Whitepaper 21e eeuwse vaardigheden en wereldoriëntatie

Leren over de wereld is leuk, interessant en nuttig. Leuk omdat leerlingen van alles willen weten over de wereld om hen heen. Interessant omdat je door de nieuwsgierigheid van de kinderen ook als volwassene aan het denken wordt gezet. En nuttig omdat je als leerkracht de basis legt voor de wereldburgers van de toekomst.

Met goed wereldoriëntatieonderwijs laat je als school zien hoe je leerlingen wilt voorbereiden op de maatschappij. Zodra je aan de slag gaat met het vormgeven van het wereldoriëntatieonderwijs, komen er vragen:

  • De wereld verandert zo snel: hoe zorg je ervoor dat leerlingen ook na hun basisschooltijd profiet hebben van jouw wereldoriëntatieonderwijs?
  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen voldoende basisstof leren en er tegelijkertijd ook ruimte is voor individuele vragen en interesses van kinderen?

Deze whitepaper helpt je goede keuzes te maken in het wereldoriëntatieonderwijs.