weten over MAX?

Als je vragen of opmerkingen hebt wil je direct, snel en persoonlijk geholpen worden. Het werken met een MAX methode betekent dat Malmberg er voor je is om je verder te helpen.

Wil jij je leerlingen inspireren, motiveren en ze met je prachtige vak verder helpen in de samenleving? Neem dan contact met ons op. We staan voor je klaar!