Sponsoring en partners

Malmberg partner van JINC

Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

JINC organiseert haar programma samen met het onderwijs en ruim 500 partners uit het bedrijfsleven. Malmberg draagt financieel bij om de JINC projecten mogelijk te maken en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. De ervaring leert dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert. Wij krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in ons bedrijf. Zo versterken wij onze binding met de maatschappij en bieden deelnemende werknemers een inspirerende ervaring.

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt.

Malmberg sponsor Nationale Onderwijsweek

Ook dit jaar is Malmberg sponsor en partner van de Nationale Onderwijsweek (NOW). Dit jaar in het bijzonder voor de Nationale Onderwijstalenten 2024, een van de hoogtepunten van de week. De prijs wordt toegekend aan innovatieve en inspirerende ideeën van (Pabo) studenten. De uitreiking vindt, net als in 2023, plaats in Beeld & Geluid in Hilversum.

De Nationale Onderwijsweek wordt jaarlijks gehouden in de eerste week van oktober, dit jaar van 7 tot en met 11 oktober. Het doel van de Nationale Onderwijsweek is de waarde van het onderwijs, in het bijzonder leraren, in de schijnwerpers te zetten en aandacht te vragen voor uitdagingen en kansen binnen het onderwijs. Door het organiseren van diverse activiteiten zoals lezingen, workshops, debatten en prijsuitreikingen, stimuleert de NOW de publieke discussie en bevordert het samenwerking en innovatie in het onderwijsveld. Onderwijsorganisaties zoals de PO-Raad, VO-raad en het Ministerie van Onderwijs ondersteunen de Nationale Onderwijsweek. Ook is de week gekoppeld aan de Internationale Dag van de Leraar, wat extra aandacht genereert voor de waardering van leraren.

Malmberg ondersteunt, sinds een aantal jaren, de Nationale Onderwijsweek niet alleen met deze partnership maar ook met de campagne ‘Samen maken we morgen’. Daarmee vragen we extra aandacht voor het onderwijs en in het bijzonder voor alle leraren die het onderwijs maken.

Nationale onderwijstalenten foto