Wat is jouw superkracht voor de toekomst?

Wat is jouw superkracht voor de toekomst?

Elke leerkracht heeft een superkracht. De ene kijkt recht door de kinderen heen en ziet wat er echt in zit. De andere heeft het vermogen om leerlingen mee te nemen in zijn of haar passie voor het vak. En weer een andere geeft ze een rotsvast vertrouwen in hun eigen kunnen. Als alle leerkrachten hun superkrachten bundelen, dan zit het met de toekomst van kinderen – en daarmee die van ons allemaal – wel goed!

Samen voor de toekomst

Onze superkracht is leerkrachten en docenten zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom doen we als officieel partner van de Nationale Onderwijsweek graag een duit in het zakje. Want een goede toekomst voor het onderwijs begint (met de) NOW. Maar hoe ziet het onderwijs van de toekomst er eigenlijk uit? Zijn de superkrachten van vandaag morgen nog relevant? Dat zijn interessante vragen die we graag aan je voorleggen.


Deel jouw toekomstvisie met ons

Wat is jouw toekomstbeeld van het onderwijs? Waar hoop je op of waar vind je dat het naartoe moet? En hoe ga jij jouw superkracht gebruiken om dat te bereiken? Deel jouw toekomstvisie met ons en je (toekomstige) collega’s. Wij zetten jouw inzending dan in de spotlight tijdens de Nationale Onderwijsweek. Wie weet krijgt jouw idee vleugels en kunnen we het samen ontwikkelen tot de koers voor de toekomst.

De ingezonden toekomstdromen:

Toekomstdroom van Margriet Datema, Drenthe College

De studenten laten zijn wie ze zijn en laten worden wie zij willen worden.

Toekomstdroom van Jacqueline, Heliomare

Ik zou graag zien dat cijfers niet meer zo belangrijk zijn als dat ze nu zijn. Meer formatief toetsen en elke leerling individueel vooruit helpen. Dus, leerlingen niet met elkaar vergelijken en kijken wie het beste is qua cijfers maar het beste uit iedere leerling halen. Een rapport zou voor mij geen cijfers moeten bevatten maar een korte toelichting voor ieder vak. Uiteindelijk zouden werkgevers/ vervolgopleidingen leerlingen moeten aannemen op o.a. motivatie i.p.v. op behaalde cijfers.

Toekomstdroom van Jan Baer, MBO Rijnland

Mijn toekomst is dat er een interactieve uitdagende VR leeromgeving is, zowel op school als thuis waar de studenten onderwijs kunnen volgen met oefeningen simulatie en praktijk citaties praktijk en beroeps gericht.Op elk niveau en door bouwend naar het examen niveau, ondersteunend en op het tempo en interesse gebied van de student.Dus gepersonaliseerd leren!

Toekomstdroom van Iris Louwman, Jenaplanschool de Korf

Wij willen door veel met kinderen echt in gesprek te gaan hun ontwikkelingspunten en talenten uit belichten. Beiden gaan een prominente plek krijgen binnen ons type onderwijs.Mijnrapportfolio help ons daarbij en speelt een grote rol.

Toekomstdroom van Jeroen Scheffer, CIOS Haarlem, Nova College

"De wereld gaan zien als èèn groot klaslokaal"Vaardigheden en kennis om je later als beroepsoefenaar staande te houden en te ontwikkelen (maar je ook te gaan onderscheiden) haal je niet uit (enkel) binnen de muren van een klaslokaal. Nee, die haal je uit de Wereld om je heen.Empathie tonen, flexibel kunnen inspringen op plotse veranderingen, doorzetten, creatief moeten zijn, samen met vreemde mensen complexe of uitdagende problemen oplossen, enz. Een avontuurlijke vorm van onderwijs!!

Toekomstdroom van Ton, OBS Brandevoort

Wat is jouw toekomstbeeld van het onderwijs? In het basisonderwijs moet veel meer kennis komen om land- en tuinbouw, natuur en alles wat er omheen zit aan de kinderen duidelijk te maken. Het ontbreekt daarbij aan kennis van de leerkrachten en/of PABO stagiaires en bij vele ouders. Dit moet echt radicaal anders. Leerlingen zijn onze toekomst, maar die toekomst is door ons gemaakt door ons verleden, laat ze veel eerder mee denken/doen omtrent die eigen toekomst. Veel leerlingen hebben goede ideen.

Toekomstdroom van Annemieke, OBS Panta Rhei

Ik wens dat we naar onderwijs toegaan waar het niet alleen gaat om het vullen van die hoofden met kennis. Dat er ook ruim aandacht komt voor menswording, wie ben ik, wat zijn mijn talenten? De leerkracht ook inzetten op zijn of haar talent! Want iedereen brengt iets anders.Het gaat niet alleen om rekenen en taal, om cijfers en resultaten. Het gaat om je veilig voelen, lijfelijk klaar zijn om werkelijk te leren, waardoor je dat lijf dus ook mee moet nemen in het onderwijs. Voelen en bewegen!

Toekomstdroom van Jennie Scheltens, Nautilus College Radioweg

Elk kind heeft recht op onderwijs, elk kind heeft het recht zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen houden van ontdekken en zijn nieuwsgierig! Laat onderwijs spannend zijn en laten we onderwijs innoveren met de middelen die er nu zijn. In de toekomst is onderwijs een grote ontdekkingsreis waarin leerlingen met behulp van computer, VR en de echte wereld, les krijgen in alle vakken die gericht zijn op het redden van onze aarde!

Toekomstdroom van Bianca Jonker, De School

Hier op de school (PO) wordt sociocratisch gewerkt. Iedereen denkt mee over het onderwijs. Er worden met duidelijk onderbouwde argumenten beslissingen genomen. Maar dan komt het VO. In het VO wordt veel klassikaal les gegeven. Mijn visie is dat de werkwijze van De School in Zandvoort door kan groeien in het VO onderwijs. Meer groepsdoorbroken werken. Aandacht voor individuele talenten van leerlingen en leraren. Leraar is coach en leerlingen kiezen eerder de vakken die hun passen.

Toekomstdroom van Lisa, De Horizon

Wat is er in de toekomst nodig? Mensen die onderscheid weten te maken tussen wetenschappelijk bewezen feiten en meningen op Social Media. Mensen die open staan voor feiten en feiten in samenhang kunnen begrijpen. Mijn droom voor onderwijs dat opleidt voor de wereld van morgen is onderwijs dat duidelijk meegeeft hoe afhankelijk we zijn van de wereld om ons heen: de natuur en het klimaat, andere groepen, andere landen, onze buren en mensen om ons heen. Niet individueel maar systemisch.

Toekomstdroom van Ivonne, "De Vuursteen"

Dat kleuters weer leren spelen zonder dat daarbij taal- en rekendoelen opgedrongen worden. Spelen als vak. Weer meer aandacht voor sociaal- emotionele ontwikkeling in de belangrijke kleuterfase. Rollenspel en samen spelen, daar gaat het om! Onderbouw leerkrachten kunnen begeleiding en tools krijgen van "Speljawel" om de hele klas beter te leren spelen!

Toekomstdroom van Mathijn, ROC Nova College

Technisch onderwijs dat naadloos aansluit bij de praktijk via intensieve samenwerking met bedrijven die samen oog hebben voor één ding, de student de beste tijd geven tijdens het leren van een vak. Via onderwijs die flexibel is opgebouwd zodat de student zijn eigen gekozen pad kan volgen richting een volwaardig MBO diploma en gaandeweg uitgedaagd wordt om breder te kijken dan zijn eigen vakgebied. Modulair en multidisciplinair techniekonderwijs!

Toekomstdroom van Baltus, Viertaal college Amsterdam

Mijn visie is dat elk kind weet wie hij/zij is, wat hij/zij kan en wat hij/zij kan betekenen voor een ander. Verbinden,verantwoordelijkheid en vertrouwen.Verbinden met zichzelf en de ander. In staat verantwoordelijkheid te nemen en vertrouwen in zijn/haar kunnen en dat van anderen. Vertrouwen in de toekomst en hoe die voor hem/haar zal ontwikkelen.

Toekomstdroom van Amira, Yuverta vmbo Amsterdam West

Mijn toekomstvisie voor het onderwijs:Onderwaardering van leerlingen met een migratieachtergrond is helaas vandaag de dag nog steeds aanwezig. Dit moet aangepakt worden door docenten hierop te trainen! Denk aan casussen voorleggen van leerlingen die onder hun niveau zaten en nu hiermee struggelen op de werkvloer.

Toekomstdroom van Gerjanne, CSO De Zonnehoek

Ik zie het onderwijs vanuit een cultuur-sensitieve visie. Dat wil zeggen dat het onderwijs o.a. in intensieve samenwerking met ouders plaatsvindt. Het wordt aangeboden met aandacht voor de culturele achtergrond en gebruikmakend van de moedertaal van de leerling en vindt plaats in een thematisch en rijke leeromgeving. Leerlingen worden op eigen niveau actief betrokken door diverse materialen, ontwikkelde interventies. Methodes worden slechts onderbouwd ingezet, aanpast aan de doelen en visie.

Toekomstdroom van Steffie van der Meijden

Ik werk voor een VSO school in Utrecht. Waar ik tegenaan loop is dat ik weinig materiaal vind wat écht aansluit bij onze doelgroep. Vaak zitten onze leerlingen op het niveau van kinderen, maar vinden zij zichzelf wel al behoren tot de pubergroep, logisch! Wat we dan zien is dat we een keus moeten maken tussen óf een te hoog niveau maar wel passend qua stijl óf kinderachtige waarbij het niveau wel passend is. Mijn toekomstvisie is voor álle vakken van het VSO passend materiaal!

Toekomstdroom van Tineke, Stad en Esch

Inclusief onderwijs is een continu proces dat gericht is op het aanbieden van goed onderwijs voor iedereen. Respect wordt getoond voor de diversiteit en verschillende behoeften, vaardigheden en kenmerken van de leerlingen en er wordt geprobeerd alle vormen van discriminatie en desintegratie op school uit te sluiten. Mijn ambitie is om bij te dragen aan gelijke kansen, sociale verbondenheid en begrip tussen culturen. Iedereen gelijke competenties ontwikkelen ongeacht gender of handicap.

Toekomstdroom van Nicolien Prinsen, ISK Metzo-College Doetinchem

Voor iedere leerling, in mijn geval NT2 leerlingen, volop mogelijkheden om gezien, gehoord, geholpen te worden en zo (taal -) vaardig mogelijk door te stromen naar een vorm van regulier onderwijs. Het vraagt om goed geschoolde, betrokken NT2 docenten die er een tandje bij willen zetten en om een ruim scala aan mogelijkheden om contact te hebben met Nederlandse jongeren.

Toekomstdroom van A. Cooijmans, Ida Gerhardt Academie

Leerlingen worden te weinig opgevoed. Ze worden te vrij, claimen te veel vrijheden. Etiquette of hoe-hoort-het lessen (12 weken) in de onderbouw zouden enorm helpen.

Toekomstdroom van Barbara, De Triangel Amstelveen

Ik droom ervan dat leerkrachten weer het vertrouwen krijgen dat ze weten wat ze doen, zodat tijdrovende registratiesystemen en andere administratieve rompslomp afgeschaft kunnen worden en wij ons weer echt bezig kunnen houden met ons vak!

Toekomstdroom van Pauline, OSG West-Friesland

Instructie in grote groep, uitwerken in kleine groepen leerlingen, meer persoonlijke aandacht en begeleiding.Formatief handelen, de leerling veel meer zelfverantwoordelijk maken voor wat er te leren is.

Toekomstdroom van Meike, Beatrixschool

Onderwijs en leren gericht op groei en ontwikkeling. Dus met lesmethodes die ons helpen formatief te toetsen en groei in beeld te brengen. Hopelijk kan Malmberg ons daarbij helpen :)

Toekomstdroom van M. Ranzijn, DeLaReySchool

Ga terug naar de basisvaardigheden en kennis en lezen. Investeer in goed taal- en rekenonderwijs, maar ook weer tekenen/handvaardigheid als proces. Gebruik digitale middelen als hulpmiddel. Durf keuzes te maken het aantal "uitjes" buiten de deur t.b.v. de continuïteit van het leerproces. Stel voor elke school een goede sportleerkracht aan en een cultuurcoördinator. Leefkunde/ sociale omgang. Hulp dichtbij school organiseren. Kindvolgend zijn en einddoelen eisen.

Toekomstdroom van Dorry, Goudenregenschool

Mijn hoop is dat er in de nabije toekomst nog bevlogen mensen zijn, die kinderen met hart en ziel willen begeleiden op weg naar volwassenheid. Leerkracht zijn is een prachtig beroep! Met mijn pensioen in zicht, kan ik zeggen: Als ik weer een beroep moest kiezen, werd ik weer juf!!!

Toekomstdroom van Khadija, De Wereldboom

Leerproblemen op tijd signaleren. Dit houdt shoppen van de ouders tegen. De leerkracht moet van kinderen houden. Contact maken met de leerling: hij/zij moet gezien en gehoord worden. Warme relatie met de lln doet de leerling leren. Meer creativiteit in de klas. Meer bewegen. Onderzoekend leren stimuleert de kinderen om meer na te denken. Positiviteit, actief luisterend oor, een hart voor het kind, gezelligheid in de klas en elk kind verdient een 10. Geen straf, maar met elkaar communiceren.

Toekomstdroom van Immy, Ds. Hasperschool

Mijn toekomst visie is dat de leerlingen in de toekomst aan hun eigen doelen kunnen werken m.b.v. een laptop, die altijd beschikbaar is. Dit m.b.t. rekenen, spelling en soms taal. Daarnaast wordt wereldoriëntatie geïntegreerd en zorgt voor meer groepswerk en coöperatieve werkvormen. Tegelijkertijd zal er 's middags veel meer tijd komen voor sport, muziek, tekenen, toneel en creatieve vakken m.b.v. vakleerkrachten, dit kan tot gevolg hebben dat de schooldagen wat langer worden, is dat erg?

Toekomstdroom van W Bootsma

Ik zou het kinderen gunnen om weer gewoon met plezier naar school te komen. Spelenderwijs leren. Vaardigheden ontwikkelen waar ze wat aan hebben in de toekomst. Net als kennis opdoen. Meer focus op welzijn van kinderen. Tijd voor de waardevolle vakken als muziek, drama, creatieve vakken. Ook tijd voor een kring, in gesprek gaan met elkaar. Meer regie terug naar de leerkracht ipv alle onnodige administratie. Meer tijd en rust kijken naar het kind/klas. Geen onnodige druk om te presteren.

Toekomstdroom van Martijn, Summa College

Mijn visie richt zich op inzetten op talenten, leven lang ontwikkelen en flexibel en persoonlijk onderwijs. Ik geloof erin dat we meer moeten inzetten op de ontwikkeling van talenten. Als onderwijs hebben we een belangrijke taak om de leerlingen/studenten te ondersteunen om zich te ontplooien als mens en als (toekomstig) professional. Niet diploma's, getuigschriften en certificaten moeten centraal komen staan, maar talenten en leer- en ontwikkeldoelen en -ambities.

Superkracht op Facebook

Ook buiten de kaders van het onderwijs willen we laten zien hoe onmisbaar leerkrachten zijn. Daarom hebben we een Facebook-profielfotoframe ontworpen. Om de liefde voor je vak niet alleen bij je leerlingen en collega’s, maar ook buiten het klaslokaal rond te strooien als feestelijke confetti.

Ga naar deze pagina en bepaal middels de knop onderin hoe lang je deze profielfoto zo wilt houden.

Laat al je vrienden je superkracht zien!

Wijzig jouw profielfoto

‘Ik ben een leraar, wat is jouw superkracht?’

Nationale Onderwijsweek 2021

De Nationale Onderwijsweek (NOW) wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Onderwijsweek. De Stichting Nationale Onderwijsweek ziet onderwijs als de motor van de samenleving: onderwijs als motor voor leven, leren en werken. In het onderwijs gebeuren prachtige dingen met krachtige uitwerkingen. Zij verdienen een terugkerend podium. De Stichting Nationale Onderwijsweek wil daarom blijvend ieder jaar in de eerste volle week van oktober alle aandacht schenken aan het onderwijs en haar professionals. Ben je op zoek naar inspirerende verhalen van andere docenten? Of wat de toekomst van het onderwijs te bieden heeft? De Nationale Onderwijsweek biedt verschillende activiteiten waarin je nieuwe ideeën kunt opdoen voor jouw onderwijs. Kijk voor meer informatie op nationaleonderwijsweek.nl

Bekijk het programma