Biologie voor jou

Biologie voor jou

In schooljaar 2024-2025 ga je in leerjaar 5 aan de slag met de compleet vernieuwde Biologie voor jou. Jouw vertrouwde methode met nu meer onderscheid tussen havo en vwo, een helderdere structuur van de basisstoffen en meer onderscheid tussen kennis en inzicht. Op deze pagina lees je alles over de verbeteringen ten opzichte van de huidige editie en hoe we je de komende tijd verder informeren. Je vindt hier ook handige documenten die je helpen om moeiteloos met het vernieuwde materiaal te kunnen gaan werken.

De belangrijkste veranderingen op een rij

De structuur van de basisstoffen is verder aangescherpt

In de leerdoelenoverzichten aan het begin van elke paragraaf zie je welke opdrachten welke leerdoelen dekken en op welk taxonomieniveau dat is. Daarnaast is er een duidelijk onderscheid gemaakt in Kennis en Inzicht bij de opdrachten. Zo maak je makkelijker keuzes in de opdrachten.

Meer onderscheid tussen havo en vwo

Meer uitdaging voor vwo/gymnasium wat je met name terug ziet in de inzichtsopdrachten en de Contexten. Voor havo zijn er Contexten gericht op beroep en leefwereld. Voor vwo zijn er daarnaast wetenschappelijke Contexten toegevoegd. Voor extra uitdaging zijn er Olympiade opdrachten en Extra Stof. Zowel de havo- als vwo-leerlingen komen nu nog beter tot hun recht.

Inhoudelijke update

Het thema Voortplanting en seksualiteit is grondig herzien. Samen met experts geven we een aanzet voor meer aandacht voor seksualiteit in een meer divers, gelijk en inclusief kader. Naast de biologische 'technische’ achtergrond, ook meer over wensen en grenzen. Het thema Ecologie en duurzaamheid is ook helemaal aangepast, geactualiseerd en bevat natuurlijk nieuwe aansprekende beelden.

NIEUW: toetsitembank

Naast kant-en-klare toetsen bieden we nu ook een itembank om zelf toetsen samen te stellen.

Blader door de boeken…

Bekijk hieronder de bladerboeken waarin met ‘geeltjes’ staat aangegeven waar de veranderingen zichtbaar zijn.

Planning Release 7.0

Om je voor te bereiden op het lesgeven met de vernieuwde methode kun je het volgende van ons verwachten:

  • Per niveau een overzicht van de wijzigingen

  • Een complete inhoudsopgave van de bovenbouw

  • Een hulpmiddel voor het plannen van je lessen

Leerlingen ontvangen de nieuwe boeken automatisch bij de bestelling voor het nieuwe schooljaar. Voor docenten is dit niet het geval. Docenten bestellen de boeken zelf (of via een coördinator binnen de school) in de docentenwebshop, evenals de docentlicentie die je ieder jaar opnieuw bestelt. Het nieuwe materiaal voor leerjaar 5 is vanaf 1 mei 2024 te bestellen.

Naar de webshop

Overige verschijningsdata

Leerjaar 6 in 2025-2026

Contact

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Henry Lisseveld

Methodespecialist Regio Zuid henry.lisseveld@malmberg.nl

Plan een afspraak in

Kyra Hoekstra

Methodespecialist Regio Noord kyra.hoekstra@malmberg.nl

Plan een afspraak in

Structuur en opbouw

Leerlingen zijn eerder gemotiveerd als het werken met het lesmateriaal lekker efficiënt is.

Leerstof

De leerstof in het boek is verdeeld in thema’s. De thema’s kennen een duidelijke vaste opbouw:

  • Oriëntatie

  • Verplichte Basisstof

  • Samenhang

  • Extra stof

  • Onderzoek

  • Afsluiting

Basisstof

In de Basisstof zijn de eindtermen uit het examenprogramma vertaald naar concrete leerdoelen. Je vindt ze terug in de taxonomie-leerdoeltabel aan het begin van elke basisstof. De opdrachten zijn opgesplitst in Kennis (2x) en Inzicht (1x). Dit maakt differentiëren nog makkelijker.

Voor havo zijn er Contexten gericht op beroep en leefwereld. Voor vwo zijn er daarnaast wetenschappelijke Contexten.

Bekijk het bladerboek om de opzet en structuur van het lesboek en de thema’s te bekijken.

Thema indeling

De thema indeling ziet er als volgt uit:

Didactiek en differentiatie

Aansluiten bij wat leerlingen al weten

In de Oriëntatie leren leerlingen het thema te plaatsen in het grotere geheel. Bovendien toont het de relevantie van het thema. In de online leeromgeving kunnen leerlingen hun voorkennis toetsen en indien nodig ophalen met filmpjes.

Werken vanuit leerdoelen

Zowel de theorie als de opdrachten zijn opgebouwd vanuit leerdoelen. Zo is voor leerlingen direct duidelijk is wat ze moeten kennen en kunnen aan het einde van de basisstof.

Differentiatie naar tempo, niveau en interesse

Alle opdrachten zijn opgesplitst in Kennis (2x) en Inzicht (1x) vragen. Zo maak je makkelijker keuzes in de opdrachten. Voor extra uitdaging zijn er Olympiade opdrachten en Extra Stof. Voor differentiatie naar interesse kun je keuzes maken in de Contexten. Voor havo zijn die gericht op beroep en leefwereld. Voor vwo zijn de contexten meer gericht op beroep, leefwereld en wetenschap.

Inspirerend en motiverend

Als docent weet je als geen ander hoe je leerlingen moet enthousiasmeren en motiveren voor je prachtige vak. Biologie voor jou ondersteunt je daarbij.

Liefde voor het vak

Biologie voor jou biedt leerlingen houvast en structuur door de theorie en opdrachten overzichtelijk aan te bieden en geeft tegelijk tal van mogelijkheden om te laten zien hoe mooi en belangrijk het vak is. Leerlingen worden niet alleen voorbereid op het examen, maar leren ook denken als een bioloog.

Biologie voor jou is een eigentijdse methode waar veel aandacht is voor de relevantie van het vak, de laatste didactische inzichten en actuele onderwerpen in de wereld om ons heen.  

Biologie: De verwondering voor alles wat leeft

Naast inzicht in en respect voor de natuur wil je bij leerlingen misschien ook de belangstelling aanwakkeren voor de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Leerlingen willen graag leren hoe zij zelf in elkaar zitten en willen begrijpen hoe het leven in elkaar zit. Veel van die ontwikkelingen houden je leerlingen bezig, denk maar aan de klimaatmarsen waar veel jongeren hun zorgen over de toekomst kenbaar maakten. Jouw vak kan leerlingen helpen om die ontwikkelingen te begrijpen en mogelijk een alternatieve toekomst te bedenken.  

Op onderzoek!

Biologie voor jou is een methode waar volop aandacht is voor onderzoeks- en practicumvaardigheden. Er is een aparte leerlijn voor de vakvaardigheden. Het practicum is een paragraaf waar leerlingen zelf onderzoeksvaardigheden oefenen.  

Aansprekende afbeeldingen

Biologie voor jou bevat veel overzichtelijke tekeningen en afbeeldingen. Bij elke release vervangen we een deel, zodat de beelden aansprekend blijven. Daarbij streven we naar divers en inclusief beeld. Want we willen dat alle leerlingen en docenten zich in het lesmateriaal kunnen herkennen!

Ondersteuning voor jou

Natuurlijk zit er bij Biologie voor jou een compleet pakket aan docentenondersteuning.

Docentendashboard

Met de online leeromgeving krijgen leerlingen en docenten meer inzicht in de resultaten. Leerlingen kunnen per basisstof zien welke onderdelen zij hebben afgerond en hoe hun leerproces vordert. Docenten kunnen de resultaten van individuele leerlingen volgen en inzicht krijgen in welke opdrachten relatief goed of slecht zijn gemaakt.

Toetsmatrijs

Bij elk thema bieden we een kant-en-klare toets aan die geschikt is om in 90 minuten af te nemen, maar je kunt ze eenvoudiger korter maken. Bij de toetsen is een antwoordmodel en toetsmatrijs beschikbaar. Hierin kun je snel zien of de toets alles dekt wat je belangrijk vindt en op welk niveau uit de taxonomie van Bloom een toetsitem toetst.

NIEUW: itembank

Misschien stel je liever helemaal zelf je eigen toetsen samen: hiervoor bieden we een itembank met losse toetsvragen.

Lestips en voorbeeld PTA

De docentenhandleiding van Biologie voor jou bevat een verantwoording van de gemaakte keuzes en toelichting op de vakinhoudelijke en vakdidactische uitgangspunten van de methode. Ook vind je er veel tips bij de thema’s. Ook vind je een voorbeeld PTA in het docentenmateriaal.

Bekijk alle releases voor schooljaar 2023-2024

Bekijk releases