Leesmotivatie: een klas vol lettervreters

Een klas vol lettervreters

Succesbeleving is enorm belangrijk voor de leesmotivatie van kinderen. En voor die succesbeleving is het centraal stellen van één leesdoel een vereiste. Dit lesdoel staat duidelijk in het leeswerkboek en de kinderen gaan er gericht mee aan de slag. Eerst met woord- en zinsoefeningen en daarna met een leestekst op maat. De stappen die ze in de les maken worden bovendien inzichtelijk door een persoonlijk meetmoment aan het begin en het einde van de les. Tot slot kunnende kinderen in verschillende samenleesvormen, zoals duo-lezen en theaterlezen, laten zien wat ze kunnen. Dat motiveert!

In dit artikel geeft uitgever Jan Jaap Bijlsma tips en suggesties om kinderen positieve leeservaringen op te laten doen. De theaterteksten, die worden genoemd in het artikel, kun je ook uitproberen met onderstaande proefles van Lijn 3 of met de proeflessen van de methode Karakter (voortgezet technisch lezen).

Artikel Een klas vol lettervreters

Proefles theaterlezen met Lijn 3