Digitale intelligentie en didactische kwaliteit in Bingel

Digitale intelligentie maakt het beste onderwijs nóg persoonlijker

Bingel geeft jou en de kinderen het beste van twee werelden. De allerhoogste onderwijskwaliteit die je altijd al van ons gewend bent, gecombineerd met het intelligent toepassen van technologie. Dat maakt het onderwijs nóg relevanter en effectiever.

Bewezen didactische principes

Onze methodes zijn geschreven door vakspecialisten. We maken gebruik van de laatste onderwijskundige inzichten en verwerken bewezen didactische priencipes in alle fasen van het leerproces. Je ziet dat terug in Bingel, voor elke methode, bij ieder vak en op elk niveau.Kinderen verwerken en onthouden informatie beter als lesstof in hoge mate gestructureerd is. Onze lesstof is in verschillende begripsfases onderverdeeld. Met een logische lesopbouw zorgen we, in combinatie met adaptieve technologie, voor een optimaal leerrendement.We passen digitaal werken toe bij de onderwerpen waar het écht van toegevoegde waarde kan zijn. We maken altijd een kritische afweging. Digitaal waar het kan, op papier waar het moet. Het taalgebruik is consistent in al onze lesstof. Je leerlingen begrijpen en onthouden onze leerstrategie daarom beter.

Adaptieve technologie

Onze digitale leermiddelen werken met adaptieve technologie van Knewton; de wereldwijde marktleider op het gebied van gepersonaliseerd, digitaal onderwijs. Het Bingel-platform past het oefenaanbod automatisch aan op basis van gegeven antwoorden en de tijd die aan een opgave besteed wordt. Het systeem schakelt naar een onderliggend leerdoel als dat nodig is. Leren wordt mede hierdoor aanzienlijk effectiever. > Lees meer over adaptieve technologie

Leren begint met een goede instructie

Uit onderzoek blijkt dat directe instructie door de leerkracht bijzonder effectief is. De digibordtool in Bingel ondersteunt je bij het geven van instructie. De instructie sluit naadloos aan op de eerste oefeningen van de kinderen, in de basistaak.In het tweede deel van de les werken kinderen aan leerdoelen die voor hen persoonlijk het meest relevant zijn. Bingel zet een persoonlijke mix taken klaar voor ieder kind. Op basis van eerdere resultaten en lesstof die nog aan bod moet komen.

Vakspecifieke oefenvormen

In Bingel maken we optimaal gebruik van de meerwaarde van digitaal werken. De oefenvormen ondersteunen en versterken onze vakdidactiek. Bij klokkijken bijvoorbeeld moet het kind aan de wijzers kunnen draaien.

Elaboratieve feedback

Er zijn verschillende vormen van directe feedback. De meest effectieve vorm is Elaboratieve feedback, waarbij een kind geholpen wordt om de oplossing met succes te vinden. Wij hanteren meestal elaboratieve feedback of op zijn minst kennis van correct resultaat-feedback (KCR) in onze leermiddelen.

> Lees meer over elaboratieve feedback

Slim rekenblad

Slim rekenblad is een intelligente feedback engine bij onze rekenmethodes. Het unieke aan Slim rekenblad is dat het kind zijn deelstappen maakt ín de digitale leeromgeving, zodat hij direct terugkoppeling en hulp krijgt bij elke deelstap. Dit zorgt voor succeservaring en meer rekenbegrip. Voordeel voor de leerkracht is dat hij inzicht krijgt in het totale rekenproces dat het kind heeft doorlopen en op basis hiervan zijn feedback kan geven. In veel digitale leeromgevingen zie je als leerkracht alleen de einduitkomst die het kind heeft gegeven, waardoor het zicht op het rekenproces van de kinderen juist ontbreekt.

Vanaf schooljaar 2019/2020 kan elke leerling die met de nieuwe rekenmethodes van Malmberg werkt (Pluspunt editie 4 en Wereld in getallen editie 5, zowel bij digitaal als aanvullend digitaal) deze slimme ondersteuning gebruiken. Slim rekenblad is ingebouwd in oefenvormen voor kolomsgewijs- en cijferend rekenen. Het is in eerste instantie beschikbaar voor optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Delen volgt daarna.

Gebruikersgemak

We ondersteunen je tijdens het lesgeven met een uitgebreide reeks digitale hulpmiddelen.Jouw gereedschap bestaat uit:

  • Een digitale handleiding waarin je per lesstap ziet welke handelingen je kunt verrichten.
  • Een digibordtool die elke lesstap visualiseert.
  • Het dashboard dat inzicht en overzicht biedt. Je ziet in één oogopslag wie extra hulp kan gebruiken.
  • De hulpkit voor jou, de leerkracht, waarmee je elk kind direct hulp kunt bieden tijdens het zelfstandig werken.

> Lees meer over ondersteuning tijdens het lesgeven

Kennis maken met Bingel?

Vanaf schooljaar 2019-2020 is Bingel beschikbaar voor de nieuwe edities van De wereld in getallen en Pluspunt.

De wereld in getallen pluspunt