Terugkijken oefenresultaten Bingel

In het nieuwe ‘Archief’ in Bingel worden de eindscores van eerder behaalde oefenresultaten van de kinderen bewaard. Dit maakt dat je als leerkracht terug kunt kijken naar het eindresultaat van voorgaande jaren (in eerste instantie alleen vorig jaar) wanneer de kinderen hebben geoefend in Bingel. In eerste instantie worden de scores op Onderdeel getoond, klik je door dan zie je de scores op hoofdoelen.

De scores die in Archief zichtbaar zijn, zijn de eindscores van het kind van voorgaande jaren. Er is als het ware een ‘screenshot’ gemaakt van de status op 31 juli (in Analyse). Het gaat dus om de eindscore van oefenresultaten. Archief geeft niet weer hoeveel er geoefend is in Bingel. Voor een compleet beeld van het kind combineer je de gegevens in Archief met observaties, toetsresultaten en eventueel gemaakte oefeningen op papier. 

Archief is een mooie aanvulling bij de overdracht. En kan ingezet worden om bijvoorbeeld terug te kijken naar de scores van voorwaardelijke doelen om zo te zien waarmee een kind goed geholpen kan worden. 

De scores worden weergeven in een 5-punts schaal, gecombineerd met 3 kleuren (rood, oranje, groen), zoals je gewend bent in Bingel. Is een vakje grijs dan betekent dat, dat een bepaald domein of doel niet eerder is aangeboden in de methode of dat er niet digitaal geoefend is met dat domein of doel.

Methodes:

  • De wereld in getallen 5
  • Pluspunt 4
  • Taal actief 5


Onderdelen

Hoofddoelen