Search

Karakter

Elke les een leessucces!

Met Karakter leren de kinderen goed lezen en doen ze succeservaringen op. Hoe? In elke les staat één leesdoel voor technisch of vloeiend lezen centraal en is alles op dat doel gericht. Echte focus op technisch en vloeiend lezen dus, en dat maakt het verschil. De leesstappen die de kinderen maken worden bovendien inzichtelijk door persoonlijke meetmomenten in de les. Dat geeft vertrouwen en het motiveert. Daarnaast heeft Karakter een aparte leerlijn literatuureducatie en leesbevordering, waardoor goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand gaan. Het resultaat? Een klas vol enthousiaste lezers!

  • Succes voor ieder kind
  • Uitdagende pluslijn
  • Aparte leerlijn literatuureducatie en leesbevordering

Zichtzending & proeflicentie Proeflessen

Daarom Karakter

Succes voor ieder kind

Succesbeleving is enorm belangrijk voor de leesmotivatie van kinderen. En voor die succesbeleving is het centraal stellen van één lesdoel een vereiste. De leesteksten in Karakter zijn daarom per lesdoel op maat geschreven, zodat de kinderen gericht met het doel aan de slag gaan. De leesstappen die ze maken, worden bovendien inzichtelijk door een persoonlijk meetmoment aan het begin en einde van de les. Ook kunnen de kinderen op verschillende niveaus en in verschillende samenleesvormen, zoals duo-lezen en theaterlezen, laten zien wat ze kunnen. Dat motiveert!

Onderzoek: Hoge leesopbrengsten met Karakter

 

Uitdagende pluslijn

Karakter is de enige leesmethode die differentieert op vier niveaus. Er zijn drie niveaus binnen het leeswerkboek en voor de sterkste lezers is er een apart plusboek met een hoger AVI-niveau en een verdieping op literatuureducatie. De kinderen worden continu uitgedaagd om veel en gevarieerd te lezen. Op die manier blijven ook de sterkste lezers gemotiveerde lezers.

 

Leerlijn literatuureducatie en leesbevordering

Uniek aan Karakter zijn de volledig uitgewerkte lessen leesbevordering en literatuureducatie voor de hele groep. Karakter is daarmee de enige methode die volledig aansluit op de bouwsteen ‘Leesmotivatie en literaire competentie’ van curriculum.nu. In de praktische en complete lessen maken de kinderen kennis met diverse aspecten uit de jeugdliteratuur en met een breed aanbod aan jeugdboeken. Op die manier worden ze literair vaardig en ontwikkelen ze een persoonlijke leessmaak. Dit heeft een positief effect op hun leeshouding.

Brochure downloaden Recensie in JSW downloaden

Meer weten over Karakter?

Neem contact op met de methodepspecialist in jouw regio.

Zij vertellen je graag meer.

Contact

De visie van Malmberg op goed leesonderwijs


Omdat het een uitdaging kan zijn om kinderen te motiveren om te lezen, krijgen we veel vragen over goed en motiverend leesonderwijs. Daarom hebben we een artikel over goed leesonderwijs gepubliceerd en leggen we uit waarom wij technisch lezen heel doelgericht aanbieden en in het aanbod van begrijpend lezen de verbinding zoeken met de andere taaldomeinen.

Naar het artikel

Lesmateriaal

De teksten en oefeningen staan samen in leeswerkboeken. Dat zorgt voor een actieve leeshouding: de kinderen kunnen onderstrepen en markeren in de teksten. Leeswerkboeken zijn bovendien toekomstgericht omdat ze gedurende het gebruik van methode aan de actualiteit of aan de wensen van scholen kunnen worden aangepast.

 

Natuurlijk is er voor de leerkracht een duidelijke handleiding met bijbehorende digibordsoftware.

Bekijk het lesmateriaal


Didactiek en organisatieBeleving


In elk leeswerkboek staat een karakter, een personage, centraal dat de kinderen inspireert om te lezen.

Lees meerLeerlijnen


De lessen zijn opgebouwd vanuit drie leerlijnen: technisch lezen, vloeiend lezen en leesbevordering/literatuureducatie.

Lees meerDidactiek


Eén leesdoel per les, inzichtelijke stappen en de leerkrachttijd zoveel mogelijk voor de hele groep.

Lees meer
Organisatie


Een jaarprogramma met 4 perioden van 8 weken. Uitloopweken kunnen naar eigen inzicht wordt gepland.

Lees meerCombinatiegroepen


Door een slimme planning van het leesdoelenaanbod is Karakter bij uitstek geschikt voor combinatiegroepen.

Lees meerDifferentiatie


Elk kind een eigen route maar de hele groep bij elkaar waar het kan en moet. Unieke pluslijn voor de sterkste lezers.

Lees meer

Catalogus

De materialen van Karakter bestel je via de partners van Malmberg. Zij kunnen helpen bij je bestelling en leveren uit voorraad. Ook de softwarelicenties bestel je via je educatieve dienstverlener. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Karakter.

Catalogus Karakter

Partners van Malmberg

Probeer Karakter

Benieuwd naar Karakter? Probeer de methode dan uit in je eigen klas. Vraag een zichtzending en een proeflicentie aan. Een zichtzending bevat materialen van jaargroepen 4 t/m 8 die een goed overzicht geven van de methode, waaronder een handleiding, alle leeswerkboeken en werkboeken leesbevordering. En je mag de software 3 maanden uitproberen. Zo krijg je een goed beeld van Karakter.

Zichtzending & proeflicentie

Wil je alvast een leuke les om uit te proberen? Download een theaterles voor groep 4 t/m 8.

Proefles theaterlezen

Referentiescholen

Wil je weten wat andere scholen vinden van Karakter?

Er werken dit jaar al zo’n 1500 kinderen met deze nieuwe methode. We hebben enkele enthousiaste reacties voor je verzameld.

Zoek een referentieschool


Noor Borgers, intern begeleider obs De Schatgraaf Arnhem"Gevarieerde materialen, goede niveauverschillen, fijn dat er zelfs een plus-lijn is, geweldige leesbevorderingslessen, ook pedagogisch sterke lessen (bijv theaterlezen met de hele groep samen)"

Kinderwerkplaats Kees Boecke school, Bilthoven

Gina Bode, intern begeleider kbs Veldzijde Losser

"Karakter bevordert het leesplezier bij kinderen en geeft kinderen een competent gevoel."

Arjan Dam, directeur Martin Luther Kingschool, Maartensdijk

Natasja van der Lee, leerkracht IKC Achterberg Dongen

"Teksten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, goede differentiatie en de resultaten zijn goed"

CBS De Vijverhof, Voorburg

Mariska Wedzinga, leerkracht Prinses Marijkeschool, Nijverdal

Anneke Wiersma, leerkracht OBS Het Slingertouw, Heerenveen

Goed om te weten