Het starten met een nieuwe methode is een belangrijk proces op school. Veel scholen hebben behoefte aan ondersteuning bij de implementatie en het gebruik van methodes. Vanuit Malmberg bieden wij service op het praktisch gebruik van de methode, door middel van webinars of een uitleg op school. Voor trainingen werken we samen met scholingspartners die zich hierin hebben gespecialiseerd. Erkende scholingspartners verzorgen scholing en begeleiding voor leerkrachten over onze methodes. De opbouw van de scholing is af te stemmen op de wensen en behoeftes van de school en het team. In overleg kunnen zij ook een training op maat verzorgen.

Trainingsaanbod
Bekijk onderstaand de verschillende methodes en scholingspartners waar we mee samenwerken.

Taal

Taal actief 5

Een startpresentatie en verdiepingsbijeenkomsten met aandacht voor spelling en de domeinen woordenschat, taalverkennen, schrijven en spreken en luisteren.

Scholingspartners

Staal

Een startbijeenkomst en verdiepingsbijeenkomsten met aandacht voor opbrengstgericht werken bij spelling en taal.


Scholingspartners

Rekenen

De wereld in getallen 5

Een startbijeenkomst en verdiepingsbijeenkomsten met aandacht voor een goede rekenstart in groep 3, observeren, differentiëren,  aandacht voor de leerlijnen vermenigvuldigen en meten en meetkunde en automatiseren.

Scholingspartners

Pluspunt 4

Een startbijeenkomst en verdiepingsbijeenkomsten met aandacht voor een goede rekenstart in groep 3, observeren, differentiëren,  aandacht voor de leerlijnen vermenigvuldigen en meten, en meetkunde en automatiseren.

Scholingspartners

Lezen

Lijn 3

Een startbijeenkomst en verdiepingsbijeenkomsten met aandacht voor de domeinen Lezen, Spelling en Woordenschat.

Scholingspartners

Karakter

Een startbijeenkomst en verdiepingsbijeenkomsten met aandacht voor effectief technisch lezen, inzet en motivatie en combinatiemodellen.

Scholingspartners

Station Zuid

Een startbijeenkomst en verdiepingsbijeenkomsten met aandacht voor Opbrengstgericht werken, leesbevordering, Digitale componenten en SBO.

Scholingspartners

Sociaal Emotioneel Leren

Ben jij geïnteresseerd om vanuit de positieve psychologie en de gelukswetenschap meer mentale tools voor het leven aan kinderen mee te kunnen geven? Of ben je opzoek om je eigen werkgeluk of het werkgeluk binnen het team te vergroten? Vind je het belangrijk om ouders positief te betrekken op het gebied van sociaal-emotioneel leren? Wij verzorgen diverse trainingen om het welbevinden en de sociale veiligheid van kinderen, leerkrachten en ouders te vergroten. Je leert alles over de les van jouw leven! We leiden je individueel op, maar trainingen voor het complete team zijn ook mogelijk. Op deze pagina vind je meer informatie en kun je jezelf aanmelden voor een training.

Live trainingen

Deze live trainingen worden verzorgd op een school, of vinden plaats op een externe locatie.

Geluksleerkracht - Individueel: lessen in geluk binnen je eigen groep

Implementatie – schoolbreed: lessen in geluk binnen de hele school

Van Werkdruk naar Werkgeluk – schoolbreed: persoonlijk leiderschap en eigen invloed op werkgeluk

Ouderavond - lezing sociaal-emotioneel leren: de kracht van sturen op geluk bij kinderen

Online trainingen

Online trainingen Vanuit Gelukskoffer bieden we nog een aantal laagdrempelige online trainingen.

  • Geluksleerkracht – individueel: sociaal-emotioneel leren - lessen in geluk binnen je eigen groep
  • Geluksleerkracht voor licht tot matig verstandelijk beperkten – individueel: sociaal-emotioneel leren - lessen in geluk binnen je eigen groep
  • Van Werkdruk naar Werkgeluk - individueel: persoonlijk leiderschap en eigen invloed op werkgeluk

Geluksacademie

Meer informatie over deze online trainingen? Stuur ons een e-mail: gelukskoffer@malmberg.nl

Vanuit Malmberg bieden wij service op het praktisch gebruik van de methode, door middel van webinars en presentaties op school. De presentaties kennen een vaste inhoud.