Download de proeflessen voor taal en/of spelling

Met behulp van de proeflessen krijg je een indruk van hoe er met Taal actief gewerkt wordt. Er zijn proeflessen voor de jaargroepen 4 en 5. Proeflessen voor groep 6 t/m 8 volgen later.
Vul je naam en e-mailadres in en de proeflessen worden gratis naar je toegestuurd.

Enkele tips vooraf:

  • Ruim extra tijd in voor het geven van deze proeflessen. Geef ze niet in plaats van de reguliere taal- en spellinglessen om de huidige leerlijn in de school niet te doorbreken.
  • Wil je ook gebruikmaken van de filmpjes in de digibordsoftware, vraag dan een proeflicentie aan.

Proeflicentie

Taal - proeflessen

Groep 4

De proeflessen taal geven een beeld van de eerste week van een thema (groep 4, thema 6). Je kunt een hele week uitproberen, maar ook een losse les. De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – vooruitkijken
In deze les maken de kinderen kennis met het communicatiethema ‘Ik weet’ en het communicatiedoel (informeren). Ze kijken vooruit naar de doelen van week 1 en activeren hun voorkennis.  Deze les geef je alleen als je een hele week uitprobeert. (handleiding + Taalgroeiboek +leerwerkboek les 1)

Les 2 – woordenschat
De woordenschattekst in deze les gaat over informeren. De bijbehorende themawoorden verwerken de kinderen in deze les. (handleiding + leerwerkboek les 2)

Les 3 – taal verkennen
In deze les gaat het om het maken van zinnen met bepaling van plaats (waar het gebeurt). (handleiding + leerwerkboek les 3)

Les 4 – taal verkennen
In deze les gaat het om het maken van zinnen met bepaling van tijd (wanneer het gebeurt). (handleiding + leerwerkboek les 4)

Les 5 – communicatie (de schrijftaak deel 1)
Bij de schrijftaak van deze les schrijven de kinderen een informatieve tekst over een bijzonder voorwerp. De kinderen kiezen zelf over welk voorwerp ze schrijven. Het nakijken, verbeteren en delen van de tekst valt buiten scope van de proefles. (handleiding + Taalgroeiboek Les 5)

Groep 5

De proeflessen taal geven een beeld van de eerste week van een thema (thema 3 Je mening vormen). Je kunt een hele week uitproberen, maar ook een losse les. De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – vooruitkijken 
In deze les maken de kinderen kennis met het communicatiethema ‘Ik denk’ en het communicatiedoel ‘je mening vormen’. Ze kijken vooruit naar de doelen van week 1 en activeren hun voorkennis. Deze les geef je alleen als je een hele week uitprobeert. (handleiding + Taalgroeiboek + leerwerkboek les 1)

Les 2 – woordenschat
De woordenschattekst in deze les gaat over je mening vormen. De bijbehorende themawoorden verwerken de kinderen in deze les. (handleiding + leerwerkboek les 2)

Les 3 – taal verkennen
In deze les gaat het om het herkennen van de juiste vorm van het werkwoord bij het onderwerp in de zin. (handleiding + leerwerkboek les 3)

Les 4 – taal verkennen
In deze les gaat het om het gebruiken van de onregelmatige werkwoorden zijn, hebben, kunnen, mogen, willen en zullen. (handleiding + leerwerkboek les 4)

Les 5 – communicatie (de schrijftaak deel 1)
Bij de schrijftaak van deze les schrijven de kinderen een tekst waarin ze een dilemma van twee kanten belichten. Het nakijken, verbeteren en delen van de tekst valt buiten scope van de proefles. (handleiding + Taalgroeiboek les 5)

Spelling - proeflessen

Groep 4

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – aanleren 
In deze les worden de verkleinwoorden met je, tje en pje aangeleerd. Dit is de categorie ‘net als muisje’. (handleiding + werkboek spelling les 1)

Les 2 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als muisje’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding + werkboek spelling les 2)

Les 3 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als muisje’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding + werkboek spelling les 3)

Les 4 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als muisje’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en oudere thema’s (onderhouden) aan bod. In les 4 zit altijd een interactieve werkvorm. (handleiding + werkboek spelling les 4)

Oefendeel
De categorieën uit de fase onderhouden (categorieën uit oudere thema’s) kunnen extra geoefend worden in het oefendeel. (werkboek oefendeel)

Handige info bij de proeflessen spelling van groep 4

Groep 5

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – aanleren
In deze les worden woorden aangeleerd met i, die klinkt als /ie/. Dit is de categorie ‘net als bizon’. (handleiding + werkboek spelling les 1)

Les 2 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als bizon’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding +werkboek spelling les 2)

Les 3 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als bizon’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding +werkboek spelling les 4)

Les 4 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als bizon’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en oudere thema’s (onderhouden) aan bod. In les 4 zit altijd een interactieve werkvorm. (handleiding + werkboek spelling les 4)

Oefendeel
De categorieën uit de fase onderhouden (categorieën uit oudere thema’s) kunnen extra geoefend worden in het oefendeel. (werkboek spelling oefenen week 1)

Handige info bij de proeflessen spelling van groep 5

Deskundig en persoonlijk advies

Heb je vragen over Taal actief? We helpen je graag! Onze methodespecialisten hebben ruime ervaring in het onderwijs en zij kennen alle ins en outs van de methodes. Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio.

Neem contact op