Nieuw voor schooljaar 2022-2023

Release 3.0

Dit jaar voeren we grote verbeteringen en aanpassingen in de boeken en online leeromgeving voor leerjaar 4 door.

Bekijk bladerboek Releasenotes

Voorbeeld PTA

De belangrijkste verbeteringen en aanpassingen op een rij:

Vertrouwde hoofdstukindeling met nieuwe inhoud
De hoofdstukindeling is gelijk gebleven ten opzichte van de vorige editie. Binnen de hoofdstukken is het materiaal vervangen en vernieuwd. Zo is er meer aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke problematiek.

Nieuwe praktijk- en maatschappijdelen
De praktijk- en maatschappijdelen zijn volledig geactualiseerd. Praktijkdelen laten de leerlingen zien hoe je de concepten uit het hoofdstuk tegenkomt in de praktijk. Ook oefenen ze met leesvaardigheid en leren ze vakkennis toepassen in een nieuwe context. De maatschappijdelen geven leerlingen een beeld van wat ze met de kennis van het hoofdstuk kunnen doen. Steeds staat een studie, een beroep, werkgever of maatschappelijk probleem centraal.

Voorkennisparagraaf
In de voorkennisparagraaf controleren leerlingen of ze genoeg weten om aan het hoofdstuk te kunnen beginnen. Ze kunnen de opdrachten zelf nakijken (de antwoorden staan achterin het boek) en mochten ze bepaalde leerdoelen niet (meer) beheersen, dan worden ze verwezen naar materiaal om de kennis bij te spijkeren. Online kunnen ze een uitgebreidere voorkennistoets maken.

Opdrachten gekoppeld aan leerdoelen en taxonomie

Leerdoelen per paragraaf
Aan het begin van elke paragraaf worden de leerdoelen vermeld. Zo weten de leerlingen wat ze precies gaan leren en wat ze aan het einde moeten kennen en kunnen. Leerlingen zien direct welk leerdoel in welke opdracht(en) aan bod komt.

Taxonomie
Alle opdrachten zijn ingedeeld volgens de taxonomie van Bloom: Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren. Ook in het online docentenmateriaal zijn overzichten opgenomen van alle opdrachten en de bijbehorende taxonomie. Er zijn in deze editie meer inslijpopdrachten toegevoegd.

Duidelijke afsluiting van een hoofdstuk
Leerlingen vinden aan het einde van elk hoofdstuk een leerstofoverzicht met per basisstofparagraaf de belangrijkste Onthoud-items en de begrippen met definitie. Dit is samen met de online afsluiting een goede voorbereiding op de toets. De online afsluiting bevat een Diagnostische toets (toetsen van kennis) en Flitskaarten (begrippen oefenen).

Meer aandacht voor (examen)vaardigheden
In deze editie wordt meer geoefend met (examen)vaardigheden. In de leerdoeloverzichten per hoofdstuk zie je bij welke opdrachten met welke vaardigheidsdoelen wordt geoefend. In het hoofdstuk Vaardigheden is een overzicht opgenomen van alle practicumvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en rekenvaardigheden. Achterin het boek staan de algemene leerdoelen en een overzicht van natuurwetenschappelijke begrippen.

Practica in het boek
De practica kunnen in het boek worden gemaakt. Zo hoeven leerlingen tijdens het uitvoeren alleen het boek op de practicumtafel te hebben.

Toetsen volledig herzien
De eindtoetsen zijn volledig herzien en gekoppeld aan de leerdoelen met een doordachte verdeling over de verschillende taxonomieniveaus (Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren). Er is een A- en een B-versie van de eindtoetsen. Er is ook een diagnostische toets, die formatief kan worden ingezet en leerlingen zelf inzicht kan geven of ze klaar zijn voor de eindtoets.

Bestel je nieuwe boeken en docentlicentie

De nieuwe boeken en docentlicentie is vanaf mei 2022 te bestellen in de webshop. Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk 'Nieuw'. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023.

Naar de webshop


Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je Methodespecialist. We helpen je graag.