Search

Karakter

Voortgezet technisch leesmethode voor groep 4 t/m 8

De naam Karakter staat voor de persoonlijke verhalen van verschillende mensen. Deze 'karakters' motiveren de kinderen voor lezen in de breedste zin van het woord. Ze zijn leesambassadeurs die de kinderen via het digibord vertellen wat lezen voor hen betekent en hoe belangrijk en leuk lezen is.

De belangrijkste kenmerken van Karakter:

  • Veel actief lezen
  • Leesbevordering en literatuureducatie in samenhang
  • De tekst staat centraal

Daarom Karakter

De tekst staat centraal

Het doel van de technische leeslessen in Karakter is het correct en vlot kunnen lezen van een tekst. De gerichte instructie en oefening gaat uit van de individuele onderwijsbehoefte van de kinderen. De instapoefening en reflectie op de les maakt ieder kind bewust van zijn leesvaardigheid en leesontwikkeling.

Veel actief lezen

In de didactiek van Karakter ligt de nadruk op het lezen van aansprekende teksten. Met effectieve woord- en zinsoefeningen gaat het kind actief met de tekst aan de slag door van tevoren het leesdoel te markeren. In de verschillende samenleesvormen, waaronder theaterlezen en duolezen beleeft het samen met de ander het verhaal. Dat zorgt voor leesplezier en succeservaring.

Leesbevordering en literatuureducatie in samenhang

De combinatie van leesbevordering en literatuureducatie in Karakter maakt het kind literair vaardig. In de lessen leesbevordering maken we geen onderscheid in leesniveau, staat samenwerkend leren centraal en inspireren en motiveren kinderen elkaar om te gaan lezen. Zo stimuleren we een actieve

leeshouding en ontwikkelt het kind een persoonlijke leessmaak.

Meer weten over Karakter?

Neem contact op met Dick Vijge of een van onze andere methodespecialisten.

Contact

Meer weten?

Neem contact op met een van onze methodespecialisten via -email: Voorlichting.BAO@malmberg.nl of telefoon: 073-6288 755.

Je kunt met Karakter starten vanaf schooljaar 2019-2020. Kom naar de NOT (januari 2019) om de materialen van Karakter te bekijken. Houd de website van Malmberg in de gaten voor meer informatie.

Vanaf 1 november kun je de zichtzending aanvragen en de brochure downloaden.

Goed om te weten