De wereld van

De wereld van

In schooljaar 2024-2025 ga je in leerjaar 2 (m.u.v. vmbo-bk) aan de slag met de compleet vernieuwde De wereld van. Jouw vertrouwde methode, nu met nog meer structuur, keuzevrijheid, inspiratie en variatie. Op deze pagina lees je alles over de verbeteringen ten opzichte van de huidige editie en hoe we je de komende tijd verder informeren. Je vindt hier ook handige documenten die je helpen om moeiteloos met het vernieuwde materiaal te kunnen gaan werken.

De belangrijkste veranderingen op een rij

 • Het onderscheid tussen de basisparagrafen en de keuzeparagrafen is versterkt. Dat betekent dat je meer keuzevrijheid hebt en flexibeler bent in het aanpassen van je planning op bijvoorbeeld lestijdverkorting.
 • Een aantal nieuwe paragrafen zoals het ‘vraagstuk’ waarin je een actueel geografisch thema op verschillende manieren kunt behandelen.
 • Alle informatie is geactualiseerd en verbeterd. Nieuw zijn de online onderzoeksopdrachten en de opdrachten die ondersteunen bij het begrijpend lezen.
 • Je hebt nu per jaar twee boeken (een A en een B deel) met elk twee hoofdstukken. Voor vmbo zijn het leerwerkboeken, voor havo/vwo leeropdrachtenboeken.
 • De vormgeving van de boeken is compleet vernieuwd.
 • Het docentenmateriaal is uitgebreid met extra toetsen en presentatiemateriaal.
 • De wereld van kent vanaf 2023 ook een TTO-editie. Daarvoor is de havo/vwo editie vertaald, inclusief een extra onderzoeksparagraaf om goed te kunnen differentiëren.

De vmbo-bk editie blijft voorlopig onveranderd en wordt op een later moment vernieuwd.

Blader door de boeken:

Bekijk hieronder de bladerboeken waarin met ‘geeltjes’ staat aangegeven waar de veranderingen zichtbaar zijn.

Binnenkort volgen ook de andere niveaus

Planning Release 2.0

Om je voor te bereiden op het lesgeven met de vernieuwde methode kun je het volgende van ons verwachten:

 • Per niveau een overzicht van de wijzigingen (januari 2024)
 • Een complete inhoudsopgave van de onderbouw

 • Een hulpmiddel voor het plannen van je lessen

 • Een overzicht van de kerndoelen en leerdoelen

Leerlingen ontvangen de nieuwe boeken automatisch bij de bestelling voor het nieuwe schooljaar. Voor docenten is dit niet het geval. Docenten bestellen de boeken zelf (of via een coördinator binnen de school) in de docentenwebshop, evenals de docentlicentie die je ieder jaar opnieuw bestelt. Het nieuwe materiaal voor leerjaar 2 is vanaf 1 mei 2024 te bestellen.

Naar de webshop

Overige verschijningsdata

Leerjaar 3 in 2025-2026

Contact

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Chris Vennix

Methodespecialist De wereld van
chris.vennix@malmberg.nl

Plan een afspraak in

Opbouw en structuur

De wereld van is een zeer gestructureerde methode. Dat maakt het mogelijk flexibel met het lesmateriaal om te gaan. De structuur zit ‘m in de concept-context benadering én in de concentrische opzet. Natuurlijk wordt de structuur ondersteund door een aantrekkelijke en ruim opgezette vormgeving!

Concept-context methode

In de basisparagrafen staan de geografische concepten, modellen, zienswijzen en begrippen: het ‘wat’. In de toepassingsparagrafen worden de concepten – in samenhang – toegepast in contexten zoals regio’s en ruimtelijke vraagstukken: het ‘waarom’. Afhankelijk van je omstandigheden (urentabel, lestijd, voorkeuren) heb je de vrijheid om keuzes maken in de paragrafen. De heldere leerdoelen helpen bij het maken van dergelijke keuzes. Een en ander staat overzichtelijk in de docentenhandleiding.

Concentrische methode

In de onderbouw wordt de lesstof concentrisch opgebouwd. In elk leerjaar worden vier domeinen uit de aardrijkskunde behandeld. Dat zijn achtereenvolgens:

 1. Bevolking en cultuur
 2. Systeem aarde
 3. Politiek en economie
 4. Mens en milieu

In de onderbouw wordt leerstof uit deze domeinen jaarlijks herhaald en verdiept.

Leerjaar 1

Het eerste leerjaar is een introductie van het schoolvak aardrijkskunde met de hoofdstukken:

 1. Steden
 2. Weer en klimaat
 3. Arm en rijk
 4. Water
Leerjaar 2

Het tweede leerjaar borduurt voort op de basis van leerjaar 1. De volgende hoofdstukken komen aan de orde:

 1. Bevolking
 2. Opbouw en afbraak
 3. Economische ontwikkeling
 4. Grondstoffen

In 2 vmbo worden onderdelen van thema's aangeboden die in 3 havo/vwo uitgebreid worden behandeld. Zo wordt de economische ontwikkeling globalisering betrokken en is er in het hoofdstuk over grondstoffen aandacht voor milieuvraagstukken.

Leerjaar 3

In het derde leerjaar (havo en vwo) wordt de onderbouw afgesloten en worden leerlingen voorbereid op aardrijkskunde in de bovenbouw. De hoofdstukken in leerjaar 3 zijn:

 1. Cultuur en identiteit
 2. Natuurkrachten
 3. Globalisering
 4. Milieuvraagstukken
Leerdoelen

De stof is opgebouwd uit heldere leerdoelen geformuleerd met handelingswerkwoorden. Leerlingen weten hiermee wat van ze verwacht wordt. De leerdoelen zijn ook de basis voor alle andere onderdelen, zoals de proefwerken.

VMBO basis-kader editie

De bestaande 1.1 versie van De wereld van voor basis-kader wordt op een later moment vernieuwd.

Didactiek en differentiatie

De wereld van is een moderne methode waarin de laatste inzichten uit de vakdidactiek en leerpsychologie zijn verwerkt. Zo kent de methode taalondersteuning en een variatie aan werkvormen en opdrachten. Het materiaal is gestructureerd door leerdoelen en een opbouw in de taxonomie van Bloom. Je hebt als docent volop vrijheid door de ruime keuze in de ‘toepassingsparagrafen’. Nieuw is de activerende werkvorm ‘Botsende belangen’.

Taalgericht aardrijkskundeonderwijs

Begrijpend lezen is voor veel leerlingen een struikelblok. Daarom kent De wereld van speciaal ontwikkelde opdrachten die extra ondersteuning bieden bij het verwerven van vocabulaire, structureren van teksten en formuleren van antwoorden. De opdrachten zijn gemarkeerd zodat je ze indien nodig gericht kunt inzetten.

Volop oefenmateriaal

Voor de leerlingen is er een rijk aanbod aan oefenmateriaal. Denk aan de opdrachten om de theorie te verwerken en aan de Test Jezelf oefentoetsen waarmee leerlingen online kunnen zien of ze de stof al beheersen. De wereld van helpt leerlingen bij het leren voor een proefwerk: in de Afsluiting komt de stof nog een keer langs in de vorm van een geleide samenvatting, een oefentoets en een leerstofoverzicht.

Geografische vaardigheden en werkwijzen

De wereld van bevat een leerlijn voor de vaardigheden en werkwijzen. Leerlingen worden daardoor steeds zelfstandiger om vanuit een grote verscheidenheid aan bronnen de relevante informatie te selecteren en te gebruiken. Ze leren analyseren, interpreteren en beoordelen.

Differentiatie VMBO en havo-vwo

De differentiatie tussen de niveaus in De wereld van vind je in de opdrachten. Die zijn zo ontwikkeld dat ze aansluiten op het niveau van je leerlingen. Binnen de niveaus zijn er nog volop mogelijkheden om te differentiëren. In de VMBO-edities van De wereld van wordt de leerstof in subparagrafen aangeboden en volgen de opdrachten meteen op de leerteksten. In de havo en vwo-edities zijn de leerteksten en opdrachten gebundeld. Deze leerlingen leren grotere hoeveelheden informatie te verwerken.

Wetenschap

De vwo/gymnasium editie van De wereld van heeft een extra paragraaf 'wetenschap'. Daarin combineren leerlingen de basiskennis met inzichten en werkwijzen uit de wetenschap. Natuurlijk altijd aan de hand van een aansprekend en actueel onderwerp.

Nieuw: botsende belangen

In de botsende belangen-paragraaf gaan de leerlingen de basisstof toepassen op een actueel vraagstuk. Deze activerende werkvorm zorgt voor afwisseling en extra betrokkenheid.

Nieuw: tweetalig onderwijs

Nieuw bij De wereld van is een Engelstalige editie voor scholen die TTO aanbieden. De editie is een vertaling van de havo/vwo editie met als extra de wetenschapsparagraaf uit de vwo-gymnasium editie.

Online Test jezelf

Controleren in hoeverre je de theorie en de begrippen onder de knie hebt? Dat kan met de online Test jezelf. Als je fouten maakt, krijgt je automatisch nieuwe vragen aangeboden. Zo krijgt elke leerling een training op maat. Er is een Test jezelf bij elke basisparagraaf.

Online Oefentoets

Aan de hand van een set gesloten vragen per hoofdstuk kunnen leerlingen nagaan of ze de theorie van het hele hoofdstuk beheersen. Dat is nuttig bij de voorbereiding op een proefwerk.

Online Flitskaarten

De flitskaarten zijn een beproefd middel om begrippen te trainen. Dat kan altijd en overal en op alle soorten ‘devices’.

Een inspirerende en motiverende methode

Als docent weet je als geen ander hoe je leerlingen moet enthousiasmeren en motiveren voor je prachtige vak. De wereld van ondersteunt je daarbij.

Aansprekende afbeeldingen

Overal om je heen zie je geografie. Bij het ontwikkelen van de methode is gezocht naar afbeeldingen die geografische invalshoeken op een aantrekkelijke manier weergeven. Maar omdat fotografie per definitie een ‘frame’ is loop je een risico op stereotyperingen, met name als het gaat om afbeeldingen van mensen. Daarom hebben we specialisten ingeschakeld die bij alle foto’s en situaties geadviseerd hebben. Want we willen dat alle leerlingen en docenten zich in het lesmateriaal kunnen herkennen!

Meester Hidde legt het uit

Per hoofdstuk heeft De wereld van een introductiefilmpje opgenomen waar op een vrolijke manier de inhoud van het hoofdstuk wordt gepresenteerd. Meester Hidde is een bekende docent die in zijn lessen veel gebruik maakt van moderne media. Samen met hem breiden we dit aanbod in de toekomst verder uit. Zo heeft je leerling de uitleg van de concepten altijd bij de hand en kan je er als docent snel naar verwijzen.

Storymaps

Nieuw in De wereld van zijn de Storymaps. In een Storymap gaan de leerlingen met een actuele casus een online onderzoeksopdracht doen. In de opdracht komt de basisstof uit het hoofdstuk weer aan bod en gebruiken je leerlingen geografische concepten met behulp van kaarten en digitale bronnen.

Animaties

Veel geografische concepten zijn voor het begrip vervat in vereenvoudigingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fysische processen als platentektoniek of klimaten. Natuurlijk worden dergelijke processen in De wereld van met duidelijke afbeeldingen toegelicht. In de online leeromgeving hebben we animaties opgenomen die dergelijke complexe verschijnselen op een duidelijke manier nog een keer uitleggen.

Begrijpelijk, overzichtelijk en duidelijk

Het gaat bij het motiveren van je leerlingen niet alléén over multimedia. Leerlingen zijn eerder gemotiveerd als het werken met het lesmateriaal geen onnodige barrières opwerpt. Daarom hebben we bij De wereld van extra aandacht besteed aan de kwaliteit van de leerteksten en de opdrachten. Zo bevat de methode vragen die naast geografische kennis óók aandacht besteden aan het begrijpend lezen. Natuurlijk ondersteunt de methode het leren door een frisse en ruim opgezette vormgeving die niet afleidt.

Relevante invalshoeken en werkvormen

De wereld van is een moderne methode waar veel aandacht is voor de relevantie van het vak en de laatste didactische inzichten. Het materiaal helpt je om leerlingen na te laten nadenken over hun toekomst en die van de aarde, zonder daarbij expliciete standpunten of voorkeuren te benoemen.

Aardrijkskunde: op naar de toekomst!

Aardrijkskunde draagt bij aan burgerschapsvorming en duurzame ontwikkeling. Het vak gaat over verandering van gebieden en complexe processen in de wereld van nu. Veel van die ontwikkelingen houden je leerlingen bezig. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatmarsen waar veel jongeren hun zorgen over de toekomst kenbaar maakten. Jouw vak kan leerlingen helpen om die ontwikkelingen te begrijpen en een alternatieve toekomst te bedenken. Met De wereld van beschik je over lesmateriaal waarmee burgerschap en duurzaamheid in de klas aan de orde kunnen komen.

Oriëntatie en vraagstukken

Nieuw in de methode is een uitgebreide ‘Oriëntatie’ op het thema van het hoofdstuk. Dat gebeurt met een inspirerend introductiefilmpje en met een eerste paragraaf die speciaal ontworpen is om leerlingen voor het onderwerp te enthousiasmeren.

Op onderzoek!

De wereld van is een methode waar volop aandacht is voor onderzoeks- en informatievaardigheden. Dat blijkt uit de vele atlas- en online opdrachten. Er is een aparte leerlijn voor de vakvaardigheden. Het ‘practicum’ is een paragraaf waar leerlingen zelf onderzoeksvaardigheden oefenen. In de vwo/gymnasium editie is een aparte onderzoeksparagraaf opgenomen voor extra uitdaging en verdieping.

Naar de regio

De wereld van gaat niet uit van één specifieke regio in een hoofdstuk. In de basisparagrafen worden ontwikkelingen en processen toegelicht met voorbeelden uit verschillende regio’s. In de regio-paragrafen ligt meer focus op één regio, waarbij altijd gezocht is naar een zinvol contrast tussen de beide regioparagrafen in een hoofdstuk. Bij het behandelen van regio’s hebben de auteurs extra gelet op het voorkomen van stereotype weergaven en kenmerken.

Ondersteuning voor jou

Natuurlijk zit er bij De wereld van een compleet pakket aan docentenondersteuning.

Toetsen

Bij de methode worden twee soorten toetsen aangeboden: tussentoetsen en eindtoetsen. Beide toetsen vind je als PDF en Word-bestand bij het docentenmateriaal. Je kunt dus zelf aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in het toetsmateriaal. Bij elke toets hoort een toetsmatrijs en een antwoordmodel. De eindtoetsen bevragen alle basisstof van het hoofdstuk. Per hoofdstuk zijn er twee eindtoetsen (een A en een B-versie). Eindtoetsen worden ook als digitale toets in Quayn (WinToets) aangeboden.

PowerPoints

Bij elk hoofdstuk is er een PowerPointpresentatie met de belangrijkste stof uit het betreffende hoofdstuk. Aan de hand van de bronnen komen de belangrijkste begrippen en geografische regels aan de orde. Op deze manier heb je de rode draad van het hoofdstuk en deze kun je eenvoudig als basis voor je lessen gebruiken (en desgewenst aanpassen met eigen materiaal).

Bronnenbank

Naast de PowerPoints vind je in de docentenomgeving ook een bronnenbank met de belangrijkste bronnen uit de methode zoals kaarten en diagrammen.

Storymaps

Bij de ‘vraagstuk’-paragraaf is een Storymap ontwikkeld. Daarmee kun je het onderwerp op een alternatieve manier verwerken. Een Storymap is een manier om een verhaal te vertellen met gebruikmaking van kaartmateriaal, teksten en beelden. De opdrachten in de Storymap bereiden net als de opdrachten in het boek voor op een afrondend gesprek in de rubriek ’botsende belangen’.

Topografie

Bij elk hoofdstuk wordt topografie aangeboden. Het betreft de basistopografie van Nederland, Europa en de wereld.

Docentenhandleiding

De docentenhandleiding van De wereld van bevat een verantwoording van de gemaakte keuzes en toelichting op de vakinhoudelijk en vakdidactische uitgangspunten van de methode. Om je te helpen bij het opstellen van je PTO hebben we modellen en leerstofoverzichten opgenomen.

Docentendashboard

In de online leeromgeving krijgen leerlingen en docenten inzicht in de voortgang en resultaten. De overzichtelijke dashboards helpen je om op basis van inzicht gerichte didactische interventies te doen. Leerlingen kunnen op paragraafniveau zien welke onderdelen zij hebben afgerond en hoe hun leerproces vordert. Docenten kunnen de resultaten van individuele leerlingen volgen en inzicht krijgen in welke opdrachten relatief goed of slecht zijn gemaakt.

Bekijk alle releases voor schooljaar 2023-2024

Bekijk releases