Leerkrachtondersteuning in Bingel

Jij bepaalt op basis van de juiste inzichten

Jij bent degene die de kinderen kent. Daarom maak jij de didactische keuzes. Bingel biedt jou het gemak van digitale middelen. We ondersteunen je tijdens de gehele les met een digitale handleiding, digibordtool, overzichtelijk dashboard en de hulpkit. Bingel geeft je de tools om elk kind optimaal te begeleiden.

Digitale handleiding

De digitale handleiding ondersteunt je tijdens het leerkrachtgebonden deel van de les en is handig bij de lesvoorbereiding. Je ziet bovenin het scherm wat de kinderen op het digibord zien. Daaronder staat een lesbeschrijving voor jou als leerkracht. Gebruik de digitale handleiding ook in samenhang met de digibordtool.

Digibordtool

De digibordtool heeft de belangrijkste kenmerken van onze bekende en hooggewaardeerde digibordsoftware behouden. De tool werkt in Bingel altijd op dezelfde manier, met een overzichtelijk lesmenu en gebruiksvriendelijke navigatie. Dat is wel zo makkelijk als je meer van onze methodes gebruikt. De inhoud van onze digibordtool maakt jouw instructie visueel en interactief.

Digitale handleiding

Digibordtool

Dashboard Volgen

Dashboard Analyse

Dashboard

Volg de kinderen live tijdens de hele les. Bekijk de resultaten van de oefeningen uit zowel het leerkrachtgebonden als het zelfstandige lesgedeelte. Bovenaan zie je in één oogopslag welke kinderen hulp nodig hebben.

Bingel toont standaard de resultaten van de hele klas in het onderdeel Volgen. Doorklikken naar detailresultaten zoals de gegeven antwoorden van een individueel kind is eenvoudig.

Bekijk resultaten over een langere periode in het onderdeel Analyse, zowel groepsresultaten als individuele scores. Je kunt de resultaten in de onderdelen domein of leerlijn direct gebruiken voor het rapport. Hoe verder je doorklikt, hoe gedetailleerder de informatie wordt. De ideale onderlegger voor een effectief gesprek met ouders, directie of intern begeleider.

Hulpkit

Kinderen werken tijdens het tweede deel van de les aan hun eigen (gepersonaliseerde) taken. Gebruik de hulpkit om de kinderen die dat nodig hebben extra hulp te bieden, ongeacht het leerdoel waar ze aan werken. Ondersteun je leerlingen met gereedschap uit de Hulpkit:

  • achtergrondinformatie over een leerdoel;
  • passende hulpmiddelen (zoals een getallenlijn);
  • extra oefeningen.

Bovendien zie je direct welke andere kinderen ook moeite hebben met hetzelfde leerdoel. Zet deze leerlingen in een groepje bij elkaar en help ze tegelijkertijd. Heel efficiënt.

Hulpkit

Kennis maken met Bingel?

Vanaf schooljaar 2019-2020 is Bingel beschikbaar voor de nieuwe edities van De wereld in getallen en Pluspunt.

De wereld in getallen pluspunt