Of Course!

Of Course!

In schooljaar 2024-2025 ga je in leerjaar 4 aan de slag met de compleet vernieuwde Of Course. Jouw vertrouwde methode, met nu een nog rijker aanbod. Hierdoor kun jij je lessen nog beter naar je hand zetten. Op deze pagina lees je alles over de vernieuwingen ten opzichte van de huidige editie en hoe we je de komende tijd verder informeren. Je vindt hier ook handige documenten die je helpen om met het vernieuwde materiaal te werken.

De belangrijkste veranderingen op een rij

Maximale voorbereiding op het examen

De vernieuwde Of Course zorgt voor optimale examenvoorbereiding vanaf leerjaar 4. Elke unit bevat nu een les Exam training, die flexibel in te zetten is. Daarbij wordt met echte examenvragen geoefend, maar leert de leerling óók lees- en examenstrategieën te gebruiken. Om extra te oefenen staan in de online leeromgeving nog eens twee teksten met opdrachten per unit.

Getting started

Om te ontdekken of jouw leerlingen op schema lopen met hun leesvaardigheid, kun je de nieuwe tool Getting started inzetten (nieuw vanaf schooljaar '23). Met Getting started signaleer je eventuele achterstanden al aan het begin van leerjaar 4. Naast de Pre-test (instaptoets lezen en basisgrammatica) bevat Getting started ook een module met extra oefenmateriaal voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Rijk aanbod, zet jouw lessen nog beter naar je hand

Een unit in Of Course bevat naast vijf vaardigheidslessen nu ook drie nieuwe flexibel inzetbare lessen: 

 • Language Matters: over cultuur, taal en de link daartussen.
 • Exam Training in alle units. Oefenen met strategieën en echte examenvragen.
 • Literatuurlessen: leerlingen maken kennis met literaire werken uit verschillende literaire periodes (vwo) of genres (havo).

Food for thought! Prikkelende, authentieke bronnen

Ongeveer 50% van de vaardigheidslessen is vernieuwd en geactualiseerd. Download het overzicht van de gewijzigde lessen.


Verreweg de meeste bronnen zijn authentiek en afkomstig uit Engelstalige media. Zo bieden we teksten aan van The Guardian, BBC en The New Yorker. Ook recente (young adult) literature komt aan bod. Met de teksten in Of Course worden leerlingen uitgedaagd om hun wereld te vergroten en een eigen mening te vormen.

… en meer!

 • De nieuwe ERK leerdoelen zijn toegepast inclusief mediation.
 • De vormgeving van de boeken is vernieuwd.
 • Er is extra docentmateriaal ontwikkeld zoals grammatica-oefeningen en het vernieuwde Literature pack.
 • Je hebt nu ook toegang tot de online lesstof en materialen van All Right (methode Engels onderbouw en vmbo bovenbouw).

Opbouw en structuur

Vijf thematische units

Het leerwerkboek omvat in leerjaar 4 vijf thematische units, met elk acht lessen. In de examenjaren bevat het leerwerkboek drie thematische units. 


De acht lessen van een unit bieden veel variatie en flexibiliteit. De kern van een unit bestaat uit de vijf vaardigheidslessen. In de vaardigheidslessen wordt altijd geoefend met leesvaardigheid en een of twee andere vaardigheden, en komt daarnaast grammatica en vocabulaire aan bod.

Reference book

Ook in het Reference book zijn kleine verbeteringen gedaan en heeft deze een nieuwe omslag gekregen. Het Reference book is een naslagwerk en bevat de volgende onderdelen:

 • Strategieën
 • Grammatica
 • Expressions
 • Linking words
 • Literary terms
 • Literary periods

Nieuwe flexibel inzetbare lessen

Naast de vijf vaardigheidslessen zijn er drie nieuwe flexibel inzetbare lessen:

 • Language matters

 • Literature

 • Exam training 


Language matters gaat over cultuur, taal en de link daartussen. Hier komen historische gebeurtenissen en een taalkundig fenomeen aan bod. In de Literature les maken leerlingen kennis met literaire werken uit verschillende literaire periodes (vwo) of genres (havo). Bij Exam training wordt er geoefend met teksten uit de meest recente Cito-leesexamens; zowel de echte examenvragen worden aangeboden als nieuwe oefeningen die erop gericht zijn leerlingen strategieën aan te leren.

“Language Matters in Of Course is een mooi vervolg op Crossing Borders in All Right”

docent Engels

Didactiek

Of Course staat voor betekenisvol en contextrijk taalonderwijs en biedt een flexibel aanbod om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van jouw leerlingen én je eigen onderwijsstijl. 

ERK en integratie van vaardigheden

Of Course is ontwikkeld op basis van de nieuwe uitgave van het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR / ERK). De nieuwe schalen voor mediation zijn daarbij ook opgenomen in het lesstofoverzicht.  
De can-do-statements uit het ERK vormen de basis voor de vaardigheidslessen in Of Course. In elke les wordt geoefend met leesvaardigheid en minstens één andere vaardigheid. De vaardigheden vormen een samenhangend geheel binnen een les; leerlingen gaan bijvoorbeeld in gesprek over een video die ze even daarvoor hebben bekeken.

Taalvaardigheid, taalbewustzijn en cultuurbewustzijn

Of Course besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen. Ondersteunend daarvoor zijn ook de ontwikkeling van taalbewustzijn en cultuurbewustzijn. Dit zit in Of Course verweven in contextrijke bronnen en oefeningen, maar is extra zichtbaar in de nieuwe lessen Literature en Language matters.

Differentiatie 

Direct inzicht in het niveau Engels van je leerlingen

Met Getting started signaleer je eventuele achterstanden tijdig, namelijk aan het begin van leerjaar 4. Naast de Pre-test (instaptoets lezen en basisgrammatica) bevat Getting started ook een module met extra oefenmateriaal voor de leerlingen die dat nodig hebben om gericht te werken aan hun leesvaardigheid of basisgrammatica. 

De Pre-test van Getting started maakt inzichtelijk of leerlingen mee kunnen met Of Course op het gebied van lezen (langere teksten, abstractere onderwerpen) en of ze de basisgrammatica uit de onderbouw beheersen. De uitkomst van de Pre-test geeft de leerlingen een advies op maat.  
 
In Extra practice kunnen leerlingen vervolgens zelfstandig gericht oefenen met de onderwerpen die aandacht nodig hebben. Daarnaast geeft de Extra practice handvatten en inspiratie voor leerlingen om hun Engels te verbeteren.

Nieuw lessen

De nieuwe lessen Exam training, Literature en Language matters bieden ook mogelijkheid voor differentiatie. Deze lessen zijn naar eigen inzicht in te zetten, klassikaal of zelfstandig, online of op papier. Voor Exam training geldt dat er in de online leeromgeving per les twee complete extra teksten beschikbaar zijn, aanvullend op de tekst die in het leerwerkboek staat.

Toegang tot alle niveaus en leerjaren

Jij en je leerlingen hebben vanaf schooljaar 2024-2025 naast alle lesstof van Of Course ook online toegang tot de lesstof en materialen van All Right; de onderbouw en vmbo bovenbouw methode Engels van Malmberg.  

Maximale voorbereiding op het examen 

Elke unit bevat een les Exam training, die flexibel in te zetten is. Daarbij wordt met echte examenvragen geoefend, maar leert de leerling óók lees- en examenstrategieën te gebruiken. In de strategievragen oefent de leerling met een specifieke lees- of examenstrategie. Daarna maakt de leerling de examenvragen. 

Examenvoorbereiding in de examenjaren 

In de examenjaren biedt Of Course uitgebreide mogelijkheden voor examenvoorbereiding. De lessen Exam training worden in elke unit aangevuld met twee volledige oefenexamens voorzien van antwoordmodel en uitleg.  

Up-to-date examenvoorbereiding 

Of Course volgt de ontwikkelingen rondom de herziening van het eindexamenprogramma Engels nauwgezet en zal blijven zorgen voor een passend aanbod voor examenvoorbereiding.

“Deze vorm van examentraining maakt de examenbundel overbodig”

docent Engels

Blader door de boeken…

Bekijk hieronder de bladerboeken waarin met ‘geeltjes’ staat aangegeven waar de veranderingen zichtbaar zijn.

Wat kan je verwachten?

Om je voor te bereiden op het lesgeven met de vernieuwde methode kun je het volgende van ons verwachten:

 • Scholen die met Of Course werken ontvangen in november 2023 een leerwerkboek om in te kijken.
 • Overzicht van de gewijzigde vaardigheidslessen

  Beschikbaarheid nieuwe materiaal

  Leerlingen ontvangen de nieuwe boeken automatisch bij de bestelling voor het nieuwe schooljaar. Voor docenten is dit niet het geval. Docenten bestellen de boeken zelf (of via een coördinator binnen de school) in de docentenwebshop, evenals de docentlicentie die je ieder jaar opnieuw bestelt. Het nieuwe materiaal voor leerjaar 4 is vanaf 1 mei 2024 te bestellen.

  Naar de webshop

  Overige verschijningsdata

  Leerjaar 5 in 2025-2026
  Leerjaar 6 in 2026-2027

  Contact

  Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

  Aniek Grefkens

  Methodespecialist Regio Zuid West en Zuid Oost aniek.grefkens@malmberg.nl

  Plan een afspraak in

  Roy Mulder

  Methodespecialist Regio West en Noord
  roy.mulder@malmberg.nl

  Plan een afspraak in