Download proeflessen

Met behulp van de proeflessen willen we je een indruk geven hoe er met Station Zuid gewerkt wordt. Hier vind je voor jaargroep 4 en 6 een proefles van technisch lezen (basisinstructieles en herhalingsinstructieles) en een leesbevorderingles. Voor de groepen 7 en 8 zijn dit een instructieles en een leesbevorderingsles. Het materiaal voor de kinderen bestaat uit werkboeklessen voor de verschillende niveaugroepen. Vanuit de lessen wordt verwezen naar de pagina’s uit het leesboek. Daarnaast kan voor extra oefening het roetsjboek, dat op de les aansluit, worden ingezet.