Hoge Leesopbrengsten met Karakter

Karakter, hoge leesopbrengsten voor ieder kind

De leesopbrengsten van de 34 vroegstartscholen die schooljaar 2018/2019 met de nieuwe methode Karakter werkten, zijn significant groter dan de AVI-norm. Dat blijkt uit onderzoek door Bureau ICE.

De onderzoeker concludeert dat na een jaar werken met Karakter:

  • Er een bovengemiddelde groei is waar te nemen in alle niveaugroepen;
  • Het aantal zwakke en gemiddelde lezers afneemt en het aantal (zeer) sterke lezers toeneemt;
  • De leerlingen in de onderzoekspopulatie een groei laten zien van gemiddeld 3 AVI-niveaus.

Lees het hele rapport.

Karakter leesopbrengsten