Join in

Join in

Join in brengt de klas in beweging en laat kinderen actief de Engelse taal verkennen. En toepassen, want meteen vanaf het begin spreken ze Engels met elkaar over onderwerpen die hen bezighouden. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar datgene waarvoor je de taal gebruikt: communicatie.

Beoordelingspakket en proeflicentie

Join in
  • Actief Engels leren
  • Engels voor het dagelijks leven
  • Andere vakken in het Engels

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Download de Routeplanner

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de lerarenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Engels vanaf groep 1: a very good idea!

Ruim 1150 scholen geven al vroeg Engels. In Nederland is het vak Engels sinds 1986 verplicht voor groep 7 en 8. En de afgelopen jaren geeft een groeiende groep enthousiaste leerkrachten ook Engels vanaf de onderbouw. Inmiddels zijn er ruim 1150 scholen in Nederland waar vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels gegeven wordt.

In dit artikel lees je waarom starten met Engels vanaf groep 1 een goed idee is, zowel in maatschappelijk als onderwijskundig opzicht. Ook de praktische kant van het vvto komt aan bod: wat moet je als leerkracht kennen en kunnen, waar moet je op letten bij het kiezen van een lesmethode voor Engels en hoe organiseer je het in de klas?

Download de whitepaper

Back

Go to previous tab
Back button

De drie belangrijkste redenen om voor Join in te kiezen

Actief Engels leren

De actieve werkvorm van Join in brengt kinderen in beweging. Ze spreken veel en vaak Engels met elkaar. Dit maakt de les niet alleen leuk, maar ook heel effectief.

Engels voor het dagelijks leven

Join in staat voor communicatie. Engels is de voertaal in je klas en de onderwerpen komen uit het dagelijks leven. De kinderen leren Engels toe te passen tijdens activiteiten en eindopdrachten. Zo zien ze de functie van de taal en blijven ze gemotiveerd.

Andere vakken in het Engels

Met Content Language Integrated Learning (CLIL) geef je een ander vak in het Engels. Zo is er meer lestijd voor Engels, terwijl de inhoud van het andere vak centraal staat. Join in heeft kant-en-klare CLIL-lessen.

Bekijk de video en de brochure

In de introductievideo laten we in vogelvlucht zien waar Join in voor staat. De informatiebrochure geeft je een uitgebreide indruk van:

  • Inhoud en didactiek
  • Structuur en organisatie
  • De materialen van Join in, met veel voorbeeldpagina's.

Download de brochure

Duik dieper in Join in

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Inhoud en Didactiek

Stap voor stap Engels leren

Join in volgt de leeftijdsontwikkeling van kinderen. In de onderbouw leren ze Engels zoals ze hun moedertaal hebben geleerd: door te luisteren en hierop te reageren. In de bovenbouw komt hier spreken, lezen en schrijven bij. Met de speciale Unit Zero maak je de kinderen aan het begin van elk leerjaar snel vertrouwd met de Engelse les. En door de vaste opbouw en overzichtelijke structuur is Join in heel makkelijk te organiseren.

Kerndoelen en referentieniveaus

Join in voldoet aan de kerndoelen en het referentieniveau A1 voor Engels in het basisonderwijs. Alles is aanwezig om uit te komen op minimaal A2-niveau aan het eind van groep 8. Zo bereid je kinderen nog beter voor op het voortgezet onderwijs.

Taaldomeinen

Join in bestaat uit 4 taaldomeinen die voortdurend met elkaar verbonden zijn. Luisteren en spreken staan in alle groepen centraal. Vanaf groep 5 en 6 wordt de methode uitgebreid met lezen. In groep 7 en 8 leren kinderen ook schrijven in het Engels.

Leren door luisteren en doen

Join in werkt met Total Physical Response (TPR). Deze techniek gaat ervan uit dat je een tweede taal het best leert zoals je ook je moedertaal hebt geleerd. En dat is: door te luisteren en daarna te reageren met een actie. Als leerkracht speel je een belangrijke rol omdat je de opdrachten voordoet. TPR komt aan bod in elke les, handleiding en digibordapplicatie.

Classroom language

Tijdens de lessen spreek je alleen maar Engels. Zo wordt Engels ook voor de kinderen heel normaal. De taal krijgt meteen een functie: een bruikbaar communicatiemiddel in een echte situatie. Ook de handleiding is Engels.

Grote woordenschat

Bij het leren van een nieuwe taal hoort het opbouwen van een grote woordenschat. Met Join in komen de kinderen veel in aanraking met nieuwe woorden, zodat ze zich deze snel eigen maken. Woordenschat speelt dan ook een grote rol in elk domein van Join in.

Structuur en organisatie

Jaarprogramma en units

Het jaarprogramma van Join in omvat 28 weken in groep 1 t/m 6 en 34 weken in groep 7 en 8. Dit is verdeeld in units van 4 weken. Groep 7 en 8 hebben units van 5 weken vanwege een toegevoegde toetsles. Elke groep begint het schooljaar met de Unit Zero. Per unit biedt Join in 2 CLIL-lessen (Content Language Integrated Learning) aan.

Unit Zero

Elk leerjaar begint met een speciale start-unit: Unit Zero. Tijdens deze unit maken de kinderen kennis met de Engelse les van Join in. Zo raken ze vertrouwd met een Engelssprekende leerkracht en leren ze de methode kennen.

Opbouw onderbouw

In groep 1 t/m 4 heeft elke unit dezelfde opbouw. Deze behandelt 1 van de 12 overkoepelende thema’s van Join in. Je werkt 4 weken met hetzelfde onderwerp. Per week zijn er 3 lessen van 20 minuten.

Een unit van 4 weken bestaat uit de volgende lessen:

Week 1

Les 1: Watch it

Les 2: Get active

Les 3: Sing along

Week 2

Les 4: Babble box

Les 5: Get active

Les 6: Get creative

Week 3

Les 7: Watch it

Les 8: Get active

Les 9: Sing along

Week 4

Les 10: Babble box

Les 11: Get active

Les 12: Sing along

Kies je voor een minimaal programma? Dan geef je alleen de eerste les van de week.

 

Opbouw bovenbouw

In groep 5 en 6 omvat elke unit 4 weken. De opbouw is steeds hetzelfde: 1 les van 35 minuten en 1 opdracht van 10 minuten. Groep 7 en 8 hebben in de vijfde week een extra toetsles van 35 minuten. In week 1 en 3 van elke unit biedt Join in een CLIL-les aan.


Actieve werkvormen

Elke les heeft een actieve werkvorm. De kinderen komen letterlijk van hun stoel en spreken veel Engels. Ook de instructie voor de activiteit is in het Engels. Zo kun je de kinderen helpen en begeleiden waar nodig.


Herkenbare context en concreet eindresultaat

Join in gaat over dagelijkse onderwerpen die boeien en verwonderen. De kinderen werken toe naar een concreet eindresultaat, zoals een product of presentatie. Zo brengen ze de geleerde kennis meteen in praktijk.

CLIL-lessen (Content Language Integrated Learning)

Het aanbieden van andere vakken in het Engels is een voorwaarde voor een VVTO-keurmerk. Je kunt een reguliere les vervangen door een CLIL-les van Join in. In de bovenbouw biedt elke unit van Join in twee optionele CLIL-lessen aan voor de volgende vakken:

- geschiedenis

- aardrijkskunde

- muziek

- handvaardigheid

- gym of drama

Differentiatie

Kinderen helpen elkaar naar een hoger niveau

Join in bevat veel opdrachten en activiteiten. De kinderen werken steeds in verschillende groepjes. Ze leren goed samenwerken in een team én ontwikkelen hun zelfvertrouwen.

Natuurlijke differentiatie

In de onderbouw past elk kind de geleerde kennis toe in een activiteit. De kinderen in de bovenbouw werken toe naar een eindresultaat, bijvoorbeeld een product of presentatie. Omdat elk kind op zijn eigen niveau spreekt en schrijft, ontstaat natuurlijke differentiatie.

Taken op 3 niveaus

In het werkboek voor de bovenbouw zijn de taken verdeeld in 3 niveaus. Alle kinderen beginnen met de 1-steropdrachten. Vervolgens maken ze opdrachten op 2- en 3-sterrenniveau tot de tijd om is. Zo werken ze in hun eigen tempo door de stof heen.

Toetsing en aansluiting op VO

Evaluatie en toetsing

Met het observatieformulier ken je een waardering toe aan de vaardigheden van elk individueel kind. Elke jaargroep heeft hiervoor specifieke formulieren. Voor groep 7 en 8 zijn er toetsen.

Aansluiting op het voortgezet onderwijs

Join in zet hoger in dan alleen de kerndoelen van A1-niveau. De methode geeft je alle mogelijkheden om uit te komen op minimaal niveau A2 aan het eind van groep 8.

Bovendien zijn de kinderen gewend aan een Engelssprekende leerkracht. Dit geeft ze het zelfvertrouwen om zelf ook Engels te spreken. Met Join in geef je kinderen een vliegende start in het voortgezet onderwijs!

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Join in. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 35 minuten. Je kunt ook vragen stellen. Deze worden via e-mail beantwoord.

Webinar bekijken

Blader online door de boeken

Join in bestaat uit overzichtelijke materialen en verrijkende digibordsoftware met veel bijbehorende animaties, films en audiobestanden. Een compact pakket, waarmee je op een optimale, leuke én actieve manier Engelse les geeft.

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Join in eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder. Je kunt de handleiding, lessons en tasks van unit 1 van groep 6 en groep 8 bekijken.

De complete boeken inzien en beoordelen? Bestel het beoordelingspakket voor een goede eerste indruk.

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Voorbereiden

Probeer Join in gratis uit

Vraag het beoordelingspakket aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de software allemaal kan. Vraag nu snel je beoordelingspakket en proeflicentie aan. De proeflicentie heeft een looptijd van 3 maanden.

Vraag het beoordelingspakket aan

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Join in. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 35 minuten. Je kunt ook vragen stellen. Deze worden via e-mail beantwoord.

Webinar bekijken

Wat vinden andere scholen van Join in?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Join in. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Referentieschool

Mijn kinderen gaven na vier lessen al een presentatie in het Engels. Daar kon ik bij mijn oude methode alleen maar van dromen.

Rick Hobo, leerkracht groep 8, Eben Haëzer, Woudrichem

Join in - Eben Haezer - Woudrichem
Gesprek met leerkrachten

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Lussing KSG de Breul
"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."
Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog
"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel wordt herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."
Dhr. Koningsveld Het Bouwens
"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."
Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht
"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Probeer Join in gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of Join in past bij jouw school, kun je de
methode gratis uitproberen met het materiaal in het beoordelingspakket.

Vraag het beoordelingspakket aan

← Terug naar Ontdekken

Ga je aan de slag met Join in?

Hulp bij bestellen

De materialen van Join in bestel je via de partners van Malmberg: HeutinkReinders en de Rolf groep. Zij kunnen helpen bij je bestelling en leveren uit voorraad. Ook de softwarelicenties bestel je via je educatieve dienstverlener. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Join in.

Download de catalogus

Wat vinden andere scholen van Join in?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Join in. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Referentieschool

Mijn kinderen gaven na vier lessen al een presentatie in het Engels. Daar kon ik bij mijn oude methode alleen maar van dromen.

Rick Hobo, leerkracht groep 8, Eben Haëzer, Woudrichem

Join in - Eben Haezer - Woudrichem

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Join in. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Klaar om met Join in te gaan werken?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit Join in

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Beeld van start schooljaar checklist
Leraren in overleg tijdens een training

Training en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen

Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Join in. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Bezoek de website

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw methodespecialist

← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab