Nieuw voor schooljaar 2022-2023

Release 8.1

Dit jaar voeren we grote verbeteringen en aanpassingen in de boeken en online leeromgeving voor leerjaar 3 door.

Bekijk bladerboek Releasenotes

PTA brochure met o.a. voorbeeld PTA’s

De belangrijkste verbeteringen en aanpassingen op een rij:

Ieder thema begint met het onderdeel Introductie, waarin je met de leerlingen de kennis ophaalt die ze in de onderbouw hebben opgedaan. Zo weet je precies waar ze staan en welke onderdelen nog aandacht vragen. Dat scheelt jou en je leerlingen tijd. Een aantal Opdrachten Voorkennis staat in het boek, in de online leeromgeving vind je een uitgebreidere Voorkennistoets en filmpjes met uitleg van de belangrijkste voorkennis.

Aangescherpte structuur

Naast de Introductie bestaat ieder thema uit de verplichte BasisstofExtra stof, een Afsluiting en Examenopgaven. Voor vmbo basis en vmbo kader is er aanvullend het onderdeel Onderzoek:

  • In de Basisstof zijn de eindtermen van het examenprogramma vertaald naar concrete leerdoelen.

  • De Extra stof biedt verbreding en verdieping aan leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Zo kun je goed differentiëren.

  • Onderzoek bestaat uit Leren Onderzoeken en Practica

  • De Afsluiting omvat de SamenvattingFlitskaarten om begrippen te trainen en de online Diagnostische toets.

Examentraining nog meer gericht op vaardigheden

In het onderdeel Examenopgaven oefenen leerlingen met eerdere examens. De vaardigheden voor een gestructureerde en strategische aanpak van examenopgaven doen ze op in het nieuwe digitale onderdeel Examentraining. Nieuwe thema-indeling

De lesstof is herverdeeld over de leerjaren 3 en 4. De belangrijkste uitgangspunten waren daarbij:

  • De SE-stof komt zoveel mogelijk aan bod in leerjaar 3, zodat je het SE eventueel ook al in dit leerjaar kunt aftoetsen.

  • Met het oog op dakpanklassen is de indeling voor de vmbo-leerwegen basis, kader en gemengd/theoretisch zoveel mogelijk gelijkgetrokken.

  • Reductie van de lesstofomvang: een thema minder in leerjaar 4, zodat er meer ruimte is voor examenvoorbereiding.

Samenhang leren zien

Na de Basisstof is er aandacht voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen uit de lesstof. Aan de hand van opdrachten leren leerlingen verbanden zien tussen de onderwerpen uit het thema. Hierin komen contexten uit de wetenschap, beroepswereld en hun eigen leefwereld aan bod. En verder?

Naast het laten aansluiten van de lesstof op de onderbouw is de lesstof geactualiseerd en komt er een geheel nieuwe lijn van eindtoetsen.

Bestel je nieuwe boeken en docentlicentie

De nieuwe boeken en docentlicentie is vanaf mei 2022 te bestellen in de webshop. Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk 'Nieuw'. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023.

Naar de webshop


Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je methodespecialist. We helpen je graag.
Nog te verschijnen docentmateriaal

Leerjaar/niveau Toetsen Quayntoetsen
3 vmbo-b thema 3 midden juni, thema 4 t/m 6 begin september begin oktober
3 vmbo-k thema 2+3 half juli, thema 4 begin augustus, thema 5 t/m 7 begin oktober begin oktober
3 vmbo-gt thema 2+3 midden juni, thema 4 eind juni, thema 5 t/m 7 begin augustus, thema 8 begin september begin oktober