Nieuw voor schooljaar 2023-2024

Release 8.0

Releasenotes

Dit jaar voeren we grote verbeteringen en aanpassingen in de boeken en online leeromgeving voor leerjaar 4 door.

De belangrijkste verbeteringen en aanpassingen op een rij:

  • De thema’s Regeling en Zintuigen (beide CE) zijn verplaatst van leerjaar 3 naar leerjaar 4.
  • De nieuwe Examentrainer voor het aanleren van vaardigheden. Er is aandacht voor strategieën bij het beantwoorden van meerkeuzevragen en voor het formuleren bij open vragen.
  • Tabel met opdrachten per leerdoel en gekoppeld aan taxonomie.
  • De laatste drie thema’s zijn nu samengevoegd tot twee thema’s. Thema 13 behandelt de leerstof rondom ‘bloed’ (transport en afweer) en thema 14 gaat over de opname en uitscheiding van stoffen (gaswisseling en uitscheiding). Niet alleen brengt deze indeling meer samenhang in de stof, het levert ook één thema minder op.

Bestel je nieuwe boeken en docentlicentie

De nieuwe boeken en docentlicentie zijn vanaf mei 2023 te bestellen in de webshop. Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk 'Nieuw'. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2023 tot 1 augustus 2024.

Naar de webshop


Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je methodespecialist. We helpen je graag.