Intrinsieke motivatie en lezen: de sleutel tot leessucces

De sleutel tot leessucces

Hoe kan de motivatie om te lezen worden ontwikkeld en vastgehouden? In de whitepaper gaan we dieper in op het begrip ‘motivatie’ en maken we duidelijk welke eisen motivatie stelt aan het leesonderwijs. Ook laten we zien hoe hier in onze nieuwste methode voor voortgezet technisch lezen, Karakter, een antwoord op wordt gegeven.

Whitepaper Intrinsieke motivatie en lezen