Nieuw voor schooljaar 2022-2023

Release 5.0

Dit jaar voeren we enkele verbeteringen en aanpassingen in de boeken en online leeromgeving voor leerjaar 4 door.

Bekijk bladerboek

De belangrijkste verbeteringen en aanpassingen op een rij:

Voor de docent

 • De docentenondersteuning is uitgebreid met PowerPoints bij elk hoofdstuk. Die bestaan uit: oriëntatie (oriënteren op onderwerp, ophalen voorkennis, taalondersteuning); basisdia’s bij alle paragrafen; formatieve evaluatie (‘grid’) bij de drie basisparagrafen en bij de afsluiting andere vormen van formatieve evaluatie en herhaling). Je kunt hiermee je leerlingen extra motiveren, hun voorkennis peilen en formatief evalueren.

 • Activerende, creatieve keuzeopdrachten om te variëren en te differentiëren.

 • Verbeterde eindtoetsen. De eindtoetsen zijn volledig herzien en gekoppeld aan de leerdoelen met een doordachte verdeling over de verschillende taxonomieniveaus (Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren).

 • Uitweidingen zijn verwijderd. Dat leidt tot een lagere informatiedichtheid, minder te behandelen stof en geeft je dus wat meer lucht in je PTA.

 • Het docentenmateriaal bevat een voorbeeld PTA.

Inhoud en didactiek

 • De (verwerkings)opdrachten in de basisparagrafen zijn verzwaard zodat ze meer recht doen aan de vmbo-leerling.

 • Het materiaal is volledig leerdoelgestuurd. In elke subparagraaf wordt één leerdoel behandeld, vormgegeven op tegenover elkaar liggende bladzijden. Dat geeft in één oogopslag weer wat je gaat leren. De leerdoelen zijn de basis voor alle overige materialen (oefentoetsen, proefwerken, samenvattingen etc.).

 • Ook de vakvaardigheden in de paragraaf ‘historisch denken’ zijn van leerdoelen en heldere uitleg voorzien.

 • In de Afsluiting staat een (geleide) samenvatting die alles nog een keer de revue laat passeren.

 • Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd. Ook de bronnen zijn waar nodig vervangen.

 • Er is gezorgd voor een betere inbedding van de thema’s in wat leerlingen al weten uit de onderbouw. Dat gebeurt met name in de Oriëntatie-paragraaf bij elk hoofdstuk.

 • In het materiaal is vakgerichte taalondersteuning verwerkt. Die opdrachten zijn gemarkeerd in het boek. Deze opdrachten bieden ondersteuning bij begrijpend lezen en bij het formuleren van antwoorden. Leerlingen leren omgaan met het inzetten van vaktaal in plaats van dagelijkse taal.

 • Keuzeopdrachten zijn activerende (herhalings-)opdrachten die zorgen voor afwisseling en extra motivatie. Prima in te zetten als verdieping voor betere of snellere leerlingen. Soms ook geschikt voor samenwerkend leren.

 • Een van de twee paragrafen ‘historisch denken’ uit de vorige editie is vervangen door een ‘oefenen met’ paragraaf waarin specifieke vaardigheden extra worden geoefend. Denk daarbij aan het interpreteren van spotprenten en foto’s.

Voor de leerling

 • Verbetering van de navigatie door het materiaal. Je weet altijd waar je bent.
 • Slimme opmaak van de basisparagraaf met links de leertekst en rechts de opdrachten voor nog meer overzicht en minder bladeren!
 • De paragraaf is gestructureerd: een intro zinnetje geeft kort aan waar de paragraaf over gaat. Een leerdoel beschrijft wat je gaat leren. De leertekst is opgedeeld met tussenkopjes.
 • Er staat geen woord teveel in Memo.
 • De teksten zijn geschreven om informatie over te dragen op een heldere en begrijpelijke manier. Dat gebeurt o.a. door tussenkopjes, signaalwoorden en opsommingen. Relaties tussen begrippen en uitleg zijn glashelder.
 • Er zijn opdrachten opgenomen waardoor je de teksten beter begrijpt en beter leert formuleren (‘vakgerichte taalondersteuning’)
 • Keuze-opdrachten voor een beetje extra herhaling of voor een leuke, creatieve opdracht.


Bestel je nieuwe boeken en docentlicentie

De nieuwe boeken en docentlicentie is vanaf mei 2022 te bestellen in de webshop. Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk 'Nieuw'. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023.

Naar de webshop


Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je methodespecialist. We helpen je graag.