Onderzoek: adaptiviteit de belangrijkste vereiste voor digitaal onderwijsplatform

Directeuren en leerkrachten in het basisonderwijs geven aan dat adaptiviteit de belangrijkste vereiste is voor een digitaal onderwijsplatform. Direct gevolgd door de kwaliteit van het lesmateriaal en gebruiksvriendelijkheid. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.500 directeuren en leerkrachten, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in opdracht van Uitgeverij Malmberg.

Bingel geeft impuls aan adaptief leren in het basisonderwijs

Met het nieuwe platform Bingel geeft Malmberg op een nieuwe manier invulling aan adaptiviteit. Door meervoudige verbindingen tussen leerdoelen leren kinderen effectiever. In Bingel krijgt een kind een makkelijkere of moeilijkere oefening aangeboden of wordt gewerkt aan kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel. Deze nieuwe opzet van leerlijnen zorgt voor de juiste ondersteuning en uitdaging voor ieder kind. Malmberg werkt samen met de wereldwijde marktleider op het gebied van adaptieve leertechnologie. Deze technologie is uniek in Nederland.

Het beste van twee werelden

Bingel combineert digitale intelligentie met didactische kwaliteit en biedt optimale ondersteuning aan de leerkracht om de beste begeleiding te bieden. In Bingel zijn de laatste onderwijskundige inzichten en bewezen didactische principes verwerkt in alle fasen van het leerproces. Een leerkracht heeft altijd overzicht en kan ingrijpen als dat nodig is.

Zo werkt Bingel

Bingel is een nieuw adaptief platform voor het basisonderwijs. Zowel de leerkracht als de kinderen werken in Bingel. Bingel ondersteunt de leerkracht tijdens het lesgeven met een digitale handleiding, een digibordtool, een resultatendashboard en een hulpkit. De kinderen oefenen in Bingel en houden zelf zicht op hun voortgang en resultaat. www.bingel-malmberg.nl

’s-Hertogenbosch, 1 november 2018

Niet voor publicatie:Voor vragen over dit persbericht kun je contact opnemen met Mirjam Bouman (marketing manager basisonderwijs) op 073-628 88 11 of mailen naar Mirjam.bouman@malmberg.nl