Nieuw voor schooljaar 2022-2023

Release 5.1

Releasenotes

Dit jaar voeren we kleine verbeteringen en aanpassingen in de boeken en online leeromgeving voor leerjaar 1 door. Compleet nieuw is de bk-editie.

De belangrijkste verbeteringen en aanpassingen op een rij:

 • Ondanks alle zorg en aandacht kan het voorkomen dat er onvolkomenheden en fouten in het lesmateriaal zijn geslopen. Online worden die zo snel mogelijk gewijzigd en die aanpassingen zijn nu ook in de papieren lesmaterialen doorgevoerd.
 • In de leerwerkboeken van de vmbo-kgt en vmbo-t/havo editie hebben we de samenvattingsopdracht aan het einde van elke paragraaf verbeterd. Er is meer ruimte voor gekomen en de relatie met de leerdoelen is versterkt.
 • Er is een nieuwe set eindtoetsen ontwikkeld die je kunt inzetten naast de bestaande toetsen.

Nieuwe vmbo-bk editie
Vanaf schooljaar 2022-2023 kent de methode een vernieuwde BK editie. Op basis van ervaringen van docenten hebben we deze basis-kader editie op de volgende punten verbeterd:

 • De methode is uitdagender geworden. Uitleg die té summier werd gevonden is uitgebreid en van nieuwe opdrachten voorzien. Nieuw is ook is de specifieke aandacht voor historische vaardigheden. De hoofdstukindeling en inhoud (op hoofdlijnen) blijven overigens onveranderd.
 • Je kunt beter differentiëren met het materiaal doordat aan elke basisparagraaf een extra opdracht is toegevoegd: historisch denken, verdieping of ‘toen en nu’
 • We helpen je leerlingen met begrijpend lezen door ‘taalgericht vakonderwijs’ te implementeren. Deze opdrachten zijn duidelijk gemarkeerd.
 • Een set samenvattings- of herhalingsvragen aan het einde van een hoofdstuk zorgt ervoor dat je leerlingen nog beter overzicht krijgen over de stof.
 • Alle inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd in twee nieuwe sets eindtoetsen, de Test jezelf oefentoetsen, de flitskaarten, de Afsluiting en de Ontdekplaten.

We denken hiermee een nieuwe editie voor basis-kader te hebben ontwikkeld die met behoud van de structuur en helderheid van Memo beter aansluit bij het niveau van je leerlingen.

Bestel je nieuwe boeken en docentlicentie

De nieuwe boeken en docentlicentie is vanaf mei 2022 te bestellen in de webshop. Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk 'Nieuw'. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023.

Naar de webshop


Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je methodespecialist. We helpen je graag.Nog te verschijnen docentmateriaal

 • Tussentoetsen hoofdstuk 4 t/m 6 leerjaar 1 - begin september 2022

 • Powerpoints hoofdstuk 4 t/m 6 leerjaar 1 - begin september 2022

 • Quayntoetsen - begin oktober