Probeer Taal actief gratis uit bij jou in de klas

Door het geven van een proefles krijg je een goede indruk van hoe Taal actief werkt in jouw groep.

Hieronder kun je de proeflessen downloaden. Er zijn lessen voor taal, tekstbegrip en spelling. Vul je naam en e-mailadres in en ze worden gratis naar je toegestuurd. Via de knop ‘Proeflicentie’ vraag je gratis een proeflicentie aan waarmee je toegang krijgt tot de digibordsoftware en de filmpjes die bij deze lessen horen.

Tip: Ruim extra tijd in voor het geven van deze proeflessen. Geef ze niet in plaats van een reguliere les, taal, spelling of tekstbegrip (begrijpend lezen). Zo doorbreek je de huidige leerlijn in de school niet.

Proeflicentie

Taal - proeflessen

Groep 4

De proeflessen taal geven een beeld van de eerste week van een thema (groep 4, thema 6). Je kunt een hele week uitproberen, maar ook een losse les.

Download de proeflessen voor Taal groep 4

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – vooruitkijken
In deze les maken de kinderen kennis met het communicatiethema ‘Ik weet’ en het communicatiedoel (informeren). Ze kijken vooruit naar de doelen van week 1 en activeren hun voorkennis.  Deze les geef je alleen als je een hele week uitprobeert. (handleiding + Taalgroeiboek +leerwerkboek les 1)

Les 2 – woordenschat
De woordenschattekst in deze les gaat over informeren. De bijbehorende themawoorden verwerken de kinderen in deze les. (handleiding + leerwerkboek les 2)

Les 3 – taal verkennen
In deze les gaat het om het maken van zinnen met bepaling van plaats (waar het gebeurt). (handleiding + leerwerkboek les 3)

Les 4 – taal verkennen
In deze les gaat het om het maken van zinnen met bepaling van tijd (wanneer het gebeurt). (handleiding + leerwerkboek les 4)

Les 5 – communicatie (de schrijftaak deel 1)
Bij de schrijftaak van deze les schrijven de kinderen een informatieve tekst over een bijzonder voorwerp. De kinderen kiezen zelf over welk voorwerp ze schrijven. Het nakijken, verbeteren en delen van de tekst valt buiten scope van de proefles. (handleiding + Taalgroeiboek Les 5)

Groep 5

De proeflessen taal geven een beeld van de eerste week van een thema (thema 3 Je mening vormen). Je kunt een hele week uitproberen, maar ook een losse les.

Download de proeflessen voor Taal groep 5

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – vooruitkijken 
In deze les maken de kinderen kennis met het communicatiethema ‘Ik denk’ en het communicatiedoel ‘je mening vormen’. Ze kijken vooruit naar de doelen van week 1 en activeren hun voorkennis. Deze les geef je alleen als je een hele week uitprobeert. (handleiding + Taalgroeiboek + leerwerkboek les 1)

Les 2 – woordenschat
De woordenschattekst in deze les gaat over je mening vormen. De bijbehorende themawoorden verwerken de kinderen in deze les. (handleiding + leerwerkboek les 2)

Les 3 – taal verkennen
In deze les gaat het om het herkennen van de juiste vorm van het werkwoord bij het onderwerp in de zin. (handleiding + leerwerkboek les 3)

Les 4 – taal verkennen
In deze les gaat het om het gebruiken van de onregelmatige werkwoorden zijn, hebben, kunnen, mogen, willen en zullen. (handleiding + leerwerkboek les 4)

Les 5 – communicatie (de schrijftaak deel 1)
Bij de schrijftaak van deze les schrijven de kinderen een tekst waarin ze een dilemma van twee kanten belichten. Het nakijken, verbeteren en delen van de tekst valt buiten scope van de proefles. (handleiding + Taalgroeiboek les 5)

Groep 6

De proeflessen taal geven een beeld van de eerste week van een thema (thema 2 Je uitdrukken). Je kunt een hele week uitproberen, maar ook een losse les.

Download de proeflessen voor Taal groep 6

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – vooruitkijken 
In deze les maken de kinderen kennis met het communicatiethema ‘Ik ben’ en het communicatiedoel ‘je uitdrukken’. Ze kijken vooruit naar de doelen van week 1 en activeren hun voorkennis. Deze les geef je alleen als je een hele week uitprobeert. (handleiding + Taalgroeiboek + leerwerkboek les 1)

Les 2 – woordenschat
De woordenschattekst in deze les gaat over je uitdrukken. De bijbehorende themawoorden verwerken de kinderen in deze les. (handleiding + leerwerkboek les 2)

Les 3 – taal verkennen
In deze les gaat het om het herkennen van de persoonsvorm in zinnen met een scheidbaar werkwoord. (handleiding + leerwerkboek les 3)

Les 4 – taal verkennen
In deze les gaat het om het lijdend voorwerp in de zin. (handleiding + leerwerkboek les 4)

Les 5 – communicatie (de schrijftaak deel 1)
Bij de schrijftaak van deze les schrijven de kinderen een gedicht over hoe ze zich voelen. Ze gebruiken daarbij figuurlijke taal. Het nakijken, verbeteren en delen van de tekst valt buiten de scope van de proefles. (handleiding + Taalgroeiboek les 5)

Groep 7

De proeflessen taal geven een beeld van de eerste week van een thema (thema 6 Informeren). Je kunt een hele week uitproberen, maar ook een losse les.

Download de proeflessen voor Taal groep 7

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – vooruitkijken
In deze les maken de kinderen kennis met het communicatiethema ‘Ik weet’ en het communicatiedoel ‘informeren’. Ze kijken vooruit naar de doelen van week 1 en activeren hun voorkennis. Deze les geef je alleen als je een hele week uitprobeert. (handleiding +Taalgroeiboek +leerwerkboek les 1)

Les 2 – woordenschat
De woordenschattekst in deze les gaat over informeren. De bijbehorende themawoorden verwerken de kinderen in deze les. (handleiding +leerwerkboek les 2)

Les 3 – taal verkennen
In deze les gaat het om het herkennen van het bezittelijk voornaamwoord. (handleiding +leerwerkboek les 3)

Les 4 – taal verkennen
In deze les gaat het om het benoemen van alle woordsoorten in de samengestelde zin. (handleiding +leerwerkboek les 4)

Les 5 – communicatie (de schrijftaak deel 1)
Bij de schrijftaak van deze les schrijven de kinderen op basis van de informatie die ze hebben verzameld een korte biografie over een persoon. Het nakijken, verbeteren en delen van de tekst valt buiten de scope van de proefles. (handleiding +Taalgroeiboek les 5)

Groep 8

De proeflessen taal geven een beeld van de eerste week van een thema (thema 2 je uitdrukken). Je kunt een hele week uitproberen, maar ook een losse les.

Download de proeflessen voor Taal groep 8

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – vooruitkijken In deze les maken de kinderen kennis met het communicatiethema ‘Ik ben’ en het communicatiedoel ‘je uitdrukken’. Ze kijken vooruit naar de doelen van week 1 en activeren hun voorkennis. Deze les geef je alleen als je een hele week uitprobeert.(handleiding +Taalgroeiboek +leerwerkboek les 1)

Les 2 – woordenschat De woordenschattekst in deze les gaat over je uitdrukken. De bijbehorende themawoorden verwerken de kinderen in deze les.(handleiding +leerwerkboek les 2)

Les 3 – taal verkennen In deze les gaat het om het herkennen van de persoonsvorm, gezegde en onderwerp. (handleiding +leerwerkboek les 3)

Les 4 – taal verkennen In deze les gaat het om het herhalen van het lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bepalingen. (handleiding +leerwerkboek les 4)

Les 5 – communicatie (de schrijftaak deel 1) Bij de schrijftaak van deze les schrijven de kinderen een script voor een Q&A-filmpje waarin ze extra aandacht besteden aan het formuleren van open vragen. Het nakijken, verbeteren en delen van de tekst valt buiten de scope van de proefles.(handleiding +Taalgroeiboek les 5)

Tekstbegrip - proeflessen

Proeflessen

Er zijn proeflessen voor de eerste helft van groep 4, de tweede helft van groep 4, groep 7, groep 8 en Verder met teksten. Voor groep 5 en 6 is er een zichtzending beschikbaar.

Voor het geven van een proefles Taal actief - tekstbegrip heb je een handleiding en leeswerkboek nodig. Deze kun je hieronder downloaden. Daarnaast heb je de bijbehorende digibordsoftware nodig. Hiervoor kun je een gratis proeflicentie aanvragen via onderstaande knop. De proeflicentie blijft 3 maanden geldig.

Proeflicentie

Door het bekijken van de demoles, wordt duidelijk hoe de lessen van Taal actief tekstbegrip zijn opgebouwd. Het is aan te raden om de les goed voor te bereiden, dit doe je door de tekst aandachtig te lezen en de handleiding vooraf door te nemen. Hoe beter jij de tekst beheerst, hoe beter de les wordt.

Groep 4

Eerste helft groep 4

Download de proeflessen voor Tekstbegrip groep 4

Dit is de tweede les uit thema 4 ‘ik wil’. In deze les staat de tekst uit het boek ‘Ik wil een leeuw!’ van Annemarie van der Eem centraal.

Deze les sluit mooi aan bij taal omdat de kinderen bij de schrijftaak van dit thema een wensbrief schrijven. In dit verhaal heeft Sjuul ook een wens en heeft hij een plan bedacht om zijn moeder te overtuigen.

Bij de eerste helft van groep 4 is geen leeswerkboek omdat niet alle kinderen vlot en vloeiend kunnen lezen. De tekst wordt door de leerkracht voorgelezen en is terug te vinden in de digibordsoftware en handleiding. Bij deze les hoort ook een printblad. Deze is terug te vinden in de download.

Tweede helft groep 4

Dit is de derde les bij thema 7 ‘ik help’. In deze les staat de tekst ‘Je eigen schatkaart maken’ uit het boek Mijn Avonturenclub van Frank van Dulmen centraal.

Deze les sluit mooi aan bij taal omdat de kinderen bij de schrijftaak van dit thema een (korte) instructie maken voor een spel. In deze tekst kunnen de kinderen zien hoe je een instructie voor een schatkaart maakt.

Groep 7

Download de proeflessen voor Tekstbegrip groep 7

Dit is de tweede les bij thema 2 ‘ik ben’. In deze les staat een voorwoord en een aantal gedichten uit de dichtbundel ‘Heel de wereld wordt wakker’ van Jaap Robben centraal.

Deze les sluit mooi aan bij taal omdat de kinderen bij de schrijftaak in dit thema een eigen

Gedicht schrijven en in de spreek- en luistertaak een gedicht voordragen. In deze les lezen de kinderen gedichten met (eind)rijm.

Groep 8

Download de proeflessen voor Tekstbegrip groep 8

Dit is de vierde les bij thema 4 ‘ik wil’. In deze les staat een artikel over ‘De betere menukaart: niet overzichtelijk, wel goed voor de business’ uit ‘overtuigend communiceren’ centraal.

Deze les sluit mooi aan bij taal omdat de kinderen bij de schrijftaak in dit thema zelf een advertentie opstellen. In deze tekst wordt uitgelegd hoe verkooptrucs worden gebruikt.

Verder met teksten

Download de proeflessen voor Verder met teksten

Voor deze tekst is gekozen voor ‘Brief’ uit ‘Het grote Rembrandt voorleesboek’ geschreven door Koos Meinderts. De kinderen kunnen de opdrachten bij deze tekst zelfstandig of in duo’s uitvoeren.

Er is een download met en zonder antwoorden.

Demo video

Deze demo laat je zien hoe een les Tekstbegrip is opgebouwd en vertelt je meer over de keuzes die we gemaakt hebben. Bijvoorbeeld waarom we werken met rijke teksten, wat rijke teksten zijn, hoe Tekstbegrip aansluit bij Taal actief en hoe interactief elke les is. Kinderen leren met en van elkaar.

Spelling - proeflessen

Groep 4

Download de proeflessen voor Spelling groep 4

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – aanleren 
In deze les worden de verkleinwoorden met je, tje en pje aangeleerd. Dit is de categorie ‘net als muisje’. (handleiding + werkboek spelling les 1)

Les 2 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als muisje’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding + werkboek spelling les 2)

Les 3 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als muisje’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding + werkboek spelling les 3)

Les 4 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als muisje’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en oudere thema’s (onderhouden) aan bod. In les 4 zit altijd een interactieve werkvorm. (handleiding + werkboek spelling les 4)

Oefendeel
De categorieën uit de fase onderhouden (categorieën uit oudere thema’s) kunnen extra geoefend worden in het oefendeel. (werkboek oefendeel)

Handige info bij de proeflessen spelling van groep 4

 • Printbladen
 • Handige info leerlijn groep 4
Groep 5

Download de proeflessen voor Spelling groep 5

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – aanleren
In deze les worden woorden aangeleerd met i, die klinkt als /ie/. Dit is de categorie ‘net als bizon’. (handleiding + werkboek spelling les 1)

Les 2 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als bizon’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding +werkboek spelling les 2)

Les 3 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als bizon’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding +werkboek spelling les 4)

Les 4 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als bizon’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en oudere thema’s (onderhouden) aan bod. In les 4 zit altijd een interactieve werkvorm. (handleiding + werkboek spelling les 4)

Oefendeel
De categorieën uit de fase onderhouden (categorieën uit oudere thema’s) kunnen extra geoefend worden in het oefendeel. (werkboek spelling oefenen week 1)

Handige info bij de proeflessen spelling van groep 5

 • Printbladen

 • Handige info leerlijn groep 5

Groep 6 (thema 2 week 1)

Download de proeflessen voor Spelling groep 6

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – aanleren
In deze les worden woorden aangeleerd met x. Dit is de categorie ‘net als axolotl’. (handleiding + werkboek spelling les 1)

Les 2 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als axolotl’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding + werkboek spelling les 2)

Les 3 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als axolotl’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding + werkboek spelling les 3)

Les 4 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als axolotl’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en oudere thema’s (onderhouden) aan bod. In les 4 zit altijd een interactieve werkvorm. (handleiding + werkboek spelling les 4)

Oefendeel
De categorieën uit de fase onderhouden (categorieën uit oudere thema’s) kunnen extra geoefend worden in het oefendeel. (werkboek spelling oefenen week 1)

Handige info bij de proeflessen spelling van groep 6

 • Printbladen

 • Handige info leerlijn groep 6
Groep 7 (thema 6 week 1)

Download de proeflessen voor Spelling groep 7

De download bevat de volgende onderdelen:

Les 1 – aanleren
In deze les worden woorden aangeleerd met een trema. Dit is de categorie ‘net als pinguïn’. (handleiding + werkboek spelling les 1)

Les 2 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als pinguïn’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding + werkboek spelling les 2)

Les 3 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als pinguïn’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod. (handleiding + werkboek spelling les 3)

Les 4 – aanleren, vasthouden en onderhouden
In deze les wordt de categorie ‘net als pinguïn’ herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en oudere thema’s (onderhouden) aan bod. In les 4 zit altijd een interactieve werkvorm. (handleiding + werkboek spelling les 4)

Oefendeel
De categorieën uit de fase onderhouden (categorieën uit oudere thema’s) kunnen extra geoefend worden in het oefendeel. (werkboek spelling oefenen week 1)

Handige info bij de proeflessen spelling van groep 7

 • Printbladen
 • Handige info leerlijn groep 7
  Groep 8 (thema 2 week 1)

  Download de proeflessen voor Spelling groep 8

  De download bevat de volgende onderdelen:

  Les 1 – aanleren
  In deze les worden woorden geoefend uit de bekende categorieën. Zoals de categorie ‘net als pinguïn’. (handleiding + werkboek spelling les 1)

  Les 2 – aanleren, vasthouden en onderhouden
  In deze les wordt de categorieën herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod.(handleiding + werkboek spelling les 2)

  Les 3 – aanleren, vasthouden en onderhouden
  In deze les wordt de categorieën herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en eerdere thema’s (onderhouden) aan bod.(handleiding + werkboek spelling les 3)

  Les 4 – aanleren, vasthouden en onderhouden
  In deze les wordt de categorieën herhaald. Daarnaast komen de categorieën van het vorige thema (vasthouden) en oudere thema’s (onderhouden) aan bod. In les 4 zit altijd een interactieve werkvorm. (handleiding + werkboek spelling les 4)

  Oefendeel
  De categorieën uit de fase onderhouden (categorieën uit oudere thema’s) kunnen extra geoefend worden in het oefendeel.(werkboek spelling oefenen week 1)

  Handige info bij de proeflessen spelling van groep 8

  • Printbladen
  • Handige info leerlijn groep 8

  Deskundig en persoonlijk advies

  Heb je vragen over Taal actief? We helpen je graag! Onze methodespecialisten hebben ruime ervaring in het onderwijs en zij kennen alle ins en outs van de methode. Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio.

  Neem contact op