Nova

Nova

Met actuele thema’s als de energietransitie speelt Nova in op de tijdgeest en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo vergroot je de natuurkundige kennis van je leerlingen én verbreed je hun wereldbeeld. Al jarenlang maakt Nova leerlingen wegwijs in de natuurkunde op weg naar het examen. Inclusief aan leerdoelen gekoppelde voorkennisvideo’s. Dat motiveert!

Naar de webshop

 • Uitdagend voor elk niveau, mede dankzij voorkennistoets en plusstof
 • Volgens docenten de meest gestructureerde methode voor Nask1
 • Opdrachten inclusief taxonomieniveau, gekoppeld aan leerdoelen

Hallo! Hoe kunnen we je helpen?

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Wie wil er nu niet die leraar zijn die hét verschil maakt in het leven van zijn of haar leerlingen? Natuurlijk, een lesmethode is niet de enige factor die daarin meespeelt, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode past bij jullie school en onderwijsvisie, hoe meer jij je leerlingen kunt meegeven in hun schoolcarrière en latere leven. Docenten geven vaak aan dat ze opzien tegen het kiezen van een nieuwe methode. We helpen je hier graag bij.

Over onze methodes

Nova is een MAX-methode. Het lesmateriaal van een MAX-methode is flexibel in te zetten, inspireert en toont de liefde voor je vak. De methodes zijn blended: dat betekent dat je helemaal online of helemaal vanuit het boek kunt werken – en alles daar tussenin. Met MAX helpen we de liefde voor je vak over te brengen.

Meer over MAX

Bepaal de criteria waarop je wilt selecteren

Wat heb jij nodig om je leerlingen de kennis en vaardigheden bij te brengen waar ze écht verder mee komen in het leven? Bepaal welke criteria je belangrijk en minder belangrijk vindt in je nieuwe methode. Gebruik daarvoor Wikken en Wegen van Malmberg.

Teken een piramide op een groot papier. Plaats de kaartjes met de belangrijkste criteria bovenin en de kaartjes met de minder belangrijke criteria onderin. Uiteindelijk komen jullie zo tot een gedeelde visie over waar de nieuwe lesmethode aan moet voldoen.

Het is een kwestie van downloaden, printen, knippen en beginnen!

Download Wikken en Wegen

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de docentenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Download de routeplanner

Back

Go to previous tab
Back button

Wil je Nova meteen ontdekken?

Onze methode Nova staat voor het mooie van het vak natuurkunde. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat jij kan kijken of onze methode aan je eisen voldoet.

Nova ontdekken in een paar stappen

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze methode natuurkunde en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe alles werkt, hoe het lesmateriaal eruitziet en hoe Nova de leerlingen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor Nova te kiezen

Uitdagend voor elk niveau, mede dankzij voorkennistoets en plusstof

Nova nask1 is er voor vmbo-basis-, kader- en gt-leerlingen, elk met een eigen boek toegespitst op hun niveau. Elk hoofdstuk start met het activeren van de voorkennis van je leerlingen middels een voorkennistoets. Zo weet jij waar je eerst aandacht op moet leggen bij de start van het hoofdstuk. De PLUS stof in elk hoofdstuk vraagt net even wat meer van de leerling. En elke paragraaf heeft het onderdeel EXTRA met theorie en opgaven. Je daagt leerlingen dus altijd uit op hun eigen niveau en tempo.

Volgens docenten de meest gestructureerde methode voor Nask1

Docenten waarderen de logische indeling van een hoofdstuk: introductie-theorie-practica-afsluiting. Daarnaast is het fijn werken vanwege de uniformiteit in opdrachten qua opbouw en vraagstelling. En wat denk je van de duidelijke scheiding en zichtbaarheid van CE-SE stof?

Opdrachten inclusief taxonomieniveau, gekoppeld aan leerdoelen

De opdrachten die horen bij de lesstof zijn ingedeeld naar leerstof (onthouden en begrijpen) en toepassing (toepassen en analyseren). De opdrachten zijn gekoppeld aan leerdoelen en taxonomie.

Bekijk de introductievideo

In deze introductievideo laten we in vogelvlucht zien waar Nova voor staat. Binnen 3 minuten heb je een eerste indruk van:

 • Hoe Nova is opgebouwd
 • Waarom Nova meer uitdaging biedt voor elke leerling
 • Wat de mogelijkheden zijn van de online leeromgeving

Ben je benieuwd wat onze methode voor jou en jouw leerlingen kan betekenen of wil je een presentatie voor jouw vaksectie? Onze methodespecialisten helpen je graag.

Maak een afspraak met de methodespecialist

Blader alvast online door de boeken…

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Nova eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

... en bekijk de online leeromgeving

Nova bovenbouw is een MAX-methode. MAX staat voor onze nieuwe blended lesmethodes die altijd up-to-date zijn. Met een MAX-methode mogen leerlingen hun boeken houden en krijgen ze altijd toegang tot de online leeromgeving. Boek en online versterken elkaar. De verschillende keuzemogelijkheden maken blended leren betaalbaar voor iedere school.

 • Up-to-date lesmateriaal
 • Leerlingen mogen de boeken houden
 • Altijd boek en online
 • Betaalbaar

Meer over MAX

Duik dieper in Nova

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Opbouw en structuur

Basisstof, plusstof en praktijk

In de leerwerkboeken vind je alle leerstof die leerlingen moeten leren. Bovendien vind je achterin het boek welke vaardigheden je bij het vak nodig hebt. In het leerwerkboek staan opgaven die je helpen om de leerstof te onthouden en toe te passen. De meeste leerstof in het boek werk je samen met de hele klas door. Dit is de basisstof die alle leerlingen moeten kennen. De opgaven zijn opgesplitst in leerstofvragen, die vaak letterlijk in de theorie staan, en toepassingsvragen. Voor sommige opgaven staat een sterretje(*). Dit zijn wat moeilijkere opgaven.

Examentraining
In leerwerkboek A is er een examentraining gericht op de (examen)vaardigheden en in leerwerkboek B ga je uitgebreid trainen met examenvragen (met tips en uitgebreide uitwerkingen).

Inhoudsopgaven
In de inhoudsopgave zie je welke hoofdstukken CE en welke SE stof bevatten.

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Wat is nieuw

Op basis van feedback van docenten en analyses over het gebruik van de online leeromgeving worden onze MAX-methodes regelmatig verbeterd. Ook actualiseren we het materiaal.  Dit schooljaar passen we leerjaar 4 aan.

De belangrijkste verbeteringen op een rij:

Vernieuwingen

Theorie en opdrachten in twee leerwerkboeken
Dat is handig, alles bij elkaar. Leerlingen mogen in de boeken schrijven zodat het goed beklijft en ze mogen de boeken houden. Handig voor in het examenjaar. Lees meer over MAX.

Examentraining
In leerwerkboek A is er een examentraining gericht op de (examen)vaardigheden en in leerwerkboek B ga je uitgebreid trainen met examenvragen (met tips en uitgebreide uitwerkingen).

Nieuwe indeling leerstof
De lesstof is beperkt tot de examenstof en de werklast is evenrediger verdeeld over leerjaar 3 en 4. De overlap in SE lesstof is verwijderd, en dit resulteert in minder hoofdstukken. En dat geeft je lucht in de lesplanning. Op aangeven van docenten is de volgorde van de hoofdstukken aangepast. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat we niet meer starten met het moeilijke hoofdstuk Krachten.

De inhoud is geactualiseerd

 • Meer nadruk op duurzaamheid en aandacht voor energietransitie.
 • Actualisering van apparatuur en beelden.
 • Meer gebruik van moderner ogend beeld.
 • Meer diversiteit in beeld.

In de docentenhandleiding is meer in detail opgenomen wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige editie.

Activeren voorkennis Voorkennis peilen: Wat weet je al over…?
In de introductieparagraaf van elk hoofdstuk in het boek wordt de voorkennis vastgesteld aan de hand van leerdoelen en voorkennisopdrachten. De opdrachten worden in het boek gemaakt. De online voorkennistoets bevat nog een tiental gesloten opdrachten om de voorkennis te activeren. Bij onderwerpen die veel leerlingen lastig vinden, zijn voorkennisfilmpjes gemaakt waarin de van YouTube bekende Meneer Wietsma de theorie uitlegt en een of enkele opdrachten behandelt.

Voorbereiding op de toets - Afsluiting
Leerlingen vinden aan het einde van elk hoofdstuk een leerstofoverzicht met per theorieparagraaf de belangrijkste Onthoud-items en de begrippen met definitie. Dit is samen met de digitale afsluiting een goede voorbereiding op de toets. De online afsluiting bevat: - een diagnostische toets (toetsen van kennis); - flitskaarten (begrippen oefenen).

Opdrachten gekoppeld aan leerdoelen en taxonomie
Leerdoelen per paragraaf Aan het begin van elke paragraaf staan de leerdoelen vermeld. Zo weten de leerlingen wat ze precies gaan leren en wat ze aan het einde moeten kennen en kunnen. Taxonomie Alle opdrachten zijn ingedeeld volgens de taxonomie van Bloom: Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren. In de boeken zijn overzichten opgenomen van alle opdrachten en de bijbehorende taxonomie.

Practica in het boek
De practica zijn te maken in het boek. In het boek staan drie à vier practica die op die plek uitgewerkt kunnen worden. In sommige hoofdstukken staan daarnaast verwijzingen naar online practica. De docent bepaalt of die practica uitgevoerd worden.

Test jezelf alleen nog online
De vragen zijn gekoppeld aan de nieuwe leerdoelen en herschreven voor een juiste koppeling met de leerdoelen.

Feedback bij online opdrachten
Waar mogelijk is bij de online opdrachten specifieke feedback toegevoegd. Maakt een leerling de opdracht fout, dan leert hij ook waarom het gegeven antwoord niet juist is. Een belangrijk extra leermoment.

Eindtoetsen volledig herzien
De eindtoetsen zijn volledig herzien en gekoppeld aan de leerdoelen met een doordachte verdeling over de verschillende taxonomieniveaus (Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren). Er is een A- en een B-versie van de eindtoetsen. Een zgn. C-versie (diagnostische toets) is opgenomen in de online leeromgeving van de leerlingen zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de eindtoets.

Differentiëren

Rekening houden met verschillen

Een breed scala aan onderwerpen komt in het derde leerjaar aan de orde. Daarbij heeft een duidelijke praktische relevantie de voorkeur gekregen. De behandelde onderwerpen in leerjaar drie zorgen zonder meer voldoende voor een goede aansluiting op het vierde leerjaar. Leerlingen die extra uitdaging behoeven kunnen de plusvragen (+).

Meer inzicht in je leerlingen 
 • Via het leerlingendashboard heb je voortdurend inzicht in het niveau van je leerlingen.
 • Leerlingen kunnen na elke paragraaf een ‘digitale diagnostische toets’ (Test jezelf) doen.
 • De opdrachtensystematiek in eindtoetsen geeft je het verhaal achter het cijfer.
Differentiëren in niveau en interesse
 • In de boeken zijn de opdrachten gegroepeerd in ‘Leerstof’ en ‘Toepassing’.
 • In elk hoofdstuk staan extra uitdagende Plusopdrachten.
 • Koppeling tussen opdrachten en leerdoelen en taxonomie.
 • De EXTRA component in elke paragraaf.
Individuele voorbereiding op toetsen en examens 
 • Bij elk hoofdstuk kunnen leerlingen oefenen met een Test Jezelf.
 • Leerlingen kunnen begrippen oefenen met Flitskaarten.
 • Met de V-trainers kunnen leerlingen basisvaardigheden oefenen waar ze regelmatig problemen mee hebben (zoals het omrekenen van eenheden of het aflezen van apparatuur).

Toetsen

Eindtoetsen

Bij elk hoofdstuk zijn er twee toetsen die qua opbouw vergelijkbaar zijn. Bij alle toetsen (Word, PDF) is er een uitwerking aanwezig met een toetsmatrijs met Bloom-verdeling en een advies tot normering.

Taxonomie

Een hulpmiddel om de validiteit van opdrachten en toetsen te borgen, is het gebruiken van een taxonomie: een indeling in vraagniveaus. Wordt met een vraag getoetst of een leerling bepaalde kennis uit zijn hoofd heeft geleerd of wordt getoetst of de leerling deze kennis ook kan toepassen? Door het gebruik van een taxonomie kan ervoor worden gezorgd dat het niveau van een set opdrachten of een toets in zijn geheel en vragen afzonderlijk aansluiten bij het leerjaar waar de leerling zich in bevindt. Malmbergbreed gebruiken we de Bloom-taxonomie. Mocht je via andere modellen werken, raadpleeg dan de vertaaltabel voor RTTI en TIMMS.

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Lussing KSG de Breul

"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."

Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

Dhr. Koningsveld Het Bouwens

"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Of bekijk eerst het gratis beoordelingsmateriaal.

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Gebruik onze handige Keuzehulp om de overstap op een nieuwe methode soepel te laten verlopen.
← Terug naar Voorbereiden

Nova zelf beoordelen

Heb je een goed gevoel bij Nova en wil je nog beter kennismaken met het lesmateriaal? Vraag dan het gratis beoordelingsmateriaal aan of kom in contact met een van onze methodespecialisten.

Ervaar zelf de mogelijkheden van Nova

Om te ontdekken of Nova bij jouw school past, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode helemaal te ervaren.

Vraag het gratis beoordelingsmateriaal aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de online leeromgeving allemaal kan. Vraag daarom vandaag nog je beoordelingsmateriaal aan.

Vraag het beoordelingsmateriaal aan

Bekijk de introductievideo

Laat je bijpraten door de methodespecialist van Malmberg in deze methodevideo over Nova. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen.

Maak een afspraak met de methodespecialist en stel al je vragen.

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Referentieschool

“Aantrekkelijk en overzichtelijk voor leerlingen. Voldoende oefenmateriaal en niet te vergeten: de bijgeleverde toetsen.”

Referentieschool

“Digitalisering is verder en beter uitgewerkt dan andere methodes.”

Probeer Nova gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of Nova past bij jouw school, kun je de
methode gratis uitproberen. Met het beoordelingsmateriaal
kun je aan de slag met al het benodigde materiaal
om de methode zelf uit te proberen.

Vraag gratis beoordelingmateriaal aan

Eerst de methode ontdekken

Kom alles te weten over Nova. Blader door de digitale versie van de boeken, bekijk de methode-inhoud en zie waarom zoveel onderwijsprofessionals als jij vertrouwen op Nova.

← Terug naar Ontdekken

Twijfel je nog of heb je nog vragen?

Het is tijd om een definitieve keuze te maken. Check de catalogus, de prijzen en ervaringen van collega-docenten met Nova.

Ga je aan de slag met Nova?

Je staat op het punt om aan de slag te gaan met de beste methode natuurkunde: Nova! Misschien heb je nog wat laatste vragen? Of wil je je collega's overtuigen dat Nova het beste aansluit bij jullie visie en de behoefte van de leerlingen? Bekijk de informatie hieronder voordat je je definitieve keuze maakt.

Je hoeft je trouwens geen zorgen te maken over de implementatie van de nieuwe methode: met onze gratis overstapservice ben je in no-time klaar voor het nieuwe schooljaar.

Kies je pakket

Je kiest voor een afname van 1, 4 of 6 jaar en betaalt één prijs per leerling per jaar. Je leerlingen ontvangen een boek en een leerlinglicentie voor de online leeromgeving.

 

46
1 jaar / leerling per jaar
 • Licentie online leeromgeving
 • Leerwerkboek deel A
 • Leerwerkboek deel B

 

37
6 jaar / leerling per jaar
 • Licentie online leeromgeving
 • Leerwerkboek deel A
 • Leerwerkboek deel B

De materialen van Nova bestel je in de webshop.

Naar de webshop Prijsoverzicht

Gratis Overstapservice

Wil je overstappen naar een Malmberg methode? Dan zorgt de gratis Overstapservice ervoor dat je snel en makkelijk de overstap kunt maken. Onder begeleiding van jouw persoonlijke overstapcoach wordt alles voorbereid en kun je zo aan de slag!

De Overstapcoach helpt je bij:

 • Alles klaarzetten
 • Jaarplanning maken
 • Methode training
 • Starten met de methode

Heb je interesse? Plan een afspraak in met de Overstapcoach.

Bekijk de Overstapservice

Referentieschool

“Aantrekkelijk en overzichtelijk voor leerlingen. Voldoende oefenmateriaal en niet te vergeten: de bijgeleverde toetsen.”

Referentieschool

“Digitalisering is verder en beter uitgewerkt dan andere methodes.”

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Maak gebruik van de actuele lessen speciaal voor het vak biologie. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Eerst even proefdraaien? Dat kan!

Bestel gratis beoordelingsmateriaal of plan een gesprek met een methodespecialist.
← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit deze methode

Bekijk tips en inspiratie om Nova optimaal te gebruiken.

Haal alles uit Nova

Kies je voor Nova? Dan hebben we de nodige tips en inspiratie om de methode nóg beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen.

Trainingen en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw accountmanager

Voor alle vragen over leermiddelen, toetsing en ICT-beleid van schoolmanagers, leermiddelencoördinatoren of docenten, kun je terecht bij een van onze accountmanagers. Zij denken graag met je mee over onderwijs op je school.

Neem contact op met de accountmanager in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw accountmanager

Heb je je definitieve methodekeuze nog niet gemaakt?

We helpen je graag met de laatste vragen over Nova.
← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab