Sterk taalonderwijs in vijf pijlers

Sterk taalonderwijs in vijf pijlers


1. Communicatie centraal
Taalvaardigheden versterken doe je met de taalmethodes van Malmberg. Daarin staat communicatie centraal. Want kinderen die goed kunnen communiceren zijn in staat met elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren, te lezen en te schrijven over wat ze leren en meemaken. Ze zijn goed voorbereid op het voorgezet onderwijs.

2. Effectieve samenhang
Schrijven, spreken, luisteren en tekstbegrip versterken elkaar. Ze kunnen niet zonder een stevige basis in woordenschat, grammatica en spelling. Malmberg biedt al deze taaldomeinen in samenhang aan. Het maakt taalonderwijs betekenisvol en effectief.

3. Doen wat werkt!
We doen wat werkt om goed taalonderwijs mogelijk te maken. We baseren onze methodes op wetenschappelijk onderzoek dat zich bewezen heeft op scholen. Zo werken we samen met vooraanstaande didactici en onderwijskundigen zoals Verhallen en Van De Nulft en José Schraven.

4. Uniek in betekenisvol taalonderwijs
We zijn uniek in de manier waarop we betekenis geven aan taal. Kinderen snappen hoe taal hen helpt om hun eigen communicatiedoelen te bereiken. Ze worden ondergedompeld in prikkelende en uitdagende thema’s. Zo motiveert Malmberg taal écht.

5. Voldoet aan de nieuwe kerndoelen
Er zijn nieuwe kerndoelen geformuleerd voor Nederlands. Met de methodes van Malmberg voldoe je vandaag al aan de nieuwe eisen die de overheid aan het toekomstbestendig taalonderwijs stelt.


Meer weten over onze methodes?

Taal actief 5 Staal 2