Recensie over Karakter in JSW

'Gereedschap', JSW maart 2020

Vivian van Alem neemt in het vakblad JSW onze methode voor technisch leesonderwijs onder de loep. Daarbij bekijkt ze onze visie op technisch leesonderwijs en hoe de methode is ontwikkeld vanuit die visie. Ook kijkt ze naar de leeropbrengsten en spreekt ze met verschillende scholen die met Karakter werken. Lees en oordeel zelf.

Artikel 'Gereedschap'

De theaterteksten, die worden genoemd in het artikel, kun je ook uitproberen met de proeflessen op de website van Karakter.