Search

Leeslink

Verdiepend lezen met rijke teksten

Leeslink

Leeslink biedt vanaf dit schooljaar een volledig vernieuwde aanpak voor begrijpend en studerend lezen voor de jaargroepen 4 t/m 8. De nieuwe Leeslink sluit aan op de nieuwste inzichten in het begrijpend leesonderwijs. In de nieuwe Leeslink gaan kinderen via een verdiepende leesaanpak aan de slag met rijke teksten.

  • Een tekstcentrale aanpak met rijke teksten
  • Tekstbegrip door verdiepend lezen
  • Samen actief aan de slag met teksten

Proeflicentie Wat is nieuw in Leeslink?


Daarom Leeslink

In Leeslink staan rijke teksten centraal. Die maken de kinderen nieuwsgierig en stimuleren om verder te lezen, te kijken of te luisteren. Rijke teksten bevorderen de ontwikkeling van hun woordenschat, hun kennis van de wereld en diep begrip. Tegelijkertijd krijgen de kinderen dankzij rijke teksten inzicht in zichzelf en de wereld. Ze trainen bovendien hun geheugen en prikkelen hun verbeelding. Dat motiveert kinderen pas écht.

Tekstbegrip door verdiepend lezen

Leeslink zet kinderen aan het denken. De vragen en opdrachten verleiden de kinderen om (herhaald) de tekst in te duiken en zorgen ervoor dat het kind met aandacht (verdiepend) leest. Leeslink doet een beroep op de hogere denkvaardigheden, waarbij het gaat om het afleiden van informatie die niet letterlijk in de tekst staat. Deze vragen zijn geschikt en motiverend voor alle kinderen.

Samen actief aan de slag met teksten

De lessen zetten ook gesprekken in gang: met de leerkracht, in tweetallen of in groepjes. Deze gesprekken stimuleren de kinderen om fragmenten meerdere keren te lezen om zo het tekstbegrip te verdiepen. De leerkracht krijgt hierbij waardevolle inzichten in het denkproces van de leerlingen. Deze inzichten zijn belangrijk voor de evaluatie van het leesbegrip van het kind.

Folder downloadenMeer weten over Leeslink?

Neem contact op met een van onze methodespecialisten.

Contact

Belang van lezen en goed leesonderwijs

Belang van een goede leesvaardigheid

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met teksten die hij moet kunnen begrijpen; van bijsluiters tot brieven van instanties. Een goede leesvaardigheid is dus cruciaal om mee te kunnen doen in de maatschappij. Begrijpen wat je leest is ook een voorwaarde om nieuwe dingen te kunnen leren.


De visie van Malmberg

Belang van goed leesonderwijs

Het is belangrijk dat kinderen al van jongs af aan worden gestimuleerd om na te denken over teksten. Dit proces activeert namelijk de hersenen. Het begrijpen van teksten zorgt bovendien voor een succeservaring en voor meer leesplezier. Zo raken kinderen intrinsiek gemotiveerd om meer te lezen. Dat leidt weer tot een bredere woordenschat, meer kennis van de wereld en een versterking van de leesvaardigheid. Zo ontstaat een positieve leesspiraal. Goed begrijpend leesonderwijs draagt hieraan bij: kinderen leren zo een variatie aan tekstsoorten en schrijfstijlen kennen. Rijke teksten zorgen ervoor dat lezen pas écht betekenisvol wordt – en dát motiveert!

Didactiek en organisatie

Tekstcentrale aanpak en rijke teksten

In elke les staan rijke teksten centraal. Daarin kunnen de kinderen veel ontdekken.

Verdiepend lezen

De kinderen worden (samen) aan het denken gezet over een tekst.

Begrijpend lezen voor iedereen

Leeslink biedt voldoende differentiatie voor zowel sterkere als zwakkere lezers.

Catalogus

De materialen van Leeslink bestel je via de partners van Malmberg. Zij kunnen helpen bij je bestelling. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Leeslink.

Catalogus Leeslink

Partners van Malmberg

Probeer Leeslink

Leeslink is een digibordmethode die werkt met printbladen. De digibordsoftware verrijkt de instructie en ondersteunt je bij het lesgeven.

Ben je benieuwd naar de vernieuwde Leeslink? Vraag dan de gratis proeflicentie aan.

Wil je alvast een leuke les om uit te proberen? Download dan de proeflessen voor groep 5-6 en groep 7-8. Zo krijg je een goed beeld van de nieuwe motiverende aanpak met rijke teksten.

Proeflessen

Contact

Neem contact op met de methodepspecialist in jouw regio. Zij vertellen je graag meer.

Contact

Werk je met Leeslink en heb je hulp nodig? Je kunt ons bellen, mailen of bereiken via Twitter.

Service

Goed om te weten