SearchHoe werkt het?

Voor iedere school komt er in het schooljaar 2021-2022 geld beschikbaar om leerlingen heel gericht te helpen. Het beschikbare bedrag komt neer op zo’n 700 euro per leerling. Het ministerie van OCW heeft een menukaart opgesteld om passende interventies te kiezen die je helpen de vertragingen in te lopen.

Voor het uitkiezen en implementeren van de interventies heb je waarschijnlijk een proces doorlopen dat hierop lijkt:

Stap 1: Schoolscan & interventies menukaart
Omstreeks april 2021 heb je aan de hand van de schoolscan bekeken waar je leerlingen nu staan. Je hebt een probleem- en behoefteanalyse gemaakt op leerling- en schoolniveau. Met deze inzichten heb je passende interventies uit de menukaart van het ministerie van OCW gekozen.

Stap 2: Schoolprogramma opstellen & verantwoording
In de maanden mei en juni 2021 zijn de gekozen interventies verwerkt in een schoolprogramma. Dat heb je vervolgens verwerkt in bijvoorbeeld een addendum op het schoolplan.

Het ministerie van OCW stelt aan het begin van het nieuwe schooljaar een aantal vragen over de scan en het schoolprogramma. Daarnaast verwacht het schoolbestuur dat je in het jaarverslag informatie opneemt over de uitvoering en behaalde resultaten van het schoolprogramma. Hierin leg je ook verantwoording af over de besteding van gelden en de inzet van middelen.

Hoe onze methodes jou nu al helpen om leervertragingen in te lopen

Wist je dat er flinke overlap is tussen de interventies uit de menukaart en de methodes van Malmberg? Daardoor ondersteunen onze methodes jou nu al bij het inlopen van leervertragingen. Hieronder lees je hoe je de interventies toepast via onze methodes.

Voorbeeld 1: interventies B en D

Interventie B ‘Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren’ en interventie D ‘Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen’ komen in veel van onze methodes aan bod. Neem bijvoorbeeld de nieuwe editie van Leeslink voor begrijpend en studerend lezen. De interventies op de menukaart ‘leren van en met medeleerlingen’ en ‘samenwerkend leren’ zijn standaard onderdeel van de lesopzet: kinderen gaan samen met een tekst aan de slag en leren met en van elkaar. En denk aan onze technisch leesmethode Karakter, waar in een klein groepje verlengde instructie wordt gegeven voor specifieke leesdoelen. Ook leren en werken de kinderen tijdens leesbevorderingslessen veel samen.


Voorbeeld 2: interventie F via Bingel

Op digitaal vlak is er eveneens overlap tussen de methodes van Malmberg en verschillende interventies. Zo werken wij met het digitale platform Bingel, wat aansluit op interventie F. Met Bingel kun je op afstand de voortgang van leerlingen volgen en bijsturen waar nodig. En de ouders? Die kunnen samen met het kind gemakkelijk vanuit huis inloggen. Daarbij zien ze direct welke persoonlijke opdrachten er nog voor het kind klaarstaan. Zijn ze afgerond? Dan wordt automatisch de volgende opdracht klaargezet.   Leervertraging eenvoudig en gericht aanpakken

Om je te helpen de interventies heel eenvoudig via onze methodes in te zetten, hebben we per lesmethode op een rij gezet hoe je dat aanpakt. De tips voor rekenen staan al klaar, de rest volgt in de loop van het nieuwe schooljaar, uiterlijk voor de herfstvakantie. Bekijk de tips voor:

Rekenen


Binnenkort staan ook voor deze vakgebieden onze handige tips voor je klaar:

Taal

  • Taal actief 4 Taal en Spelling

  • Staal Taal en Spelling

Rekenen

  • De wereld in getallen 4

  • Pluspunt

Lezen

  • Karakter

  • Station Zuid

  • Lijn 3


Grote verschillen in je groep

Hoe ga je hiermee om?

Wat doe je als je ziet dat er grote verschillen ontstaan in de groep? Dat vroeg meester Julien zich ook af. Arjanne Hoogerman (Onderwijskundige bij Malmberg) geeft een antwoord op zijn vraag. Ook hebben we een eenvoudige checklist ontwikkeld die je tips geeft hoe om te gaan met die grote verschillen.

Checklist grote verschillen in de klas
We zijn er voor je

Meer weten over NPO?

Neem contact op met de methodepspecialist in jouw regio. Zij vertellen je graag meer. Ouders kunnen contact opnemen met de leerkracht.

Contact