Whitepaper Engels vanaf groep 1

Ruim 1150 scholen geven al vroeg Engels. In Nederland is het vak Engels sinds 1986 verplicht voor groep 7 en 8. En de afgelopen jaren geeft een groeiende groep enthousiaste leerkrachten ook Engels vanaf de onderbouw. Inmiddels zijn er ruim 1150 scholen in Nederland waar vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels gegeven wordt.

In dit artikel lees je waarom starten met Engels vanaf groep 1 een goed idee is, zowel in maatschappelijk als onderwijskundig opzicht. Ook de praktische kant van het vvto komt aan bod: wat moet je als leerkracht kennen en kunnen, waar moet je op letten bij het kiezen van een lesmethode voor Engels en hoe organiseer je het in de klas?

Whitepaper Engels vanaf groep 1

Whitepaper Engels vanaf groep 1