Nova

Nova

Smartphones, biobrandstoffen en het klimaat: met onderwerpen uit hun eigen belevingswereld brengt Nova scheikunde het vak tot leven en ervaren leerlingen hoe de chemie met bijna alles is verbonden. De methode kent een evenwichtige verdeling van theorie en praktijk, wat de lesstof toegankelijk en behapbaar maakt.

Beoordelingsmateriaal

 • Leren op eigen niveau dankzij tal van ondersteunende tools
 • Focus op maatschappelijk belang vanuit eigen belevingswereld
 • Gerichte feedback in online omgeving voor nog beter leerresultaat

Hallo! Hoe kunnen we je helpen?

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Wie wil er nu niet die leraar zijn die hét verschil maakt in het leven van zijn of haar leerlingen? Natuurlijk, een lesmethode is niet de enige factor die daarin meespeelt, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode past bij jullie school en onderwijsvisie, hoe meer jij je leerlingen kunt meegeven in hun schoolcarrière en latere leven. Docenten geven vaak aan dat ze opzien tegen het kiezen van een nieuwe methode. We helpen je hier graag bij.

Over onze methodes

Nova is een MAX-methode. Het lesmateriaal van een MAX-methode is flexibel in te zetten, inspireert en toont de liefde voor je vak. De methodes zijn blended: dat betekent dat je helemaal online of helemaal vanuit het boek kunt werken – en alles daar tussenin. Met MAX helpen we de liefde voor je vak over te brengen.

Meer over MAX

Bepaal de criteria waarop je wilt selecteren

Wat heb jij nodig om je leerlingen de kennis en vaardigheden bij te brengen waar ze écht verder mee komen in het leven? Bepaal welke criteria je belangrijk en minder belangrijk vindt in je nieuwe methode. Gebruik daarvoor Wikken en Wegen van Malmberg.

Teken een piramide op een groot papier. Plaats de kaartjes met de belangrijkste criteria bovenin en de kaartjes met de minder belangrijke criteria onderin. Uiteindelijk komen jullie zo tot een gedeelde visie over waar de nieuwe lesmethode aan moet voldoen.

Het is een kwestie van downloaden, printen, knippen en beginnen!

Download Wikken en Wegen

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de docentenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Download de routeplanner

Back

Go to previous tab
Back button

Wil je Nova meteen ontdekken?

Onze methode Nova staat voor het mooie van het vak scheikunde. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat jij kan kijken of onze methode aan je eisen voldoet.

Nova ontdekken in een paar stappen

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze methode scheikunde en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe alles werkt, hoe het lesmateriaal eruitziet en hoe Nova de leerlingen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor Nova te kiezen

Leren op eigen niveau dankzij tal van ondersteunende tools

Doorlopende inventarisatie van voorkennis, specifieke feedback, adaptieve trainers voor extra leermomenten, olympiade-opgaven (vwo) en eindexamenopgaven bij elk hoofdstuk. Zomaar een greep uit de mogelijkheden om goed te kunnen differentiëren.

Focus op maatschappelijk belang vanuit eigen belevingswereld

De stof is op een toegankelijke manier geschreven vanuit de eigen interessewereld: smartphones, biobrandstoffen, klimaat in de klas, welvaart dankzij katalysatoren, et cetera. Via het Praktijk-Theorie-Maatschappij-model leren zij het belang van scheikunde, nu en in de toekomst, kennen.

Gerichte feedback in online omgeving voor nog beter leerresultaat

Van fouten maken leer je het meest, zeker als je gerichte specifieke feedback krijgt. Dat is een belangrijk online onderdeel in de nieuwe editie van Nova scheikunde. Op naar een nog hoger leerresultaat!

Blader alvast online door de boeken…

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Nova eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

... en bekijk de online leeromgeving

Nova bovenbouw is een MAX-methode. MAX staat voor onze nieuwe blended lesmethodes die altijd up-to-date zijn. Met een MAX-methode mogen leerlingen hun boeken houden en krijgen ze altijd toegang tot de online leeromgeving. Boek en online versterken elkaar. De verschillende keuzemogelijkheden maken blended leren betaalbaar voor iedere school.

 • Up-to-date lesmateriaal
 • Leerlingen mogen de boeken houden
 • Altijd boek en online
 • Betaalbaar

Meer over MAX

Duik dieper in Nova

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Wat is nieuw?

Nieuw voor schooljaar 2022-2023

Op basis van feedback van docenten en analyses over het gebruik van de online leeromgeving worden onze MAX-methodes regelmatig verbeterd. Ook actualiseren we het materiaal. Dit jaar passen we leerjaar 4 havo en 4 vwo/gymnasium aan.

Vertrouwde hoofdstukindeling met nieuwe inhoud
De hoofdstukindeling is gelijk gebleven ten opzichte van de vorige editie. Binnen de hoofdstukken is het materiaal vervangen en vernieuwd. Zo is er meer aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke problematiek.

Nieuwe praktijk- en maatschappijdelen
De praktijk- en maatschappijdelen zijn volledig geactualiseerd. Praktijkdelen laten de leerlingen zien hoe je de concepten uit het hoofdstuk tegenkomt in de praktijk. Ook oefenen ze met leesvaardigheid en leren ze vakkennis toepassen in een nieuwe context. De maatschappijdelen geven leerlingen een beeld van wat ze met de kennis van het hoofdstuk kunnen doen. Steeds staat een studie, een beroep, werkgever of maatschappelijk probleem centraal.

Voorkennisparagraaf
In de voorkennisparagraaf controleren leerlingen of ze genoeg weten om aan het hoofdstuk te kunnen beginnen. Ze kunnen de opdrachten zelf nakijken (de antwoorden staan achterin het boek) en mochten ze bepaalde leerdoelen niet (meer) beheersen, dan worden ze verwezen naar materiaal om de kennis bij te spijkeren. Online kunnen ze een uitgebreidere voorkennistoets maken.

Opdrachten gekoppeld aan leerdoelen en taxonomie

Leerdoelen per paragraaf
Aan het begin van elke paragraaf worden de leerdoelen vermeld. Zo weten de leerlingen wat ze precies gaan leren en wat ze aan het einde moeten kennen en kunnen. Leerlingen zien direct welk leerdoel in welke opdracht(en) aan bod komt.

Taxonomie
Alle opdrachten zijn ingedeeld volgens de taxonomie van Bloom: Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren. Ook in het online docentenmateriaal zijn overzichten opgenomen van alle opdrachten en de bijbehorende taxonomie. Er zijn in deze editie meer inslijpopdrachten toegevoegd.

Duidelijke afsluiting van een hoofdstuk
Leerlingen vinden aan het einde van elk hoofdstuk een leerstofoverzicht met per basisstofparagraaf de belangrijkste Onthoud-items en de begrippen met definitie. Dit is samen met de online afsluiting een goede voorbereiding op de toets. De online afsluiting bevat een Diagnostische toets (toetsen van kennis) en Flitskaarten (begrippen oefenen).

Meer aandacht voor (examen)vaardigheden
In deze editie wordt meer geoefend met (examen)vaardigheden. In de leerdoeloverzichten per hoofdstuk zie je bij welke opdrachten met welke vaardigheidsdoelen wordt geoefend. In het hoofdstuk Vaardigheden is een overzicht opgenomen van alle practicumvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en rekenvaardigheden. Achterin het boek staan de algemene leerdoelen en een overzicht van natuurwetenschappelijke begrippen.

Practica in het boek
De practica kunnen in het boek worden gemaakt. Zo hoeven leerlingen tijdens het uitvoeren alleen het boek op de practicumtafel te hebben.

Toetsen volledig herzien
De eindtoetsen zijn volledig herzien en gekoppeld aan de leerdoelen met een doordachte verdeling over de verschillende taxonomieniveaus (Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren). Er is een A- en een B-versie van de eindtoetsen. Er is ook een diagnostische toets, die formatief kan worden ingezet en leerlingen zelf inzicht kan geven of ze klaar zijn voor de eindtoets.

Structuur en organisatie

Op basis van ervaringen van docenten met de voorgaande edities hebben we de volgende indeling gemaakt:

Opbouw van het hoofdstuk

De leerstof in het leeopdrachtenboek is verdeeld in hoofdstukken. De hoofdstukken zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Introductie

In de introductieparagraaf kunnen leerlingen een digitale instaptoets maken waarmee voorkennis wordt geactiveerd aan de hand van relevante opgaven uit eerdere hoofdstukken/leerjaren. Dit zijn allemaal gesloten opgaven. De, vaak specifieke, feedback bij iedere opgave brengt de leerlingen op het vereiste instapniveau. De voorkennisfilmpjes geven uitleg over de belangrijkste voorkennis voor het hoofdstuk.

 • Praktijk

Aan het begin van ieder hoofdstuk is een Praktijkparagraaf opgenomen, waarin de theorie van het betreffende hoofdstuk gekoppeld is aan dagelijkse toepassingen of onderzoek. Daarna volgt de theorie waarin de concepten aan bod komen. In de opdrachten bij de theorie komt de context van het Praktijkdeel regelmatig terug, naast andere contexten.

 • Theorie

 • Maatschappij (alleen digitaal)

Leerlingen willen vaak weten waarom kennis van de theorie belangrijk voor hen is, als lid van de maatschappij. Zij willen weten wat zij (later) kunnen met de theorie die in een hoofdstuk is behandeld. Bij ieder hoofdstuk worden daarom twee M-delen aangeboden. Soms wordt aan de hand van een specifieke bedrijfssituatie getoond welke rol scheikunde speelt. Ook worden af en toe relevante vervolgopleidingen voor het voetlicht gebracht. De M-delen worden uitsluitend online aangeboden.

 • Practicum

 • Afsluiting (alleen digitaal) met Flitskaarten, Test Jezelf/oefentoets en diagnostische toests voor een goede voorbereiding op de eindtoets.

Differentiatie en adaptiviteit

1.   Plusopdrachten, Examenopgaven en Olympiade vragen

Bij elk hoofdstuk en paragraaf hoort een aantal plus(+)opdrachten. Deze bevatten geen noodzakelijke leerstof, maar extra stof. Dit zijn extra pittige opdrachten. In een aantal paragrafen zijn examenopgaven opgenomen. Als er een zandloper voor staat is dit een opdracht uit de scheikunde-olympiade. Met deze soorten opdrachten kun je differentiëren op snelheid, niveau of belangstelling.

2.     Niveau-differentiatie

Via het docentendashboard kun je eenvoudig de vorderingen van leerlingen volgen. Hierdoor kun je (groepen) leerlingen andere stof aanbieden en kun je beter differentiëren op niveau. Leerlingen hebben in de digitale leeromgeving ook toegang tot de opdrachten van andere niveaus en jaren in havo/vwo bovenbouw.

3.     Praktijk en Maatschappij

Vind je de toepassing van scheikunde belangrijk, laat dan je leerlingen altijd Praktijk maken. Als je interesse uitgaat naar het belang van scheikunde voor de maatschappij kies dan ook het onderdeel Maatschappij (alleen digitaal beschikbaar). Met deze contexten kun je keuzes maken in het programma voor de gehele groep of differentiëren op niveau, tempo of interesse. Je kunt ook stappen zetten op het gebied van activerend, onderzoekend onderwijs. Het accent verschuift van het zenden van informatie naar het begeleiden van leerlingen, die in groepsverband op zoek gaan naar een oplossing voor hun probleem, en daarbij nieuwe vaardigheden en kennis moeten opdoen.

4. Versterk Jezelf = adaptieve trainer

Als een leerling met een reeks opdrachten moeite heeft en als we over dat onderwerp een Versterk jezelf hebben, dan wordt de leerling daar automatisch op geattendeerd. De Versterk jezelf werkt voor iedereen anders want het kijkt via een speciaal algoritme van Knewton naar de beste manier om de leerling een concept te laten begrijpen. Soms door extra uitleg, soms wordt er teruggegrepen op een onderliggend concept, soms gewoon slimmer oefenen totdat de leerling het snapt. Hiermee kan de leerling vaak zijn eigen probleem oplossen.

Bekijk hier het filmpje over de adaptieve trainer.

Toetsen en taxonomie

Met verschillende toetsen bereiden leerling zich voor op het proefwerk

Alle opdrachten en opgaven in de eindtoetsen (in Word, PDF, WinToets en Quayn) zijn opgebouwd naar beheersingsniveau (Bloom): Onthouden, Begrijpen, Toepassen en Analyseren. De indeling in Bloom is complementair met RTTI en OBIT welke van Bloom zijn afgeleid. Je kunt deze indelingen dus naast elkaar toepassen. In de handleiding vind je vertaaltabellen naar RTTI en TIMMS.

Met behulp van deze taxonomie kun je het niveau van de opdrachten, en dus van je leerlingen, beter inschatten.

 • Er is altijd een A en B versie per hoofdstuk.
 • Je kunt eindtoetsen zelf aanpassen in de Word-versie.
 • Per vraag is het aantal te verdienen punten weergegeven.
 • Leerlingen kunnen nog oefenen met de Test Jezelf per paragraaf en per hoofdstuk.
 • Leerlingen maken de digitale oefentoets om te kijken of ze klaar zijn voor het proefwerk.

Examentrainer

In de meeste hoofdstukken vanaf leerjaar 5 zijn CE-opgaven opgenomen. Soms zijn ze bewerkt (naar’), soms zijn ze letterlijk overgenomen (bron’). De voorbereiding voor het examen begint dus vooral in leerjaar 5.

Bij het maken van de opgaven is erop gelet dat er voldoende geoefend kan worden met redeneervragen. Dit type vragen komt steeds vaker in het CE voor en de leerling moet daar dus op voorbereid worden.

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Lussing KSG de Breul

"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."

Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

Dhr. Koningsveld Het Bouwens

"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Of bekijk eerst het gratis beoordelingsmateriaal.

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Gebruik onze handige Keuzehulp om de overstap op een nieuwe methode soepel te laten verlopen.
← Terug naar Voorbereiden

Nova zelf beoordelen

Heb je een goed gevoel bij Nova en wil je nog beter kennismaken met het lesmateriaal? Vraag dan het gratis beoordelingsmateriaal aan of kom in contact met een van onze methodespecialisten.

Ervaar zelf de mogelijkheden van Nova

Om te ontdekken of Nova bij jouw school past, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode helemaal te ervaren.

Vraag het gratis beoordelingsmateriaal aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de online leeromgeving allemaal kan. Vraag daarom vandaag nog je beoordelingsmateriaal aan.

Vraag het beoordelingsmateriaal aan

Maak een afspraak met de methodespecialist en stel al je vragen.

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Referentieschool

“Leerlingen mogen boek houden en mooie online omgeving.”

Referentieschool

“Het boek om in te schrijven is een heel goed idee. Geen fouten meer die elk jaar terug komen. Aantekeningen in het boek maken is voor leerlingen geweldig. Het boek wordt zo nuttiger.”

Referentieschool

“Mogelijkheid tot verdieping in de stof met extra opgaven waar ook extra informatie in staat.”

Referentieschool

“Opbouw boek samen met het digitale materiaal zien er goed uit. Afgelopen jaren al met plezier met NOVA gewerkt. Met name de samenwerking van de docenten met de uitgever werkt goed. Uitgever luistert.”

Probeer Nova gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of Nova past bij jouw school, kun je de
methode gratis uitproberen. Met het beoordelingsmateriaal
kun je aan de slag met al het benodigde materiaal
om de methode zelf uit te proberen.

Vraag gratis beoordelingmateriaal aan

Eerst de methode ontdekken

Kom alles te weten over Nova. Blader door de digitale versie van de boeken, bekijk de methode-inhoud en zie waarom zoveel onderwijsprofessionals als jij vertrouwen op Nova.

← Terug naar Ontdekken

Twijfel je nog of heb je nog vragen?

Het is tijd om een definitieve keuze te maken. Check de catalogus, de prijzen en ervaringen van collega-docenten met Nova.

Ga je aan de slag met Nova?

Je staat op het punt om aan de slag te gaan met de beste methode scheikunde: Nova! Misschien heb je nog wat laatste vragen? Of wil je je collega's overtuigen dat Nova het beste aansluit bij jullie visie en de behoefte van de leerlingen? Bekijk de informatie hieronder voordat je je definitieve keuze maakt.

Je hoeft je trouwens geen zorgen te maken over de implementatie van de nieuwe methode: met onze gratis overstapservice ben je in no-time klaar voor het nieuwe schooljaar.

Kies je pakket

Je kiest voor een afname van 1, 4 of 6 jaar en betaalt één prijs per leerling per jaar. Je leerlingen ontvangen een boek en een leerlinglicentie voor de online leeromgeving.

 

46
1 jaar / leerling per jaar
 • Licentie online leeromgeving
 • Leerwerkboek deel A
 • Leerwerkboek deel B

 

37
6 jaar / leerling per jaar
 • Licentie online leeromgeving
 • Leerwerkboek deel A
 • Leerwerkboek deel B

De materialen van Nova bestel je in de webshop.

Naar de webshop Prijsoverzicht

Gratis Overstapservice

Wil je overstappen naar een Malmberg methode? Dan zorgt de gratis Overstapservice ervoor dat je snel en makkelijk de overstap kunt maken. Onder begeleiding van jouw persoonlijke overstapcoach wordt alles voorbereid en kun je zo aan de slag!

De Overstapcoach helpt je bij:

 • Alles klaarzetten
 • Jaarplanning maken
 • Methode training
 • Starten met de methode

Heb je interesse? Plan een afspraak in met de Overstapcoach.

Bekijk de Overstapservice

Referentieschool

“Leerlingen mogen boek houden en mooie online omgeving.”

Referentieschool

“Het boek om in te schrijven is een heel goed idee. Geen fouten meer die elk jaar terug komen. Aantekeningen in het boek maken is voor leerlingen geweldig. Het boek wordt zo nuttiger.”

Referentieschool

“Mogelijkheid tot verdieping in de stof met extra opgaven waar ook extra informatie in staat.”

Referentieschool

“Opbouw boek samen met het digitale materiaal zien er goed uit. Afgelopen jaren al met plezier met NOVA gewerkt. Met name de samenwerking van de docenten met de uitgever werkt goed. Uitgever luistert.”

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Eerst even proefdraaien? Dat kan!

Bestel gratis beoordelingsmateriaal of plan een gesprek met een methodespecialist.
← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit deze methode

Bekijk tips en inspiratie om Nova optimaal te gebruiken.

Haal alles uit Nova

Kies je voor Nova? Dan hebben we de nodige tips en inspiratie om de methode nóg beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen.

Trainingen en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw accountmanager

Voor alle vragen over leermiddelen, toetsing en ICT-beleid van schoolmanagers, leermiddelencoördinatoren of docenten, kun je terecht bij een van onze accountmanagers. Zij denken graag met je mee over onderwijs op je school.

Neem contact op met de accountmanager in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw accountmanager

Heb je je definitieve methodekeuze nog niet gemaakt?

We helpen je graag met de laatste vragen over Nova.
← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab