Nieuw voor schooljaar 2022-2023

Release 4.0

Dit jaar voeren we grote verbeteringen en aanpassingen in de boeken en online leeromgeving voor leerjaar 2 door.

Bekijk bladerboek Releasenotes

De belangrijkste verbeteringen en aanpassingen op een rij:

  • Theorie en opdrachten in twee leerwerkboeken (met invullijntjes) voor vmbo bk en vmb-kgt en twee leeropdrachtenboeken voor havo/vwo. Dat is handig, alles bij elkaar. Leerlingen mogen in de boeken schrijven zodat het goed beklijft en ze mogen de boeken houden. Lees meer over MAX.
  • Geactualiseerd op basis van compleet vernieuwde BVJ en nieuwste inzichten verzorging. De beelden ogend moderner en er is meer diversiteit in het geselecteerde beeld.
  • De indeling van het thema is eenvoudiger geworden en bestaat uit basisstof, extra stof, onderzoek en afsluiting.
  • De basisstof sluit aan bij de tussendoelen van SLO. Deze tussendoelen zijn vertaald naar concrete leerdoelen die direct bij de lesstof staan.
  • Er is een leerlijn leren onderzoeken. Practica staan achteraan in het thema gegroepeerd bij elkaar en vallen samen met leren onderzoeken onder het kopje Onderzoek. Bij vmbo-BK editie staan ze nog wel tussen de opdrachten.
  • Leerlingen kunnen met de online diagnostische toets zichzelf overhoren.
  • Leerlingen leren meer samenhang zien aan de hand van meer contexten uit wetenschap, beroep of leefomgeving. Je vindt deze aan het einde van iedere basisstof en na alle basisstoffen.
  • De opdrachten die horen bij de basisstof zijn ingedeeld naar kennis (onthouden en begrijpen) en inzicht (toepassen en analyseren). Opdrachten zijn gekoppeld aan leerdoelen en taxonomie.
  • Met een duidelijk onderscheid in kennis en inzicht opdrachten kun je eenvoudiger differentiëren. Zo kan elke leerling op zijn eigen niveau uitdaging vinden.

In de docentenhandleiding, in de docentlicentie, is meer in detail opgenomen wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige editie.


Bestel je nieuwe boeken en docentlicentie

De nieuwe boeken en docentlicentie is vanaf mei 2022 te bestellen in de webshop. Je filtert eenvoudig op het juiste leerjaar en niveau. De nieuwe boeken zijn te herkennen aan het kenmerk 'Nieuw'. De docentlicentie bestel je ieder jaar opnieuw en heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023.

Naar de webshop


Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem contact op met je methodespecialist. We helpen je graag.Nog te verschijnen docentmateriaal

Leerjaar/niveau Toetsen Quayntoetsen
2 vmbo-bk thema 1, 2 en 4 midden juni, thema 3 en 5 t/m 8 begin augustus begin oktober
2 vmbo-kgt thema 1, 2 en 4 midden juni, thema 3 en 5 t/m 8 begin augustus begin oktober
2 havo/vwo thema 1, 2 en 4 midden juli, thema 3 en 5 t/m 8 begin augustus begin oktoeber