Verkorte leerroute en andere differentiatiemogelijkheden

In de tab docentenmateriaal in de online omgeving vind je een uitleg van de methode en tips per hoofdstuk.Onderbouw nask

Elke paragraaf in het handboek (uitgezonderd hoofdstuk 1) wordt afgesloten met het onderdeel plusstof. De plusstof geeft ach­tergrond­in­for­ma­tie bij de gewone leerstof: toepassingen of interessante aspecten die de ‘gewone’ leerstof in een breder kader zetten. Meestal is de plusstof iets moeilijker dan de gewone leerstof. Bij elke plus horen enkele opgaven. Je kunt ervoor kiezen deze leerstof al dan niet te behandelen en te toetsen. Onmisbaar is deze stof niet: de gewone leerstof valt ook zonder de plusstof goed te begrijpen. Je kunt met de plusstof tempoverschillen opvangen. Zo kun je een programma op maat samenstellen, rekening houdend met het niveau van de individuele leerling.

Lees meer over differentiëren in de onderbouw of kijk in de docentenhandleiding onder het tabblad docentemateriaal in je docentlicentie.  Leerjaar 3 In deel 3 komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde. Daarbij hebben onder­werpen met een duidelijke praktische relevantie de voorkeur gekregen. Na leerjaar 3 sluiten sommige leerlingen het vak natuurkunde af. Zo hebben zij na leerjaar 3 toch een brede natuurkundebasis en begrijpen ze de relevantie van het vak. Bij de toepassingsvragen zijn zogenaamde plusvragen opgenomen. Dit zijn wat moeilijkere vragen die uitermate geschikt zijn voor leerlingen die het vak als examenvak gaan kiezen.

Kijk in de docentenhandleiding onder het tabblad docentemateriaal in je docentlicentie.  Havo/vwo/gymnasium

Op havo/vwo/gymnasium hanteren we het PTM-concept. PTM staat voor Praktijk-Theorie-Maatschappij. Hiermee kun je prima differentiëren. Bij elk hoofdstuk en paragraaf hoort een aantal plus(+)opdrachten. Deze bevatten geen noodzakelijke leerstof, maar extra stof. Dit zijn extra pittige opdrachten. In een aantal paragrafen zijn examenopgaven opgenomen. Als er een zandloper voor staat is dit een opdracht uit de natuurkunde-olympiade. Met deze soorten opdrachten kun je differentiëren op snelheid, niveau of belangstelling.

Kijk in de docentenhandleiding onder het tabblad docentemateriaal in je docentlicentie.